<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Perheoikeudelliset asiat

Perheoikeudelliset asiat kattavat kaikki oikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät perheeseen ja sen jäsenten välisiin suhteisiin. Yrittäjällä ne liittyvät suoraan hänen ja hänen läheistensä tulevaisuuden turvaamiseen. Näihin kuuluvat muun muassa avioehtosopimukset, perinnönjaot, adoptioasiat sekä huoltajuus- ja elatussopimukset.

Perhe- ja perintöoikeus

Perheoikeudelliset asiat ovat lakialan osa-alue, joka keskittyy perheiden ja perheenjäsenten välisiin oikeudellisiin suhteisiin ja velvollisuuksiin. Perheoikeudelliset asiat voivat kattaa monia eri aihealueita, ja näihin kuuluvat muun muassa:

Testamentin laatiminen

Testamentin laatiminen on oikeudellinen prosessi, jossa yrittäjäasiakas määrittelee kirjallisesti, miten heidän omaisuutensa ja varansa jaetaan heidän kuolemansa jälkeen. Testamentissa määritellään perilliset ja mahdolliset perinnönjakoa koskevat ehdot, kuten lahjoitukset hyväntekeväisyyteen tai omaisuuden erityiseen käyttötarkoitukseen. Testamentti on tärkeä asiakirja, joka varmistaa yrittäjäasiakkaan toiveiden toteutumisen hänen poismenonsa jälkeen.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen on oikeudellinen asiakirja, jossa henkilö määrittelee etukäteen haluamansa tahon (edunvalvojan), joka hoitaa hänen asioitaan, jos hän itse joutuu kykenemättömäksi tekemään päätöksiä esimerkiksi sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden vuoksi. Tämä antaa yrittäjäasiakkaille mahdollisuuden ennakoida ja suunnitella tulevaisuuttaan, varmistaen oman itsenäisyytensä ja toiveidensa toteutumisen myös mahdollisissa kyvyttömyyden tilanteissa. Edunvalvontavaltakirjan avulla yrittäjä voi nimetä luotettavan henkilön tai tahon hoitamaan liiketoimintaansa ja taloudellisia asioitaan jatkuvuuden turvaamiseksi, mikä voi olla ratkaisevan tärkeää yrittäjäyrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta. Lisäksi se voi vähentää mahdollisia riitatilanteita ja selkeyttää päätöksentekoa vaikeissa tilanteissa.

Avioehto

Avioehto on asiakirja, joka solmitaan avioliiton aikana tai sen ennakkomateriaalina ja joka määrittelee, miten aviopuolisoiden omaisuus ja varallisuus jaetaan avioliiton päättyessä esimerkiksi avioeron tai toisen puolison kuoleman kautta. Avioehdon laatimisella yrittäjäasiakkaat voivat suojata omaisuuttaan ja varallisuuttaan, ja se voi tarjota selkeän ja ennaltaehkäisevän kehyksen mahdollisten riitojen ja epäselvyyksien varalta avioliiton päättyessä. Hyödyt voivat sisältää omaisuuden suojan, perintöoikeudellisen joustavuuden, sekä taloudellisen turvan ja ennakoitavuuden.

Avioero- ja ositusasiat

Osituksella tarkoitetaan omaisuuden jakamista aviopuolisoiden kesken avioeron tai avioliiton purkautumisen yhteydessä. Osituksessa selvitetään, miten aviopuolisoiden yhteinen omaisuus jaetaan heidän eroamisensa jälkeen. Osituksen tekeminen auttaa selkeyttämään ja ratkaisemaan omaisuuteen liittyvät kysymykset, kuten kiinteistöt, säästöt, osakkeet ja muut varat. Tämä voi vähentää konflikteja ja varmistaa oikeudenmukaisen omaisuudenjaon, edistäen siten avioeron sujuvaa ja reilua käsittelyä. Yrittäjäasiakkaille osituksen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden saada ammattimaisesti hoidettu, oikeudellisesti pätevä ja tasapuolinen omaisuudenjako avioliiton päättyessä, mikä voi vähentää riskejä ja kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Perinnönjako 

Perunkirjoitus on virallinen toimenpide, jossa selvitetään vainajan jäämistö, kuten omaisuus, velat ja mahdolliset testamentit. Perinnönjako puolestaan on prosessi, jossa vainajan omaisuus jaetaan perillisille tai testamentin mukaisesti. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että vainajan omaisuus jaetaan lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti perillisten kesken. Palvelun hyödyt yrittäjäasiakkaille sisältävät ammattitaitoisen avun ja neuvonnan näissä prosesseissa, mikä voi vähentää virheiden riskiä, nopeuttaa asian käsittelyä ja varmistaa, että perintöasiat hoidetaan asianmukaisesti lain ja säädösten mukaisesti. Lisäksi asianmukainen perunkirjoitus ja perinnönjako voivat auttaa välttämään riitoja ja konflikteja perillisten välillä.

Lahja ja ennakkoperintö

Lahja ja ennakkoperintö ovat oikeudellisia käsitteitä, jotka liittyvät omaisuuden siirtoon ennen henkilön kuolemaa. Lahjan antaminen tarkoittaa omaisuuden siirtämistä toiselle henkilölle ilman vastiketta, kun taas ennakkoperintö viittaa omaisuuden siirtämiseen perillisille ennen perittävän kuolemaa, yleensä osana perinnönjakoa. Näiden toimien avulla yrittäjäasiakkaat voivat suunnitella omaisuutensa jakamista tehokkaasti ja hallitusti, mahdollisesti vähentäen perintöverojen määrää ja varmistaen, että heidän toiveensa toteutuvat. Lisäksi lahjojen ja ennakkoperinnön tekeminen voi auttaa välttämään mahdollisia perinnönjakoon liittyviä riitoja ja konflikteja.

Yrittäjän näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että perheoikeudelliset asiat voivat olla hyvin herkkiä ja tunteisiin liittyviä asioita asiakkaille. Siksi yrityksen on tarjottava paitsi asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa myös empaattista ja huolellista asiakaspalvelua. Lisäksi on tärkeää pitää huolta asiakkaiden yksityisyydensuojasta ja varmistaa, että kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Yrityksen on myös pysyttävä ajan tasalla perheoikeudellisista muutoksista ja määräyksistä, jotta se voi tarjota asiakkailleen ajantasaista ja luotettavaa palvelua.

Joissain selkeissä tilanteissa voimme tarjota palvelua kiinteähintaisena. Esimerkiksi testamentin laatiminen voi kustantaa sinulle vain 440 € + alv.

Haluatko lisätietoja lakipalveluista?

Jos jokin yrityksesi lakiasia askarruttaa, niin käänny juristiemme puoleen. Me osaamme neuvoa sinua kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kari Korniloff

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy

+358 45 239 7686

kari@korniloff.fi

Ulla Pakarinen

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy