<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Kiinteistöjuridiikka

Kiinteistöoikeudelliset palvelumme keskittyvät kiinteistöjen vaihdantaan, kiinteistöjen kehittämiseen, kiinteistösijoit-tamiseen ja muuhun kiinteistöliiketoimintaan liittyviin toimeksiantoihin. Meillä on vuosien kokemus neuvonnasta ja ongelmien ratkaisuista liittyen koko kiinteistötransaktio- prosessiin.

Kiinteistöjuridiikka

Kiinteistöjuridiikka on oikeudenala, joka keskittyy kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja käyttöön liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Se käsittelee erilaisia lakiasioita ja sääntöjä, jotka liittyvät kiinteistöjen hankintaan, omistukseen, vuokraamiseen, rakentamiseen, käyttöön ja siirtoon.

Tärkeimpiä aihealueita kiinteistöjuridiikassa ovat muun muassa:

Kiinteistökauppa ja -luovutukset: Tähän kuuluu kiinteistöjen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen sekä niihin liittyvät sopimukset ja asiakirjat. Tämä sisältää myös kiinteistöjen arvioinnin ja kaupan ehdot.

Kiinteistöoikeudet: Tämä alue kattaa kiinteistön omistusoikeuden, hallintaoikeuden, rasitteet ja kiinnitykset sekä erilaiset omistusoikeuden muodot, kuten yhteisomistus ja hallinnanjako.

Vuokraoikeus: Vuokraoikeus käsittelee kiinteistöjen vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten vuokrasopimusten laatimista, vuokranmaksua, vuokrasuhteen purkamista ja vuokraoikeuden siirtoa.

Rakentamisoikeus: Tämä alue keskittyy kiinteistöjen rakentamiseen liittyviin sääntöihin ja määräyksiin, kuten rakennuslupiin, kaavoitukseen, ympäristölupiin ja rakentamisen valvontaan.

Naapuruussuhdeasiat: Naapuruussuhdeasiat liittyvät kiinteistöjen välisiin suhteisiin, kuten kiinteistörajojen määrittelyyn, naapuruusriitoihin, kiinteistöjen käyttöön liittyviin häiriöihin ja naapurikiinteistöjen välisiin sopimuksiin.

Kiinteistöjen hallinta ja ylläpito: Tämä käsittää kiinteistöjen hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät oikeudelliset näkökulmat, kuten kiinteistöjen huoltoon, korjauksiin ja vakuutuksiin liittyvät kysymykset.

Näiden lisäksi kiinteistöjuridiikka voi kattaa myös muita erikoistuneita aihealueita, kuten kiinteistöverotusta, perintöoikeutta ja kiinteistöjen käyttöön liittyviä ympäristökysymyksiä. Avustamme asiakkaitamme myös kiinteistöihin liittyvissä riita-asioissa, sekä oikeudenkäynneissä.

Joissain selkeissä tilanteissa voimme tarjota palvelua kiinteähintaisena. Esimerkiksi kiinteistön kauppakirjan laatiminen voi kustantaa sinulle vain 440 € + alv (+asiakirjakulut).

Haluatko lisätietoja lakipalveluista?

Jos jokin yrityksesi lakiasia askarruttaa, niin käänny juristiemme puoleen. Me osaamme neuvoa sinua kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kari Korniloff

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy

+358 45 239 7686

kari@korniloff.fi

Ulla Pakarinen

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy