Wulff-Yhtiöt Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

PUOLIVUOSIKATSAUS  26.7.2021 KLO 10.45

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla wulff.fi.

 

Yritysosto vauhditti liikevaihdon ja liikevoiton kasvua

1.4.–30.6.2021 LYHYESTI

 • Wulff nousi markkinajohtajaksi ostamalla työpaikkatuotteiden ja -palveluiden asiantuntijan Staples Finland Oy:n ja sen Suomen emoyhtiön EMO Finland Oy:n (jäljempänä Wulff Solutions) 3.5.2021 6,0 miljoonalla eurolla
 • Liikevaihto oli 23,2 miljoonaa euroa (15,1), kasvua 54,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,1 miljoonaa euroa (1,7) ja vertailukelpoinen käyttökate oli (EBITDA) 1,3 miljoonaa euroa (1,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,6 miljoonaa euroa (1,2) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 0,8 miljoonaa euroa (1,2)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,65 euroa (0,09) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (0,09)
 • Omavaraisuusaste oli 33,0 % (38,9)
 • Wulff päivitti 3.5.2021 vertailukelpoista liikevoittoa koskevan näkymän: Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa noin 90 miljoonaan euroon (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla vuonna 2021. Wulff pitää liikevoittoja koskevat tulosohjeistukset ennallaan ja tarkentaa liikevaihtoa koskevan näkymän: liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 90 miljoonaan euroon.

1.1.–30.6.2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa (29,8), kasvua 29,3 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,0 miljoonaa euroa (2,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,3 miljoonaa euroa (2,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,1 miljoonaa euroa (1,5) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1,4 miljoonaa euroa (1,5)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,68 euroa (0,09) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,13 euroa (0,09)
   

WULFFYHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Toukokuisen Staplesin Suomen liiketoimintojen hankinnan ansiosta olemme työympäristön tuotteiden ja -palveluiden markkinajohtaja Suomessa. Strategiamme mukaisen yritysoston myötä palvelutarjontamme laajeni, hankintavoimamme kasvoi ja kyvykkyytemme uudistaa tuote- ja palvelutarjontaamme sekä panostaa digitaalisuuteen paranivat. Iloitsen myönteisestä palautteesta, jota olemme yritysostosta saaneet asiakkailtamme, kumppaneiltamme, henkilöstöltämme ja omistajiltamme.

Kahden markkinoilla yli 130 vuotta toimineen yhtiön edellytykset toimintojen yhdistämiselle ovat hyvät: yhtiöt ovat uudistumis- ja sopeutumiskykyisiä pandemiavuoden menestyjiä, ja toimintaa ohjaavat arvot sekä toimintamallit ovat samankaltaisia. Yhdistyminen luo vahvan perustan tulevalle kasvulle mittakaavaetujen kautta.

Yhdistyminen etenee suunnitellusti. Tavoitteenamme on yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokas johtamis- ja toimintamalli Suomessa. Uskomme saavuttavamme noin 3 miljoonan euron vuotuiset synergiahyödyt vuoteen 2023 mennessä. Hyötyjä odotetaan jo loppuvuodelle 2021 ja laajemmin ensi vuoden aikana. Laajempi tuotevalikoima tuo lisämyyntiä ja tehokkaat toimintamallit nostavat tuottavuutta ja asiakaskokemuksen laatua, ja siten lisäävät kilpailukykyä. Työntekijöille voimme tarjota enemmän uravaihtoehtoja ja olla houkuttelevampi työnantaja.

Yritysosto oli meille kasvuloikka alamme merkittävimmäksi kotimaiseksi toimijaksi, ja liiketoiminnan näkymät ovat meille myönteiset. Olemme kilpailukykyinen ja houkuttava kumppani: vastuullisuus, paikallisuus ja monikanavaisuus arvoina ja ominaisuuksina kutsuvat yhteistyöhön kanssamme kasvavaa joukkoa yrityksiä. Kun tähän yhdistää Pohjoismaiden parhaan myyntiosaamisen, aktiivisen uusasiakashankinnan ja kansainvälisen kumppaniverkoston, on kasvu mahdollista tulevaisuudessakin.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2021 liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa (29,8) ja huhti-kesäkuussa 23,2 miljoonaa euroa (15,1). Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 29,3 % (2,0) ja 54,1 % (-2,0) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynti laskivat pandemiavuodesta 2020. 

Wulff Solutions -yhtiöstä maksettiin 6,0 miljoonaa euroa, joka on vähemmän kuin yhtiön nettovarallisuus hankintahetkellä 3.5.2021, noin 10,5 miljoonaa euroa. Toteutetusta edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä negatiivisen liikearvon tuloutus on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana kertaluontoisena eränä.

Myyntikate oli 12,4 miljoonaa euroa (11,0) eli 32,2 % (36,9) tammi-kesäkuussa 2021 ja 7,1 miljoonaa euroa (5,8) toisella vuosineljänneksellä, eli 30,5 % (38,6) liikevaihdosta. Myyntikate kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta 2,3 miljoonaa euroa, mutta laski Asiantuntijamyynti-segmentin vertailukautta pienemmistä hygienia- ja suojaustuotemyynneistä. Kasvaneen Sopimusasiakkaat-segmentin katetaso suhteessa liikevaihtoon on asiantuntijamyynnin katetasoa matalampi. Myyntikatetaso jäi vertailukaudesta myös hygieniatuotteiden hintatason vakiinnuttua pandemiavuodesta 2020.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2021 olivat 7,5 miljoonaa euroa (6,5) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 19,4 % (21,8) ja vastaavasti 4,2 miljoonaa euroa (3,2) toisella vuosineljänneksellä, eli 18,2 % (21,5) liikevaihdosta. Yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstö kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulujen määrän kasvu suhteessa liikevaihtoon oli liikevaihdon kasvua pienempi. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,7 miljoonaa euroa (2,3), eli 9,7 % (7,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,5 miljoonaa euroa (1,0) toisella vuosineljänneksellä eli 10,9 % (6,3) liikevaihdosta. Kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2021 käyttökate (EBITDA) oli 6,0 miljoonaa euroa (2,4) eli 15,6 % (7,9) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 5,1 miljoonaa euroa (1,7), eli 21,9 % (11,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 puolivuosikausi ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen käyttökate EBITDA) oli 2,3 miljoonaa euroa (2,4) eli 5,9 % (7,9) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 1,3 miljoonaa euroa (1,7), eli 5,8 % (11,2) liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuussa 2021 liikevoitto (EBIT) oli 5,1 miljoonaa euroa (1,5), eli 13,3 % (5,0) liikevaihdosta ja vastaavasti 4,6 miljoonaa euroa (1,2), eli 19,7 % (8,1) toisella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,4 miljoonaa euroa (1,5), eli 3,6 % (5,0) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,8 miljoonaa euroa (1,2), eli 3,5 % (8,1) toisella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2021 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,4), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,3). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,1 miljoonaa euroa (-0,2).

Tammi-kesäkuussa 2021 tulos ennen veroja oli 5,0 miljoonaa euroa (1,1) ja toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 4,5 miljoonaa euroa (1,0). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1) ja toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (1,0).

Katsauskauden tulos oli 4,8 miljoonaa euroa (0,9) tammi-kesäkuussa 2021 ja toisella vuosineljänneksellä 4,4 miljoonaa euroa (0,9). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9) ja toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,6 miljoonaa euroa (0,9).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,68 euroa (0,09) tammi-kesäkuussa 2021 ja toisella vuosineljänneksellä 0,65 (0,09). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,13 euroa (0,09) tammi-kesäkuussa 2021 ja 0,09 (0,09) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2021 2020 2021 2020 2020
Liikevaihto 23 228 15 072 38 542 29 802 57 541
Liikevaihdon muutos, % 54,1 % -2,0 % 29,3 % 2,0 % 2,1 %
Kate 7 087 5 820 12 414 10 996 20 748
Kate, % 30,5 % 38,6 % 32,2 % 36,9 % 36,1 %
Käyttökate (EBITDA) 5 095 1 695 6 024 2 350 5 204
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 21,9 % 11,2 % 15,6 % 7,9 % 9,0 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 338 1 695 2 267 2 350 5 204
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,8 % 11,2 % 5,9 % 7,9 % 9,0 %
Liikevoitto/-tappio 4 576 1 221 5 135 1 491 3 541
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 19,7 % 8,1 % 13,3 % 5,0 % 6,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 819 1 221 1 378 1 491 3 541
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,5 % 8,1 % 3,6 % 5,0 % 6,2 %
Tulos ennen veroja 4 491 1 042 4 967 1 098 3 101
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 19,3 % 6,9 % 12,9 % 3,7 % 5,4 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 734 1 042 1 210 1 098 3 101
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,2 % 6,9 % 3,1 % 3,7 % 5,4 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 4 368 620 4 631 641 2 174
Tulos, % liikevaihdosta 18,8 % 4,1 % 12,0 % 2,2 % 3,8 %
Vertailukelpoinen tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 611 620 874 641 2 174
Vertailukelpoinen tulos, % liikevaihdosta 2,6 % 4,1 % 2,3 % 2,2 % 3,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,65 0,09 0,68 0,09 0,32
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 0,09 0,13 0,09 0,32
Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,4 % 6,7 % 29,4 % 7,1 % 19,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,5 % 5,1 % 17,5 % 5,6 % 15,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,0 % 38,9 % 33,0 % 38,9 % 41,9 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 71,4 % 69,5 % 71,4 % 69,5 % 57,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,55 1,86 2,55 1,86 2,00
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 493 147 721 361 719
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,1 % 1,0 % 1,9 % 1,2 % 1,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 137 260 144 260 137 260 144 260 144 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 770 368 6 509 415 6 768 318 6 519 022 6 791 043
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 255 193 216 196 189
Henkilöstö kauden lopussa 295 187 295 187 176

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, kuten esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff Entren toimitusjohtaja Tomi Hilvo erosi tehtävistään ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmästä 26.7.2021. Konsernissa ei ole ollut muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Megatrendeillä on merkitystä Wulffin toiminnassa. Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä tehostaa omaa toimintaa. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot ja yhdenvertaisuuden lisäämisen tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen pandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana, vaikka työympäristöissä tapahtuu nopeitakin muutoksia. Rokotekattavuuden kehittyessä myönteisesti suojaustuotteet eivät ole enää pandemiavuoden tapaan välttämättömiä. Turvalliset kohtaamiset ovat kuitenkin jatkossakin tärkeitä. Wulff arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän muutoksesta huolimatta hyvällä tasolla. Samalla pandemia on tuonut pysyviä muutoksia tapaamme tehdä töitä; etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. It-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysynnän yhtiö uskoo vakiintuvan lähitulevaisuudessa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa työpaikoille paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä, joita syntyy pandemian vauhdittaman työelämän muuroksen myötä koteihin ja vapaa-ajan asunnoille.

Suomessa yhtiö keskittyy työpaikkatuotteiden ja -palvelujen osalta Wulff Solutions Oy:n toimintojen yhdistämiseen tavoitteenaan alan paras asiakaskokemus ja vastuullisimmat ja jatkuvasti kehittyvät tuotteet ja palvelut. Synergiaetuja tavoitellaan vaiheittain kaikissa toiminnoissa. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa heikentävästi kansainvälisen messupalvelualan tilanne, sillä ala toipuu hitaasti. Wulff Entren perinteisten Premium Exhibition -palvelujen kysyntä on koronaviruspandemian takia yhä matala.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoita aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff arvioi 3.5.2021, että liikevaihto 2021 kasvaa noin 90 miljoonaan euroon (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021. Yhtiö pitää liikevoittoja koskevat tulosohjeistukset ennallaan ja päivittää liikevaihtoa koskevan näkymän: Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa yli 90 miljoonan euron (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021. Wulffin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Wulff tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 5-10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, kasvavaa liikevoittoprosenttia sekä kasvavaa osinkoa.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2021:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021             ma 25.10.2021

 

Espoossa 26.7.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki

p. 040 647 1444

sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
wulff.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Vastuullisempi, viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme tarjontaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.


Näytä tiedote (PDF)