<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Riidanratkaisu ja välimiesmenettely

Joskus riidat eivät selviä sovinnollisesti, jolloin avustamme asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ammattitaitoisesti. Pyrimme aina asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, tinkimättä asiakkaamme eduista ja peräänantamalla asenteella.

Riidanratkaisu ja välimiesmenettely

Riitojenratkaisussa tavoitteenamme on saavuttaa osapuolten kesken yhteisymmärrys ja löytää kestävä ratkaisu, joka tyydyttää kaikki osapuolet. Riidanratkaisuprosessi voi tapahtua useilla eri tavoilla, kuten neuvottelujen, sovittelun, välityksen tai oikeudenkäynnin kautta. Pyrimme löytämään tehokkaimman ja taloudellisesti järkevimmän tavan ratkaista riita.

Välimiesmenettely puolestaan on yksi riidanratkaisumenetelmä, jossa osapuolet sopivat, että riita käsitellään riippumattoman ja puolueettoman välimiehen tai välimiesten edessä – riitaa ei siis käsitellä tuomioistuimessa, vaikkakin välitystuomion voi myöhemmin vahvistaa tuomioistuimessa. Välimiesmenettely on yleensä nopeampi ja edullisempi vaihtoehto perinteiseen oikeudenkäyntiin verrattuna, ja se tarjoaa osapuolille mahdollisuuden valita asiantuntijavälimies, joka tuntee asianomaisen alan hyvin.

Yrittäjän näkökulmasta välimiesmenettely voi olla houkutteleva vaihtoehto, sillä se tarjoaa useita etuja, kuten nopeamman prosessin, yksityisyyden suojan, joustavuuden ja erityisosaamisen hyödyntämisen. Välimiesmenettelyyn liittyviä aihealueita voivat olla esimerkiksi välimiesmenettelyn sopiminen, välimiesten valinta, todisteiden esittäminen, päätöksen täytäntöönpano ja mahdolliset valitusmahdollisuudet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että riidanratkaisu ja välimiesmenettely ovat tärkeitä käsitteitä yrityksille, jotka tarjoavat lakipalveluita. Yrittäjän on tärkeää ymmärtää näiden käsitteiden merkitys ja valita sopiva ratkaisumenetelmä kunkin tilanteen mukaan, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos sekä säilyttää hyvät asiakassuhteet.

Ota yhteyttä mahdollisimman nopeasti mahdollisen riita-asian ilmetessä – olemme sinun puolellasi.

Haluatko lisätietoja lakipalveluista?

Jos jokin yrityksesi lakiasia askarruttaa, niin käänny juristiemme puoleen. Me osaamme neuvoa sinua kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kari Korniloff

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy

+358 45 239 7686

kari@korniloff.fi

Ulla Pakarinen

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy