Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2013 Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa

OSAVUOSIKATSAUS           8.5.2013 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa

  • Tammi-maaliskuussa 2013 liikevaihto oli 22,7 milj. euroa (23,3 milj. euroa).
  • Voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,41 milj. euroa (0,48 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,12 milj. euroa (0,22 milj. euroa) eli 0,5 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,03 euroa).
  • Omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
  • Oma pääoma osaketta kohden kasvoi 2,53 euroon (31.12.2012: 2,51 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2013 liikevaihto oli 22,7 milj. euroa (23,3 milj. euroa) ja voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,41 milj. euroa (0,48 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,12 milj. euroa (0,22 milj. euroa) eli 0,5 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta. Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään markkinoilla. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Markkinatilanne on alkuvuonna pysynyt vaikeana viime vuoden tapaan. Liike- ja mainoslahjojen myynnin kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen tekeminen painottuu vuoden toiseen ja viimeiseen neljännekseen. Isojen yritysten ja konsernien sopeuttaessa toimintojaan esimerkiksi henkilöstömäärän vähennyksin, myös Wulffin myymien tuotteiden ja palvelujen kulutus vähenee. Vaikeassa markkinatilanteessa tarvitaan rohkeutta pysyä strategiassa. Olemme panostaneet tänä vuonna paljon henkilöstön kouluttamiseen ja valmentamiseen. Haluamme palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Se onnistuu, kun henkilöstömme osaaminen on alan parasta. Wulffille on ollut tärkeää olla aina myös alansa edelläkävijä ja tuoda uusimmat ja ajankohtaisimmat ratkaisut ensimmäisenä asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat haluavat tulla palvelluksi monikanavaisesti ja siksi kehitämme jatkuvasti myyntikanaviamme sekä tapoja olla läsnä asiakkaan arjessa. Monipuoliset verkkopalvelut henkilökohtaisen palvelun rinnalla ovat tätä päivää. Vuoden 2013 teemamme on ’Välitämme ammattitaidolla’. Uskon asiakkaidemme huomaavan tämän vielä aiempaa parempana asiakaspalvelukokemuksena.”

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,06 milj. euroa (+0,01 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,05 milj. euroa (0,08 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,02 milj. euroa (+0,06 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli 0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto 0,05 milj. euroa (0,18 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,03 euroa).

Tammi-maaliskuussa sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,4 prosenttia (1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 0,3 prosenttia (1,0 %). 

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Tammi-maaliskuussa Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (19,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Esimerkiksi myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Myymälöissä on tarjolla myös sesongin liikelahjavalikoima. Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille.

Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus ovat pysyneet hyvällä tasolla ja uusia sopimusasiakkaita on saatu hankittua lisää jatkuvasti. Nykyään lähes 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Skandinaviasta ja Wulffin asema Skandinavian markkinoilla vahvistuu jatkuvasti. Wulff Supplies on konsernille onnistunut panostus skandinaavisten ja yhteispohjoismaisten asiakkaiden palvelemiseen.

Kansainväliset messupalvelut ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Wulff Entre onnistui hankkimaan uusia asiakkuuksia ja kehittämään sekä liikevaihtoa että tulosta positiivisesti. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi asiakkuuksia on hankittu Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista. Vuonna 2013 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-maaliskuussa Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 3,3 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,09 milj. euroa (-0,09 milj. euroa).

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen.

Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla ja tekemällä yhteistyötä Työhallinnon ja oppilaitosten kanssa. Wulff on panostanut myös osaavien rekrytointiyhteistyökumppanien kanssa toimintaan. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. Wulffilla on jatkuva valmius työllistää jopa 100 uutta myyntineuvottelijaa toimintamaihinsa Suomessa ja Skandinaviassa. Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-maaliskuussa liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 0,1 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,44 milj. euroa tammi-maaliskuussa (0,16 milj. euroa). Tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,02 milj. euroa (0,04 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n vähemmistöosakkeiden lunastuksesta tytäryhtiön avainhenkilöltä maksettiin 0,03 milj. euroa. Lainoja nostettiin nettomääräisesti 1,23 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2013 (0,10 milj. euroa netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,0 milj. euroa tammi-maaliskuussa (-0,5 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,7 miljoonaa euroa.  

Maaliskuun lopussa 2013 konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden kasvoi 2,53 euroon (31.12.2012: 2,51 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,90 euroa (2,05 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 12,4 milj. euroa (13,4 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Maaliskuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 omaa osaketta (31.3.2012: 85 000), mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014 mennessä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa 2013 emoyhtiön osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,08 euroa (0,07 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,52 milj. euroa (0,46 milj. euroa) yhtiökokouksen 10.4.2013 päätöksen mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Alkuvuonna 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 326 (352) henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 325 (345) henkilöä, joista 124 (137) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Wulff on saanut paljon positiivista palautetta koulutus- ja kehitysohjelmiensa uudistamisesta. Uudet kehityskeskustelumallit sekä valmentavan johtamisen ja sataprosenttisesti vastuullisen työskentelytavan vieminen organisaation joka tasolle ovat tärkeässä roolissa rakennettaessa hyvinvoivaa, kehittyvää ja menestyvää organisaatiota. Konsernin oma Wulff Talent -valmennusohjelma avainhenkilöille sekä esimiesvalmennukset ja koko henkilöstön aktiivinen kouluttaminen ovat Wulffille tärkeitä: näin taataan, että kaikki tietävät oman työpanoksensa merkityksen ja vaikuttavat positiivisesti asiakastyöhön. Tärkeitä teemoja vuonna 2013 henkilöstön tekemiselle ovat yrityksen arvojen lisäksi välittäminen ammattitaidolla ja aktiivinen palautteen antaminen. Valmennuksen ja koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita Wulffilla on vaikuttaa positiivisesti jokaiseen asiakaskohtaamiseen ja kehittää kaikista wulffilaisista vielä parempia itsensä ja oman työnsä johtajia.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta vuoden 2013 aikana. Konserni tähtää kannattavuuden parantamiseen omilla toimillaan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2013

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2013:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2013 ti 6.8.2013
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2013 ti 5.11.2013

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
Liikevaihto 22 742 23 326 90 238
Liiketoiminnan muut tuotot 41 88 200
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 652 -14 884 -58 260
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 849 -5 072 -18 755
Liiketoiminnan muut kulut -2 875 -2 983 -11 155
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 407 476 2 269
Poistot -287 -260 -1 136
Liikevoitto/-tappio 120 216 1 132
Rahoitustuotot 108 99 272
Rahoituskulut -164 -92 -413
Voitto/Tappio ennen veroja 64 223 990
Tuloverot -16 -44 -100
Tilikauden voitto/tappio 48 179 890
       
Jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 29 174 717
   Määräysvallattomille omistajille 19 6 173
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta      
tuloksesta laskettu      
osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, EUR 0,00 0,03 0,11
(laimennettu = laimentamaton)      
       
       
LAAJA TULOSLASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
Tilikauden voitto/tappio 48 179 890
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verovaikutus huomioitu)      
Muuntoerot 100 67 181
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -15 28 -22
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 85 95 159
Tilikauden laaja tulos yhteensä 133 274 1 049
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
   Emoyhtiön omistajille 96 239 839
   Määräysvallattomille omistajille 37 35 210
TASE      
1000 euroa 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 592 9 484 9 546
Muut aineettomat hyödykkeet 1 372 1 269 1 308
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 953 2 146 1 890
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 34 88 43
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 299 405 327
Laskennalliset verosaamiset 2 091 1 783 1 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 341 15 174 15 085
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 10 100 10 337 10 236
Lyhytaikaiset saamiset      
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset 17 47 16
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset 14 619 15 940 13 350
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 3 68 78
Rahavarat 1 747 1 973 2 749
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 486 28 364 26 429
       
VARAT YHTEENSÄ 41 827 43 538 41 513
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma yhteensä      
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:      
   Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman
   rahasto
223 223 223
   Kertyneet voittovarat 5 947 5 701 5 849
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 251 1 067 1 283
Oma pääoma yhteensä 17 733 17 303 17 667
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset pitkäaikaiset velat 5 782 7 238 6 008
Laskennalliset verovelat 99 133 102
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 880 7 371 6 109
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset lyhytaikaiset velat 3 189 2 408 1 685
Korottomat lyhytaikaiset velat 15 025 16 456 16 052
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 214 18 864 17 737
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 41 827 43 538 41 513
RAHAVIRTALASKELMA I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
   Myynnistä saadut maksut 21 493 23 450 93 018
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
   maksut
45 16 65
   Maksut liiketoiminnan kuluista -23 180 -23 375 -89 063
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 642 92 4 020
   Maksetut korot -54 -75 -169
   Saadut korot liiketoiminnasta 7 31 39
   Maksetut tuloverot -202 -360 -592
Liiketoiminnan rahavirta -1 891 -312 3 297
       
Investointien rahavirta:      
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
   hyödykkeisiin
-490 -325 -946
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
46 165 269
   Muiden pitkäaikaisten sijoitusten  
   myynti
    12
   Myönnetyt lainat -2   -13
   Lainasaamisten takaisinmaksut 33 4 8
Investointien rahavirta -413 -156 -670
       
Rahoituksen rahavirta:      
   Maksetut osingot -21 -40 -531
   Saadut osingot 7 19 20
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista -33 -127 -129
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
    81
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
77 -11 -32
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
1 762 235 -254
   Pitkäaikaisten lainojen nostot   355 355
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -483 -487 -1 952
Rahoituksen rahavirta 1 309 -57 -2 443
       
Rahavarojen muutos -995 -525 184
Rahavarat kauden alussa 2 749 2 464 2 464
Rahavarojen muuntoero -7 34 101
Rahavarat kauden lopussa 1 747 1 973 2 749

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           174 174 6 179
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         37   37 30 67
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          28 28   28
Tilikauden laaja tulos *         37 202 239 35 274
Osingonjako             0 -40 -40
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           1 1   1
Omistusosuuden muutokset             0 -127 -127
Oma pääoma 31.3.2012 2 650 7 662 223 -272 -79 6 052 16 237 1 067 17 303
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           717 717 173 890
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         144   144 37 181
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -22 -22   -22
Tilikauden laaja tulos *         144 695 839 210 1 049
Osingonjako           -457 -457 -77 -534
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 31.12.2012 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
                   
Oma pääoma 1.1.2013 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
Tilikauden voitto / tappio           29 29 19 48
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         81   81 19 100
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -15 -15   -15
Tilikauden laaja tulos *         81 15 96 37 133
Osingonjako             0 -21 -21
Osakeperusteiset maksut           1 1   1
Omistusosuuden muutokset             0 -49 -49
Oma pääoma 31.3.2013 2 650 7 662 223 -272 110 6 109 16 482 1 251 17 733

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
       
Liikevaihto toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 19 487 19 573 76 250
Suoramyynti-divisioona 3 253 3 747 14 023
Konsernipalvelut 202 293 1 079
Segmenttien väliset eliminoinnit -201 -286 -1 114
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 22 742 23 326 90 238
       
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin      
Sopimusasiakkaat-divisioona 466 504 2 041
Suoramyynti-divisioona -87 -94 -38
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -259 -194 -872
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 120 216 1 132
TUNNUSLUVUT I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
Liikevaihto 22 742 23 326 90 238
Liikevaihdon muutos, % -2,5 % -7,6 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 407 476 2 269
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,8 % 2,0 % 2,5 %
Liiketulos 120 216 1 132
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,5 % 0,9 % 1,3 %
Tulos ennen veroja 64 223 990
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,3 % 1,0 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 29 174 717
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,1 % 0,7 % 0,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,03 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,27 % 1,04 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,42 % 1,11 % 4,67 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,2 % 42,7 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 40,4 % 43,6 % 27,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,53 2,49 2,51
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 465 311 972
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,0 % 1,3 % 1,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 85 000 85 000 85 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,3 % 1,3 % 1,3 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 326 352 343
Henkilöstö kauden lopussa 325 345 326

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2013 2012 2012 2012 2012
Liikevaihto, 1000 euroa 22 742 25 105 19 768 22 039 23 326
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 407 959 470 364 476
Liiketulos, 1000 euroa 120 637 174 106 216
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 64 525 184 58 223
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 29 369 150 25 174
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,06 0,02 0,00 0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT I I I-IV
1000 euroa 2013 2012 2012
Myynnit lähipiirille 61 54 203
Ostot lähipiiriltä 50 5 80
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 21    
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä   78 33
Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille 12    

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
7 550 7 550 7 550
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   konserniyhtiöiden osakkeet
4 018 3 284 4 018
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   muut julkisesti noteeratut osakkeet
167 253 187
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
266 263 272
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 228 226 232
Muiden puolesta annetut takaukset 98 161 114
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 5 847 5 844 6 033

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 7.5.2013

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi