<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2004

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2004 Beltton-Yhtiöiden viimeisen neljänneksen tilikauden tulos kääntyi selvästi positiiviseksi. Vuoden 2004 liikevaihto laski odotetusti 3,9 % ja tulos jäi edellisvuoden tasosta. Konsernin liikevaihto oli 60,4 milj. euroa (62,9 milj. euroa). Liikevoitto laski 57,1 % ja oli 1,89 milj. euroa (4,39 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä väheni 53,0 % ja oli 2,20 milj. euroa (4,66 milj. euroa). Voittoa kertyi 2,13 milj. euroa (3,14 milj. euroa). Osakekohtainen tulos laski 0,33 euroon (0,50 euroa). Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi on 0,16 euroa osakkeelta (0,40). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto laski 3,9 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kertyi 60,4 milj. euroa (62,9 milj. euroa). Liikevaihdon kääntyminen kasvuun viimeisellä neljänneksellä selittyy markkinoiden elpymisellä ja Belttonin tytäryrityksen Wulff Oy Ab:n saamien uusien asiakkaiden ostoilla. Puitesopimus Hansel Oy:n kanssa on tuonut Wulffille viime vuoden loppuun mennessä jo useita mittavia asiakassopimuksia valtion eri organisaatioiden kanssa. Liiketoiminnan tulos oli 1,89 milj. euroa (4,39 milj. euroa), joka vastaa 3,1 % (7,0 %) liikevaihdosta. Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa toimistotuotemarkkinoiden hintakilpailusta, myyntihenkilöstön resurssipulasta sekä tehostetun rekrytoinnin takia nousseista rekrytointi- ja koulutuskustannuksista. Uusien myyntineuvottelijoiden kouluttaminen sitoo päällikkötason resursseja ja vähentää päälliköiden aikaa omissa myyntitehtävissään. Tulos ennen satunnaiseriä laski 53,0 % ja oli 2,20 milj. euroa (4,66 milj. euroa). Tulos osaketta kohti väheni 0,33 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,50 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,51 euroa kun se edellisvuonna oli 2,96 euroa. Tilikauden voitto heikentyi 32,3 % edellisvuodesta ja oli 2,13 milj. euroa (3,14 milj. euroa). Beltton on panostanut voimakkaasti myyntihenkilökunnan rekrytointiin ja ottanut käyttöön uusia rekrytointitapoja. Belttonin rekrytointitiimi on kiertänyt eri paikkakuntia Suomessa ja järjestänyt avoimia rekrytointitilaisuuksia. Tilaisuudet ovat tuottaneet paljon yhteydenottoja ja samalla lisänneet konsernin tunnettuutta työnantajana. Elokuussa aloittaneelle työvaatteita myyvälle Workidea-osastolle on palkattu jo kymmenkunta myyntineuvottelijaa. Työvaatteiden myynti on alkanut suotuisasti ja toiminnan laajentaminen maankattavaksi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma 31.12.2004 päättyessä oli 35,3 milj. euroa (38,7 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 48,7 % (51,3 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 3,26 milj. euroa (8,18 milj. euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 1,05 milj. euroa (0,98 milj. euroa) eli 1,7 % (1,6 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat lähinnä koneisiin ja kalustoon. TOIMISTOMAAILMAN MARKKINAT Vuonna 2004 toimistomaailman markkinat olivat edelleen haasteelliset, vaikkakin käänne parempaan tapahtui. Toimistotuotteiden ja atk-oheistuotteiden markkinat kasvoivat Suomessa noin kaksi prosenttia kun ne vuonna 2003 laskivat noin kolme prosenttia. HENKILÖSTÖ Belttonin palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 485 henkilöä (514). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 94 henkeä. Konsernin henkilökunnasta noin 70 prosenttia toimii myynnin eri tehtävissä ja 30 prosenttia hallinnon ja logistiikan tehtävissä. Henkilökunnasta 60 prosenttia on miehiä ja 40 prosenttia naisia. Belttonlaiset ovat nuoria, sillä yli puolet henkilökunnasta on alle 35-vuotiaita. Yhtiö on valmis rekrytoimaan lisää myyntihenkilökuntaa sekä suomalaisissa että ulkomaisissa tytäryrityksissä. Konserni panosti syksyn 2004 aikana myyntihenkilökunnan rekrytointiin jalkauttamalla rekrytointitiiminsä ja järjesti useita paikallisia rekrytointitilaisuuksia eri puolella Suomea. Tilaisuudet toimivat avoimien ovien periaatteella ja kiinnostuneiden oli mahdollista päästä suoraan haastatteluun. Lisäpanostuksia rekrytointiin jatketaan vuoden 2005 aikana. VUODEN 2004 TAPAHTUMIA Keväällä 2004 Beltton allekirjoitti yhteistyösopimuksen maailman suurimman toimistotarvikeyhtiön Office Depotin kanssa. Sopimuksen myötä Belttonin tytäryritys Wulff Oy Ab hyödyntää Office Depotin kansainvälisiä suurasiakassuhteita Suomessa. Yhteistyösopimuksen ansiosta Beltton voi nyt palvella kansainvälisiä asiakkaitaan entistä laajemmin. Hyvin alkaneelta yhteistyöltä odotetaan synergioita myös tuotevalikoimaan, sisäänostoihin, myyntikonsepteihin ja logistiikkaan. Wulff Oy Ab:n uutta, kansainvälisempää suuntaa vahvistettiin myös toimitusjohtajan vaihdolla. Jari Seppälä aloitti tehtävässään 2 elokuuta. Wulff Oy Ab oli menestyksekkäästi mukana valtionhallinnon hankinnoista vastaavan Hansel Oy:n toimisto- ja atk-tarviketarvikekilpailutuksessa kesällä 2004. Se valittiin parhain pisteytyksin yhdeksi tavarantoimittajaksi kolmen tärkeimmän yhteistyökumppanin joukkoon. Vuoden 2005 aikana Wulff tavoittelee noin 15 prosentin ja vuonna 2006 noin 30 prosentin osuutta Hanselin hyllytyspalveluista ja suoratilauksista. Syksyn 2004 aikana Beltton laajensi tuotevalikoimaansa työvaatemarkkinoille. Looks Workidea -osasto aloitti toimintansa elokuussa ja on keskittynyt erityisesti palvelualojen työntekijöiden vaatettamiseen. Pitkällä tähtäimellä Beltton tavoittelee markkinajohtajuutta myös tässä tuoteryhmässä. Beltton-konsernin tytäryritysten määrä kasvoi vuoden 2004 aikana kahdella. Keväällä perustettu Active Office Finland myy ja markkinoi atk- ja toimistotuotteita. Syksyllä Ruotsissa aloittanut Office Solution Svenska AB perustettiin myymään kansainvälisen yhteisosto-organisaation Interactionin Q- Connect tuotteita. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA Beltton-konsernin tytäryritys KB-tuote avasi kymmenennen myyntinäyttelynsä Lappeenrantaan 8.2.2004. Uusimman myyntinäyttelynsä myötä KB-tuote pystyy palvelemaan etelä-karjalaisia asiakkaitaan entistä lähemmin ja laajemmin. KB Lappeenrannan toimialueella on yli 10.000 yritystä. Keväällä 50 vuotta täyttävä KB-tuote juhlistaa merkkipäiväänsä valtakunnallisella perinteitä kunnioittavalla juhlakiertueella. Wulff Oy Ab, Beltton-konsernin suurin tytäryritys, kasvattaa myymäläverkostoaan. Uusin WulffStore aloittaa toimintansa Helsingin Vallilassa helmikuun puolessa välissä. Uusi WulffStore palvelee Vallilan alueen noin 4.000 yritystä monipuolisella valikoimalla atk- ja toimistotuotteita. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön osakkeen arvo 31.12.2004 oli 5,71 euroa. Vuoden 2004 aikana Belttonin osaketta vaihdettiin 682.595 kappaletta eli 10,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 4.739.362 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 37,1 milj. euroa. Osakepääoma oli 2,60 milj. euroa ja oma pääoma osaketta kohden oli 2,51 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,96 euroa. Osakepääomaa korotettiin tilikauden aikana kahdesti. Lisäksi 31.12. 2004 tehdyn optiomerkinnän johdosta osakepääomaa korotettiin 28.1.2005. Belttonin vuoden 2002 optio-oikeuksilla merkittiin 14.7.2004 yhteensä 5.000 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta oli viisi euroa. Merkinnän johdosta osakepääomaa korotettiin 2.000 eurolla. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 29.9.2004. Belttonin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin ajalla 1.-31.10.2004 yhteensä 38.500 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita merkittiin A-optioilla 7.300 kpl, B-optioilla 7.300 kpl ja C-optioilla 23.900 kpl. Osakkeen merkintähinta A-optioilla oli 6,00 euroa; B-optioilla 5,97 euroa ja C-optioilla 4,14 euroa. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 15.400 eurolla. Lisäksi Belttonin vuoden 2002 optio-oikeuksilla merkittiin 29.10.2004 yhteensä 10.000 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta oli viisi euroa. Merkinnän johdosta osakepääomaa korotettiin 4.000 eurolla. Yhteensä 19.400 euron osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 11.11.2004. Belttonin vuoden 2002 optio-oikeuksilla merkittiin 31.12.2004 yhteensä 5.000 Beltton-Yhtiöt Oyj:n 0,40 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeen merkintähinta oli viisi euroa. Merkinnän johdosta osakepääomaa korotettiin 2.000 eurolla. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 28.1.2005. Joulukuun 2004 lopussa Belttonin osakkeenomistajien määrä oli 739. Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Heikki Vienola 2.558.255 kpl 39,34 % Ari Pikkarainen 1.381.745 kpl 21,3 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 450.000 kpl 6,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 350.000 kpl 5,4 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 283.900 kpl 4,4 % Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 110.700 kpl 1,7 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 100.000 kpl 1,5 % Pohjola Finland Kasvu Sijoitusrahasto 94.400 kpl 1,5 % Hietala Pekka 84.100 kpl 1,3 % Fondita Nordic Small Cap Placfond 56.600 kpl 0,9 % Jaakkola Juhani 50.056 kpl 0,8 % Beltton-Yhtiöillä ei ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuoden 2004 aikana. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,50 euroa). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 maksetaan osinkona 0,16 euroa (0,40 euroa) osakkeelta, joka vastaa 48 % (80 %) tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Beltton jakoi vuonna 2004 ylimääräisenä osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotus ylimääräisestä osingosta hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.11.2004. VUODEN 2005 NÄKYMÄT Beltton uskoo toimistomaailman markkinoiden säilyvän haastavina vuonna 2005. Markkinoiden uskotaan kasvavan maltillisesti. Konserni tavoittelee markkinakasvua voimakkaampaa kasvua, jota pyritään vahvistamaan yritysostoin. Yhtiön johto uskoo, että konserni saavuttaa vuonna 2004 edellisvuotta selvästi paremman liiketuloksen. Konserni jatkaa tehostettua kustannuskontrollia, jonka tulosten uskotaan näkyvän tämän vuoden aikana. YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET Beltton-Yhtiöt Oyj varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2005 Radisson SAS Seaside Hotellissa, Helsingissä. Yhtiö lähettää kutsut osakkaille viikolla 11, jolloin ilmestyy myös yhtiön vuosikertomus vuodelta 2004. Yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1. - 31.3.2005 julkistetaan 10.5.2005. Beltton-Yhtiöt Oyj -konserni (1000 euro) Tuloslaskelma 10-12/2004 10-12/2003 1-12/2004 1-12/2003 LIIKEVAIHTO 17 257 16 972 60 414 62 868 Liiketoiminnan muut tuotot 124 58 303 250 Materiaalit ja palvelut 9 263 7 959 31 558 30 862 Henkilöstökulut 4 085 3 847 14 435 13 952 Poistot ja arvonalentumiset 249 245 1 077 1 020 Poistot konserniliikearvosta 179 194 560 575 Liiketoiminnan muut kulut 3 077 3 898 11 208 12 324 LIIKETULOS 528 887 1 879 4 385 Rahoitustuotot ja -kulut -30 47 310 273 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 498 934 2 189 4 658 Satunnaiset erät 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 498 934 2 189 4 658 Tuloverot 379 222 -67 1 349 Vähemmistön osuus 41 20 129 166 TILIKAUDEN TULOS 79 692 2 128 3 143 Tase (1000 euro) Vastaavaa 31.12.2004 31.12.2003 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 308 343 Konserniliikearvo 3 982 4 490 Aineelliset hyödykkeet 5 635 5 482 Sijoitukset 682 691 PYSYVÄT VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 607 11 006 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 518 8 850 Myyntisaamiset 6 630 6 565 Muut saamiset 5 310 4 093 Rahat ja pankkisaamiset 3 259 8 182 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 24 717 27 691 VASTAAVAA YHTEENSÄ 35 324 38 697 Vastattavaa 31.12.2004 31.12.2003 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 601 2 533 Osakeanti 2 47 Ylikurssirahasto 7 662 7 400 Edellisten tilikausien tulos 3 941 5 978 Tilikauden tulos 2 128 3 143 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 334 19 101 Vähemmistön osuus 879 750 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 8 674 10 424 Lyhytaikainen vieras pääoma 9 436 8 422 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 110 18 846 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 324 38 697 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 10-12/2004 10-12/2003 1-12/2004 1-12/2003 Liikevaihto 17 257 16 972 60 414 62 868 Liikevaihdon kasvu % 1,7 % 15,9 % -3,9 % 50,2 % Liiketulos 528 887 1 879 4 385 %liikevaihdosta 3,1 % 5,2 % 3,1 % 7,0 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 498 934 2 189 4 658 % liikevaihdosta 2,9 % 5,5 % 3,6 % 7,4 % Katsauskauden tulos 79 692 2 128 3 143 % liikevaihdosta 0,5 % 4,1 % 3,5 % 5,0 % Omavaraisuusaste% 48,7 % 51,3 % Oman pääoman tuotto% 12,2 % 17,5 % Sijoitetun pääoman tuotto% 8,9 % 16,6 % Nettovelkaantumisaste 38,5 % 15,9 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 253 215 1 049 979 % liikevaihdosta 1,5 % 1,3 % 1,7 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 500 502 Henkilöstö katsauskauden lopussa 485 514 Tulos / osake, euro 0,01 0,11 0,33 0,50 Oma pääoma / osake, euro 2,51 2,96 KASSAVIRTA 1-12/2004 1-12/2003 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 59 433 64 013 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 220 180 Maksut liiketoiminnan kuluista -56 357 -57 706 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 297 6 487 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitusk -335 -205 Saadut korot liiketoiminnasta 96 110 Maksetut välittömät verot -147 -185 Liiketoiminnan rahavirta 2 911 6 207 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 049 -979 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 85 105 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat 0 -104 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 0 0 Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Investointien rahavirta -964 -978 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 261 767 Maksetut osingot -5 181 -2 144 Saadut osingot 2 098 1 567 Investoinnit lyhytkaisiin sijoituksiin lisäys (-) -38 26 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot -2 569 -2 115 Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut -1 336 -365 Rahoituksen rahavirta -6 765 -2 264 Rahavarojen muutos -4 818 2 964 BELTTON-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail heikki.vienola@beltton.fi IR-johtaja Liinu Lehto-Seljavaara p. (09) 5259 0050 tai 040 537 3964 e-mail liinu.lehto-seljavaara@beltton.fi JAKELU www.beltton.fi Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli