<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

KORJAUS: WULFF-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 ON JULKAISTU

PÖRSSITIEDOTE 14.4.2010 KLO 9.00

KORJAUSTIEDOTE 29.3.2010 KLO 15.00 JULKAISTUUN PÖRSSITIEDOTTEESEEN:
WULFF-YHTIÖT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 ON JULKAISTU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n pörssitiedotteen 29.3.2010 klo 15.00 liitteenä olleeseen PDF-muotoiseen vuoden 2009 tilinpäätökseen sisältyi alla esitetyt virheet. Pörssin tiedotevarastossa ja yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi on nyt saatavilla korjatut suomen- ja englanninkieliset PDF-muotoiset tilinpäätökset. Painetun vuosikertomuksen voi myös tilata konsernin sijoittajaviestinnästä: sähköpostitse: sijoittajat@wulff.fi puhelimitse: (09) 5259 0050 postitse: Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.

Korjaukset aikaisemmin julkaistuihin lukuihin Sivut 11 ja 51:

Hallituksen voitonjakoehdotus -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat | Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat | | ovat 4,32 miljoonaa euroa. (*kuten | ovat 4,19 miljoonaa euroa. (*kuten | | esitetty eriteltynä oikein | esitetty eriteltynä oikein | | alapuolella sijainneessa taulukossa) | alapuolella sijainneessa taulukossa) | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 12: Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos / Emoyhtiölle | Tilikauden laaja tulos / Emoyhtiölle | | (2009): | (2009): | | -747 | -797 | -------------------------------------------------------------------------------- * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos vuodelta 2009 oli esitetty virheellisesti suomenkielisessä tilinpäätöksessä, mutta oikein englanninkielisessä tilinpäätöksessä. Sivu 38: Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto % liikevaihdosta (2009): | Liikevoitto % liikevaihdosta (2009): | | -0,5% | -0,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto % liikevaihdosta (2008): | Liikevoitto % liikevaihdosta (2008): | | 1,7% | 2,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto % liikevaihdosta (2007): | Liikevoitto % liikevaihdosta (2007): | | 5,8% | 6,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto % liikevaihdosta (2006): | Liikevoitto % liikevaihdosta (2006): | | 3,6% | 3,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto % liikevaihdosta (2005): | Liikevoitto % liikevaihdosta (2005): | | 2,6% | 2,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja % liikevaihdosta | Voitto ennen veroja % liikevaihdosta | | (2008): 2,0% | (2008): 1,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja % liikevaihdosta | Voitto ennen veroja % liikevaihdosta | | (2007): 6,1% | (2007): 5,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö katsauskauden lopussa | Henkilöstö katsauskauden lopussa | | (2009): 412 | (2009): 372 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 64: Emoyhtiön liitetiedot / 12. Aineettomat hyödykkeet (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset 2009: 4 | Vähennykset 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset 2008: 0 | Vähennykset 2008: 4 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 65: Emoyhtiön liitetiedot / 13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Rakennukset ja rakennelmat (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset 2009: 1862 | Vähennykset 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset 2008: 0 | Vähennykset 2008: 1862 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 65: Emoyhtiön liitetiedot / 13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - Koneet ja kalusto (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset 2009: 49 | Lisäykset 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset 2008: 0 | Lisäykset 2008: 49 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 66: Emoyhtiön liitetiedot / 18. Oma pääoma (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma / Suunnattu osakeanti | Osakepääoma / Suunnattu osakeanti | | 2009: 47 | 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma / Suunnattu osakeanti | Osakepääoma / Suunnattu osakeanti | | 2008: 0 | 2008: 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vapaan oman pääoman rahasto / | Vapaan oman pääoman rahasto / | | Suunnattu osakeanti 2009: 223 | Suunnattu osakeanti 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vapaan oman pääoman rahasto / | Vapaan oman pääoman rahasto / | | Suunnattu osakeanti 2008: 0 | Suunnattu osakeanti 2008: 223 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 67: Emoyhtiön liitetiedot / 18. Oma pääoma (1000 euroa) -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto edellisiltä tilikausilta / | Voitto edellisiltä tilikausilta / | | Edellisen tilikauden verot 2009: 40 | Edellisen tilikauden verot 2009: 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto edellisiltä tilikausilta / | Voitto edellisiltä tilikausilta / | | Edellisen tilikauden verot 2008: 0 | Edellisen tilikauden verot 2008: 40 | -------------------------------------------------------------------------------- Sivu 68: Hallituksen voitonjakoehdotus -------------------------------------------------------------------------------- | Julkaistu aikaisemmin: | Korjauksen jälkeen: | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallitus esittää varsinaiselle | Hallitus esittää varsinaiselle | | yhtiökokoukselle, että | yhtiökokoukselle, että | | voitonjakokelpoiset varat käytetään | voitonjakokelpoiset varat käytetään | | seuraavasti: | seuraavasti: | | - osinkona jaetaan 0,05 | - osinkona jaetaan 0,05 | | euroa/osake eli yhteensä 326 | euroa/osake eli yhteensä 326 930,30 | | 834,90 | - | | - jätetään omaan pääomaan 3 | jätetään omaan pääomaan 3 864 520,54 | | 864 615,94 | | --------------------------------------------------------------------------------

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava, kannattava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Liettuassa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi ja liike- ja mainoslahjapalvelulla liikelahjamoottori.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli