WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014: Liikevaihto laski ja liiketappio pieneni kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta

OSAVUOSIKATSAUS                   6.11.2014 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2014: Liikevaihto laski ja liiketappio pieneni kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj;n tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta.

Wulff-Yhtiöt Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2014. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. – 30.9.2014

  • Tammi-syyskuussa 2014 liikevaihto oli 53,8 milj. euroa (61,0 milj. euroa) ja 16,5 milj. euroa (17,5 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 11,8 % kumulatiivisesti ja 5,6 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen aikana.
  • Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,03 milj. euroa (-0,33 milj. euroa) eli 0,1 prosenttia (-0,5 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,09 milj. euroa (-0,25 milj. euroa) eli -0,6 % (-1,4 %) liikevaihdosta.
  • Tammi-syyskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,72 milj. euroa (-1,79 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,36 milj. euroa (-1,14 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (-0,27) tammi-syyskuussa ja -0,05 euroa (-0,16 euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Katsauskauden jälkeen Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti kiinteistökaupasta, josta muodostuu myyntivoittoa 1,3 milj. euroa
  • Konsernin 2014 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan

KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA 

Konsernijohtaja Heikki Vienola:

”Uskomme markkinatilanteen pysyvän vaikeana ja siksi kustannussäästötoimenpiteitä tehdään konsernissa jatkuvasti. Kaikista tärkeintä myös taloudellisesti vaikeina aikoina on panostaa asiakkaiden laadukkaaseen palvelemiseen ja myynnin kehittämiseen. Iloitsen siitä, että olemme katsauskaudella onnistuneet voittamaan ja hankkimaan merkittäviä asiakkuuksia.  Se on osoitus siitä, että olemme tehneet hyviä päätöksiä ja teemme asiakkaidemme kanssa oikeita asioita. Tunnen yhtä suurta ylpeyttä ja iloa jokaisesta uudesta asiakkaasta sekä jatkuvasta asiakassuhteesta ja –sopimuksesta kuin Wulffin perustaja, Thomas Wulff yli 120 vuotta sitten. Harva suomalainen yritys voi sanoa selvinneensä kahdesta maailmansodasta, suurlamasta ja useista talouden taantumista. Wulff voi. Asiakkaamme valitsevat meidät ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelun lisäksi siksi, että he tietävät yhteistyön sekä toiminnan kehittämisen olevan kanssamme jatkuvaa.​”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2014 liikevaihto oli 53,8 milj. euroa (61,0 milj. euroa) ja 16,5 milj. euroa (17,5 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,03 milj. euroa (-0,33 milj. euroa) eli 0,1 prosenttia (-0,5 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,09 milj. euroa (-0,25 milj. euroa) eli -0,6 % (-1,4 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa liiketulos (EBIT) oli -0,72 milj. euroa (-1,79 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,36 milj. euroa (-1,14 milj. euroa). Tammi-syyskuun 2013 ja vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen vaikutti liikearvon arvonalennus 0,6 milj. euroa konsernin liikelahjatoiminnoissa. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2014 olivat 11,7 milj. euroa (13,0 milj. euroa) ja 3,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,0 milj. euroa (8,1 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 2,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma. Sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt vuonna 2014. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa nettomääräisesti -0,32 milj. euroa (-0,36 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,18 milj. euroa (0,15 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,13 milj. euroa (-0,22 milj. euroa).  Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,77 milj. euroa (-0,07 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa tulos ennen veroja oli -1,04 milj. euroa (-2,15 milj. euroa) ja -0,41 milj. euroa (-1,21 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli -0,93 milj. euroa (-1,80 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja        -0,41 milj. euroa (-1,09 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (-0,27 euroa) tammi-syyskuussa ja -0,05 euroa (-0,16 euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. 

AVAINLUVUT

  III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 16 502 17 474 53 792 60 958 83 543
Liikevaihdon muutos, % -5,6 % -11,6 % -11,8 % -6,4 % -7,4 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -92 -246 29 -325 3
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta -0,6 % -1,4 % 0,1 % -0,5 % 0,0 %
Liiketulos -335 -1 141 -722 -1 790 -2 721
Liiketulos, % liikevaihdosta -2,0 % -6,5 % -1,3 % -2,9 % -3,3 %
Tulos ennen veroja -412 -1 212 -1 039 -2 153 -3 395
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,5 % -6,9 % -1,9 % -3,5 % -4,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -312 -1 030 -724 -1 761 -3 874
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -1,9 % -5,9 % -1,3 % -2,9 % -4,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,05 -0,16 -0,11 -0,27 -0,59
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,3 % -7,0 % -7,5 % -11,0 % -25,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,6 % -4,6 % -4,1 % -7,9 -13,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,5 % 40,2 % 36,5 % 40,2 % 38,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 77,1 % 60,4 % 77,1 % 60,4 % 45,4 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,75 2,14 1,75 2,14 1,80
Liiketoiminnan rahavirta -485 -1 216 -2 668 -2 833 567
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 74 160 320 695 778
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,5 % 0,9 % 0,6 % 1,1 % 0,9 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 289 313 289 319 311
Henkilöstö kauden lopussa 283 311 283 311 295

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Hitaasti kiertävän vaihto-omaisuuden osuus on lisääntynyt tilikauden aikana. Epäonnistuminen hitaasti kiertävien tuotteiden realisoimisessa voi johtaa vaihto-omaisuuden alaskirjauksiin. Lisäksi heikko kehitys voi johtaa liikearvon ja laskennallisten verosaamisten alaskirjauksiin.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 5.11.2014 myydä konsernin lähipiiriin kuuluvalle Reserve Capital Finland Oy:lle omistamansa Vantaan Manttaalitiellä sijaitsevan teollisuustontin 1,5 milj. euron hintaan. Kiinteistön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä. Kauppaan ei liity purkavia tai lykkääviä ehtoja. 

Teollisuustontin arvo konsernin taseessa myyntihetkellä on 228 tuhatta euroa. Kaupasta muodostuu myyntivoittoa 1,3 milj. euroa, joka kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kasvattaa käyttökatetta. 

Lähipiiriliiketoimen ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettuja ehtoja.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulff haluaa olla aktiivinen toimija. 

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta vuoden 2014 liiketuloksen uskotaan paranevan järjestelmällisesti toteutettujen kustannussäästötoimenpiteiden ja kiinteistökaupan johdosta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Wulff jatkaa toimintansa tehostamista osana jatkuvaa uudistumistaan parantaakseen kannattavuuttaan sekä saavuttaakseen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Loppuvuonna 2013 toteutettu kustannussäästöohjelma vaikutti odotetusti ensimmäisellä puolivuotisjaksolla, ja sen arvioidaan tuovan 2,0 milj. euron vuotuiset säästöt pääosin vuonna 2014.

Vantaalla 5.11.2014 

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS 

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi