Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2019 KLO 9.00

Suhteellinen kannattavuus parani, liikevaihto laski

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.7.-30.9.2019 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa (13,0), laskua 7,8 %
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4), 3,6 % liikevaihdosta (2,8) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4), 4,6 % liikevaihdosta (2,8) 
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3) 
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,01 euroa (0,03) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,03) 
 •  Wulff investoi omiin toimitiloihin ja aurinkovoimalaan Espoon Kilossa, jonne yhtiö muutti syyskuussa
 •  Wulff-Yhtiöt Oyj:n uutena toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana aloitti Elina Pienimäki, 40
 •  Wulff-Yhtiöt Oyj julkaisi uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
 • Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018

1.1.-30.9.2019 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa (41,1), kasvua 0,5 %
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 miljoonaa euroa (1,2), 4,7 % liikevaihdosta (2,8) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,0 miljoonaa euroa (1,2), 4,9 % liikevaihdosta (2,8)
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (0,9) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,9) 
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,09) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,08 euroa (0,09) 
 •  Omavaraisuusaste oli 36,0 % (45,4)

WULFFYHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Olen ilahtunut, että sain aloittaa työni myönteisissä merkeissä: kolmas vuosineljännes oli positiivinen ja sisälsi lukuisia onnistumisia. Suhteellinen kannattavuus parani liikevaihdon laskiessa. Tässä olemme onnistuneet muun muassa tuoteryhmäkannattavuutta kehittämällä. Onnistumisen tekevät ihmiset: Wulff Akatemian valmennuksissa olemme fokustaneet ammatillisen osaamisen lisäämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Luotan strategiaamme: maailmasta paremman tekemiseen työpaikka kerrallaan. Tavoitteemme on tehdä ympäristöystävällisemmin valitsemisesta asiakkaillemme helppoa. Haluamme myös lisätä kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen määrää valikoimassamme. Kilpailukykyämme parannamme panostamalla hankintaosaamisen kehittämiseen erityisesti vastuullisella valikoimalla ja optimoiduilla hankintahinnoilla. Olemme käynnistäneet rekrytoinnin uuteen hankintajohtajan avainpaikkaan konsernissamme.

Päivitimme taloudelliset tavoitteemme: haemme keskipitkällä aikavälillä 5-10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, kasvavaa liikevoittoprosenttia sekä kasvavaa osinkoa. Kasvun uskomme tulevan uusista tuoteryhmistä ja -palveluista sekä uusista asiakkaista. Lisäksi meillä on valmius toteuttaa harkittuja yritysostoja. Wulffilla on vahva osaaminen yritysostoista ja tarvittaessa myös yritysten myynnistä. Strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan kasvun toteuttamiseen.

Aloitin toimitusjohtajana syyskuun lopussa ja olen nauttinut jokaisesta päivästä. On ollut hienoa tavata runsaasti Wulffiin sitoutuneita asiakkaita ja motivoituneita wulffilaisia jo ensimmäisen kuukauden aikana. On upeaa saada tehdä töitä alan parhaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen toteutumisen eteen juuri Wulffilla.”  

 KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-syyskuussa 2019 liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa (41,1) ja heinä-syyskuussa 12,0 miljoonaa euroa (13,0). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 0,5 % (-0,1) ja laski 7,8 % (6,6) kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden liikevaihto kasvoi erityisesti Canon Business Center -tulostusratkaisupalveluiden myynnistä johtuen. Asiakkaiden Wulffin valikoimaan toivomat tulostusratkaisupalvelut hankittiin konserniin elokuussa 2018. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski pääosin vertailukautta pienemmistä messumyynneistä johtuen.

Myyntikate oli 14,3 miljoonaa euroa (14,1) eli 34,8 % (34,4) tammi-syyskuussa 2019 ja 4,1 miljoonaa euroa (4,3) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 34,2 % (33,0) liikevaihdosta. Tammi-syyskuun kate kasvoi erityisesti tulostusratkaisupalveluista johtuen. Kolmannella vuosineljänneksellä myyntikatteen laskuun vaikutti vertailukautta pienemmäksi jäänyt messupalvelujen myynti.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2019 olivat 8,8 miljoonaa euroa (8,4), eli 21,3 % (20,6) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,5 miljoonaa euroa (2,5) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 21,0 % (19,0) liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat erityisesti konserniin 2018 ostetun uuden yhtiön, Canon Business Centerin, tulostuspalveluliiketoiminnan myötä. Yhtiö työllistää 11 ihmistä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,8 miljoonaa euroa (4,6), eli 9,2 % (11,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa (1,5) kolmannella vuosineljänneksellä eli 10,1 % (11,4) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat koko katsauskaudella edellisvuotta alemmalla tasolla 0,8 miljoonaa euroa. Tämä johtuu toimitila- ja laitevuokrien esittämisestä IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti liiketoiminnan muiden kulujen sijaan poistoissa -0,7 miljoonaa euroa ja korkokuluissa -0,0 miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksista on esitetty lisätietoja laadintaperiaatteissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä Wulff muutti omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kiloon syyskuussa 2019. Muuttoon liittyvät järjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä liiketoiminnan muita kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja henkilöstökustannuksia 0,1 miljoonaa euroa. Muuttoon liittyvät järjestelyt on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, joiden vaikutus on otettu huomioon katsauskauden käyttökatteessa (EBITDA), liiketuloksessa (EBIT) ja osakekohtaisessa tuloksessa (EPS).

Tammi-syyskuussa 2019 käyttökate (EBITDA) oli 1,9 miljoonaa euroa (1,2) eli 4,7 % (2,8) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 0,4 miljoonaa euroa (0,4), eli 3,6 % (2,8) liikevaihdosta. Käyttökatteen kasvusta 0,7 miljoonaa euroa ja 1,6 %-yksikköä johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) tammi-syyskuussa 2019 oli 2,0 miljoonaa euroa (1,2) eli 4,9 % (2,8) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 0,6 miljoonaa euroa (0,4), eli 4,6 % (2,8) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (0,9), eli 2,0 % (2,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,1 miljoonaa euroa (0,3), eli 0,5 % (2,0) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,9), eli 2,2 % (2,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,2 miljoonaa euroa (0,3), eli 1,5 % (2,0) kolmannella vuosineljänneksellä.  

Kiinteistöjen poistot olivat katsauskaudella -0,2 miljoonaa euroa ja -0,1 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Espoon Kilon ja Ruotsin Ljungbyn toimitilat hankittiin katsauskauden aikana, joten vertailukaudella ei ollut poistoja kiinteistöistä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2019 nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,0).  

Tammi-syyskuussa 2019 tulos ennen veroja oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,7) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,3). Tammi-syyskuussa 2019 katsauskauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä -0,1 miljoonaa euroa (0,2). Tammi-syyskuussa 2019 vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (0,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,0 miljoonaa euroa (0,2).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,09) tammi-syyskuussa 2019 ja -0,01 (0,03) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,08 euroa (0,09) tammi-syyskuussa 2019 ja 0,00 (0,03) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

III  III  I-III  I-III  I-IV 
1000 euroa 2019  2018  2019  2018  2018 
Liikevaihto 12 035 13 048 41 263 41 058 55 889
Liikevaihdon muutos, % -7,8 % 6,6 % 0,5 % -0,1 % -1,8 %
Myyntikate 4 120 4 311 14 348 14 112 19 670
Myyntikate, % 34,2 % 33,0 % 34,8 % 34,4 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 435 366 1 919 1 170 1 920
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,6 % 2,8 % 4,7 % 2,8 % 3,4 %
Liikevoitto/-tappio 59 264 807 864 1 508
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 0,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,7 %
Tulos ennen veroja -78 251 492 695 1 243
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -0,6 % 1,9 % 1,2 % 1,7 % 2,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -101 221 433 600 1 025
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta -0,8 % 1,7 % 1,1 % 1,5 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,01 0,03 0,06 0,09 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,8 % 2,0 % 3,7 % 5,7 % 9,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,1 % 1,6 % 3,4 % 5,1 % 9,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,0 % 45,4 % 36,0 % 45,4 % 49,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 93,7 % 35,6 % 93,7 % 35,6 % 15,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,66 1,66 1,66 1,66 1,72
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 825 136 7 069 388 446
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 6,9 % 1,0 % 17,1 % 0,9 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 907 628 6 685 150  6 907 628  6 581 375  6 643 696
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628  6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 197 191 196 191 191
Henkilöstö kauden lopussa 201 194 201 194 191

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto 1.1.2019. Käyttöönoton vaikutuksista on esitetty tietoja laadintaperiaatteissa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valitsi 18.10.2019 toimitusjohtajana 30.9.2019 aloittaneen Elina Pienimäen Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmään ja sen puheenjohtajaksi. Aiemmin Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän puheenjohtajana ja konsernijohtajana toiminut Heikki Vienola jatkaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän ulkopuolella yhtiön kasvua tukevissa tehtävissä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 18.10.2019 taloudellisten tiedotteiden julkistusajankohdat vuodelle 2020 sekä varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 2.4.2020. Taloudellisten tiedotteiden julkistusajankohdat vuodelle 2020 on esitetty tiedotteen kohdassa ”Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudellinen tiedottaminen”.

Wulff-Yhtiöt Oyj päätti 18.10.2019 keskipitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi keskimäärin 5-10 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvun, kasvavan vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ja kasvavan osinko/osake.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Nykyinen markkinatilanne mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen edelleen. Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2020:

Tilinpäätöstiedote 2019                                 ma 17.2.2020
Vuosikertomus                                              ma 9.3.2020
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020     ma 27.4.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020       ma 27.7.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020         ma 26.10.2020

Espoossa 31.10.2019

WULFF-YHTIÖT OYJ 

HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote (PDF)