WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2017

OSAVUOSIKATSAUS     2.11.2017 klo 9.00

Liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.  

1.1. – 30.9.2017 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 41,1 miljoonaa euroa (43,5), laskua 5,5 %
 •  Käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,7). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,5)
 •  Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (0,4). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (0,2)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,07 euroa (0,01)
 •  Omavaraisuusaste oli 44,9 % (31.12.2016: 50,5)

1.7. – 30.9.2017 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (13,4), laskua 8,7 % 
 •  Käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,4). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,4)
 •  Liikevoitto (EBIT) oli -0,1 miljoonaa euroa (0,4). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,02 euroa (0,02)
 •  Hallitus nimitti konsernijohtajaksi Heikki Vienolan toimitusjohtaja Kimmo Laaksosen irtisanouduttua
 •  Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä tarkistettiin katsauskauden aikana: vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan jäävän vuodesta 2016 tasosta

WULFFYHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Vuosi 2017 on ollut Wulffille kilpailukykyyn panostamisen vuosi. Käynnissä olevat kehityshankkeet ovat tärkeitä investointeja. Markkinatilanne on säilynyt meille haastavana, joten emme todennäköisesti saavuta vuoden 2017 alkuperäisiä liikevaihto- ja tulostavoitteitamme. Palvellaksemme asiakkaitamme parhain, heidän haluaminsa tavoin ja tuottein jatkossakin, on kovaa vauhtia muuttuvassa maailmassa välttämätöntä panostaa kehitystyöhön. Esimerkiksi työpaikkatuotteiden; kahvio- ja kiinteistötuotteiden ja siisteys- ja hygieniatarvikkeiden valikoimaa on jatkuva tarve kehittää. Wulffin asiakkaat luottavat ja tietävät, että Wulffilta saa kattavimman valikoiman omalle työpaikallle tarvittavia tuotteita, toimialasta riippumatta. Työntekijöiden työhyvinvoinnin ja mm. ergonomian parantaminen on tärkeää yhä useammassa yrityksessä: näitä palveluja halutaan hankkia yhtä helposti kuin työpaikan perustarvikkeita. Wulff tarjoaa samat kustannustehokkaat ja aikaasäästävät väylät kaikkiin hankintoihin työpaikalle, nyt ja jatkossa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-syyskuussa 2017 liikevaihto oli 41,1 miljoonaa euroa (43,5), ja 12,2 miljoonaa euroa (13,4) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 5,5 % tammi-syyskuussa ja 8,7 % kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon lasku johtui menetetyistä sopimuksista ja valikoiman tiivistämisestä. Wulff jatkaa edelleen panostamista työpaikkatuotevalikoiman kehittämiseen.

Tammi-syyskuun 2017 myyntikate oli 13,9 miljoonaa euroa (15,2) eli 33,9 % (35,0), ja 4,2 miljoonaa euroa (4,6) kolmannella vuosineljänneksellä eli 34,2 % (34,0). Myyntikateprosentti laski johtuen mm. edellisvuotta suuremmista vaihto-omaisuuden alaskirjauksista. Lisäksi katteeseen vaikutti ensimmäiselle vuosipuoliskolle osunut kysynnän keskittyminen alhaisemman katteen tuotteisiin. Hankinnan jatkuva tehostaminen on yksi Wulffin tärkeitä kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2017 olivat 9,0 miljoonaa euroa (9,4), eli 22,0 % (21,6) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,7 miljoonaa euroa (2,5), eli 21,8% (19,0) liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,0 miljoonaa euroa (5,5) tammi-syyskuussa 2017, eli 12,2 % (12,6) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) kolmannella neljänneksellä eli 12,9 % (12,5) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa suunnitellusti kulurakenteensa läpikäymistä osana jatkuvaa kannattavuuden parantamista.

Tammi-syyskuussa 2017 käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,7) eli -0,0 % (1,6) liikevaihdosta, ja -0,0 miljoonaa euroa (0,4) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2017 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,5) ja -0,0 miljoonaa euroa (0,4) kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Vuonna 2017 käyttökate ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tammi-syyskuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (0,4), eli -0,7 % (0,9) liikevaihdosta, ja -0,1 miljoonaa euroa (0,4) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (0,2), ja -0,1 miljoonaa euroa (0,3) kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja kolmannella neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2017 nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,0 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-syyskuussa 2017 tulos ennen veroja oli -0,4 miljoonaa euroa (0,2), ja -0,1 miljoonaa euroa (0,2) kolmannella vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (0,1) tammi-syyskuussa 2017, ja -0,1 miljoonaa euroa (0,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,07 euroa (0,01) tammi-syyskuussa 2017, ja -0,02 (0,02) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

III  III  I-III  I-III  I-IV
1000 euroa 2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto 12 240 13 408 41 102 43 493 59 304
Liikevaihdon muutos, % -8,7 % -9,4 % -5,5 %  -13,4 % -13,8 %
Käyttökate (EBITDA) -39 365 -18  690 998
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta -0,3 % 2,7 % 0,0 %  1,6 % 1,7 %
Liikevoitto/-tappio -134 270 -308  376 583
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -1,1 % 2,0 % -0,7 %  0,9 % 1,0 %
Tulos ennen veroja -134 200 -417  153 351
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -1,1 % 1,5 % -1,0 %  0,4 % 0,6 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -121 153 -467  71 302
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta -1,0 % 1,1 % -1,1 %  0,2 % 0,5 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,02 0,02 -0,07  0,01 0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,1 % 1,3 % -4,3 %  0,8 % 2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,7 % 1,4 % -2,3 %  1,4 % 2,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,9 % 48,0 % 44,9 %  48,0 % 50,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 38,9 % 33,0 % 38,9 %  33,0 % 19,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,60 1,75 1,60  1,75 1,78
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 96 114 413 116 319
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,8 % 0,9 % 1,0 %  0,3 % 0,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000  79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 %  1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628  6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 199 213 198 218 214
Henkilöstö kauden lopussa 199 211 199 211 203

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen pitkällä aikavälillä. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff ennusti vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton, joka oli 419 tuhatta euroa, kasvavan, mutta yhtiö alensi loppuvuoden 2017 ennustetta 20.9.2017. Konsernin johdon ennusteen mukaan on todennäköistä, että vertailukelpoinen liikevoitto jää vuodesta 2016. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vantaalla 2.11.2017

WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi  

Wulff mahdollistaa työn tekemisen ympäristöissä, joissa yritykset yrittäjät ja työntekijät toimivat. Tarjoamme alamme laajimman kattauksen tuotteita ja palveluja, joilla tehdään työpaikka. Mitä saisi olla? Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, LED-valaistusratkaisuja sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote (PDF)