<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat strategisia toimenpiteitä, joilla yritykset yhdistyvät, jakautuvat, ostavat tai myyvät toisiaan. 

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat strategisia toimenpiteitä, joilla yritykset yhdistyvät, jakautuvat, ostavat tai myyvät toisiaan. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä yritysostot, fuusiot, osakevaihdot, yritysmyynnit ja liiketoimintojen siirrot. Yritysjärjestelyihin liittyy usein oikeudellisia, taloudellisia ja verotuksellisia näkökohtia, jotka vaikuttavat sekä yrityksen että sen sidosryhmien toimintaan. Lisäksi niihin voi kuulua strategisen suunnittelun, neuvottelujen ja integraation vaiheita. Näiden toimien tavoitteena voi olla monia erilaisia asioita, kuten kasvun tukeminen, kustannustehokkuuden parantaminen, markkina-aseman vahvistaminen tai strategisen suunnan muuttaminen.

Yritysjärjestelyt voivat sisältää useita eri aihealueita, joita ovat muun muassa:

Fuusiot ja yritysostot: Yritysten yhdistymiset tai toisen yrityksen kokonaan tai osittain ostaminen. Tämä voi tapahtua osakekauppojen, omaisuuden vaihdon tai muiden järjestelyjen kautta.

Osakevaihto: Yritysten osakkeiden vaihto toisilleen tietyin ehdoin ja sopimuksin, usein osana yrityskauppaa.

Jakautumiset: Yrityksen jakautuminen kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yritykseksi, joilla on omat hallintorakenteet ja toimintansa.

Liiketoimintojen myynnit: Yrityksen myynti osia liiketoiminnastaan toiselle yritykselle.

Sijoitukset ja yhteisyritykset: Yrityksen sijoitukset toisiin yrityksiin tai yhteisyritysten perustaminen yhdessä muiden yritysten kanssa.

Sulautumiset: Yritysten yhdistyminen niin, että ne muodostavat uuden, entistä suuremman yrityksen.

Osakkuudet ja liikekumppanuudet: Yritysten väliset sopimukset tai järjestelyt, joissa ne osallistuvat toistensa toimintaan tai omistukseen tietyin ehdoin.

Yritysjärjestelyt voivat olla monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat huolellista suunnittelua, neuvotteluja ja toteutusta. Niiden tarkoituksena on usein luoda arvoa osakkeenomistajille ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä markkinoilla.

Ota yhteyttä ja keskustellaan ensin tilanteestanne. Pyrimme tässäkin palvelussa antamaan arvion kustannuksesta ennen toimenpiteitä.

Haluatko lisätietoja lakipalveluista?

Jos jokin yrityksesi lakiasia askarruttaa, niin käänny juristiemme puoleen. Me osaamme neuvoa sinua kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kari Korniloff

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy

+358 45 239 7686

kari@korniloff.fi

Ulla Pakarinen

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy