<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2008

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.4.2008 klo 17.00 BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2008 Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 4.4.2008 pitämässään kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista. Päätettiin seuraavat muutokset: - toiminimi Wulff-Yhtiöt Oyj, kotipaikka Helsinki (1 §) - yhtiön toimialan täsmentäminen (2 §) - poistettiin uuden OYL:n myötä tarpeettomaksi käyneet 3 § (minimi- ja maksimiosakepääoma), 4 § (nimellisarvo) ja 12 § (tilikausi) - lyhennettiin 5 § poistamalla tarpeettomiksi käyneet arvo-osuusjärjestelmään liittymisen siirtymäsäännökset - kokouskutsuajaksi yhtiöjärjestykseen lain vaatima vähintään 17 päivää, poistetaan tarpeettomaksi käynyt arvo-osuusjärjestelmää koskeva maininta (11 §) - yhtiökokouksen pitoaika sidottavaksi tilikauden päättymishetkeen Yhtiöjärjestyksen muutokset, mukaan lukien toiminimen muutos, tulevat voimaan kaupparekisteriin merkinnän jälkeen, joka tapahtuu arviolta 21.4.2008. Osinko Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2007 0,18 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 16.4.2008 osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 9.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari Pikkarainen ja Heikki Vienola. Palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Beltton-konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Valtuutukset Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta. BELTTON-YHTIÖT OYJ Heikki Vienola toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail sirpa.vaisanen@beltton.fi www.beltton.fi JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.beltton.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli