<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

STRÅLFORS SUPPLIES AB:N YRITYSOSTON LOPULLINEN KAUPPAHINTA JA LISÄOSAKKEIDEN MYYNTI AVAINHENKILÖILLE

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.12.2009, KLO 13.30

STRÅLFORS SUPPLIES AB:N YRITYSOSTON LOPULLINEN KAUPPAHINTA JA LISÄOSAKKEIDEN
MYYNTI AVAINHENKILÖILLE

Wulff-Yhtiöt Oyj:n 31.7.2009 vahvistaman Strålfors Supplies AB:n
osake-enemmistön kaupan lopullinen kokonaiskauppahinta on vahvistettu osapuolten
välillä. Lopullinen kauppahinta tarkentui aiemmin julkaistusta SEK 37,2
miljoonasta(3,6 milj. eurosta) SEK 34,9 miljoonaan (3,4 milj. euroon).

Samassa yhteydessä Wulff-Yhtiöt Oyj myy viidelle avainhenkilölle 8% Strålfors
Supplies AB:n osakkeet omistavan Holding-yhtiön osakkeista. Kaupan jälkeen
Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa Holding-yhtiöstä 60 %, Strålfors Supplies AB:n
avainhenkilöt 20 % ja Strålfors AB 20 %. Myytyjen osakkeiden kauppahinta
sidottiin yhtiön substanssiarvoon. Wulff-Yhtiöt Oyj ostaa loput Strålfors AB:n
omistamat osakkeet vuonna 2011.

Strålfors Supplies AB vahvisti Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaa Skandinaviassa
merkittävästi. Kaupan myötä Wulff-Yhtiöt Oyj nousi toimistomaailman suurimmaksi
pohjoismaiseksi toimijaksi. Asiakkaille konsernin pohjoismaisten yritysten
välinen yhteistyö näkyy jatkossa myös yritysten brändissä, kun Strålfors
Supplies AB:n nimi muuttuu 1.1.2010 alkaen Wulff Supplies AB:ksi.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti heikki.vienola@wulff.fi

Talousjohtaja Petri Räsänen
p. (09) 5259 0050 tai 040 728 1516
e-mail: petri.rasanen@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli