Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2011

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        8.2.2012 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2011

Liikevaihdon ja tuloksen paraneminen kasvattivat osinkoa

  • Vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvoi 99,1 milj. euroon (93,1 milj. euroa) eli 6,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,5 milj. euroa (27,1 milj. euroa). Vuoden aikana tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet onnistuneet panostukset myynnin kehittämiseen, hyvä työ asiakasrajapinnassa sekä tehostamistoimenpiteet.
  • Vuonna 2011 voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 71 prosenttia 2,69 milj. euroon (1,58 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 2,7 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja oli 1,08 milj. euroa (1,28 milj. euroa) eli 3,9 prosenttia (4,7 %) vuosineljänneksen liikevaihdosta.
  • Vuonna 2011 liikevoitto (EBIT) oli 1,60 milj. euroa eli selvästi parempi kuin vuosi sitten (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 1,6 prosenttia (0,0 %). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,79 milj. (0,90 milj. euroa) eli 2,9 prosenttia (3,3 %) liikevaihdosta.
  • Tilikauden voitto oli 0,82 milj. euroa (-0,42 milj. euroa) koko vuodelta ja 0,56 milj. euroa (0,35 milj. euroa) viimeiseltä vuosineljännekseltä.
  • Vuonna 2011 osakekohtainen tulos (EPS) kääntyi voitolliseksi 0,10 euroon, kun vuonna 2010 osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa tappiolla. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,05 euroa).
  • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkona 0,07 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan myös loppuvuonna. Kasvuun ja selkeään tulosparannukseen ovat vaikuttaneet onnistuneet panostukset myynnin kehittämiseen sekä tehostamistoimenpiteet. Toimistomaailman markkinoiden piristyminen jatkui vuonna 2011. Wulff-konsernin liikevaihto on kasvanut markkinoita nopeammin.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,5 milj. euroa (27,1 milj. euroa). Vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvoi yhteensä 6,5 prosenttia ja oli 99,1 milj. euroa (93,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun molemmissa divisioonissa ja konsernin eri toimintamaissa ovat vaikuttaneet onnistuneet panostukset myyntiin ja uusasiakashankintaan. Konsernin tuotteiden kysyntä on kasvanut, kun asiakkaita on palveltu yhä monipuolisemmin ja yhtenäisempänä toimijana. Merkittävä osa liikevaihdon kasvusta on tullut konsernin Skandinavian yrityksistä. Liikevaihto on kasvanut myös Suomessa toimistotarvikkeiden sopimusmyynnissä.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olemme menestyneet hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2011 tulos antaa meille hyvät lähtökohdat rakentaa tuloksekas vuosi 2012. Edelläkävijyys on ollut Wulffille aina tärkeää: se, että palvelemme asiakkaita heille sopivimmalla tavalla heidän haluamissaan kanavissa ja että tarjoamamme palvelut ovat alan edistyksellisimpiä. Palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa on yksi toimintamme lähtökohtia. Yritykset haluavat keskittää hankintojaan kumppaneille, joiden tarjoama tuotevalikoima on monipuolinen. Wulffilta löytyy alan laajin toimistomaailman kattaus – toimistotuotteita, it-tarvikkeita, ergonomiaa, liike- ja mainoslahjoja sekä kansainvälisiä messupalveluja. Palvelemme asiakkaita sopimus- ja suoramyyntikonseptimme lisäksi myös Wulffinkulma.fi –verkkokaupalla.”

Konsernin liikevaihdon kasvun myötä myös tuloskehitys oli positiivinen. Myönteiseen taloudelliseen kehitykseen on vaikuttanut onnistuneiden myyntipanostusten lisäksi kustannustietoisuuden ja tehokkuuden parantaminen. Vuonna 2011 voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 71 prosenttia 2,69 milj. euroon (1,58 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 2,7 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja oli 1,08 milj. euroa (1,28 milj. euroa) eli 3,9 prosenttia (4,7 %) vuosineljänneksen liikevaihdosta. Konserni panostaa myynnin kasvattamiseen ja jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Vuonna 2011 liikevoitto (EBIT) oli 1,60 milj. euroa eli selvästi parempi kuin vuosi sitten (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 1,6 prosenttia (0,0 %). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,79 milj. (0,90 milj. euroa) eli 2,9 prosenttia (3,3 %) liikevaihdosta.

Vuonna 2011 rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,46 milj. euroa (+0,18 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,04 milj. euroa (0,15 milj. euroa), korkokuluja 0,34 milj. euroa (0,27 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti
-0,15 milj. euroa (+0,31 milj. euroa). Viimeisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,02 milj. euroa (-0,11 milj. euroa).

Koko tilikauden voitto ennen veroja oli 1,14 milj. euroa eli 0,92 milj. euroa parempi kuin vuonna 2010 (0,22 milj. euroa). Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 0,76 milj. euroa (0,79 milj. euroa). Verojen jälkeinen tilikauden tulos oli 0,82 milj. euroa (-0,42 milj. euroa) koko vuodelta ja 0,56 milj. euroa (0,35 milj. euroa) viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto-osuus oli 0,63 milj. euroa (-0,62 milj. euroa) koko vuodelta ja 0,47 milj. euroa (0,31 milj. euroa) viimeiseltä vuosineljännekseltä. Vuonna 2011 osakekohtainen tulos (EPS) kääntyi voitolliseksi 0,10 euroon, kun vuonna 2010 osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa tappiolla. Viimeisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,05 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 5,45 prosenttia (1,75 %) vuonna 2011 ja 3,01 prosenttia (3,18 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,82 prosenttia (-2,38 %) vuonna 2011 ja 3,35 prosenttia (2,07 %) viimeisellä vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messupalvelujen hankinnassa. Vuonna 2011 Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 82,5 milj. euroa kasvaen 5,2 milj. euroa eli 7 prosenttia vertailukaudesta (77,3 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (22,4 milj. euroa). Divisioonan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,14 milj. euroa eli 1,30 milj. euroa parempi kuin vuonna 2010 (0,83 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä divisioonan liikevoitto oli 0,88 milj. euroa (0,86 milj. euroa).

Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies AB onnistui vuonna 2011 vahvistamaan markkina-asemaansa selkeästi. Wulff Supplies solmi vuoden aikana useita uusia, merkittäviä toimistomaailman hankintasopimuksia. Yhtiön hyvällä tasolla ollut tulos parantui edelleen. 

Myös Suomessa toimivan Wulff Oy Ab:n myynti ja liikevoitto parantuivat vuonna 2011. Erityisen hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi. Verkkokauppa on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen. Investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Myös Wulff Oy Ab:n jälleenmyynti- ja partner-verkostot ovat olleet voimakkaassa kasvussa ja yhteistyö on vahvistunut. Myyntiä tuetaan vahvoilla panostuksilla markkinointiin ja näkyvyyteen Wulffin ollessa mm. 2012 Jääkiekon MM-kisojen yhteistyökumppani. Konsernin tavoitteena on olla pohjoismainen markkinajohtaja ja alansa edelläkävijä.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Suomessa liikelahjamarkkinat ovat piristyneet. Virossa markkinat ovat elpymässä taantuman jälkeen.

Messupalveluja tarjoava Entre Marketing Oy käänsi tuloksensa selkeästi voitolliseksi ja sen myyntiorganisaation tehokkuus on parantunut huomattavasti vuoden 2011 aikana. Fokusoituminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen, kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta. Yhtiön palveluvalikoimaa kaventamalla ja organisaatiota keventämällä on ohjattu resursseja kannattavaan toimintaan. Tammikuussa 2012 Entre Marketing Oy:n brändi uudistui ja yhtiön nimi vaihtui brändistrategian mukaisesti Wulff Entreksi.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Vuonna 2011 Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 16,4 milj. euroa kasvaen 2 prosenttia edellisvuodesta (16,1 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 4,7 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Suoramyynti-divisioonan liiketulos oli 0,22 milj. euroa (0,32 milj. euroa) koko vuodelta ja 0,08 milj. euroa (0,23 milj. euroa) viimeiseltä vuosineljännekseltä.

Wulffin Skandinavian suoramyynnissä saavutettiin hyvä kannattavuustaso vuoden 2011 aikana. Ruotsissa ja Norjassa myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Palkkausjärjestelmää uudistettiin paremmin tulokselliseen toimintaan kannustavammaksi. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen on panostettu vahvasti. Ostotoimintoihin haettiin lisää synergioita konsernin uudella kumppanuusstrategialla. Konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä ollaan saatu hyviä tuloksia varsinkin Skandinavian suoramyynnissä.

Suomessa suoramyynnin organisaatioita uudistettiin loppuvuodesta seitsemän tytäryrityksen hallinnollisella fuusiolla. Organisaatiouudistus sai jatkoa helmikuussa 2012, kun Suomen suoramyynti sai yhteisen kehitys- ja myyntijohtajan. Näin suoramyyntiyhtiöiden johdossa voidaan panostaa vielä vahvemmin myynnin kehittämiseen. Vuoden 2012 tärkeimpiä kehityshankkeita on myynnin tuen järjestelmien uudistaminen ja yhtenäistäminen, mm. uusi CRM-järjestelmä. Markkinointiin ja myynnin tukeen panostetaan vahvasti ajankohtaisin välinein vuonna 2012.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Wulffin kasvun moottori. Vuonna 2011 käynnistettiin konsernin henkilöstön kehitysohjelman uudistustyö. Konkreettisia uudistuksia toiminnassa ovat mm. heti alkuvuodesta 2012 lanseerattu uusi kehitys- ja tavoitekeskustelukäytäntö ja esimiesten oma koulutusohjelma. Muuttuvilla markkinoilla menestymiseen tarvitaan vahvaa ja hyvää johtamista ja siksi konserni panostaa merkittävästi säännölliseen esimiesvalmennukseen.

Konsernilla on mahdollisuudet työllistää runsaasti uusia myyntineuvottelijoita sen toimintamaihin. Wulff on tunnettu myynnin korkeakouluna. Myynti on hyvä johtamiskoulu ja myyntiosaamista arvostetaan myös suomalaisissa yrityksissä yhä enemmän ja laajemmin. Kasvavana ja kansainvälistyvänä konsernina Wulffilla on mahdollisuus työllistää niin toimistoalan ja myynnin konkareita kuin myyntiurallaan ensi askeleita ottavia sekä alanvaihtajia. Wulff tarjoaa jokaiselle soveltuvan oman koulutusohjelman. Halukkaat voivat hankkia työn ohessa myös kaupallisen peruskoulutuksen.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli voimakkaasti positiivinen 4,05 milj. euroa (3,16 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä ja 1,03 milj. euroa (1,53 milj. euroa) koko vuonna. Konserni on tehostanut käyttöpääoman hallintaa.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,27 milj. euroa (0,28 milj. euroa) viimeisen vuosineljänneksen ja 0,80 milj. euroa (1,32 milj. euroa) koko vuoden aikana. Aikaisemmilla tilikausilla tehdyistä tytäryhtiöhankinnoista ja vähemmistöosakkeiden lunastuksista maksettiin 0,98 milj. euroa (0,22 milj. euroa) vuoden 2011 aikana.

Rahalainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 2,51 milj. euroa (0,27 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana ja 0,79 milj. euroa (0,47 milj. euroa) koko vuoden 2011 aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,11 milj. euroa (0,15 milj. euroa).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat kasvoivat 1,29 milj. euroa (2,59 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä ja vähenivät 1,93 milj. eurolla (0,96 milj. eurolla) vuoden alun 4,38 milj. eurosta 2,46 milj. euroon 31.12.2011.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,45 euroa (31.12.2010: 2,41 euroa) ja omavaraisuusaste oli 40,3 prosenttia (31.12.2010: 37,0 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2011. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2011 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Huhti-joulukuussa 2011 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 90 000 (31.12.2010: 99 036) omaa osaketta, mikä vastasi 1,4 prosenttia (1,5 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,99 euroa (2,60 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 13,0 milj. euroa (16,9 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2011 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 365 (384) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 359 (370) henkilöä, joista 134 (132) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Konsernilla on valmius palkata toimintamaihinsa runsaasti uusia myyntineuvottelijoita vuoden 2012 aikana.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vuonna 2012.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta tulee puolet muista kuin euro-maista. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 5,59 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos oli 0,63 milj. euroa eli 0,10 euroa/osake (-0,10 euroa/osake). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkona 0,07 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa). Osingonmaksuhetkellä yhtiön omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa. Emoyhtiön voitonjakokelpoisiin varoihin jätetään 5,13 milj. euroa.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Myös vuonna 2012 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä. Konsernilla on vuonna 2012 hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja liiketulosta.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2012

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2012:

Vuosikertomus 2011 viikko 12/2012
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2012 pe 11.5.2012
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2012 pe 10.8.2012
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2012 to 8.11.2012

Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla myös osoitteessa www.wulff.fi.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 23.4.2012. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
Liikevaihto 27 526 27 073 99 129 93 107
Liiketoiminnan muut tuotot 24 94 238 467
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -18 055 -17 384 -65 532 -60 516
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 283 -5 071 -19 204 -18 617
Liiketoiminnan muut kulut -3 127 -3 429 -11 942 -12 866
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 084 1 284 2 689 1 575
Poistot -300 -381 -1 095 -1 182
Arvonalentumiset       -350
Liikevoitto/-tappio 785 903 1 595 43
Rahoitustuotot 77 65 182 755
Rahoituskulut -98 -175 -637 -575
Voitto/Tappio ennen veroja 763 794 1 139 223
Tuloverot -198 -446 -320 -637
Tilikauden voitto/tappio 564 347 819 -415
         
Jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille 468 308 634 -623
   Määräysvallattomille omistajille 96 39 185 209
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta        
tuloksesta laskettu        
osakekohtainen tulos:        
Tulos/osake, EUR 0,07 0,05 0,10 -0,10
(laimennettu = laimentamaton)        
         
         
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
Tilikauden voitto/tappio 564 347 819 -415
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)        
Muuntoerot 110 41 34 134
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 54 57 -4 42
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 164 98 30 176
Tilikauden laaja tulos yhteensä 728 445 849 -238
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
   Emoyhtiön omistajille 570 377 663 -540
   Määräysvallattomille omistajille 158 68 186 302
TASE        
1000 euroa     31.12.2011 31.12.2010
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo     9 467 9 501
Muut aineettomat hyödykkeet     1 355 1 382
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     2 102 2 285
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     97 503
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     367 442
Laskennalliset verosaamiset     1 621 1 011
Pitkäaikaiset varat yhteensä     15 008 15 124
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus     11 280 11 740
Lyhytaikaiset saamiset        
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     51 74
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     15 646 14 708
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     56  
Rahavarat     2 464 4 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä     29 497 30 902
         
VARAT YHTEENSÄ     44 505 46 025
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma yhteensä        
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:        
   Osakepääoma     2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223
   Kertyneet voittovarat     5 461 5 121
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 198 1 158
Oma pääoma yhteensä     17 195 16 814
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset pitkäaikaiset velat     7 409 8 403
Laskennalliset verovelat     128 136
Pitkäaikaiset velat yhteensä     7 537 8 539
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset lyhytaikaiset velat     2 135 2 425
Korottomat lyhytaikaiset velat     17 639 18 247
Lyhytaikaiset velat yhteensä     19 773 20 673
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     44 505 46 025
RAHAVIRTALASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
   Myynnistä saadut maksut 27 606 27 248 98 153 91 189
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 15 47 130 339
   Maksut liiketoiminnan kuluista -23 262 -23 990 -96 462 -89 433
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 360 3 305 1 821 2 095
   Maksetut korot -48 -48 -278 -274
   Saadut korot liiketoiminnasta 29 17 93 79
   Maksetut tuloverot -296 -118 -605 -372
Liiketoiminnan rahavirta 4 045 3 155 1 031 1 528
         
Investointien rahavirta:        
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -265 -314 -1 253 -1 509
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot   36 456 187
   Myönnetyt lainat     -12  
   Lainasaamisten takaisinmaksut   25 74 29
Investointien rahavirta -265 -253 -735 -1 293
         
Rahoituksen rahavirta:        
   Omien osakkeiden hankkiminen   -25 -3 -110
   Maksetut osingot   -15 -433 -484
   Saadut osingot 18   40 149
   Maksut tytäryhtiöiden hankinnoista     -982 -219
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) 7   -56 -55
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -2 576   173 914
   Pitkäaikaisten lainojen nostot 385   385  
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -319 -269 -1 348 -1 388
Rahoituksen rahavirta -2 486 -308 -2 226 -1 193
         
Rahavarojen muutos 1 294 2 594 -1 930 -958
Rahavarat kauden alussa 1 155 1 785 4 379 5 337
Rahavarojen muuntoero 15   15  
Rahavarat kauden lopussa 2 464 4 379 2 464 4 379

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi-            
      tetun            
      va-         Mää-  
      paan         räys-  
    Yli- oman         vallat-  
  Osa- kurs- pää-     Kerty-   tomien  
  ke- si oman Omat Muun- neet   omis-  
  pää- rahas- rahas- osak- to- voitto-   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 -190 6 751 16 886 1 117 18 003
Tilikauden voitto
/tappio
          -623 -623 209 -415
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         41   41 93 134
   Myytävissä olevien sijoi-
tusten
arvon-
muutokset
          42 42   42
Tilikauden laaja tulos *         41 -581 -540 302 -238
Osingonjako           -327 -327 -157 -484
Omien osakkeiden hankinta     -110     -110   -110
Omien osakkeiden luovutus     42   -42 0   0
Osakeperusteiset maksut         42 42   42
Omistusosuuden muutokset         -294 -294 -103 -398
Oma pääoma 31.12.2010 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto
/tappio
          634 634 185 819
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         33   33 1 34
   Myytävissä olevien sijoi-
tusten
arvon-
muutokset
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos *         33 630 663 186 849
Osingonjako           -325 -325 -110 -435
Omien osakkeiden hankinta     -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut         5 5   5
Omistusosuuden muutokset           0 -36 -36
Oma pääoma 31.12.2011 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195

* verovaikutus huomioituna

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
         
Liikevaihto toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-divisioona yhteensä 22 581 22 444 82 542 77 301
Suoramyynti-divisioona yhteensä 4 692 4 787 16 397 16 075
Konsernipalvelut yhteensä 371 249 1 138 1 257
Segmenttien väliset eliminoinnit -117 -407 -948 -1 525
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 27 526 27 073 99 129 93 107
         
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat-liiketoiminta 879 855 2 136 832
Liikearvon arvonalentumiset       -350
Sopimusasiakkaat-divisioona yhteensä 879 855 2 136 482
         
Suoramyynti-divisioona yhteensä 78 234 215 324
         
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -172 -186 -756 -764
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 785 903 1 595 43
TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
Liikevaihto 27 526 27 073 99 129 93 107
Liikevaihdon kasvu, % 1,7 % 5,2 % 6,5 % 24,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 084 1 284 2 689 1 575
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 3,9 % 4,7 % 2,7 % 1,7 %
Liiketulos 785 903 1 595 43
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,9 % 3,3 % 1,6 % 0,0 %
Tulos ennen veroja 763 794 1 139 223
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,8 % 2,9 % 1,1 % 0,2 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 468 308 634 -623
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,7 % 1,1 % 0,6 % -0,7 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,07 0,05 0,10 -0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,35 % 2,07 % 4,82 % -2,38 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,01 % 3,18 % 5,45 % 1,75 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,3 % 37,0 % 40,3 % 37,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 40,3 % 34,9 % 40,3 % 34,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,45 2,41 2,45 2,41
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 234 424 1 167 1 619
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 1,6 % 1,2 % 1,7 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 90 000 99 036 90 000 99 036
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,5 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 368 381 365 384
Henkilöstö kauden lopussa 359 370 359 370

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT IV III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto, 1000 euroa 27 526 21 971 24 390 25 242 27 073 20 435 24 016 21 584
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 1 084 567 756 282 1 284 228 2 61
Liiketulos, 1000 euroa 785 308 491 10 903 -411 -289 -160
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 763 151 318 -93 794 -327 -200 -43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 468 105 241 -180 308 -557 -134 -240
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,07 0,02 0,04 -0,03 0,05 -0,09 -0,02 -0,04
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010
Myynnit lähipiirille 25 25 184 93
Ostot lähipiiriltä 7 14 30 114
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä     6  
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä   566 87 566
Velat lähipiirille   492 0 492

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     31.12.2011 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset        
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     7 350 7 350
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet     3 284 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet     215 289
   Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset     258 255
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista     222 221
Muiden puolesta annetut takaukset     176 236
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     5 861 6 820

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen. Standardien IAS 24 ja IAS 32 sekä tulkintojen IFRIC 14 ja IFRIC 19 muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin tietoihin.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Konsernin TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 omavaraisuusaste oli 40,3 prosenttia (31.12.2010: 37,0 %) ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli 3,5 kovenanttiehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tilinpäätöstiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 7.2.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi