<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

BELTTON-YHTIÖT HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallitus on kokouksessaan 6.2.2008 päättänyt hankkia enintään yhteensä 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2007 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä saa olla enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, sekä vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai toteuttamisessa taikka muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan viikon kuluessa tämän päätöksen julkistamisesta ja päättyy viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingissä 7. helmikuuta 2008 Beltton-Yhtiöt Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail: heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail: sirpa.vaisanen@beltton.fi www.beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.beltton.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli