Wulff-Yhtiöt Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

PUOLIVUOSIKATSAUS       1.8.2019 klo 9.00

Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi

1.4.–30.6.2019 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (13,8), kasvua 11,9 %
 •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,4)
 •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,3)
 •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,06 euroa (0,04)
 •  Omavaraisuusaste oli 36,0 % (46,3)
 •  Wulff investoi omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kilossa  
 •  Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

1.1–30.6.2019 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 29,2 miljoonaa euroa (28,0), kasvua 4,3 %
 •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,8)
 •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6)
 •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,08 euroa (0,06)

WULFFYHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”On ollut ilo huomata, kuinka vastuullisten tuotteiden, palvelujen ja toiminnan merkitys myynnissämme kasvaa jatkuvasti. Asiakkaamme ja kumppanimme ovat halukkaita tekemään kanssamme maailmasta parempaa paikkaa työpaikka kerrallaan. Omaan toimintaamme saamme runsaasti lisää kestävyyttä ja vastuullisuutta muuttaessamme syksyllä uusiin toimitiloihin Espoon Kiloon. Toimitiloihimme on rakennettu aurinkovoimala, joten tuotamme tarvitsemamme sähkön itse aurinkoenergialla. Kiinteistön hankinta, aurinkovoimala ja toimitilojen uudistaminen ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen on meille iso ja tärkeä investointi tulevaisuuteen sekä henkilöstömme viihtyvyyteen. Vuoden 2019 alkupuoli oli meille myynnillisesti ja tuloksellisesti hyvä. Se kertoo siitä, että strategiamme toimii. Tavoitteemme on kasvaa vielä voimakkaammin ja parantaa jatkuvasti kannattavuuttamme. Kuuntelemalla asiakkaita, toteuttamalla heidän toiveitaan ja panostamalla merkityksellisyyteen tarjoamme alamme parhaan asiakaskokemuksen.”  

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-kesäkuussa 2019 liikevaihto oli 29,2 miljoonaa euroa (28,0) ja huhti-kesäkuussa 15,4 miljoonaa euroa (13,8). Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,3 % (-3,0) ja 11,9 % (1,7) toisella vuosineljänneksellä. Katsauskauden liikevaihto kasvoi Canon Business Center -tulostusratkaisupalveluiden myynnistä. Asiakkaiden Wulffin valikoimaan toivomat tulostusratkaisupalvelut hankittiin konserniin elokuussa 2018. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukautta suuremmat messumyynnit.

Myyntikate oli 10,2 miljoonaa euroa (9,8) eli 35,0 % (35,0) tammi-kesäkuussa 2019 ja 5,3 miljoonaa euroa (4,9) toisella vuosineljänneksellä, eli 34,3 % (35,3) liikevaihdosta. Katsauskauden kate kasvoi tulostusratkaisupalveluista johtuen. Toisella vuosineljänneksellä myyntikatetta kasvattivat vertailukautta suurempi messumyynti ja tulostusratkaisupalvelut.  

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2019 olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,0) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon vertailukauden tasolla, eli 21,4 % (21,3) ja vastaavasti 3,1 miljoonaa euroa (3,0) toisella vuosineljänneksellä, eli 20,1 % (21,5) liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat konserniin 2018 ostetun uuden yhtiön, Canon Business Centerin, tulostuspalveluliiketoiminnan myötä. Yhtiö työllistää 12 ihmistä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,6 miljoonaa euroa (3,1), eli 8,9 % (11,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,3 miljoonaa euroa (1,5) toisella vuosineljänneksellä eli 8,6 % (10,9) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat koko katsauskaudella edellisvuotta alemmalla tasolla 0,5 mijoonaa euroa. Tämä johtuu toimitila- ja laitevuokrien esittämisestä IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti liiketoiminnan muiden kulujen sijaan poistoissa -0,5 miljoonaa euroa ja korkokuluissa -0,0 miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksista on esitetty lisätietoja laadintaperiaatteissa.

Tammi-kesäkuussa 2019 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,8) eli 5,1 % (2,9) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 0,9 miljoonaa euroa (0,4), eli 6,0 % (3,2) liikevaihdosta. Käyttökatteen kasvusta 0,5 miljoonaa euroa ja 1,5 %-yksikköä johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6), eli 2,6 % (2,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,6 miljoonaa euroa (0,3), eli 3,6 % (2,4) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäinen puolivuotiskausi ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2019 eikä 2018.  

Kiinteistöjen poistot olivat katsauskaudella -0,1 miljoonaa euroa ja -0,1 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Espoon Kilon ja Ruotsin Ljungbyn toimitilat hankittiin katsauskauden aikana, joten vertailukaudella ei ollut poistoja kiinteistöistä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2019 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,1 miljoonaa euroa (-0,0). 

Tammi-kesäkuussa 2019 tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4) ja katsauskauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3) ja tulos 0,4 miljoonaa euroa (0,3). Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,08 euroa (0,06) tammi-kesäkuussa 2019 ja 0,06 (0,04) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

II  II  I-II  I-II  I-IV 
1000 euroa 2019  2018  2019  2018  2018 
Liikevaihto 15 384 13 754 29 228 28 010 55 889
Liikevaihdon muutos, % 11,9 % 1,7 % 4,3 % -3,0 % -1,8 %
Kate 5 281 4 852 10 227 9 801 19 670
Kate, % 34,3 % 35,3 % 35,0 % 35,0 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 929 436 1 485 804 1 920
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,0 % 3,2 % 5,1 % 2,9 % 3,4 %
Liikevoitto/-tappio 557 336 748 600 1 508
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,1 % 2,7 %
Tulos ennen veroja 436 297 570 444 1 243
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,8 % 2,2 % 1,9 % 1,6 % 2,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 436 248 535 379 1 025
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 2,8 % 1,8 % 1,8 % 1,4 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,06 0,04 0,08 0,06 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,5 % 2,4 % 4,5 % 3,7 % 9,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,5 % 2,2 % 3,5 % 3,4 % 9,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,0 % 46,3 % 36,0 % 46,3 % 49,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 89,7 % 31,6 % 89,7 % 31,6 % 15,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,68 1,62 1,68 1,62 1,72
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 2 516 58 6 243 251 446
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 16,4 % 0,4 % 21,4 % 0,9 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 907 628 6 607 628 6 907 628 6 607 628 6 643 696
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628  6 607 628  6 907 628  6 607 628  6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 199 190 196 192 191
Henkilöstö kauden lopussa 195 187 195 187 191

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto 1.1.2019. Käyttöönoton vaikutuksista on esitetty tietoja laadintaperiaatteissa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Katsauskaudella Wulff hankki 2,2 miljoonalla eurolla omat toimitilat Espoosta. Espoon uusiin toimitiloihin ja kestävän kehityksen ratkaisuihin investoidaan kokonaisuudessaan yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Nykyinen markkinatilanne mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen edelleen. Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2019:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019             to 31.10.2019

Vantaalla 1.8.2019

WULFF-YHTIÖT OYJ 

HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote (PDF)