WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 – 31.12.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

9.2.2011 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 – 31.12.2010

  • Viimeisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 27,1 milj. euroa eli 5,2 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (25,7 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihto (93,1 milj. euroa) oli 24,5 prosenttia edellisvuotta (74,8 milj. euroa) suurempi. Markkinat ovat kääntyneet kasvuun loppuvuonna 2010.
  • Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi vertailukaudesta 56 prosenttia 1,3 milj. euroon (0,8 milj. euroa). Koko tilikauden voitto ennen poistoja oli 1,6 milj. euroa eli 26 prosenttia suurempi kuin vertailuvuonna (1,2 milj. euroa).
  • Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,9 milj. euroa eli 159 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (0,35 milj. euroa). Koko vuoden liiketulos kääntyi hieman voitolliseksi (0,04 milj. euroa), kun vertailuvuonna 2009 liiketulos jäi tappiolliseksi (-0,15 milj. euroa).
  • Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
  • Rahoituserien ja verojen jälkeinen koko tilikauden tulos jäi edelleen tappiolliseksi. Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,10 euroa (-0,11 euroa) ja viimeiseltä vuosineljännekseltä +0,05 euroa (+0,03 euroa).
  • Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi 0,05 euroa osakkeelta (0,05 euroa / osake).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Viimeisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 27,1 milj. euroa eli 5,2 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (25,7 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihto (93,1 milj. euroa) oli 24,5 prosenttia edellisvuotta (74,8 milj. euroa) suurempi.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olen tyytyväinen myynnin kasvuun vuonna 2010. Markkinoiden vilkastuminen ja kehitteillä olevat uudet asiakaslähtöiset ratkaisumme luovat edellytykset myönteiselle kehitykselle. Asiakaslähtöisyys on ohjannut toimintaamme jo yli 120 vuotta ja se on yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme jatkossakin. Tulevaisuudessa palvelemme asiakkaitamme yhä kokonaisvaltaisemmin ja yhtenäisemmin, heidän toiveidensa mukaisesti. Myös yhä tiiviimpi yritystemme välinen yhteistyö ja jatkuva uusien synergioiden hyödyntäminen ovat merkittävissä rooleissa tulevaisuuden tuloksen tekemisessä.”

Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi vertailukaudesta 56 prosenttia 1,3 milj. euroon (0,8 milj. euroa). Koko tilikauden voitto ennen poistoja oli 1,6 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa (26 prosenttia) suurempi kuin vertailuvuonna (1,2 milj. euroa). Konserni jatkaa edelleen kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta.

Loka-joulukuussa liikevoitto oli 0,9 milj. euroa eli 159 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (0,35 milj. euroa).  Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 3,3 prosenttia (1,4 %). Koko vuoden liiketulos kääntyi hieman voitolliseksi (0,04 milj. euroa), kun vertailuvuonna 2009 liiketulos jäi tappiolliseksi (-0,15 milj. euroa). Vuoden 2010 liiketulos oli +0,0 prosenttia (-0,2 prosenttia) liikevaihdosta. Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja tuottavan Entre Marketing Oy:n hankinnasta muodostuneesta konserniliikearvosta alaskirjattiin 0,35 milj. euroa vuonna 2010 ja 0,18 milj. euroa vuonna 2009.

Vuonna 2010 rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,18 milj. euroa (-0,21 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,15 milj. euroa, korkokuluja 0,27 milj. euroa sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,31 milj. euroa. Viimeisen vuosineljänneksen nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -0,11 milj. euroa (-0,05 milj. euroa).

Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja kasvoi 165 prosenttia ja oli 0,79 milj. euroa (0,30 milj. euroa). Myös koko vuoden tulos ennen veroja kääntyi voitolliseksi 0,22 milj. euroon (-0,36 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajille kuuluva viimeisen vuosineljänneksen voitto-osuus oli 0,31 milj. euroa (0,22 milj. euroa), mutta koko vuodelta emoyhtiön omistajille kuuluva tulos jäi vielä tappiolliseksi 0,62 milj. euroon (-0,73 milj. euroa). Osakekohtainen voitto viimeiseltä vuosineljännekseltä (0,05 euroa) oli parempi kuin vertailukaudella (0,03 euroa), mutta vuositasolla osakekohtainen tulos (-0,10 euroa) jäi vertailuvuoden tasolle (-0,11 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli +3,18 prosenttia (+1,48 %) viimeisellä vuosineljänneksellä ja +1,75 prosenttia (+0,20 %) koko vuonna. Oman pääoman tuotto (ROE) oli +2,07 prosenttia (+1,33 %) viimeisellä vuosineljänneksellä ja -2,38 prosenttia (-3,46 %) koko vuonna.

SOPIMUSASIAKKAAT -DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan, elokuun 2009 alusta konserniin yhdistellyn Wulff Supplies Ab:n ansiosta segmentin liikevaihto vuonna 2010 oli 77,3 milj. euroa kasvaen 20,0 milj. euroa eli 35 prosenttia vertailukaudesta (57,3 milj. euroa). Loka-joulukuussa divisioonan liikevaihto oli 22,4 milj. euroa (21,7 milj. euroa).

Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Viime vuonna Etelä-Ruotsiin Ljungbyhyn avattu, tehokkaasti toimiva Skandinavian yhteinen logistiikkakeskus on mahdollistanut asiakkaiden paremman palvelun ja tulevaisuuden kasvun. Myös useat kehityshankkeet tuovat jatkossa kustannussäästöjä toimintaan. Wulff Suppliesin integrointi konsernin toimintoihin on jatkunut hyvin. Konsernilla on hyvät valmiudet palvella tulevaisuudessa yhä useampia pohjoismaisia asiakkaita. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina.

Kotimainen Wulff Oy on yli 120-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa edelläkävijänä. Vuoden 2010 aikana yhtiö panosti merkittävästi Wulffinkulma.fi -verkkokaupan käynnistämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokauppaa myydään asiakkaille innovatiivisesti: sähköisen markkinoinnin lisäksi kauppaa markkinoi valikoitu joukko konsernin suoramyyjiä. Henkilökohtaisella myyntityöllä tavoitetaan myös ne asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet aktiivisesti hankintoja verkossa. Uusia asiakkaita konsernin liikevaihdon kasvua tukemaan on saatu tasaisesti koko vuoden ajan. Alan sähköisen kaupan edelläkävijä-aseman vahvistamiseksi verkkokaupan jatkuvaan kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan voimakkaasti myös vuonna 2011. Wulffinkulma.fi palvelee asiakkaita lähes 4.000 tuotteella.

Vuonna 2010 Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevoitto (0,83 milj. euroa) ilman kertaluontoisia arvonalennuksia oli suurempi kuin vertailuvuonna (0,66 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä divisioonan liiketulos ilman kertaluontoisia arvonalennuksia (0,86 milj. euroa) oli selkeästi parempi kuin vertailukaudella (0,47 milj. euroa). Kertaluontoisia arvonalennuksia kirjattiin messu- ja tapahtumamarkkinointiyritys Entre Marketing Oy:n liikearvosta 0,35 milj. euroa vuonna 2010 ja 0,18 milj. euroa vuonna 2009. Kertaluontoiset arvonalennukset sisältävä liikevoitto oli 0,48 milj. euroa (0,48 milj. euroa) koko katsauskaudella ja 0,86 milj. euroa (0,29 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut voimakkaimmin liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Perinteisen kausivaihtelun mukaisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntä on parhaimmillaan viimeisellä vuosineljänneksellä joulusesongin aikaan. Talouden elpyminen näkyy myös liike- ja mainoslahjojen kysynnän kasvuna, ja varsinkin Viron hyvin sujunut joulusesonki antaa viitteitä liike- ja mainoslahjamarkkinoiden vilkastumisesta.

Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan Wulff Oy:n ja sen Lahdessa toimivan tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy:n organisaatioiden johdossa tapahtui muutoksia syksyllä 2010, kun Jani Puroranta nimitettiin Wulff Oy:n toimitusjohtajaksi ja Juha Broman Torkkelin Paperi Oy:n toimitusjohtajaksi.

SUORAMYYNTI -DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä (4,8 milj. euroa) oli 0,53 milj. euroa eli 12 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (4,3 milj. euroa). Koko katsauskaudella divisioonan liikevaihto (16,1 milj. euroa) oli pienempi kuin vertailuvuonna (18,0 milj. euroa) johtuen Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä niiden vähemmistöosakkaille syyskuussa 2009.

Suoramyynti-divisioonan liiketulos kääntyi voitolliseksi 0,32 milj. euroon kuluvan vuoden aikana (-0,25 milj. euroa). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto (0,23 milj. euroa) jäi hieman vertailukauden tasosta (0,28 milj. euroa).

Suoramyynti-divisioonan vuonna 2009 toteutettu organisaatiouudistus ja myynnin johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ovat vaikuttaneet positiivisesti Suomen suoramyyntiyhtiöiden tulokseen. Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Samalla myyntiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan uusin keinoin, esimerkiksi sähköisellä markkinoinnilla. Liettuassa vuonna 2009 aloitettu vähäinen suoramyyntitoiminta loppui kesällä 2010.

Myyntiyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Kasvua tekemään tarvitaan osaavia ihmisiä ja yksi Suoramyynti-divisioonan merkittävimpiä tavoitteita on kyvykkäiden myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernin päämääränä on rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin, minkä johdosta näkyvyyteen ja rekrytointimarkkinointiin on panostettu eri medioissa. Rekrytointiyhteistyötä Työhallinnon kanssa kehitetään jatkuvasti. Wulff Academy on konsernin oma uusien myyjien koulutusohjelma, joka takaa varsinkin alanvaihtajille ja myyntiuransa ensiaskeleita ottaville parhaan mahdollisen startin. Wulff Academyn opiskelijat etenevät urallaan kykyjensä ja kehityksensä mukaan. Vuoden aikana Wulff Academyn toiminnan kehittämiseen panostettiin vahvasti ja uudistuksista on saatu hyvää palautetta myös myyntitulosten muodossa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnasta saatu rahavirta oli 3,16 milj. euroa (1,24 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä ja 1,53 milj. euroa (1,47 milj. euroa) koko vuonna. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja parantaa liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa.

Vuonna 2010 investoitiin nettomääräisesti 1,51 milj. euroa muodostuen aineettomista ja aineellisista käyttöomaisuushankinnoista (1,51 milj. euroa), tytäryhtiö Ibero Liikelahjat Oy:n hankinnan lisäkauppahintavelan maksusta (0,19 milj. euroa), tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n vähemmistöosakkeiden hankintahinnasta (0,03 milj. euroa) ja kuluvan käyttöomaisuuden myynnistä saaduista rahavaroista (0,19 milj. euroa). Katsauskaudella on investoitu muun muassa Wulff Supplies Ab:n uuteen logistiikkakeskukseen Ljungbyssä Ruotsissa sekä tietojärjestelmäuudistuksiin Suomessa. Vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä investointeihin käytettiin nettomääräisesti 0,25 milj. euroa. Vertailuvuonna 2009 investoitiin nettomääräisesti 2,50 milj. euroa koko vuoden aikana ja 0,18 milj. euroa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vuonna 2010 rahalaitoslainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,47 milj. euroa, kun puolestaan vuonna 2009 lainoja nostettiin nettomääräisesti 2,50 milj. euroa Wulff Supplies -yrityskaupan rahoittamiseksi. Emoyhtiön omien osakkeiden hankinnasta maksettiin 0,11 milj. euroa (0,13 milj. euroa) ja lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa). Osinkotuottoja saatiin 0,15 milj. euroa (0,01 milj. euroa). Emoyhtiön osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,15 milj. euroa (0,09 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli koko vuonna -0,97 milj. euroa (+1,74 milj. euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä -0,31 milj. euroa (+0,28 milj. euroa).

Kokonaisuutena tarkasteltuna liiketoiminnasta saadut rahat (+1,53 milj. euroa) käytettiin suurelta osin investointien maksuun (-1,51 milj. euroa) ja edellä mainittujen pankkilainojen ja osinkojen maksun myötä konsernin rahavarat vähenivät 0,96 milj. euroa vuoden alun 5,34 milj. eurosta 4,38 milj. euroon (vertailuvuonna +0,71 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahavarojen määrä kasvoi 2,59 milj. euroa (1,34 milj. euroa).

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,41 euroa (2,58 euroa) ja omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia (41,7 %).

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

Osakeyhtiölainsäädännön muutoksen johdosta päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin 8.6.2010, mistä julkaistiin pörssitiedote samana päivänä. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas Tallberg. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Saku (Sakari) Ropposen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2010 osakkeenomistajille tiedotettiin KHT-Yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy:n ja HTM Juha Lindholmin jatkavan yhtiön tilintarkastajina. Nexia Tilintarkastus Oy:n nimittämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Christer Antson.

Vuonna 2011 Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.4.2011. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2010. Joulukuun 2009 lopussa emoyhtiön hallussa oli 69 022 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 2 807 omaa osaketta ja luovutettiin 5000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 66 829 (31.3.2009: 24 956) omaa osaketta, mikä vastasi 1,0 prosenttia (0,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Tammi-maaliskuun aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,25 euroa osakkeelta.

Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Omien osakkeiden takaisinosto jatkui toukokuussa ja joulukuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 99 036 (31.12.2009: 69 022) omaa osaketta, mikä vastaa 1,5 prosenttia (1,0 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Vuoden 2010 aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,16 euroa osakkeelta.

Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Vuoden 2010 aikana Wulffin osaketta vaihdettiin 261.633 kappaletta (292.139 kpl) eli 4,0 % (4,4 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 793.852 euroa (752.344 euroa). Korkein hinta vuonna 2010 oli 3,70 euroa (4,02 euroa) ja alin 2,43 euroa (2,00 euroa). Vuoden 2010 lopussa osakkeen arvo oli 2,60 euroa (3,20 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 16,9 milj. euroa (20,9 milj. euroa).

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 4,21 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli -0,62 milj. euroa eli -0,10 euroa/osake (-0,11 euroa/osake). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkona 0,05 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,33 milj. euroa. Osingonmaksuhetkellä yhtiön omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa. Emoyhtiön voitonjakokelpoisiin varoihin jätetään 3,88 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2010 aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 384 (392) henkilöä. Vuoden 2010 lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 370 (372) henkilöä, joista 132 (115) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa. Liettuan toiminta loppui kesän 2010 aikana.

Suurin osa, yli 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja lähes 40 prosenttia työskentelee logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Wulff-konserni on tasa-arvoinen työnantaja: joulukuun 2010 lopussa henkilökunnasta oli 52 prosenttia miehiä ja 48 prosenttia naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti. Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää kaikissa toimintamaissaan vuonna 2011.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden yleinen laskusuhdanne Pohjoismaissa on selvästi vaikuttanut toimistotarvikkeiden kysyntään. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen myös alkuvuonna 2011. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti.

Taloudessa mahdollisesti jatkuva laskusuhdanne vaikuttaa erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Talouden laskusuhdanteessa yritykset vähentävät myös tapahtumamarkkinointiaan ja osallistumistaan messuille.

MARKKINATILANNE JA VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Pohjoismaiset markkinat ovat konsolidoituneet, kun Wulffin lisäksi myös muut kansainvälisesti toimivat yhtiöt ovat ostaneet pohjoismaisia toimistotarvikeyrityksiä viime aikoina: heinäkuussa 2010 Staples osti Oy Lindell Ab:n, elokuussa 2010 Lyreco osti Officeday Finland Oy:n Arion-pankilta ja tammikuussa 2011 Office Depot osti ruotsalaisen Frans Svanström & Co Ab:n.

Vuonna 2011 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2011 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä.

Yhtiön johto uskoo, että vuonna 2011 Wulffilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuotta 2010 parempi liiketulos, mikäli viime vuoden loppupuolella havaittu markkinoiden elpyminen jatkuu myös tänä vuonna. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

TILAISUUS SIJOITTAJILLE JA ANALYYTIKOILLE

Wulff-Yhtiöt Oyj järjestää analyytikko- ja sijoittajatilaisuuden tänään 9.2.2011 klo 12 alkaen Ravintola Mamma Rosassa, Runeberginkatu 55, Helsinki.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2011:

Vuosikertomus 2010 viikko 12
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2011 pe 6.5.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2011 ke 10.8.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2011 to 10.11.2011 klo 9.00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla konsernin kotisivuilta osoitteessa www.wulff.fi.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Liikevaihto 27 073 25 724 93 107 74 785
Liiketoiminnan muut tuotot 94 62 467 402
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -17 384 -17 180 -60 516 -45 445
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 071 -4 491 -18 617 -15 980
Liiketoiminnan muut kulut -3 429 -3 291 -12 866 -12 515
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 284 824 1 575 1 247
Poistot -381 -295 -1 182 -940
Arvonalentumiset   -180 -350 -460
Liikevoitto/-tappio 903 349 43 -154
Rahoitustuotot 65 121 755 275
Rahoituskulut -175 -170 -575 -481
Voitto/Tappio ennen veroja 794 300 223 -360
Tuloverot -446 -61 -637 -284
Tilikauden voitto/tappio 347 239 -415 -644
         
Jakautuminen:        
 Emoyhtiön omistajille 308 219 -623 -728
 Vähemmistölle 39 19 209 84
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta        
tuloksesta laskettu        
osakekohtainen tulos:        
Tulos/osake, EUR 0,05 0,03 -0,10 -0,11
(laimennettu = laimentamaton)        
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Tilikauden voitto/tappio 347 239 -415 -644
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)        
Muuntoerot 41 36 134 39
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 57 -66 42 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 98 -30 176 35
Tilikauden laaja tulos yhteensä 445 209 -238 -609
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
 Emoyhtiön omistajille 377 140 -540 -743
 Vähemmistölle 68 68 302 134
TASE      
1000 euroa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 501 10 658 8 356
Muut aineettomat hyödykkeet 1 382 1 257 582
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 285 1 952 2 338
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
 Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 503 569 579
 Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 442 337 340
Laskennalliset verosaamiset 1 011 1 162 904
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 124 15 939 13 099
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 11 740 11 793 10 904
Lyhytaikaiset saamiset      
 Korolliset lyhytaikaiset saamiset 74    
 Korottomat lyhytaikaiset saamiset 14 708 12 582 10 546
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat   58 275
Rahavarat 4 379 5 337 4 628
Lyhytaikaiset varat yhteensä 30 902 29 770 26 353
       
VARAT YHTEENSÄ 46 025 45 708 39 453
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma yhteensä      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:      
 Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 223 223 223
 Kertyneet voittovarat 5 121 6 351 7 549
Vähemmistöosuus 1 158 1 117 1 137
Oma pääoma yhteensä 16 814 18 003 19 221
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset pitkäaikaiset velat 8 403 8 913 7 180
Laskennalliset verovelat 136 110  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 539 9 023 7 180
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lyhytaikaiset velat 2 425 2 305 1 780
Korottomat lyhytaikaiset velat 18 247 16 377 11 273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 673 18 682 13 052
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 46 025 45 708 39 453
RAHOITUSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
 Myynnistä saadut maksut 27 248 28 100 91 189 73 880
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
 maksut
47 119 339 320
 Maksut liiketoiminnan kuluista -23 990 -26 791 -89 433 -72 348
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 305 1 428 2 095 1 852
 Maksetut korot -48 -133 -274 -408
 Saadut korot liiketoiminnasta 17 44 79 151
 Maksetut tuloverot -118 -100 -372 -125
Liiketoiminnan rahavirta 3 155 1 239 1 528 1 470
         
Investointien rahavirta:        
 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
 hyödykkeisiin
-314 -298 -1 509 -810
 Aineettomien ja aineellisten
 hyödykkeiden luovutustulot
36 80 187 173
 Tytäryhtiöiden hankinnat   -151 -219 -2 293
 Tytäryhtiöiden myynnit   188   426
 Lainasaamisten takaisinmaksut 25   29  
Investointien rahavirta -253 -181 -1 512 -2 504
         
Rahoituksen rahavirta:        
 Omien osakkeiden hankkiminen -25 -72 -110 -126
 Maksetut osingot -15 -29 -484 -422
 Saadut osingot     149 8
 Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
 (netto)
  -26 -55 -216
 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot   794 914 3 494
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -269 -390 -1 388 -995
Rahoituksen rahavirta -308 277 -974 1 743
         
Rahavarojen muutos 2 594 1 335 -958 709
Rahavarat kauden alussa 1 785 4 002 5 337 4 628
Rahavarat kauden lopussa 4 379 5 337 4 379 5 337

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yht. Vähemmistö
-osuus
YHT.
               
Oma pääoma 1.1.2009 2 650 7 662 223 7 549 18 084 1 137 19 221
Tilikauden laaja tulos *       -743 -743 134 -609
Osingonjako       -329 -329 -93 -422
Omien osakkeiden hankinta       -126 -126   -126
Tytäryritysten luovutus         0 -258 -258
Omistusosuuden muutokset         0 196 196
Oma pääoma 31.12.2009 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003
               
               
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003
Tilikauden laaja tulos *       -540 -540 302 -238
Osingonjako       -327 -327 -157 -484
Omien osakkeiden hankinta       -110 -110   -110
Osakeperusteiset maksut       42 42   42
Omistusosuuden muutokset       -294 -294 -103 -398
Oma pääoma 31.12.2010 2 650 7 662 223 5 121 15 656 1 158 16 814

* verovaikutus huomioituna

           
1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun
vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet
voitto-varat
Yht. Vähemmistö-osuus YHT.
               
Aiemmin raportoitu oma pääoma 31.12.2008 2 650 7 662 223 8 196 18 731 1 137 19 868
Muutos tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n yhdistelyssä **       -647 -647   -647
Oikaistu oma pääoma 31.12.2008 2 650 7 662 223 7 549 18 084 1 137 19 221
               
               
Aiemmin raportoitu oma pääoma 31.12.2009 2 650 7 662 223 6 944 17 479 1 364 18 843
Muutos (2008) tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n yhdistelyssä **       -647 -647   -647
Muutos (2009) Wulff Supplies-alakonsernin yhdistelyssä ***       54 54 -247 -193
Oikaistu oma pääoma 31.12.2009 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003

** Entre Marketing Oy:n yhdistelyä konserniin muutettiin tilinpäätöksessä 31.12.2010 siten, että otettiin huomioon myös konsernin takaisinlunastusvelvoite jäljellä olevista vähemmistöosakkeista. Konsernin omistusosuus on 84 prosenttia, mutta sillä on velvollisuus ja oikeus lunastaa tytäryhtiön johdolla olevat vähemmistöosakkeet (16%) ennaltamäärättyyn hintaan ja IFRS-säännösten mukaan tytäryhtiö pitää näin ollen yhdistellä 100%-konserniyhtiönä. Liikearvosta on kirjattu arvonalennuksia vuosittain ja koska tappiollisesta tytäryhtiöstä ei ole ollut positiivista vähemmistöosuutta taseessa aikaisempina vuosina, tämä hankintamenolaskelman oikaisu (0,65 milj. euroa) kirjattiin takautuvasti lunastushintavelaksi (korolliset pitkäaikaiset velat) konsernin emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa omaa pääomaa pienentäen. Tästä johtuneet muutokset aikaisempien vuosien tilinpäätöslukuihin on otettu huomioon myös tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyissä tunnusluvuissa.

*** Tilinpäätöksessä 2009 Wulff Suppliesin vähemmistöosakkaille oli erotettu 40 prosentin osuus vuoden 2009 tuloksesta ja omasta pääomasta 31.12.2009, kun konsernin velvoitetta jo sovittuun viimeiseen hankintaosuuteen (20% vuonna 2011) ei ollut huomioitu vähemmistöosuudessa. Konserniliikearvo 31.12.2009 oli määritetty 80 prosentin omistusosuuden mukaisesti sisältäen arvion tulevasta lisäkauppahinnasta (20%), joten konserniliikearvoa 31.12.2009 ei oikaistu nyt takautuvasti. Vähemmistön osuutta vuoden 2009 tuloksesta oikaistiin 0,05 milj. euroa, vähemmistöosuutta taseessa pienennettiin 0,25 milj. euroa ja lisäkauppahintavelkaa (korottomat lyhytaikaiset velat) oikaistiin 0,19 milj. euroa. Tästä johtuneet muutokset vertailuvuoden 2009 lukuihin on otettu huomioon myös tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyissä tunnusluvuissa.

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
         
Liikevaihto toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 22 444 21 736 77 301 57 346
Suoramyynti -divisioona yhteensä 4 787 4 261 16 075 17 985
Konsernipalvelut yhteensä 249 199 1 257 986
Segmenttien väliset eliminoinnit -407 -472 -1 525 -1 531
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 27 073 25 724 93 107 74 785
         
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin        
Sopimusasiakkaat -liiketoiminta 855 470 832 658
Kertaluontoiset arvonalennukset   -180 -350 -180
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 855 290 482 478
         
Suoramyynti -liiketoiminta 234 283 324 28
Kertaluontoiset arvonalennukset       -280
Suoramyynti -divisioona yhteensä 234 283 324 -252
         
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -186 -224 -764 -380
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 903 349 43 -154
TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV
EUR 1000 2010 2009 2010 2009
Liikevaihto 27 073 25 724 93 107 74 785
Liikevaihdon kasvu, % 5,2 % 27,6 % 24,5 % -1,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 284 824 1 575 1 247
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 4,7 % 3,2 % 1,7 % 1,7 %
Liiketulos 903 349 43 -154
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,3 % 1,4 % 0,0 % -0,2 %
Tulos ennen veroja 794 300 223 -360
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,9 % 1,2 % 0,2 % -0,5 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 308 219 -623 -728
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,1 % 0,9 % -0,7 % -1,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,05 0,03 -0,10 -0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,07 % 1,33 % -2,38 % -3,46 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,18 % 1,48 % 1,75 % 0,19 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,0 % 41,7 % 37,0 % 41,7 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 34,9 % 29,5 % 34,9 % 29,5 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,41 2,58 2,41 2,58
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 424 426 1 619 915
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,2 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 99 036 69 022 99 036 69 022
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,5 % 1,0 % 1,5 % 1,0 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 381 378 384 392
Henkilöstö kauden lopussa 370 372 370 372

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT IV III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto, 1000 euroa 27 073 20 435 24 016 21 584 25 724 17 570 14 746 16 745
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 1 284 228 2 61 824 66 275 82
Liiketulos, 1000 euroa 903 -411 -289 -160 349 -428 64 -139
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 794 -327 -200 -43 300 -488 45 -217
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 308 -557 -134 -240 219 -581 -55 -311
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,05 -0,09 -0,02 -0,04 0,03 -0,09 -0,01 -0,05
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Myynnit lähipiirille 25 4 93 17
Ostot lähipiiriltä 14 5 114 8
Lainasaamiset lähipiiriltä (tytäryhtiöiden johto) 31.12 566 569 566 569
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
1000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset    
 Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350
 Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
 konserniyhtiöiden osakkeet
3 284 3 634
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti
 noteeratut osakkeet
289 265
 Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen
 ulkopuolisista vastuista
221 226
Muiden puolesta annetut takaukset 236 280
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 820 4 397

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat tilikauden aikana tehtyjen vähemmistöhankintojen kirjanpitokäsittelyyn ja tappiollisten tytäryhtiöiden vähemmistöosuuden määrittämiseen. Standardien IFRS 2 ja IAS 39 sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin tietoihin. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä havaitut aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat virheet on korjattu takautuvasti IFRS-säännösten mukaisesti ja otettu huomioon myös tunnusluvuissa, jotta tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Kesäkuussa 2010 konsernin emoyhtiö osti takaisin Wulff Supplies:n palveluksesta lähteneen henkilön omistuksessa olleet Wulff Supplies:n osakkeet (1%), jotka emoyhtiö myi Wulff Supplies:n uudelle avainhenkilölle elokuussa 2010. Osakekaupat tehtiin yhtiön oman pääoman osuutta vastaavalla kauppahinnalla, joten tapahtumilla ei ollut tulosvaikutusta konsernille päättyneellä tilikaudella.

Vuonna 2011 maksettavat lisäkauppahinnat Ibero Liikelahjat Oy:stä ja Wulff Supplies:sta on arvioitu uudelleen tuoreimpien ennusteiden perusteella, minkä vuoksi näistä tytäryhtiöhankinnoista muodostuneita konserniliikearvoja ja muita lyhytaikaisia velkoja pienennettiin yhteensä 0,82 milj. euroa vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

Konserni osti Torkkelin Paperi Oy:n vähemmistöosakkeet (8 prosenttia) aiemmalta toimitusjohtaja Pekka Lähteeltä joulukuussa 2010 ja nyt konserni omistaa Torkkelin Paperi Oy:n kokonaan.

Liettuan vähäisen suoramyyntitoiminnan lopettamisella kesällä 2010 ei ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen eikä taloudelliseen asemaan.

Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia 31.12.2010 (41,7 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui. Konserni on neuvotellut asiasta pankin kanssa syksyn 2010 aikana ja kovenanttirikkeen johdosta pankki tulee perimään yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen, mutta pankilla ei ole muita vaatimuksia.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tilinpäätöstiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 8.2.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi