<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ KASVAA MERKITTÄVÄSTI POHJOISMAISSA JA OSTAA STRÅLFORS SUPPLIES AB:N

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.7.2009, klo 9.15

WULFF-YHTIÖT OYJ KASVAA MERKITTÄVÄSTI POHJOISMAISSA JA OSTAA STRÅLFORS SUPPLIES
AB:N

Wulff-Yhtiöt Oyj on tänään sopinut ostavansa osake-enemmistön pohjoismaisesta
Strålfors Supplies AB:stä. Yhtiön liikevaihto (pro forma) oli 31.12.2008
päättyneellä tilikaudella SEK 356,9 milj (32,5 milj. eur) ja liikevoitto (pro
forma) SEK 12,3 milj. (1,1 milj. eur). Toimisto- ja atk-tarvikkeita
sopimusasiakaskonseptilla myyvällä Strålfors Supplies AB:llä on Ruotsin lisäksi
toimintaa Norjassa ja Tanskassa. Yhtiön palveluksessa on 43 henkilöä ja se
työllistää noin 60 henkilöä.

Kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa Strålfors Supplies AB:n osakkeista ja
äänistä 68 prosenttia, Strålfors Supplies AB:n viisi avainhenkilöä 12 prosenttia
ja Strålfors AB 20 prosenttia. Kauppa saatetaan loppuun 31.8.2009 mennessä.
Strålfors AB:lta ostettujen osakkeiden kauppahinta on SEK 40 milj. (3,6 milj.
eur), joka maksetaan osittain Wulff-Yhtiöt Oyj:n likvideillä varoilla ja
osittain pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Wulff-Yhtiöt Oyj ostaa loput
Strålfors AB:n omistamat osakkeet vuonna 2011.

Strålfors Supplies AB vahvistaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaa Skandinaviassa
merkittävästi. Wulff-Yhtiöt Oyj on toimistomaailman kotimainen markkinajohtaja
Suomessa. Kaupan myötä Wulff-Yhtiöt Oyj nousee alansa suurimmaksi
pohjoismaiseksi toimijaksi. Strålfors Supplies AB jatkaa toimintaansa
itsenäisenä yksikkönä nykyisissä toimitiloissaan ja nykyisellä henkilökunnalla.
Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa Trond Fikseaunet.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Heikki Vienola uskoo yhtiön pohjoismaisen
kasvustrategian mukaisen yritysoston vaikuttavan myönteisesti konsernin
tulokseen: ”Strålfors Supplies AB on hyvin hoidettu ja kannattava yritys. Uskon
kaupan vaikuttavan positiivisesti osakekohtaiseen tulokseemme jo vuoden 2009
aikana. Toteutunut kauppa kasvattaa konsernin liikevaihtoa vuositasolla noin 40
prosenttia ja tekee Wulff-konsernista merkittävän pohjoismaisen toimijan.
Strålfors Supplies AB:lla on runsaasti merkittäviä ja pitkäaikaisia asiakkuuksia
ja se toimii useiden Skandinavian suurimpien yritysten kumppanina. Kauppa
mahdollistaa sopimusasiakaskonseptin kehittämisen pohjoismaisille
suurasiakkaille. Skandinavian toimintojemme vahvistuminen ja entistä vahvempi
konsernin sisäinen pohjoismainen yhteistyö näkyy lisäksi hyötyinä
ostotoiminnassa ja logistiikassa. Uudessa kokonaisuudessamme on myös merkittävää
kasvupotentiaalia.”

Strålfors Supplies AB:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunet on tyytyväinen
omistajavaihdokseen: ”Strålfors Supplies saa Wulff-Yhtiöistä osaavan omistajan,
jolla on vahva halu kehittää toimintaa ja olla alansa edelläkävijä. Wulff-Yhtiöt
on vakavarainen pörssiyritys, jonka strategian olennainen osa on jatkuva kasvu.
On hienoa, että voimme olla mukana tekemässä kasvua ja kehittämässä toimintaa.
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tuottavat heille
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme yhä
monipuolisempia ja laadukkaampia palveluja. Koen yhteistyön olevan merkittävä
kilpailuetu.”

Strålfors Supplies AB on informaatiologistiikkapalveluja tarjoavan ruotsalaisen
Strålfors AB:n tytäryhtiö. Strålfors AB toimii informaatiologistiikka-alalla
Ruotsin lisäksi Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Iso-Britanniassa,
Puolassa sekä Sveitsissä ja se on alan markkinajohtaja Pohjoismaissa. Vuodesta
2006 Strålfors AB:n on omistanut Posten AB. Toimisto- ja atk-tarvikkeiden
sopimusmyyntiin keskittyneellä tytäryrityksellä Strålfors Supplies AB:llä on
lähes 6.000 asiakasta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Strålfors Supplies AB:n
liikevaihdosta 47 prosenttia tulee Ruotsista, 46 prosenttia Norjasta ja
seitsemän prosenttia Tanskasta.

Wulff-Yhtiöt Oyj on markkinajohtaja Suomessa kaikissa myymissään tuoteryhmissä.
Se myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, atk-oheistuotteita,
yritysimagotuotteita, ergonomiatuotteita sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalveluja. Wulff-Yhtiöt Oyj on toimistomaailman ainoa
pörssilistattu yritys Pohjoismaissa. Wulffin pitkän tähtäimen tavoitteena on
saavuttaa alan pohjoismainen markkinajohtajuus. Konsernilla on lähes 80.000
asiakasta ja yli 450 työntekijää, joista n. 70 prosenttia on myyntitehtävissä.
Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2008 liikevaihto oli 76,2 milj. eur ja liikevoitto 2,3
milj. eur. Nyt toteutuvan kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöiden omavaraisuusaste on
noin 45 prosenttia. Strålfors Supplies AB:n osto tukee Wulffin kasvustrategiaa,
johon kuuluvat oleellisena osana yritysostot.

WULFF-YHTIÖT OYJ

www.wulff.fi

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti heikki.vienola@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli