WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj;n tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/.

1.1. – 30.9.2015 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 50,2 milj. euroa (53,8 milj. euroa). Liikevaihto laski -6,6 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) ja ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 milj. euroa (0,03 milj. euroa). Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 1,2 milj. euroa (0,03 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015. Liiketulos (EBIT) oli -0,02 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa (-0,11). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (-0,11 euroa).
  • Konserni myi liikelahjatoimintansa toukokuussa 2015 IDÉ House of Brands Finland Oy:lle kauppahintaan 0,8 milj. euroa. Kaupan johdosta konserniin realisoitui kertaluonteisia arvonalentumisia -0,9 milj. euroa.

1.7. – 30.9.2015 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski -10,3 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tulos ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,7 milj. euroa edellisvuodesta. Tulos ennen poistoja ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.
  • Liiketulos oli 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä. Liiketulos parani 0,7 milj. euroa kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Liiketulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä kolmannella neljänneksellä.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (-0,05 euroa).
1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014
Liikevaihto, milj. eur 50,2 53,8 14,8 16,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur 0,9 -0,7 0,4 -0,3
Liiketulos, milj. eur -0,02 -0,7 0,4 -0,3
Tulos ennen veroja, milj. eur -0,2 -1,0 0,3 -0,4
Tulos/osake, eur -0,11 -0,11 0,03 -0,05
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä eur 0,09 -0,11 0,03 -0,05

KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA

Konsernijohtaja Topi Ruuska:

”Olen tyytyväinen kannattavuutemme kehityksen suuntaan. Olemme entisestään tehostaneet toimintamallejamme ja pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme kannattavammin. Uudistamme strategiaamme keskittyen ydinosaamiseemme ja panostaen monikanavaiseen palvelumalliin, asiakaslähtöisyyteen ja myyntiosaamiseen. Asiakkaamme arvostavat palveluissamme ostamisen helppoutta ja ajan sekä kustannusten säästöä. Wulffilta löytyykin jokaiselle yritykselle mieluinen palvelukanava: kaikille avoin verkkokauppa Wulff.fi, sopimusasiakkuus, alueellinen asiantuntija tai myymälä. Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti myös Wulffin toiminnan kehittämiseen, sillä se on yhä tärkeämpi osa yritysten kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Yritysten toimintaan vaikuttavat odotettua pidempikestoinen talouden taantuma ja yhteiskuntarakenteen muutokset. Osan Wulffin myymien tuotteiden kysyntä on heikentynyt yritysten tarvitessa aiempaa vähemmän toimistotarvikkeita. Wulffille markkinoiden muutokset ovat aina olleet mahdollisuus tehdä asioita toisin ja erottua positiivisesti kilpailijoista. Reagoimme muutoksiin nopeasti ja tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joita tarvitaan tänään ja huomenna. Juuri nyt tuotevalikoimiemme kehityksessä näkyy esimerkiksi etä- ja mobiilityön lisääntyminen ja vahva halu panostaa ergonomiaan – ehkäistä ja vähentää sairauspoissaoloja sekä lisätä työkykyvuosia. Kiitän asiakkaitamme siitä, että esimerkiksi näissä tuotteissa arvostetaan Wulffin kotimaista laatua ja osaamista sekä halutaan pitää yritystoimintaa Suomessa hankkimalla kotimaisia tuotteita ja palveluja.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2015 liikevaihto oli 50,2 milj. euroa (53,8 milj. euroa), ja 14,8 milj. euroa (16,5 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 1,2 milj. euroa (0,03 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (0,1 %) liikevaihdosta, ja 0,6 milj. euroa (-0,09 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuun 2015 tulosta ennen poistoja rasitti toisella vuosineljänneksellä kirjatut kertaluonteiset vaihto-omaisuuden alaskirjaukset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä. Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 milj. euroa (0,03 milj. euroa), ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 milj. euroa (-0,09 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,02 milj. euroa (-0,72 milj. euroa), ja 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Toisella neljänneksellä liiketulosta rasittivat kertaluonteiset vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä sekä kertaluonteinen liikearvon arvonalentuminen liikelahjatoiminnasta 0,7 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa 2015 liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä parani 1,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2015, joka on muodostunut systemaattisesti toteutetuilla kustannussäästötoimenpiteillä sekä luopumalla tappiollisista liiketoiminnoista. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2015 olivat 9,9 milj. euroa (11,7 milj. euroa), ja 2,7 milj. euroa (3,3 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa, ja 1,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,08 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,08 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), ja 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2015 tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Verojen jälkeinen tulos oli -0,7 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) tammi-syyskuussa, ja 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuun 2015 verojen jälkeiseen tulokseen vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu arvonalentuminen 0,3 milj. euroa laskennallisista verosaamisista liikelahjatoiminnasta. Tammi-syyskuussa verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (-0,11 euroa) tammi-syyskuussa, ja 0,03 (-0,05) kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,09 euroa (-0,11) tammi-syyskuussa ja 0,03 kolmannella vuosineljänneksellä (-0,05).

TUNNUSLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto 14 796 16 502 50 235 53 792 74 262
Liikevaihdon muutos, % -10,3 % -5,6 % -6,6 % -11,8 % -11,1 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 579 -92 1 212 29 2 096
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 3,9 % -0,6 % 2,4 % 0,1 % 2,8 %
Liiketulos 429 -335 -16 -722 1 109
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,9 % -2,0 % -0,0 % -1,3 % 1,5 %
Tulos ennen veroja 272 -412 -204 -1 039 478
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,8 % -2,5 % -0,4 % -1,9 % 0,6 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 172 -312 -714 -724 696
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,2 % -1,9 % -1,4 % -1,3 % 0,9 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,03 -0,05 -0,11 -0,11 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,3 % -3,3 % -5,9 % -7,5 % 4,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,2 % -1,6 % -0,4 % -4,1 % 3,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,7 % 36,5 % 44,7 % 36,5 % 39,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 41,6 % 77,1 % 41,6 % 77,1 % 36,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,75 1,75 1,75 1,75 1,95
Liiketoiminnan rahavirta -235 -485 -271 -2 668 -205
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 34 74 158 320 488
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,7 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 232 289 236 289 268
Henkilöstö kauden lopussa 232 283 232 283 240

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu, ja Wulffin on tarvittaessa sopeuduttava markkinoiden kehitykseen.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja.

Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2015 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vantaalla 5.11.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote (PDF)