<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

Beltton-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi ja liikevoitto laski hieman. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa nousi 20,2 % ja oli 51,9 milj. euroa (43,2 milj. euroa). Liikevoitto laski 5,9 % ja oli 1,31 milj. euroa (1,39 milj. euroa). Tilikauden tulos laski 35,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 0,41 milj. euroa (0,64 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,10 euroa). Beltton-konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 22,7 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto oli 16,4 milj. euroa (13,3 milj. euroa). Liikevoitto laski 0,20 milj. euroon (0,67 milj. euroa), joka on 1,2 % liikevaihdosta (5,0 %). Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,05 euroa). Liikevoiton lasku kolmannella vuosineljänneksellä johtuu Entre Marketingin tulostasosta, joka ei vastaa yhtiön odotuksia. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto nousi katsauskautena 20,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2007 oli 51,9 milj. euroa (43,2 milj. euroa). Liiketoiminnan tulos oli 1,31 milj. euroa (1,39 milj. euroa), joka vastaa 2,5 % (3,2 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos laski 35,4 % ja oli 0,41 milj. euroa (0,64 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) oli 0,06 euroa (0,10 euroa). Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Liikevaihtomme on jatkanut positiivista kehittymistään. Myynnin orgaaninen kasvu ja siitä johtuva kannattavuuden kehitys on ollut hyvää etenkin Wulffilla ja Skandinavian suoramyyntiyrityksissämme katsauskauden aikana. Wulffin panostukset uusasiakashankintaan ja sopimusasiakaskonseptin kehittämiseen sekä Ruotsin tytäryrityksen toimintojen tehostaminen ovat olleet tuloksellisia. Konsernin tytäryrityksen Entre Marketingin tulos ei ole yhtiön odotusten mukainen ja yrityksessä on ryhdytty toimenpiteisiin toiminnan tervehdyttämiseksi ja tuloksen parantamiseksi.” Noin 40 prosenttia Beltton-konsernin liikevaihdosta tuovan Wulff Oy Ab:n liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on jatkunut myönteisenä. Katsauskauden aikana Wulff panosti menestyksekkäästi asiakkuuksien kannattavuuden parantamiseen sekä uusien asiakkaiden hankintaan. Wulff myy sopimusasiakaskonseptinsa kautta toimistotuotteita ja atk-oheistuotteita suurille ja keskisuurille yrityksille, kunnille, kaupungeille ja valtionhallinnolle. Liike- ja mainoslahjoihin erikoistuneen KB-tuote Oy:n myynti jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liike- ja mainoslahjojen myyntiin vaikuttaa kysynnän syklisyys, jonka vuoksi merkittävä osa toimituksista ja tuloksesta muodostuu toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jonka avulla asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Belttonin suoramyynnin toimintaan on haettu synergiaetuja ja kustannustehokkuutta tehostamalla myynnin tuen ja logistiikan yhteistyötä Vantaan Beltton-talossa. Liiketoiminta-alueen myynti kehittyi positiivisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Katsauskaudella panostettiin voimakkaasti uusien asiakkaiden hankintaan mm. alan messuilla. Myynnin positiiviseen kehitykseen vaikuttivat hankitut lukuisat uudet asiakkaat sekä onnistuneet rekrytoinnit. Ennen kesää tapahtuneesta muutosta ja IT-järjestelmien yhtenäistämisestä aiheutui kuluja katsauskaudelle. Panostukset IT-järjestelmien yhtenäistämiseen jatkuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Belttonin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen suoramyyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Belttonin Skandinavian tytäryritysten liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Sekä Ruotsissa että Norjassa myynti on jatkanut kasvuaan, Ruotsissa kenttämyynnin ja Norjassa puhelinmyynnin puolella. Ruotsin tuloksen kehittymiseen ovat vaikuttaneet etenkin kustannussäästöt ja kannattavuuden parantamistoimenpiteet. Panostukset myynnin ohjaamiseen ja sen järjestelmiin ovat tuoneet tulosta sekä myynnin kasvuna että kustannussäästöinä. Norjan tytäryritys, Nordisk Profil A/S, panosti puhelinmyynnin kehitykseen avaamalla kolmannen vuosineljänneksen aikana uuden toimipisteen Molden paikkakunnalle. Belttonin uusimman yritysoston, 9.5.2007 lähtien konsernitilinpäätökseen yhdistellyn Entre Marketing Oy:n, kehitys on jäänyt yhtiön odotuksista. Toiminnan tervehdyttämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. 1.10.2007 tapahtuneella toimitusjohtajan vaihdolla haetaan vahvistusta myyntiosaamiseen ja tehokkuutta toimintaan. Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja myyvän Entre Marketingin toiminta on syklistä: Myynnin ja liikevaihdon muodostuminen painottuu loppuvuoteen. Entre Marketingin viime vuonna hankkima, 100-prosenttisesti omistama tytäryritys, Atmos Tuotanto Oy sulautettiin Entreen 31.7.2007. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,48 milj. euroa positiivinen (1,45 milj. euroa). Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 47,9 milj. euroa (38,5 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 37,6 % (45,1 %). Muutokseen omavaraisuusasteessa vaikuttivat voimakas kasvu ja Entre Marketingin yritysosto. Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,90 milj. euroa (0,79 milj. euroa) eli 1,7 % (1,8 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat lähinnä Manttaalitien Beltton-taloon, koneisiin ja kalustoon. HENKILÖSTÖ Beltton-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 486 henkilöä (439) ja katsauskauden aikana keskimäärin 480 henkeä (437). Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskentelee 104 henkilöä (88). Henkilöstön määrän kasvuun katsauskaudella vaikutti Entre Marketingin yritysosto sekä rekrytoinnit Ruotsissa ja Norjassa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Beltton-konserniin kuuluvan Entre Marketing Oy:n hallitus nimitti yrityksen toimitusjohtajaksi Harri Kaasisen alkaen 1.10.2007. Kaasisen johdolla Beltton haluaa kehittää ja vahvistaa erityisesti myynnin osaamista Entressä. Kaasisesta tuli nimityksen myötä myös Beltton-konsernin johtoryhmän jäsen. Beltton osti Entre Marketing Oy:n osake-enemmistön 9.5.2007. Vuonna 1962 syntynyt Kaasinen on toiminut johtotehtävissä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Kaasinen siirtyi Entre Marketing Oy:n palvelukseen Pohjoismaiden johtavasta IT-alan tarviketukkuliikkeestä Despec Finland Oy:stä. Despecissä hän työskenteli maajohtajana sekä myynti- ja markkinointijohtajana tehtävänään rakentaa Suomen toiminnoista alan merkittävin tekijä. Vuosina 1999 - 2006 Kaasinen toimi Lippupalvelun toimitusjohtajana keskittyen muutosjohtamiseen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä konseptimyyntiin tapahtumajärjestäjille Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Beltton uskoo, että Kaasisen konseptimyynnin erikoisosaamisesta sekä vahvasta b2b-kokemuksesta on hyötyä Entren myynnin kehittämisessä. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tilinpäätöksen 2006 yhteydessä on laajemmin selostettu yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Belttonin riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan neljään ryhmään, jotka ovat strategiset, operatiiviset, markkina- ja tekniset riskit. Belttonin liiketoiminta on vahvasti syklistä liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Entre Marketingin hankinnasta johtuen koko konsernin osalta viime vuonna tasoittunut liiketoiminnan syklisyys kvartaaleiden välillä voimistuu. Muilta osin Belttonin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. LOPPUVUODEN 2007 NÄKYMÄT Beltton uskoo toimistomaailman markkinoiden jatkavan maltillista kasvuaan. Menestyksekkäästi toteutetun sopimusasiakastoimintamallin odotetaan antavan hyvät lähtökohdat selkeästi markkinakasvua voimakkaampaan kasvuun. Belttonin loppuvuoden näkymät ovat myönteiset. Toteutetun Entre Marketing Oy:n yrityskaupan ja myönteisen orgaanisen kasvun vuoksi yhtiön johto uskoo, että yhtiön liikevaihto nousee edellisvuoden 62 milj. eurosta yli 75 milj. euroon. Yhtiön liikevoiton uskotaan jäävän edellisvuoden tasolle johtuen Entre Marketingin heikosta tulostasosta. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 -standardin periaatteita. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkaistaan 7. helmikuuta 2008 klo 9.00. Beltton-Yhtiöt Oyj järjestää sijoittaja- ja analyytikkotapaamisen 7.11.2007 klo 12 alkaen yhtiön toimitiloissa, Autotalossa, Salomonkatu 17 B, 12.krs., Helsinki. -------------------------------------------------------------------------------- | Beltton-Yhtiöt Oyj - | | | | (1000 euro) | | konserni | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 16 358 | 13 329 | 51 887 | 43 181 | 62 045 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 60 | 47 | 190 | 205 | 329 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | 9 052 | 7 252 | 27 699 | 23 001 | 32 874 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | | | | | | | aiheutuneet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kulut | 3 888 | 2 955 | 12 351 | 10 680 | 15 347 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | 337 | 299 | 961 | 888 | 1 214 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 2 938 | 2 202 | 9 762 | 7 430 | 10 519 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 204 | 668 | 1 305 | 1 387 | 2 420 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -264 | -80 | -521 | -225 | -203 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN SATUNNAISIA | -60 | 588 | 784 | 1 162 | 2 216 | | ERIÄ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | SIIRTOJA JA VEROJA | -60 | 588 | 784 | 1 162 | 2 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -65 | 261 | 303 | 522 | 807 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 10 | 15 | 68 | 3 | 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -5 | 312 | 412 | 637 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | 9/2007 | 9/2006 | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 511 | 426 | 454 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 7 737 | 4 697 | 4 903 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 5 450 | 4 984 | 4 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 339 | 260 | 235 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 152 | 144 | 149 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 1 095 | 1 012 | 972 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 15 285 | 11 522 | 11 626 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 11 010 | 10 378 | 10 590 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 14 428 | 12 194 | 12 587 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat ja käypään arvoon | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kirjattavat rahoitusvarat | 7 176 | 4 356 | 5 876 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 32 613 | 26 928 | 29 053 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 47 898 | 38 450 | 40 679 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 9/2007 | 9/2006 | 12/2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 2 603 | 2 603 | 2 603 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeanti | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 6 388 | 5 737 | 5 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 412 | 637 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 946 | 717 | 889 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 18 012 | 17 355 | 18 190 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset korolliset velat | 10 640 | 7 188 | 8 281 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 19 247 | 13 906 | 14 207 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 29 887 | 21 094 | 22 488 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 47 898 | 38 450 | 40 679 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2007 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Kerty- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Yli- | neet | | Vähem- | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | kurssi | voitto | Yhteen | mistö- | Yhteen- | | | | - | - | - | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | pääoma | rahast | varat | sä | osuus | sä | | | | o | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2007 | 2 603 | 7 662 | 7 036 | 17 301 | 889 | 18 190 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | | | 412 | | 68 | 480 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -781 | | -86 | -867 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | | | | | | sijoi- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tukset: Omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutuk- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | set | | | 78 | | | 78 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjattavat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoitusinstrumentit | | | 34 | | | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | 21 | | | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden | | | 0 | | 74 | 74 | | muutokset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 30.9.2007 | 2 603 | 7 662 | 6 800 | 17 065 | 946 | 18 012 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2006 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | Kerty- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Yli- | neet | | Vähem- | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake- | kurssi | voitto | Yhteen | mistö- | Yhteen- | | | | - | - | - | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | pääoma | rahast | varat | sä | osuus | sä | | | | o | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2006 | 2 603 | 7 662 | 6 512 | 16 777 | 1 021 | 17 798 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | | | 637 | | 3 | 640 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -651 | | -118 | -769 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | | | | | | sijoi- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tukset: Omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kirjatut | | | | | | | | arvostusvaikutuk- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | set | | | -7 | | | -7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omaan pääomaan | | | | | | | | kirjattavat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoitusinstrumentit | | | -112 | | | -112 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | -6 | | | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden | | | 0 | | -189 | -189 | | muutokset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 30.9.2006 | 2 603 | 7 662 | 6 373 | 16 638 | 717 | 17 355 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/07 | 7-9/06 | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 16 358 | 13 329 | 51 887 | 43 181 | 62 045 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon kasvu % | 22,7 % | 4,4 % | 20,2 % | 0,4 % | 3,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 204 | 668 | 1 305 | 1 387 | 2 420 | -------------------------------------------------------------------------------- | %liikevaihdosta | 1,2 % | 5,0 % | 2,5 % | 3,2 % | 3,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen satunnaiseriä, | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | varauksia ja veroja | -60 | 588 | 784 | 1 162 | 2 216 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | -0,4 % | 4,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 3,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | -5 | 312 | 412 | 637 | 1 296 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,0 % | 2,3 % | 0,8 % | 1,5 % | 2,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste% | | | 37,6 % | 45,1 % | 45,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit taseen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pysyviin vastaaviin | 90 | 365 | 903 | 790 | 1 122 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,6 % | 2,7 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | katsauskauden aikana | | | 480 | 437 | 423 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö katsauskauden | | | 486 | 439 | 412 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, euro | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma / osake, euro | | | 2,62 | 2,56 | 2,66 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KASSAVIRTA | | | | (1000 euro) | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | 1-9/07 | 1-9/06 | 1-12/06 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnistä saadut maksut | | | 50 519 | 42 384 | 60 367 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 145 | 180 | 305 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut liiketoiminnan | | | -49 811 | -40 873 | -58 186 | | kuluista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | | | | ennen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoituseriä ja veroja | | | 853 | 1 690 | 2 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot ja maksut | | | | | | | muista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan | | | -427 | -235 | -410 | | rahoituskuluista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | | | 114 | 46 | 114 | | liiketoiminnasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut välittömät verot | | | -60 | -51 | -98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | 480 | 1 450 | 2 093 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | | | | | | aineettomiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | hyödykkeisiin | | | -840 | -768 | -1 096 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien | | | | | | hyödykkeiden | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | luovutustulot | | | 479 | 158 | 274 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden | | | -1 326 | -30 | -302 | | hankinnat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | | 0 | 0 | 75 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot muista sijoituksista | | 0 | 0 | -107 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | -1 687 | -640 | -1 156 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen osakeanti | | | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | | | -867 | -769 | -745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | | | 465 | 191 | 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit lyhytaikaisiin | | | | | | sijoituksiin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | lisäys (-) | | | 42 | 221 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot | -604 | -116 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | | | 3 771 | 45 | 1 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | | | -300 | -504 | -704 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | 2 507 | -932 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | | | 1 300 | -122 | 1 298 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 10-12/0 | 7-9/06 | 4-6/06 | | | | | | 6 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1000 euro) | 16 358 | 18 604 | 16 925 | 18 864 | 13 329 | 15 020 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1000 euro) | 204 | 928 | 172 | 1 033 | 668 | 478 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | | | | | | | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (1000 euro) | -5 | 487 | -70 | 659 | 312 | 243 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | | euro | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- BELTTON-YHTIÖT OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 525 9000 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi www.beltton.fi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli