WULFF-YHTIÖT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

1.1. – 30.6.2016 LYHYESTI

  •  Liikevaihto oli 30,1 milj. euroa (35,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 15,1 prosenttia edellisvuodesta.
  •  Käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
  •  Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
  •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (-0,14 euroa).
  •  Omavaraisuusaste nousi katsauskaudella 48,6 prosenttiin (31.12.2015: 46,4 %).
  •  Konsernin vuoden 2016 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan.

1.4. – 30.6.2016 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (16,3 milj. euroa). Liikevaihto laski 10,3 prosenttia edellisvuodesta.
  • Käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,04 euroa (-0,12 euroa). 

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti vuoden toisella neljänneksellä. Olemme panostaneet kilpailukykyymme ja uudistaneet toimintaamme – asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta näkyy liikevoiton kasvuna toisella neljänneksellä, vaikka liikevaihtomme laskikin vuoden 2015 puolivuosikauteen verrattuna. Ydinliiketoimintaan keskittyminen on ollut oikea ratkaisu tiukassa markkinatilanteessa. Uskommekin vuoden 2016 olevan kokonaisuudessaan meille myönteinen. Kotimaisuus, paikallisuus, asiakkaan kuunteleminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa ovat tärkeitä wulffilaisia elementtejä myös tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. Loppuvuonna keskitymme erityisesti asiakasmäärän kasvattamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2016 liikevaihto oli 30,1 milj. euroa (35,4 milj. euroa), ja 14,6 milj. euroa (16,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon laskuun edellisvuoteen verrattuna vaikuttivat yleinen taloudellinen tilanne, tuotteiden kysynnän heikkeneminen ja tappiollisen liikelahjatoiminnan myyminen. Tammi-kesäkuussa 2016 käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta, ja 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2016 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2015 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat liikelahjatoiminnoista kirjatut vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalennukset 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,2 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä.  

Tammi-kesäkuussa 2016 liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa), eli 0,4 prosenttia (-1,3 %) liikevaihdosta, ja 0,4 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2016 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa), ja 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja 0,1 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. Vuonna 2015 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat liikelahjatoiminnoista kirjatut vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalennukset 0,2 milj. euroa ja liikearvon arvonalentuminen 0,7 milj. euroa tammi-kesäkuussa ja toisella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Onnistuneet tehostamistoimenpiteet ja kustannussäästöt ovat vaikuttaneet myönteisesti kannattavuuteen. Ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa heikompi kuin edellisvuonna johtuen liikevaihdon laskusta. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2016 olivat 6,8 milj. euroa (7,2 milj. euroa), ja 3,4 milj. euroa (3,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2016, ja 1,9 milj. euroa (1,9 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa suunnitellusti kulurakenteensa läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2016 nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,03 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,03 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2016 tulos ennen veroja oli -0,04 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), ja 0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Katsauskauden tulos oli -0,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2016, ja 0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (-0,14 euroa) tammi-kesäkuussa 2016, ja 0,04 (-0,12) toisella vuosineljänneksellä.

AVAINLUVUT

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto 14 595 16 265 30 085 35 439 68 820
Liikevaihdon muutos, % -10,3 % -7,1 % -15,1 % -5,0 % -7,3 %
Käyttökate (EBITDA) 519 252 325 633 2 019
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,6 % 1,5 % 1,1 % 1,8 % 2,9 %
Liikevoitto/-tappio 419 -631 106 -446 505
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 2,9 % -3,9 % 0,4 % -1,3 % 0,7 %
Tulos ennen veroja 318 -656 -47 -475 354
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,2 % -4,0 % -0,2 % -1,3 % 0,5 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 280 -796 -81 -886 -195
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,9 % -4,9 % -0,3 % -2,5 % -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 -0,12 -0,01 -0,14 -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 % -5,7 % -0,5 % -7,2 % -1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,1 % -4,0 % 0,1 % -2,0 % 2,7 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 48,6 % 44,3 % 48,6 % 44,3 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 24,7 % 39,3 % 24,7 % 39,3 % 23,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,73 1,74 1,73 1,74 1,84
Liiketoiminnan rahavirta 587 1 287 -62 -36 1 693
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0 44 26 138 161
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 217 247 221 236 233
Henkilöstö kauden lopussa 216 233 216 233 226

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille messuille. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun. Epävarmuuden vallitessa on tärkeää edelleen jatkaa kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                  to 3.11.2016

Helsingissä 3.8.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote (PDF)