Wulffin ja Staples Suomen liiketoimintojen yhdistyminen etenee

PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO  19.8.2021 KLO 13

 

Työympäristön tuotteiden ja palvelujen asiantuntija Wulff toteuttaa organisaatiouudistuksen Suomen Sopimus-myyntitoiminnoissa. 

Toukokuussa konserniin ostetun Staples Finland Oy:n (nyk. Wulff Solutions Oy) palvelut ja tuotteet täydentävät hienosti Wulffin valikoimaa. Asiakkaat, henkilöstö ja kumppanit kokevat arvokkaaksi sen, että yhtiön toimintaa kehitetään jatkossa osana kotimaisen markkinajohtajan toimintaa. ”Staplesin osto tukee kannattavan kasvun strategiamme toteuttamista ja vahvistaa kilpailukykyämme. Olemme jo saaneet kiitosta asiakkailta laajemmista palveluistamme. Sopimusmyyntiorganisaatioissa on tehty yhdessä töitä heti alkukesästä lähtien”, kertoo yritys-ostoon tyytyväinen toimitusjohtaja Elina Pienimäki.

Liiketoimintojen integroiminen etenee yhdistämällä Wulff Solutions Oy:n ja Wulff Oy Ab:n toiminnot myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa. Uudistuksen tavoitteena on tarjota alan paras asiakaskokemus kustannustehok-kaalla toimintamallilla. Organisaatiomuutosten toteuttamisen rinnalla strategiaa ja toimintaa kehitetään kaupalli-semmaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja vastuullisemmaksi. 
 
Wulff arvioi saavuttavansa yhdistymisen myötä vaiheittain yhteensä noin 3 miljoonan euron kustannussynergiahyödyt. Hyötyjen arvioidaan toteutuvan osittain jo loppuvuoden 2021 aikana. Uudelleenorganisoitumisessa keskitytään kaupallisesti menestyksekkäiden toimintatapojen monistamiseen, joista odotetaan myönteisiä tuloksia nopealla aikataululla. Merkittävä osa kustannussynergioista toteutuu vuosina 2022-2023, kun esimerkiksi Sopi-musmyyntiorganisaatioiden käytössä olevat tietojärjestelmät ja toimintaprosessit on yhdistetty. 
 
Osana organisaatiouudistusta Wulff käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on konsernin Suo-men Sopimusmyyntiliiketoiminnan tehostaminen ja organisaatiorakenteen uudistaminen. Päällekkäisiä ja saman-kaltaisia toimintoja yhdistetään ja tiivistetään, mikä saattaa johtaa enintään 34 henkilön vähennystarpeeseen konsernin Suomen tytäryhtiöissä. Yhteistoimintamenettelyn piirissä on yhteensä 98 henkilöä. 
 
Wulff päivittää strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan vuoden 2021 aikana ja tiedottaa mahdollisista muutok-sista vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

 

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Vastuullisempi, viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme tarjontaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.
 

Näytä tiedote (PDF)