<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Compliance

Varmistamme asiakkaidemme lakien ja muiden säädösten ja sääntöjen noudattamisen, kaikissa asiakkaidemme toiminnoissa. Jokaisen yrityksen on erittäin tärkeä ymmärtää, että erilaisilla rikkomuksilla voi olla hyvin vakavia seurauksia ja meidän tehtävämme on ennaltaehkäistä niiden tapahtuminen.

Compliance 

Yrittäjän näkökulmasta compliance eli noudattaminen tarkoittaa yrityksen velvollisuutta toimia lain, asetusten ja määräysten mukaisesti kaikessa liiketoiminnassaan – palvelu on ennenkaikkea vaikutusten arviointia ja erilaisiin juridisiin haasteisiin ja ongelmiin varautumista ennalta. Tämä voi kattaa laajan kirjon erilaisia aihealueita, ja sen tarkoitus on varmistaa, että yritys toimii eettisesti ja vastuullisesti oikein sekä välttää rikkomuksia ja mahdollisia seuraamuksia.

Compliance on olennainen osa liiketoiminnan riskienhallintaa ja maineen ylläpitoa. Yrittäjän on pidettävä mielessä, että uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti sekä kotimaisten että ulkomaisten sääntelyviranomaisten taholta. Tämä voi aiheuttaa haasteita, sillä yrityksen on oltava jatkuvasti ajan tasalla ja varmistettava, että sen toiminta on linjassa uusimpien säädösten kanssa.

Esimerkkejä compliance-aihealueista, jotka voivat olla relevantteja lakipalveluita tarjoavalle yritykselle, ovat muun muassa tietosuoja- ja tietoturvakysymykset, työoikeus, verotus, ympäristösäännökset, kilpailuoikeus, rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä kuluttajansuoja. Näiden alueiden kattava ymmärrys ja niiden noudattaminen ovat välttämättömiä, jotta yritys voi toimia menestyksekkäästi ja välttää mahdolliset oikeudelliset ongelmat.

Yrittäjän on hyvä olla tietoinen siitä, että compliance ei ole vain yksittäinen velvollisuus, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, päivityksiä ja tarvittaessa muutoksia yrityksen toimintatapoihin. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikki yrityksen työntekijät ovat tietoisia ja koulutettuja näistä velvoitteista ja että yrityksellä on asianmukaiset prosessit ja järjestelmät compliance-vaatimusten noudattamiseksi. Tämä auttaa yritystä välttämään riskejä ja mahdollisia oikeudellisia ongelmia sekä rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Myös Complience palvelumme voidaan sopia myös jossain tapauksissa kiinteähintaiseksi. Kysy lisää palvelustamme ja varmistetaan yrityksesi selusta jatkuvasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä – tehokkaasti ja vankalla vuosien tuomalla ammattitaidolla.

 

Haluatko lisätietoja lakipalveluista?

Jos jokin yrityksesi lakiasia askarruttaa, niin käänny juristiemme puoleen. Me osaamme neuvoa sinua kaikenlaisissa juridisissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Kari Korniloff

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy

+358 45 239 7686

kari@korniloff.fi

Ulla Pakarinen

Lakimies, OTM

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Lakitoimisto Korniloff Oy