Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2013

Vaikea markkinatilanne ja kertaluonteiset arvonalennukset rasittivat tulosta

WULFF-YHTIÖT OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE         6.2.2014 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2013

Vaikea markkinatilanne ja kertaluonteiset arvonalennukset rasittivat tulosta

  • Liikevaihto oli 83,5 milj. euroa (90,2 milj. euroa) vuonna 2013 ja 22,6 milj. euroa (25,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja 10 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen aikana.
  • Vuonna 2013 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,00 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 0,0 prosenttia (2,5 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,33 milj. euroa (0,96 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia (3,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulokseen vaikuttivat lisäksi liikearvojen arvonalennukset 0,6 milj. euroa liikelahjatoiminnoissa syyskuussa ja 1,0 milj. euroa Suomen toimistotuotteissa joulukuussa. Arvonalennukset sisältävä raportoitu liiketulos oli -2,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa) vuonna 2013 ja -0,9 milj. euroa (0,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.
  • Tulokseen vaikuttaneita kertaluonteisia eriä oli -2,6 milj. euroa, josta -1,8 milj. euroa oli liiketulokseen vaikuttaneita eriä ja -0,8 milj. euroa oli rahoituseriin ja veroihin vaikuttaneita eriä.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,59 euroa (0,11 euroa) koko vuodelta ja -0,32 euroa (0,06 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.
  • Omavaraisuusaste oli 38,3 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
  • Oma pääoma osaketta kohden oli 1,80 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).
  • Hallitus esittää 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2013.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Liikevaihto oli 83,5 milj. euroa (90,2 milj. euroa) vuonna 2013 ja 22,6 milj. euroa (25,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja 10 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuonna 2013 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,00 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 0,0 prosenttia (2,5 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,33 milj. euroa (0,96 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia (3,8 %) liikevaihdosta.

Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana koko vuoden ajan, mikä heijastui kysyntään toimistotarvikemarkkinoilla. Liiketulokseen vaikuttivat lisäksi liikearvojen arvonalennukset 0,6 milj. euroa liikelahjatoiminnoissa syyskuussa ja 1,0 milj. euroa Suomen toimistotuotteissa joulukuussa. Lisäksi tulosta rasittivat varastojen arvonalennukset ja myyntisaamisten luottotappiot 0,12 milj. euroa vuonna 2013. Liiketulos (EBIT) ilman liikearvojen arvonalennuksia oli -1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa) vuonna 2013 ja 0,1 milj. (0,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Arvonalennukset sisältävä raportoitu liiketulos oli -2,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa) vuonna 2013 ja -0,9 milj. euroa (0,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Loppuvuonna toteutetun kustannussäästöohjelman tavoitteena on saavuttaa yhteensä 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt, joiden arvioidaan vaikuttavan pääosin vuonna 2014. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vaikea taloudellinen tilanne markkinoillamme vaikutti voimakkaasti tuotteidemme kysyntään vuonna 2013. Monista saavutuksista huolimatta vuoden 2013 taloudellinen tulos oli Wulffille pettymys. Olemme sopeuttaneet toimintaamme monilla säästötoimenpiteillä. Kasvua haemme vuonna 2014 kansainvälisistä messupalveluista ja uusista tuoteryhmistä kuten led-valaistuksesta. Jotta varmistamme kilpailukykymme ja edellytykset olla alamme edelläkävijä myös jatkossa, meidän tulee panostaa asioihin, joilla on asiakkaillemme eniten merkitystä. Asiakaslähtöisyys on ollut arvomme jo yli 120 vuotta – ja näin on jatkossakin. Menestys rakennetaan pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa toimintaa kehittäen.”

Vuonna 2013 rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa), rahoitusyhtiölle annetuista lainatakauksista realisoituneiden maksujen edelleenveloitussaamisten arvonalennuksia 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,3 milj. euroa (+0,1 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa) vuonna 2013 ja -1,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat edellisten tilikausien tappioista kirjattujen laskennallisten verosaamisten alentuminen Suomen tuloverokantamuutoksen vuoksi (0,4 milj. euroa) ja emoyhtiön vuonna 2014 erääntyvän yhtiöveronhyvityssaamisen arvonalennusvaraus (0,2 milj. euroa). Efektiivisen verokannan suuruuteen vaikuttivat myös liikearvojen arvonalennukset, joista ei kirjata vastaavaa laskennallisen verosaamisen lisäystä. Verojen jälkeinen tulos oli -3,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa) vuonna 2013 ja -2,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,59 euroa (0,11 euroa) koko vuodelta ja -0,32 euroa (0,06 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -13,9 prosenttia (4,7 %) vuonna 2013 ja -5,2 prosenttia (2,1 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -25,6 prosenttia (5,1 %) vuonna 2013 ja
-15,1 prosenttia (2,8 %) viimeisellä vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 70,7 milj. euroa (76,3 milj. euroa) vuonna 2013 ja 18,9 milj. euroa (21,2 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Yleinen taloudellinen tilanne ja konsernin tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Divisioonan tulosta rasittivat myös varastojen arvonalennukset.

Sopimusasiakkaat-divisioonan liiketulokseen vaikuttivat lisäksi liikearvojen arvonalennukset 0,6 milj. euroa liikelahjatoiminnoissa syyskuussa ja 1,0 milj. euroa Suomen toimistotuotteissa joulukuussa. Divisioonan liiketulos (EBIT) ilman liikearvojen arvonalennuksia oli -0,1 milj. euroa (2,04 milj. euroa) vuonna 2013 ja 0,11 milj. euroa (0,76 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Arvonalennukset sisältävä raportoitu liiketulos oli -1,69 milj. euroa (2,04 milj. euroa) vuonna 2013 ja -0,88 milj. euroa (0,76 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kansainväliset messupalvelut 8 milj. euron (7 milj. euroa) liikevaihdollaan ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Keväällä 2013 Wulff Entre etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille avaamalla oman toimipaikan Ruotsiin. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina Suomessa, Venäjällä ja Saksassa. Ruotsista on saatu hankittua asiakkaita, joilta on jo saatu hyvää palautetta Wulff Entren palveluista ja osaamisesta. Vuonna 2013 Wulff Entre vei suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus laskivat vuonna 2013.  Lähes puolet konsernin liikevaihdosta tulee Skandinaviasta. Toimistotarvikemarkkinoiden koko on supistunut Suomen lisäksi hieman myös Skandinaviassa. Wulffin asema markkinoilla on vahva. Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia asiakkaita. 

Liikevaihtoaan on kasvattanut konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi. Wulff-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Kesällä 2013 Wulffin Helsingin myymälä muutti uusiin toimitiloihin Konalaan. Uusi myymälä sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella vilkkaassa yrityskeskittymässä, joten uusia asiakkaita tavoitetaan runsaasti. Vuodesta 2013 alkaen myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Myymälöistä löytyy myös ajankohtainen sesongin liikelahjavalikoima.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Markkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja liike- ja mainoslahjojen kysyntä on laskenut edelleen. Syyskuussa 2013 Wulff alaskirjasi liikelahjatoimintojensa liikearvoa 0,6 milj. euroa, jonka jälkeen liikelahjatoimintojen liikearvo on 0,7 milj. euroa.

Markkinoiden vilkastuessa Wulff uskoo alansa edelläkävijänä ja ammattitaitoisimpana yhteistyökumppanina olevansa hyvässä asemassa palvelemassa asiakkaita mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Yleisen taloudellisen tilanteen ollessa heikko asiakkaat hakevat yhteistyökumppaneiltaan erityisesti ratkaisuja, joilla on mahdollista saada kustannussäästöjä ja niitä Wulffilla on tarjota.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Vuonna 2013 Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 12,9 milj. euroa (14,0 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,11 milj. euroa (-0,04 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 3,7 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja liiketulos oli 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Suoramyynnin tulosta rasittivat varaston arvonalennukset ja myyntisaamisten luottotappiot.

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Toimintaa sujuvoitetaan esimerkiksi myynnin tuen järjestelmien yhtenäistämisellä.

Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori. Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Wulff on valmis työllistämään uusia myyntikykyjä taloudellisesti haastavinakin aikoina. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,6 milj. euroa (3,3 milj. euroa) vuonna 2013 ja 3,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa) vuonna 2013 ja 0,05 milj. euroa (0,12 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2013 lainoja lyhennettiin nettomääräisesti 0,03 milj. euroa (1,85 milj. euroa netto), josta viimeisen vuosineljänneksen aikana 2,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,0 milj. euroa vuonna 2013 (+0,3 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,8 miljoonaa euroa.  

Tilikauden päättyessä konsernin omavaraisuusaste oli 38,3 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 1,80 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,57 euroa (1,77 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 10,2 milj. euroa (11,5 milj. euroa).

Vuonna 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana helmikuussa 2011 päätettyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustusjärjestelmää hallitus päätti toukokuussa 2013 luovuttaa konsernin avainhenkilölle vastikkeetta 6 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joita osakkeiden saaja ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Joulukuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (31.12.2012: 85 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 311 (343) henkilöä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 295 (326) henkilöä, joista 115 (125) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

ORGANISAATIOMUUTOS

Wulffin uudeksi talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Samu Vuorio (diplomi-insinööri, synt. 1974) 7.2.2014 alkaen Kati Näätäsen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Vuorio raportoi konsernijohtaja Heikki Vienolalle. Vuorio on aikaisemmin toiminut mm. Itella Logistics Oy:n talousjohtajana ja hänellä on vahva tausta taloushallinnon tehtävistä ja logistiikasta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

Huonon taloussuhdanteen ja heikon tuloskehityksen pitkittyessä rahoituksen riittävyyden varmistaminen korostuu. Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 38,3 prosenttia 31.12.2013 (44,3 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta pankkien kanssa loppuvuoden 2013 aikana ja kovenanttirikkeen johdosta pankit tulevat perimään yhtiöltä kertaluonteisen korvauksen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff Liikelahjat Oy:stä myytiin 20 % ulkoiselle määräysvallattomalle osakkaalle tammikuussa 2014.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,9 milj. euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli -3,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli -0,59 euroa/osake (0,11 euroa/osake). Hallitus esittää 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2013 ja tilikauden tappio siirretään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Wulffin johto uskoo toimistotuotteiden kysynnän elpyvän aikaisintaan loppuvuonna 2014. Vuoden 2014 liiketuloksen uskotaan paranevan tehtyjen kustannussäästöjen ansiosta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Wulff jatkaa toimintansa tehostamista osana jatkuvaa uudistumistaan parantaakseen kannattavuuttaan sekä saavuttaakseen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Loppuvuonna 2013 toteutetun kustannussäästöohjelman tavoitteena on saavuttaa 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt, joiden arvioidaan vaikuttavan pääosin vuonna 2014.

Myyntiin, sen kehittämiseen ja asiakkaille tarjottaviin uusiin ratkaisuihin panostetaan vahvasti. Esimerkkeinä uusista tuotteista ja palveluista, joista on jo saatu asiakkailta hyvää palautetta ovat työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen sekä toiminnan ekologisuuteen vaikuttavat LED-valot ja -valaistusratkaisut sekä äänimaailmaa parantavat akustolevyt.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2014

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2014:

Tilinpäätös 2013 viikko 12/2014
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2014 to 8.5.2014
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2014 to 7.8.2014
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2014 to 6.11.2014

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2014. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
Liikevaihto 22 585 25 105 83 543 90 238
Liiketoiminnan muut tuotot 39 53 110 200
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 948 -16 244 -55 190 -58 260
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 763 -4 988 -17 811 -18 755
Liiketoiminnan muut kulut -2 585 -2 967 -10 649 -11 155
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 328 959 3 2 269
Poistot -268 -322 -1 104 -1 136
Arvonalentumiset -990   -1 620  
Liikevoitto/-tappio -930 637 -2 721 1 132
Rahoitustuotot 69 19 155 272
Rahoituskulut -381 -131 -829 -413
Voitto/Tappio ennen veroja -1 242 525 -3 395 990
Tuloverot -860 -33 -510 -100
Tilikauden voitto/tappio -2 102 492 -3 904 890
         
Jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille -2 113 369 -3 874 717
   Määräysvallattomille omistajille 11 124 -31 173
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta        
tuloksesta laskettu        
osakekohtainen tulos:        
Tulos/osake, EUR -0,32 0,06 -0,59 0,11
(laimennettu = laimentamaton)        
         
         
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
Tilikauden voitto/tappio -2 102 492 -3 904 890
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verovaikutus huomioitu)        
Muuntoerot -152 -47 -258 181
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -10 -18 -50 -22
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -162 -65 -308 159
Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 264 427 -4 212 1 049
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille -2 262 329 -4 148 839
   Määräysvallattomille omistajille -2 98 -64 210
TASE        
1000 euroa     31.12.2013 31.12.2012
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo     7 845 9 546
Muut aineettomat hyödykkeet     1 180 1 308
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 536 1 890
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     35 43
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     246 327
Laskennalliset verosaamiset     1 737 1 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä     12 578 15 085
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus     9 053 10 236
Lyhytaikaiset saamiset        
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     20 89
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     11 728 13 276
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     3 78
Rahavarat     1 774 2 749
Lyhytaikaiset varat yhteensä     22 578 26 429
         
VARAT YHTEENSÄ     35 156 41 513
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:        
   Osakepääoma     2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223
   Kertyneet voittovarat     1 190 5 849
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 137 1 283
Oma pääoma yhteensä     12 861 17 667
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset pitkäaikaiset velat     4 825 6 008
Laskennalliset verovelat     39 102
Pitkäaikaiset velat yhteensä     4 864 6 109
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset lyhytaikaiset velat     2 839 1 685
Korottomat lyhytaikaiset velat     14 591 16 052
Lyhytaikaiset velat yhteensä     17 431 17 737
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     35 156 41 513
RAHAVIRTALASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
   Myynnistä saadut maksut 24 950 27 289 85 210 93 018
   Liiketoiminnan muista tuotoista
   saadut maksut
43 27 114 65
   Maksut liiketoiminnan kuluista -21 557 -23 334 -84 131 -89 063
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 436 3 982 1 193 4 020
   Maksetut korot -25 -20 -136 -169
   Saadut korot liiketoiminnasta 6 3 30 39
   Maksetut tuloverot -60 -111 -520 -592
Liiketoiminnan rahavirta 3 357 3 854 567 3 297
         
Investointien rahavirta:        
   Investoinnit aineettomiin ja
   aineellisiin hyödykkeisiin
-83 -175 -828 -946
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
37 53 123 269
   Muiden pitkäaikaisten
   sijoitusten myynti
11 12 11 12
   Myönnetyt lainat -14 -7 -65 -13
   Lainasaamisten takaisinmaksut     34 8
Investointien rahavirta -49 -117 -725 -670
         
Rahoituksen rahavirta:        
   Maksetut osingot -6   -638 -531
   Saadut osingot     7 20
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista     -33 -129
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
      81
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
17   95 -32
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
-2 494 -1 726 1 357 -254
   Pitkäaikaisten lainojen nostot       355
   Pitkäaikaisten lainojen
   takaisinmaksut
-395 -396 -1 385 -1 952
Rahoituksen rahavirta -2 877 -2 122 -598 -2 443
         
Rahavarojen muutos 431 1 615 -756 184
Rahavarat kauden alussa 1 407 1 135 2 749 2 464
Rahavarojen muuntoero -64 -1 -219 101
Rahavarat kauden lopussa 1 774 2 749 1 774 2 749

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           717 717 173 890
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         144   144 37 181
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -22 -22   -22
Tilikauden laaja tulos *         144 695 839 210 1 049
Osingonjako           -457 -457 -77 -534
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 31.12.2012 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
                   
Oma pääoma 1.1.2013 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
Tilikauden voitto / tappio           -3 874 -3 874 -31 -3 904
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         -225   -225 -34 -258
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -50 -50   -50
Tilikauden laaja tulos *         -225 -3 923 -4 148 -64 -4 212
Osingonjako           -522 -522 -117 -638
Omien osakkeiden luovutus       12   -12 0   0
Osakeperusteiset maksut           11 11   11
Omistusosuuden muutokset             0 35 35
Oma pääoma 31.12.2013 2 650 7 662 223 -260 -196 1 647 11 725 1 137 12 862

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
         
Liikevaihto toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-divisioona 18 868 21 193 70 669 76 250
Suoramyynti-divisioona 3 711 4 005 12 892 14 023
Konsernipalvelut 146 235 659 1 079
Segmenttien väliset eliminoinnit -141 -328 -677 -1 114
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 22 585 25 105 83 543 90 238
         
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-liiketoiminta 113 756 -70 2 041
Liikearvon arvonalentumiset -990   -1 619  
Sopimusasiakkaat-divisioona -878 756 -1 689 2 041
         
Suoramyynti-divisioona 148 100 -108 -38
         
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -201 -220 -923 -872
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ -930 637 -2 721 1 132
TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
Liikevaihto 22 585 25 105 83 543 90 238
Liikevaihdon muutos, % -10,0 % -8,8 % -7,4 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 328 959 3 2 269
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,5 % 3,8 % 0,0 % 2,5 %
Liiketulos (EBIT) -930 637 -2 721 1 132
Liiketulos, % liikevaihdosta -4,1 % 2,5 % -3,3 % 1,3 %
Tulos ennen veroja -1 242 525 -3 395 990
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -5,5 % 2,1 % -4,1 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -2 113 369 -3 874 717
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -9,4 % 1,5 % -4,6 % 0,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,32 0,06 -0,59 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,07 % 2,82 % -25,58 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,15 % 2,10 % -13,92 % 4,67 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,3 % 44,3 % 38,3 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 45,4 % 27,6 % 45,4 % 27,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,80 2,51 1,80 2,51
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 83 220 778 972
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,4 % 0,9 % 0,9 % 1,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 85 000 79 000 85 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 303 328 311 343
Henkilöstö kauden lopussa 295 326 295 326

 * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT IV III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Liikevaihto, 1000 euroa 22 585 17 474 20 743 22 742 25 105 19 768 22 039 23 326
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 328 -246 -486 407 959 470 364 476
Liiketulos, 1000 euroa -930 -1 141 -769 120 637 174 106 216
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -1 242 -1 212 -1 005 64 525 184 58 223
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa -2 113 -1 030 -760 29 369 150 25 174
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,32 -0,16 -0,12 0,00 0,06 0,02 0,00 0,03
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012
Myynnit lähipiirille 100 66 247 203
Ostot lähipiiriltä 1 32 56 80
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 49   49  
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä   33   33
                         

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa   31.12.2013 31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
  7 550 7 550
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
  900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden
   osakkeet
  6 702 4 018
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti
   noteeratut osakkeet
  125 187
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
  239 272
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen
   ulkopuolisista vastuista
  183 232
Muiden puolesta annetut takaukset   0 114
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut   4 648 6 033

 
Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Liikelahjamarkkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja Wulff Liikelahjat Oy:n liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet viime vuodesta. Syyskuussa 2013 Wulff alaskirjasi Sopimusasiakkaat-segmentin liikelahjatoimintojen liikearvoa 0,6 milj. euroa, jonka jälkeen liikelahjatoimintojen liikearvo konsernitaseessa on 0,7 milj. euroa. Heikentyneen kannattavuuden vuoksi joulukuussa 2013 alaskirjattiin lisäksi Suomen Toimistotuotteet-liiketoimintojen liikearvoa 1,0 milj. euroa, jonka jälkeen Suomen Toimistotuotteet-liiketoimintojen liikearvo konsernitaseessa on 3,5 milj. euroa. Liikearvon arvonalentumistestauksessa kirjanpitoarvoa verrataan kyseisen yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattuun nykyarvoon eli ns. käyttöarvoon, jonka määrittämisessä on otettu huomioon aikaisempi liikevoittotaso ja tulevalle vuodelle hyväksytty budjetti sekä arviot tulevien vuosien liikevaihto- ja tuloskehityksestä. Testauslaskelmassa on viiden vuoden ennustejakso sisältäen budjettivuoden sekä sitä seuraavat neljä ennustevuotta, joille on ennakoitu maltillista, noin kahden prosentin vuotuista kasvua eri liiketoiminta-alueille. Viiden vuoden ennustejakson jälkeinen ns. ikuisuusarvo perustuu nollakasvu-oletukselle. Testauslaskelmissa käytetyt budjetit ja myöhempien vuosien ennusteet ovat varovaisesti arvioituja ja myös kasvuodotus on maltillinen ottaen huomioon myös taantuman vaikutukset. Arvonalentumistestauksessa 31.12.2013 käytetty tekniikka oli sama kuin tilinpäätöksessä 31.12.2012, jonka liitetiedoissa on kuvattu testausmenetelmät yksityiskohtaisesti. Käytetty diskonttauskorko 31.12.2013 oli 12,2 prosenttia (31.12.2012: 10,4 %).

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 38,3 prosenttia 31.12.2013 (44,3 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta pankkien kanssa loppuvuoden 2013 aikana ja kovenanttirikkeen johdosta pankit tulevat perimään yhtiöltä kertaluonteisen korvauksen. Tilinpäätöksessä 31.12.2013 konsernin korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 5.2.2014

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi