WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 31.3.2010

PÖRSSITIEDOTE 7.5.2010 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 31.3.2010

– Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti (28,9 prosenttia) 21,6 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (16,7 milj. euroa) heinäkuun 2009 lopussa hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä.

– Wulff Supplies Ab:n integrointi konsernin toimintoihin on sujunut hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Alkuvuonna 2010 Wulff Supplies onnistui sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita.

– Tammi-maaliskuun voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,06 milj. euroa jääden viime vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen voittotasosta (0,08 milj. euroa). – Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos jäi -0,16 milj. euroa tappiolliseksi, kun liiketappio oli edellisvuonna -0,14 milj. euroa.

– Tilikauden tappio ennen veroja pieneni viime vuoden tappiotasosta ja oli -0,04 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). – Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti (28,9 prosenttia) 21,6 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (16,7 milj. euroa) heinäkuun lopussa 2009 hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä. Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vienola: ”Wulff Supplies:n integrointi konserniin on sujunut hyvin ja pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi voimakkaasti ja kasvuun vaikutti etenkin Wulff Suppliesin osto. Wulff Supplies onnistui katsauskaudella sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita. Liikevaihdon kasvu kertoo selvästi siitä, että konsernimme palveluihin ja tuotteisiin luotetaan ja olemme haluttu yhteistyökumppani. Useat tarjoamamme ratkaisut tuovat kustannustehoa asiakkaidemme toimintaan – asia, jota asiakkaamme näinä aikoina arvostavat. Kaikissa konsernimme yrityksissä on tehty runsaasti töitä asiakkaiden palvelemiseksi vielä aiempaa paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Merkkejä kysynnän elpymisestä on näkyvissä ja uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä tänä vuonna viime vuotta parempi tulos.” Sopimusasiakkaat -divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan elokuun 2009 alusta konserniin yhdistellyn Wulff Supplies Ab:n ansiosta segmentin liikevaihto oli 17,6 milj. euroa kasvaen 6,0 milj. euroa eli 52 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna (11,6 milj. euroa). Wulff Supplies Ab:n integrointi konsernin toimintoihin on sujunut hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Alkuvuonna 2010 Wulff Supplies onnistui sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita. Marraskuussa 2009 Wulff lanseerasi kaikille suomalaisille yrityksille ja yhteisöille avoimen, Suomen monipuolisimman toimistotarvikkeiden verkkokaupan, Wulffinkulma.fi -palvelun, jonka valikoimasta löytyy lähes 4 000 tuotetta. Alansa sähköisen kaupankäynnin edelläkävijänä Wulff kehittää verkkopalveluaan jatkuvasti. Wulffinkulma.fi on vahva panostus tulevaisuuteen. Verkkokauppa on jo tuonut konsernille uusia asiakkaita, mikä tukee konsernin kasvua tulevaisuudessa. Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti -divisioonan liikevaihto laski 4,0 milj. euroon viime vuoden vastaavan ajanjakson 5,4 milj. eurosta. Liikevaihdon laskusta osa johtuu Suoramyynti-divisioonaan kuuluneiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä yhtiöiden vähemmistöosakkaille syyskuussa 2009. Konsernin tavoitteena on rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin ja Baltiaan vuoden 2010 aikana. Tammi-maaliskuun voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,06 milj. euroa jääden hieman viime vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (0,08 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (0,5 prosenttia). Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos jäi -0,16 milj. euroa tappiolliseksi, kun liiketappio oli edellisvuonna -0,14 milj. euroa. Liiketappio oli 0,7 prosenttia (-0,8 %) liikevaihdosta. Sopimusasiakkaat-divisioonan kannattavuus heikkeni vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja sen liikevoitto tammi-maaliskuussa 2010 oli 0,04 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Liikevaihdon laskusta huolimatta Suoramyynti-divisioonan viime vuoden vertailukautena tappiollinen tulos (-0,3 milj. euroa) kääntyi +0,1 milj. euroa voitolliseksi. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,1 milj. euroa, korkokuluja -0,1 milj. euroa sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,1 milj. euroa. Tilikauden tappio ennen veroja pieneni viime vuoden tappiotasosta ja oli -0,04 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Vähemmistölle kuuluvan voitto-osuuden erottamisen jälkeen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tappio-osuus oli -0,2 milj. euroa, kun vuotta aiemmin emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tappio-osuus oli -0,3 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli (ROI) +0,04 prosenttia (-0,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -0,5 prosenttia (-1,5 %).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli +0,0 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010, kun vuotta aiemmin liiketoimintaan käytetty rahavirta oli -0,2 milj. euroa negatiivinen. Vuonna 2010 konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja parantaa liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa. Alkuvuonna investointien rahavirta oli -0,1 milj. euroa muodostuen investoinneista aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin (-0,2 milj. euroa) ja käyttöomaisuuden myynnistä saaduista rahavaroista (+0,1 milj. euroa). Vertailukautena investoitiin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,3 milj. euroa ja maksettiin konserniyritysten hankinnasta -0,1 milj. euroa, minkä johdosta investointien rahavirta oli -0,4 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2009. Katsauskauden aikana rahoituksen rahavirta oli -0,03 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), kun lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja niistä saatiin osinkoina +0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Konserniyhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,04 milj. euroa (0,06 milj. euroa) alkuvuoden aikana. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat myös pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut nettomääräisesti yhteensä +0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Vuoden 2009 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla omien osakkeiden hankintaa jatkettiin myös tammi-maaliskuussa 2010 ja omia osakkeita hankittiin 9 tuhannella eurolla (0,03 milj. eurolla). Kokonaisuutena tarkasteltuna rahavarojen muutos oli -0,2 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010, kun vuotta aiemmin rahavarat vähenivät -0,9 milj. eurolla. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,66 euroa (2,79 euroa). Omavaraisuusaste (44,0 %) on noussut vuodenvaihteesta (41,2 %), mutta on vertailukautta (51,6 %) alempi johtuen heinäkuun 2009 lopussa toteutetusta Wulff Supplies -yrityskaupasta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien osakeantivaltuutusta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Osakeyhtiölainsäädännön muutoksen johdosta päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas Tallberg. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Saku (Sakari) Ropposen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2010. Joulukuun 2009 lopussa emoyhtiön hallussa oli 69 022 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 2 807 omaa osaketta ja luovutettiin 5000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Katsauskauden aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,25 euroa osakkeelta. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 66 829 (31.3.2009: 24 956) omaa osaketta, mikä vastaa 1,0 prosenttia (0,4 %) Wulff-Yhtiöt Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita. Osakkeiden takaisinosto alkaa aikaisintaan 10.5.2010 ja päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Maaliskuun 2010 lopussa osakkeen arvo oli 3,35 euroa ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 21,9 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 366 henkilöä (413). Maaliskuun 2010 lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 360 henkilöä (413), joista 71 (85) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa tai Liettuassa. Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 40 prosenttia työskentelee logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Wulff-Yhtiöt on tasa-arvoinen työnantaja: maaliskuun 2010 lopussa henkilökunnasta puolet oli naisia ja puolet miehiä. Lisätäkseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin vuonna 2010. Tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa jatketaan ja erityisesti verkkopohjaisia rekrytointimenetelmiä kehitetään uusien myyntikykyjen löytämiseksi kustannustehokkaasti. Yleisen työllisyystilanteen kehityksen uskotaan parantavan Wulffin mahdollisuuksia löytää hyviä myyjiä palvelukseensa. Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää kaikissa toimintamaissaan vielä vuoden 2010 aikana.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden yleinen laskusuhdanne Pohjoismaissa on selvästi vaikuttanut toimistotarvikkeiden kysyntään, kun konsernin yritysasiakkailla on aikaisempaa vähemmän henkilöstöä ja yritykset säästävät toimistotarvikkeiden kulutuksessaan. Yleinen epävarmuus saattaa jatkua vuonna 2010, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vielä tulevina kuukausina. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti. Taloudessa mahdollisesti jatkuva laskusuhdanne vaikuttaa erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Talouden laskusuhdanteessa yritykset vähentävät myös osallistumistaan messuille sekä supistavat tapahtumamarkkinointiaan. Talouden elpyminen vaikuttaa liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen kysynnän nousuun hieman toimistotarvikkeiden kysyntää hitaammin.

MARKKINATILANNE JA VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Yleisen heikon taloussuhdanteen vuoksi myös toimistomaailman markkinat ovat supistuneet merkittävästi Wulff-konsernin toimintamaissa. Pohjoismaissa toimistotuotteiden markkinat supistuivat viime vuoden aikana kymmenesosalla ja liike- ja mainoslahjojen markkinat lähes kolmanneksella. Virossa yritysimagotuotteiden markkinat pienenivät alle puoleen entisestä. Vuonna 2010 markkinoiden arvioidaan pysyvän samansuuruisina kuin vuonna 2009 tai kasvavan hieman. Heinäkuun 2009 lopussa hankitun Strålfors Supplies Ab:n (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies) myötä Wulff-konsernin asema toimistomaailman pohjoismaisilla markkinoilla vahvistui ja konsernista tuli toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff-Yhtiöiden tavoitteena on toimia toimistotarvikealan suunnannäyttäjänä ja konsolidoijana. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla kustannustehokkaasti. Sopimusasiakkaat -divisioonaan kuuluvan marraskuussa 2009 lanseeratun Wulffinkulma.fi -palvelun odotetaan tuovan konsernille uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2010. Wulff-konsernin liiketoiminnassa on perinteisesti kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa suurelta osin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuonna 2010 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti ja lisää myyntihenkilöstöä rekrytoidaan aktiivisesti kaikkiin toimintamaihin. Wulff-Yhtiöt odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi viimevuotisesta etenkin heinäkuun lopussa 2009 hankitun Wulff Supplies Ab:n myötä. Wulffilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Konsernin johto uskoo myös, että vuonna 2010 Wulff-Yhtiöillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vuotta 2009 parempi tulos.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

Wulff-Yhtiöt julkaisee vuoden 2010 osavuosikatsauksensa seuraavasti:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010: 11.8.2010 klo 9.00
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010: 10.11.2010 klo 9.00

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) ——————————————————————————– | TULOSLASKELMA | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Liikevaihto | 21 584 | 16 745 | 74 785 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut tuotot | 166 | 51 | 402 | ——————————————————————————– | Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -13 529 | -9 452 | -45 445 | ——————————————————————————– | Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -4 805 | -4 251 | -15 980 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut kulut | -3 355 | -3 011 | -12 515 | ——————————————————————————– | Tulos ennen poistoja (EBITDA) | 61 | 82 | 1 247 | ——————————————————————————– | Poistot | -221 | -220 | -940 | ——————————————————————————– | Arvonalentumiset | – | – | -460 | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | -160 | -139 | -154 | ——————————————————————————– | Rahoitustuotot | 391 | 51 | 275 | ——————————————————————————– | Rahoituskulut | -274 | -129 | -481 | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen veroja | -43 | -217 | -360 | ——————————————————————————– | Tuloverot | -46 | -78 | -284 | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio | -89 | -295 | -644 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Jakautuminen: | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | -240 | -311 | -782 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | 151 | 16 | 138 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | tuloksesta | | | | ——————————————————————————– | laskettu osakekohtainen tulos: | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR (laimennettu = | -0,04 | -0,05 | -0,12 | | laimentamaton) | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LAAJA TULOSLASKELMA | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio | -89 | -295 | -644 | ——————————————————————————– | Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus | | | | | huomioitu) | | | | ——————————————————————————– | Muuntoerot | 228 | -40 | 39 | ——————————————————————————– | Myytävissä olevien sijoitusten | -19 | 14 | -4 | | arvonmuutokset | | | | ——————————————————————————– | Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 209 | -26 | 35 | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja tulos yhteensä | 120 | -321 | -609 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Laajan tuloksen jakautuminen: | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | -77 | -356 | -797 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | 196 | 35 | 188 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TASE | | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 31.3.201 | 31.3.2009 | 31.12.200 | | | 0 | | 9 | ——————————————————————————– | VARAT | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset varat | | | | ——————————————————————————– | Liikearvo | 10 804 | 8 356 | 10 658 | ——————————————————————————– | Muut aineettomat hyödykkeet | 1 220 | 620 | 1 257 | ——————————————————————————– | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 912 | 2 419 | 1 952 | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset rahoitusvarat | | | | ——————————————————————————– | Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat | 75 | – | – | ——————————————————————————– | Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat | 348 | 360 | 337 | ——————————————————————————– | Laskennalliset verosaamiset | 1 027 | 706 | 1 066 | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 15 387 | 12 463 | 15 274 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset varat | | | | ——————————————————————————– | Vaihto-omaisuus | 11 349 | 10 304 | 11 793 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset saamiset | | | | ——————————————————————————– | Korolliset lyhytaikaiset saamiset | 7 | – | – | ——————————————————————————– | Korottomat lyhytaikaiset saamiset | 13 006 | 11 495 | 13 246 | ——————————————————————————– | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 198 | 230 | 58 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | ——————————————————————————– | Rahavarat | 5 180 | 3 719 | 5 337 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 29 740 | 25 750 | 30 434 | ——————————————————————————– |   |   |   |   | ——————————————————————————– | VARAT YHTEENSÄ | 45 127 | 38 213 | 45 708 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma yhteensä | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma | | | | | pääoma: | | | | ——————————————————————————– | Osakepääoma | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ——————————————————————————– | Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 | ——————————————————————————– | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 223 | 223 | 223 | ——————————————————————————– | Kertyneet voittovarat | 6 875 | 7 807 | 6 944 | ——————————————————————————– | Vähemmistöosuus | 1 520 | 1 114 | 1 364 | ——————————————————————————– | Oma pääoma yhteensä | 18 930 | 19 456 | 18 843 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset velat | | | | ——————————————————————————– | Korolliset pitkäaikaiset velat | 8 567 | 6 300 | 8 266 | ——————————————————————————– | Laskennalliset verovelat | 179 |  – | 298 | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 8 746 | 6 300 | 8 564 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset velat | | | | ——————————————————————————– | Korolliset lyhytaikaiset velat | 2 115 | 1 702 | 2 305 | ——————————————————————————– | Korottomat lyhytaikaiset velat | 15 337 | 10 756 | 15 996 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 17 452 | 12 458 | 18 301 | ——————————————————————————– |   |   |   |   | ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 45 127 | 38 213 | 45 708 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | RAHOITUSLASKELMA | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Myynnistä saadut maksut | 21 824 | 17 372 | 73 880 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 138 | 25 | 320 | | maksut | | | | ——————————————————————————– | Maksut liiketoiminnan kuluista | -21 816 | -17 584 | -72 348 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta ennen | 146 | -187 | 1 852 | | rahoituseriä ja veroja | | | | ——————————————————————————– | Maksetut korot | -81 | -45 | -408 | ——————————————————————————– | Saadut korot liiketoiminnasta | 6 | 25 | 151 | ——————————————————————————– | Maksetut tuloverot | -69 | -13 | -125 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta | 2 | -220 | 1 470 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Investointien rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Investoinnit aineettomiin ja | -187 | -320 | -810 | | aineellisiin hyödykkeisiin | | | | ——————————————————————————– | Aineettomien ja aineellisten | 58 | 18 | 173 | | hyödykkeiden | | | | | luovutustulot | | | | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöiden hankinnat | – | -76 | -2 293 | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöiden myynnit | – | – | 426 | ——————————————————————————– | Myönnetyt lainat | – | – | – | ——————————————————————————– | Investointien rahavirta | -130 | -378 | -2 504 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta: | | | | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden hankkiminen | -9 | -33 | -126 | ——————————————————————————– | Maksetut osingot | -40 | -57 | -422 | ——————————————————————————– | Saadut osingot | 103 | – | 8 | ——————————————————————————– | Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin | -194 | -141 | -216 | | (netto) | | | | ——————————————————————————– | Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot | 610 | – | 3 494 | ——————————————————————————– | Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen | -500 | -80 | -995 | | takaisinmaksut | | | | ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta | -30 | -311 | 1 743 | ——————————————————————————– |   |   |   |   | ——————————————————————————– | Rahavarojen muutos | -157 | -909 | 709 | ——————————————————————————– | Rahavarat kauden alussa | 5 337 | 4 628 | 4 628 | ——————————————————————————– | Rahavarat kauden lopussa | 5 180 | 3 719 | 5 337 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | ——————————————————————————– |   | Osak | Yli- | Sijo | Kerty- | Yht. | Vähem- | YHTEENSÄ | | | epä | kurs | ite | neet | | mistö- | | | | äom | sir | tun | voitto | | osuus | | | | a | ahas | vapa | -varat | | | | | | | -to | an | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | raha | | | | | | | | | sto | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -356 | -356 | 35 | -321 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | | | -58 | -58 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -33 | -33 | | -33 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 7 807 | 18 342 | 1 114 | 19 456 | | 31.3.2009 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -797 | -797 | 188 | -609 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -329 | -329 | -93 | -422 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -126 | -126 | | -126 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Tytäryritysten | | | | | | -258 | -258 | | luovutus | | | | | | | | ——————————————————————————– | Omistusosuuden |   |   |   | | | 389 | 389 | | muutokset | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 31.12.2009 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 1.1.2010 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -77 | -77 | 196 | 120 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | | | -40 | -40 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -9 | -9 | | -9 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osakeperusteiset | | | | 16 | 16 | | 16 | | maksut | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | | | 223 | 6 875 | 17 410 | 1 520 | 18 930 | | 31.3.2010 | 2650 | 7662 | | | | | | ——————————————————————————– LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA ——————————————————————————– | SEGMENTTITIEDOT | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevaihto toimintasegmenteittäin | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä | 17 597 | 11 554 | 57 346 | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona yhteensä | 4 042 | 5 436 | 17 985 | ——————————————————————————– | Konsernipalvelut yhteensä | 354 | 407 | 986 | ——————————————————————————– | Segmenttien väliset eliminoinnit | -409 | -652 | -1 531 | ——————————————————————————– | LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ | 21 584 | 16 745 | 74 785 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | | | | | toimintasegmenteittäin | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat -divisioona | 39 | 144 | 658 | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | 124 | -259 | 28 | ——————————————————————————– | Konsernipalvelut ja kohdistamattomat | -323 | -24 | -840 | | erät | | | | ——————————————————————————– | LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ | -160 | -139 | -154 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Liikevaihto | 21 584 | 16 745 | 74 785 | ——————————————————————————– | Liikevaihdon kasvu, % | 28,9 % | -12,6 % | -1,8 % | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen poistoja | 61 | 82 | 1 247 | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen poistoja, % | 0,3 % | 0,5 % | 1,7 % | | liikevaihdosta | | | | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | -160 | -139 | -154 | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta | -0,7 % | -0,8 % | -0,2 % | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen veroja | -43 | -217 | -360 | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen veroja, % | -0,2 % | -1,3 % | -0,5 % | | liikevaihdosta | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio (emoyhtiön | -240 | -311 | -782 | | omistajille kuuluva) | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio, % | -1,1 % | -1,9 % | -1,0 % | | liikevaihdosta | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR (laimennettu = | -0,04 | -0,05 | -0,12 | | laimentamaton) | | | | ——————————————————————————– | Oman pääoman tuotto, % | -0,5 % | -1,5 % | -3,3 % | ——————————————————————————– | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,04 % | -0,5 % | 0,2 % | ——————————————————————————– | Omavaraisuusaste kauden lopussa, % | 44,0 % | 51,6 % | 41,2 % | ——————————————————————————– | Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % | 28,6 % | 22,0 % | 27,8 % | ——————————————————————————– | Oma pääoma/osake, EUR * | 2,66 | 2,79 | 2,67 | ——————————————————————————– | Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin | 187 | 362 | 915 | | vastaaviin, 1000 euroa | | | | ——————————————————————————– | Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta | 0,9 % | 2,2 % | 1,2 % | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden määrä kauden lopussa | 66 829 | 24 956 | 69 022 | ——————————————————————————– | Omat osakkeet, % osakepääomasta ja | 1,0 % | 0,4 % | 1,0 % | | äänimäärästä | | | | ——————————————————————————– | Osakemäärä yhteensä kauden lopussa | 6 607 628 | 6 607 628 | 6 607 628 | ——————————————————————————– | Henkilöstö keskimäärin | 366 | 413 | 392 | ——————————————————————————– | Henkilöstö kauden lopussa | 360 | 413 | 372 | ——————————————————————————– * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT | I | IV | III | II | I | ——————————————————————————– | VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Liikevaihto, 1000 euroa | 21 584 | 25 724 | 17 570 | 14 746 | 16 745 | ——————————————————————————– | Tulos ennen poistoja | 61 | 824 | 67 | 274 | 82 | | (EBITDA), 1000 euroa | | | | | | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio, 1000 | -160 | 349 | -427 | 63 | -139 | | euroa | | | | | | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen veroja, | -43 | 300 | -487 | 44 | -217 | | 1000 euroa | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille kuuluva | -240 | 165 | -581 | -55 | -311 | | tilikauden voitto/tappio, | | | | | | | 1000 euroa | | | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR (laimennettu | -0,04 | 0,02 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | | = laimentamaton) | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LÄHIPIIRITAPAHTUMAT | I | I | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Ostot lähipiiriltä | – | – | – | ——————————————————————————– | Lainasaamiset lähipiiriltä | 562 | 571 | 562 | | (tytäryhtiöiden johto) | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 31.3.2010 | 31.12.2009 | ——————————————————————————– | Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset | | | ——————————————————————————– | Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi | 6 850 | 6 850 | ——————————————————————————– | Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen | 900 | 900 | | vakuudeksi | | | ——————————————————————————– | Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut | 3 634 | 3 634 | | osakeomistukset | | | ——————————————————————————– | Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden | 226 | 226 | | taseen ulkopuolisista vastuista | | | ——————————————————————————– | Muiden puolesta annetut takaukset | 280 | 280 | ——————————————————————————– | Ei-purettavissa olevat vuokravastuut | 6 744 | 4 397 | ——————————————————————————– Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat vähemmistöosuuden määrittämiseen ja standardimuutokset tulevat jatkossa vaikuttamaan merkittävästi myös tulevien yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn. Standardien IFRS 2 ja IAS 39 sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Tilinpäätöksessä 2009 korjattujen aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien virheiden vuoksi tehdyt oikaisut omaan pääomaan 1.1.2009 on otettu huomioon tässä osavuosikatsauksessa julkaistuissa vuoden 2009 vertailutiedoissa tunnusluvut mukaanlukien. Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Vuodelle 2009 asetettiin omavaraisuuskovenantiksi 35 % sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen väliseksi suhdeluvuksi 5. Vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella korolliset velat/käyttökate -kovenantti rikkoutui, mutta asia on sovittu takauksen myöntäneen pankin kanssa ilman seuraamuksia konsernille. Tässä osavuosikatsauksessa nämä TyEL-lainat on esitetty pitkäaikaisissa korollisissa veloissa. Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa. Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton.

Vantaalla 6.5.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi