Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2012 Liikevaihto ja liikevoitto pienenivät, osakekohtainen tulos ja rahavirta paranivat

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                               5.2.2013 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2012

Liikevaihto ja liikevoitto pienenivät, osakekohtainen tulos ja rahavirta paranivat

  • Vuonna 2012 liikevaihto laski 9 prosenttia 90,2 milj. euroon edellisvuoden 99,1 milj. eurosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,1 milj. euroa (27,5 milj. euroa).
  • Vuonna 2012 voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 2,27 milj. euroa (2,69 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,7 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,96 milj. euroa (1,08 milj. euroa) eli 3,8 prosenttia (3,9 %) liikevaihdosta.
  • Vuonna 2012 liikevoitto (EBIT) oli 1,13 milj. euroa (1,60 milj. euroa) eli 1,3 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,64 milj. euroa (0,79 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,9 %) liikevaihdosta.
  • Verojen jälkeinen voitto nousi 0,89 milj. euroon vuonna 2012 (0,82 milj. euroa) ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 0,49 milj. euroa (0,56 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,11 euroon vuonna 2012 (0,10 euroa) ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 0,06 euroa (0,07 euroa).
  • Vuonna 2012 konsernin omavaraisuusaste nousi 44,3 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %).
  • Hallituksen osinkoehdotus on 0,08 euroa osakkeelta (0,07 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Vuonna 2012 liikevaihto laski 9 prosenttia 90,2 milj. euroon edellisvuoden 99,1 milj. eurosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,1 milj. euroa (27,5 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti yleinen taloudellinen tilanne ja konsernin tuotteiden kysynnän väheneminen. Konsernin tuotteiden kysyntä väheni Wulffin asiakasyritysten uudelleenorganisoidessa toimintojaan. Esimerkiksi asiakasyritysten henkilöstömäärän vähennykset vaikuttavat suoraan konsernin tuotteiden kysyntään.

Vuonna 2012 voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 2,27 milj. euroa (2,69 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,7 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,96 milj. euroa (1,08 milj. euroa) eli 3,8 prosenttia (3,9 %) liikevaihdosta. Vuonna 2012 liikevoitto (EBIT) oli 1,13 milj. euroa (1,60 milj. euroa) eli 1,3 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,64 milj. euroa (0,79 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,9 %) liikevaihdosta.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta tulos onnistuttiin säilyttämään kohtuullisella tasolla. Konsernin yrityksistä kannattavuutta onnistuivat parantamaan varsinkin rakennusalaa monipuolisella tuotevalikoimalla palveleva Wulff Naxor, kansainvälisten messupalvelujen asiantuntija Wulff Entre, toimistotarvike-sopimusasiakkaita palvelevat Wulff Supplies Skandinaviassa ja Wulff Torkkelin Paperi Lahden alueella sekä yritysimagotuotteita tarjoava Wulff Looks. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa varsinkin liike- ja mainoslahjojen sekä toimistotuotteiden kysyntään. Tulokseen vaikuttivat myös konsernin Suomen liikelahjayritysten ja Skandinavian suoramyynnin uudelleenorganisoinnista aiheutuneet kertaluontoiset kulut. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vuonna 2012 olemme vahvistaneet ja kehittäneet strategiamme mukaisesti myyntikanaviamme, koko palveluvalikoimaamme ja Wulff-brändiä. Asiakkaamme ovat toivoneet yhä enemmän mahdollisuuksia hoitaa kaikki toimistomaailman hankinnat vielä keskitetymmin. He haluavat myös aiempaa ympäristöystävällisempiä palveluja. Siksi olemme panostaneet vahvasti toimintamme kehittämiseen vielä aiempaa monikanavaisemmaksi ja vihreämmäksi. Ratkaisumme tuovat asiakkaillemme kustannussäästöjä ja tehokkuutta hankintojen hallintaan. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden asioida Wulffilla juuri heille sopivimmassa kanavassa, olipa sitten kyseessä asiakaskohtaisesti räätälöity palvelumalli, henkilökohtainen tapaaminen, verkkokauppa tai kivijalkamyymälä. Uskon, että strategiamme mukainen fokusointi kannattavaan liiketoimintaan ja toimintojen tehostamiseen vaikuttavat positiivisesti konsernin tulokseen vuonna 2013. Tulokseemme vaikuttaa myös onnistumisemme toimistoalan edelläkävijänä. Uskon meillä olevan valmiudet tuoda asiakkaillemme aivan uusia ratkaisuja heidän omien toimintojensa kehittämiseen. Edelläkävijyyteen tarvitaan tahtoa, taitoa ja oikeat resurssit – Wulffilta ja wulffilaisilta löytyy tätä kaikkea. Vuoden 2013 teemamme on ’Välitämme ammattitaidolla’. Asiakkaillemme se tarkoittaa parhaita henkilökohtaisia kohtaamisia ja edistyksellisimpiä tuotteita sekä palveluja. Henkilöstöllemme se tarkoittaa sitä, että johdamme tekemistämme läheltä ja annamme paljon palautetta.”

Konsernin rahoitustilanne pysyi hyvänä koko vuoden 2012. Rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2012 nettomääräisesti -0,14 milj. euroa (-0,46 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,04 milj. euroa), korkokuluja 0,23 milj. euroa (0,34 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,06 milj. euroa (-0,15 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,11 milj. euroa (-0,02 milj. euroa).

Vuonna 2012 tulos ennen veroja oli 0,99 milj. euroa (1,14 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 0,53 milj. euroa (0,76 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto oli 0,49 milj. euroa (0,56 milj. euroa).

Rahoituserien suotuisan kehityksen ansiosta osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,11 euroon vuonna 2012 (0,10 euroa) ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 0,06 euroa (0,07 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 4,67 prosenttia (5,45 %) vuonna 2012 ja 2,10 prosenttia (3,01 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,11 prosenttia (4,82 %) vuonna 2012 ja 2,82 prosenttia (3,35 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. 

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 76,3 milj. euroa vuonna 2012 (82,5 milj. euroa) ja 21,2 milj. euroa (22,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Divisioonan liikevoitto oli 2,04 milj. euroa vuonna 2012 (2,14 milj. euroa) ja 0,76 milj. euroa (0,88 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima. Toimistotarvikkeiden ja liikelahjojen lisäksi myymälöissä on näkyvillä Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Syyskuussa uudistettiin myös Wulffin palvelukonsepti Ahvenanmaalla. Uudesta palvelumallista on jo saatu paljon positiivista palautetta. Asiakkaat iloitsevat sekä laajemmasta valikoimasta, kustannustehokkuudesta että omasta ruotsinkielellä palvelevasta avainasiakaspäälliköstä.

Skandinaviassa hankimme vuoden 2012 aikana lukuisia uusia sopimusasiakkaita. Meillä on myös ilo jatkaa yhteistyötä useiden pitkäaikaisten suurasiakkaidemme kanssa. Tänä päivänä lähes 50 prosenttia liikevaihdostamme tulee Skandinaviasta ja asemamme Skandinavian markkinoilla vahvistuu jatkuvasti. Vuonna 2009 konserniin ostettu Strålfors Supplies (nykyään Wulff Supplies) on ollut meille onnistunut panostus skandinaavisten ja yhteispohjoismaisten asiakkaidemme palvelemiseen.

Kansainväliset messut kasvattavat merkitystään yhä tärkeämpänä yritysten kohtaamisfoorumina. Ne ovat myös yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Konsernin messu- ja tapahtumapalveluyrityksen Wulff Entren keskittyminen ydinosaamiseensa, kansainvälisiin messupalveluihin on ollut oikea ratkaisu ja tuottanut erinomaista tulosta. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Wulff-konsernin liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät keväällä 2012 Wulff Liikelahjat Oy:ksi, jonka tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija. Konsernin liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen toivat katsauskaudelle kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa. Yhtiön strategian mukaisesti palvelujen jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää panostaa ja myös konsernin rakennetta uudistaa tarvittaessa. Wulff Liikelahjojen uusi myyntinäyttely ja toimitilat ovat Helsingin Ruoholahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 14,0 milj. euroa vuonna 2012 (16,4 milj. euroa) ja 4,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -0,04 milj. euroa vuonna 2012 (0,22 milj. euroa) ja +0,10 milj. euroa (0,08 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketulokseen vaikuttivat muun muassa Skandinavian suoramyyntitoimintojen uudelleenorganisointikustannukset.

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen.

Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Vuonna 2012 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,3 milj. euroon edellisvuoden 1,0 milj. eurosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 3,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 0,6 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,68 milj. euroa vuonna 2012 (0,80 milj. euroa) ja 0,12 milj. euroa (0,27 milj. euroa) viimeisen vuosineljänneksen aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,11 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden lunastuksista ja myynneistä tytäryhtiöiden avainhenkilöille maksettiin nettomääräisesti 0,05 milj. euroa alkuvuonna 2012. Lainoja lyhennettiin 1,85 milj. euroa (netto) vuonna 2012, kun vuonna 2011 lyhennyksiä maksettiin 0,79 milj. euroa (netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat kasvoivat 0,18 milj. euroa vuonna 2012 (-1,93 milj. euroa) ja 1,62 milj. euroa (1,35 milj. euroa) viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa 2,75 miljoonaa euroa.  

Vuonna 2012 konsernin omavaraisuusaste nousi 44,3 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden kasvoi 2,51 euroon (31.12.2011: 2,45 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,77 euroa (1,99 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 11,5 milj. euroa (13,0 milj. euroa).

Vuoden 2012 aikana ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Vuoden 2012 lopussa yhtiön hallussa oli 85000 (31.12.2011: 90000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 343 (365) henkilöä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 326 (359) henkilöä, joista 125 (134) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Wulff uudisti koulutus- ja kehitysohjelmiaan ja esimerkiksi kehityskeskustelukäytännöt vuonna 2012. Vuonna 2012 lanseerattu Wulff Talent on konsernin oma valmennusohjelma lähes 30 avainhenkilölle. Wulff Talentissa valmennetaan johtamistaitoja ja kehitetään uusia liiketoimintoja. Myös esimiesvalmennukseen on panostettu vuoden aikana vahvasti. Tärkeitä teemoja vuonna 2013 henkilöstön tekemiselle ovat yrityksen arvojen lisäksi välittäminen ammattitaidolla ja aktiivinen palautteen antaminen. Valmennuksen ja koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita Wulffilla on vaikuttaa positiivisesti jokaiseen asiakaskohtaamiseen ja kehittää kaikista wulffilaisista vielä parempia itsensä ja oman työnsä johtajia.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 5,43 milj. euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 0,72 milj. euroa (0,63 milj. euroa) eli 0,11 euroa/osake (0,10 euroa/osake). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkona 0,08 euroa (0,07 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,52 milj. euroa (0,46 milj. euroa). Osingonmaksuhetkellä yhtiön omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa. Emoyhtiön voitonjakokelpoisiin varoihin jätetään 4,91 milj. euroa.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta alkuvuoden 2013 aikana. Konserni tähtää kannattavuuden parantamiseen omilla toimilla. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2013

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2013:

Vuosikertomus 2012 viikko 12/2013
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2013 ke 8.5.2013
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2013 ti 6.8.2013
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2013 ti 5.11.2013

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2013. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
Liikevaihto 25 105 27 526 90 238 99 129
Liiketoiminnan muut tuotot 53 24 200 238
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -16 244 -18 055 -58 260 -65 532
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 988 -5 283 -18 755 -19 204
Liiketoiminnan muut kulut -2 967 -3 127 -11 155 -11 942
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 959 1 084 2 269 2 689
Poistot -322 -300 -1 136 -1 095
Liikevoitto/-tappio 637 785 1 132 1 595
Rahoitustuotot 19 77 272 182
Rahoituskulut -131 -98 -413 -637
Voitto/Tappio ennen veroja 525 763 990 1 139
Tuloverot -33 -198 -100 -320
Tilikauden voitto/tappio 492 564 890 819
         
Jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille 369 468 717 634
   Määräysvallattomille omistajille 124 96 173 185
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta        
tuloksesta laskettu        
osakekohtainen tulos:        
Tulos/osake, EUR 0,06 0,07 0,11 0,10
(laimennettu = laimentamaton)        
         
         
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
Tilikauden voitto/tappio 492 564 890 819
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)        
Muuntoerot -47 110 181 34
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -18 54 -22 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -65 164 159 30
Tilikauden laaja tulos yhteensä 427 728 1 049 849
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille 329 570 839 663
   Määräysvallattomille omistajille 98 158 210 186
TASE        
1000 euroa     31.12.2012 31.12.2011
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo     9 546 9 467
Muut aineettomat hyödykkeet     1 308 1 355
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 890 2 102
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     43 97
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     327 367
Laskennalliset verosaamiset     1 972 1 621
Pitkäaikaiset varat yhteensä     15 085 15 008
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus     10 236 10 860
Lyhytaikaiset saamiset        
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     16 51
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     13 350 16 066
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     78 56
Rahavarat     2 749 2 464
Lyhytaikaiset varat yhteensä     26 429 29 497
         
VARAT YHTEENSÄ     41 513 44 505
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma yhteensä        
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:        
   Osakepääoma     2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223
   Kertyneet voittovarat     5 849 5 461
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 283 1 198
Oma pääoma yhteensä     17 667 17 195
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset pitkäaikaiset velat     6 008 7 409
Laskennalliset verovelat     102 128
Pitkäaikaiset velat yhteensä     6 109 7 537
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset lyhytaikaiset velat     1 685 2 135
Korottomat lyhytaikaiset velat     16 052 17 639
Lyhytaikaiset velat yhteensä     17 737 19 773
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     41 513 44 505
RAHAVIRTALASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
   Myynnistä saadut maksut 27 289 27 606 93 018 98 153
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
   maksut
27 15 65 130
   Maksut liiketoiminnan kuluista -23 334 -23 211 -89 063 -96 462
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 982 4 411 4 020 1 821
   Maksetut korot -20 -48 -169 -278
   Saadut korot liiketoiminnasta 3 29 39 93
   Maksetut tuloverot -111 -296 -592 -605
Liiketoiminnan rahavirta 3 854 4 096 3 297 1 031
         
Investointien rahavirta:        
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
   hyödykkeisiin
-175 -265 -946 -1 253
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
53   269 456
   Muiden pitkäaikaisten sijoitusten
   myynti
12   12  
   Myönnetyt lainat -7   -13 -12
   Lainasaamisten takaisinmaksut     8 74
Investointien rahavirta -117 -265 -670 -735
         
Rahoituksen rahavirta:        
   Omien osakkeiden hankkiminen       -3
   Maksetut osingot     -531 -433
   Saadut osingot   18 20 40
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista     -129 -982
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
    81  
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
  7 -32 -56
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
-1 726 -2 576 -254 173
   Pitkäaikaisten lainojen nostot   385 355 385
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -396 -319 -1 952 -1 348
Rahoituksen rahavirta -2 122 -2 486 -2 443 -2 226
         
Rahavarojen muutos 1 615 1 345 184 -1 930
Rahavarat kauden alussa 1 135 1 155 2 464 4 379
Rahavarojen muuntoero -1 -36 101 15
Rahavarat kauden lopussa 2 749 2 464 2 749 2 464

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto / tappio           634 634 185 819
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         33   33 1 34
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos *         33 630 663 186 849
Osingonjako           -325 -325 -110 -435
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osake-
perusteiset maksut
          5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 31.12.2011 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
                   
                   
                   
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           717 717 173 890
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         144   144 37 181
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -22 -22   -22
Tilikauden laaja tulos *         144 695 839 210 1 049
Osingonjako           -457 -457 -77 -534
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osake-
perusteiset maksut
          5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 31.12.2012 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
         
Liikevaihto toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-divisioona 21 193 22 581 76 250 82 542
Suoramyynti-divisioona 4 005 4 692 14 023 16 397
Konsernipalvelut 235 371 1 079 1 138
Segmenttien väliset eliminoinnit -328 -117 -1 114 -948
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 25 105 27 526 90 238 99 129
         
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-divisioona 756 879 2 041 2 136
Suoramyynti-divisioona 100 78 -38 215
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -220 -172 -872 -756
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 637 785 1 132 1 595
TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
Liikevaihto 25 105 27 526 90 238 99 129
Liikevaihdon muutos, % -8,8 % 1,7 % -9,0 % 6,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 959 1 084 2 269 2 689
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 3,8 % 3,9 % 2,5 % 2,7 %
Liiketulos 637 785 1 132 1 595
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,5 % 2,9 % 1,3 % 1,6 %
Tulos ennen veroja 525 763 990 1 139
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,1 % 2,8 % 1,1 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 369 468 717 634
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,5 % 1,7 % 0,8 % 0,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,06 0,07 0,11 0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,82 % 3,35 % 5,11 % 4,82 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,10 % 3,01 % 4,67 % 5,45 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,3 % 40,3 % 44,3 % 40,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 27,6 % 40,3 % 27,6 % 40,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,51 2,45 2,51 2,45
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 220 234 972 1 167
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 85 000 90 000 85 000 90 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 328 368 343 365
Henkilöstö kauden lopussa 326 359 326 359

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT IV III II I IV III II I
VUOSI-
NELJÄNNEKSITTÄIN
2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto, 1000 euroa 25 105 19 768 22 039 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 959 470 364 476 1 084 567 756 282
Liiketulos, 1000 euroa 637 174 106 216 785 308 491 10
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 525 184 58 223 763 151 318 -93
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 369 150 25 174 468 105 241 -180
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,06 0,02 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011
Myynnit lähipiirille 66 25 203 184
Ostot lähipiiriltä 32 7 80 30
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 6 0 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 33 87 33 87

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     31.12.2012 31.12.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset        
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
    7 550 7 550
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
    900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   konserniyhtiöiden osakkeet
    4 018 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   muut julkisesti noteeratut osakkeet
    187 215
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
    272 258
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen  
   ulkopuolisista vastuista
    232 222
Muiden puolesta annetut takaukset     114 176
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     6 033 5 861

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 4.1.2013

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi