<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Miten valitsen yritykselleni sopivimmat messut

Messuosallistumisten suunnittelu on tarkkaa puuhaa: siinä missä hyviltä messuilta on saatavissa hyviä tuloksia, voivat väärin perustein valitut messut pahimmassa tapauksessa olla yritykselle massiivinen hukkainvestointi.

Harvalla yrityksellä on käytettävissään rajatonta messubudjettia, joten parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa messuosallistumiset suunnitella tarkasti.

Viisi näkökulmaa sopivien messujen valintaan

1 – Tapahtuman kansainvälisyys

Pienet, paikalliset näyttelyt voivat olla parhaita silloin, kun tavoitteena on tehdä nk. ”täsmäisku” jollekin tietylle markkina-alueelle. Suurissa kansainvälisissä näyttelyissä käy kuitenkin todennäköisemmin enemmän ylemmän päätöksentekoportaan ihmisiä, ja näissä on myös mahdollisuus tavoittaa yhdellä kertaa potentiaalisia asiakkaita eri maista ja mantereilta.

2 – Messujen kohdeyleisö ja tapahtuman tunnettuus

Järjestetäänkö näyttely ensimmäistä kertaa vai onko sillä vuosien historia? Käyvätkö näyttelyssä kaikki toimialan merkittävimmät päätöksentekijät, ostajat, erilaisten tuote-/palveluryhmien edustajat?

Jotkut näyttelyt ovat vahvistaneet paikkansa oman toimialansa näköalapaikkana, jonne kokoontuvat ”kaikki”. Meiltä saat helposti tietoa siitä, mikä kohderyhmä näyttelyssä on kävijöinä ja miten kävijämäärä jakautuu.

3 – Markkinointi- ja verkostoitumismahdollisuudet

Messuille osallistumisen perimmäinen tarkoitus on vauhdittaa kaupantekoa esimerkiksi keräämällä tavoitteiden mukainen määrä liidejä. Messujärjestäjät tarjoavat vaihtelevasti erilaisia vaihtoehtoja tavoittaa potentiaalista kohdeyleisöä ennen messuja, niiden aikana ja niiden jälkeen. Tällaisia ovat mm. matchmaking- ja hosted buyers-ohjelmat, erilaiset mainostilat, katalogitiedot jne. Meiltä saat lisätietoa siitä, mitä markkinointi- ja verkostoitumismahdollisuuksia näyttelynjärjestäjä tarjoaa.

4 – Markkina-alue ja kohderyhmä

Onko yrityksenne strategiassa valittu tietyt markkina-alueet, joihin keskitytte? Onko näkyvyytenne näyttelyssä strategian mukainen? Näyttelyt kannattaa valita ko. maasta tai sen lähellä olevista maista. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa olevat näyttelyt houkuttelevat kävijöitä eteläisen Afrikan maiden lisäksi myös Intiasta ja Aasiasta. Arabiemiraateissa järjestettävät näyttelyt puolestaan tavoittavat perinteisesti suuren määrän yleisöä ympäröivistä Lähi-Idän maista sekä Pohjois-Afrikasta.

Suurimmat näyttelyt (usein Euroopassa) houkuttelevat paikalle vierailijoita ympäri maailman, mutta prosentuaalisesti suurin yksittäinen osallistujamäärä tulee lähes poikkeuksetta järjestävän maan alueelta.

5 – Tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen on ehkä kaikkia edellisiäkin tärkeämpi – jos ette tiedä mitä lähdette messuilta hakemaan, voi osallistuminen vaikka maailman parhaaseen ja potentiaalisia asiakkaita vilisevään näyttelyyn olla turha.

Parhaat tavoitteet ovat yleensä konkreettisia, ja niitä on helppo mitata. Kuinka paljon uutta myyntiä odotatte tapahtuman generoivan ja millä keinoin pääsette tuohon lukuun? Kuinka paljon kuumia liidejä tarvitsette, ja kuinka monta tapaamista näiden kuumien liidien keräämiseksi tarvitaan?

Messumaailma elää jatkuvasti, ja osa tapahtumista kuolee pois samalla kun uusia syntyy tilalle. Toimialojen potentiaalisimpien messujen löytäminen tuhansien tapahtumien joukosta voi tuntua todella haastavalta, ja usein kannattaakin kääntyä suosiolla ammattilaisen puoleen.

Ota yhteyttä – me autamme mielellämme!

Jaa artikkeli