Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2013 Liikearvon arvonalennus vaikutti tulokseen vaikean markkinatilanteen lisäksi

OSAVUOSIKATSAUS           5.11.2013 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2013

Liikearvon arvonalennus vaikutti tulokseen vaikean markkinatilanteen lisäksi

  • Liikevaihto oli 61,0 milj. euroa (65,1 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 17,5 milj. euroa (19,8 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski kuusi prosenttia kumulatiivisesti ja 12 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen aikana.
  • Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,33 milj. euroa (1,31 milj. euroa) eli -0,5 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,25 milj. euroa (0,47 milj. euroa) eli -1,4 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulokseen vaikutti lisäksi liikearvon arvonalennus 0,6 milj. euroa konsernin liikelahjatoiminnoissa. Arvonalennuksen sisältävä raportoitu liiketulos oli -1,79 milj. euroa (0,5 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -1,14 milj. euroa (0,17 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 euroa (0,05 euroa) tammi-syyskuussa ja -0,16 euroa (0,02 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Omavaraisuusaste oli 40,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
  • Oma pääoma osaketta kohden oli 2,14 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).
  • Loka-marraskuussa 2013 henkilöstön kanssa käytävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on saavuttaa 1,0 milj. euron säästöt, joiden arvioidaan vaikuttavan pääosin vuonna 2014.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Liikevaihto oli 61,0 milj. euroa (65,1 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 17,5 milj. euroa (19,8 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski kuusi prosenttia kumulatiivisesti ja 12 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tammi-syyskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,33 milj. euroa (1,31 milj. euroa) eli -0,5 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,25 milj. euroa (0,47 milj. euroa) eli -1,4 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.

Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään toimistotarvikemarkkinoilla. Liiketulokseen vaikutti lisäksi liikearvon arvonalennus 0,6 milj. euroa konsernin liikelahjatoiminnoissa. Tammi-syyskuussa liiketulos (EBIT) ilman 0,6 milj. euron kertaluonteista liikearvon arvonalennusta oli -1,16 milj. euroa (0,50 milj. euroa) eli -1,9 prosenttia (0,8 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) ilman arvonalennusta oli -0,51 milj. euroa (0,17 milj. euroa) eli -2,9 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta. Arvonalennuksen sisältävä raportoitu liiketulos oli -1,79 milj. euroa (0,5 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -1,14 milj. euroa (0,17 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Jatkamme toimintamme tehostamista kannattavuutemme parantamiseksi. Taloudellisen tilanteen muutoksiin on tärkeää reagoida mahdollisimman nopeasti. Olemme uudistaneet ja keventäneet organisaatiotamme ja karsineet kuluja. Ponnisteluistamme huolimatta vuoden 2013 liiketulos jää tappiolliseksi. Tänä vuonna toteutettujen säästötoimenpiteiden arvioimme vaikuttavan pääosin vuonna 2014. Jotta varmistamme kilpailukykymme ja edellytykset olla alamme edelläkävijä myös jatkossa, meidän tarvitsee panostaa asioihin, joilla on asiakkaillemme eniten merkitystä. Asiakaslähtöisyys on ollut arvomme jo yli 120 vuotta – ja näin on jatkossakin. Menestys rakennetaan pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa toimintaa kehittäen. Vaikka toimintaympäristö on haasteellinen ja markkinoiden ei uskota piristyvän vielä ensi vuonnakaan, olemme panostaneet asiakkaidemme henkilökohtaiseen palveluun: laajensimme kansainvälistä messupalvelumyyntiämme  Ruotsiin, Helsingin Wulffin myymälä muutti Konalaan hyvien kulkuyhteyksien varrelle nykyaikaisiin ja palveleviin tiloihin ja uusi Wulff Kuopion toimipiste palvelee monipuolisesti konsernin kaikkia asiakkaita.”

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa nettomääräisesti -0,36 milj. euroa (-0,03 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,15 milj. euroa (0,20 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,22 milj. euroa (+0,15 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,07 milj. euroa (0,01 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli -2,15 milj. euroa (0,47 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -1,21 milj. euroa (0,18 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli -1,80 milj. euroa (0,40 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -1,09 milj. euroa (0,17 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 euroa (0,05 euroa) tammi-syyskuussa ja -0,16 euroa (0,02 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -7,9 prosenttia (2,5 %) tammi-syyskuussa ja -4,6 prosenttia (3,4 %) kolmannella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -11,0 prosenttia (2,3 %) tammi-syyskuussa ja -7,0 prosenttia (4,7 %) kolmannella vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 52,3 milj. euroa (55,1 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 15,6 milj. euroa (17,1 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Yleinen taloudellinen tilanne ja konsernin tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun.

Sopimusasiakkaat-divisioonan liiketulokseen vaikutti lisäksi liikearvon arvonalennus 0,6 milj. euroa konsernin liikelahjatoiminnoissa. Tammi-syyskuussa divisioonan liiketulos (EBIT) ilman 0,6 milj. euron kertaluonteista liikearvon arvonalennusta oli -0,18 milj. euroa (1,29 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,16 milj. euroa (0,43 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Arvonalennuksen sisältävä raportoitu liiketulos oli -0,81 milj. euroa (1,29 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,79 milj. euroa (0,43 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.

Kansainväliset messupalvelut ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Keväällä 2013 Wulff Entre etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille avaamalla oman toimipaikan Etelä-Ruotsiin. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina Suomessa, Venäjällä ja Saksassa. Myös Ruotsista on saatu hankittua asiakkaita, joilta on jo saatu hyvää palautetta Wulff Entren palveluista ja osaamisesta. Vuonna 2013 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus laskivat katsauskaudella.  Lähes 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Skandinaviasta. Toimistotarvikemarkkinoiden koko on supistunut Suomen lisäksi hieman myös Skandinaviassa. Wulffin asema markkinoilla on vahva. Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia asiakkaita. 

Liikevaihtoaan on kasvattanut konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Wulff-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Kesällä 2013 Wulffin Helsingin myymälä muutti uusiin toimitiloihin Konalaan. Uusi myymälä sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella vilkkaassa yrityskeskittymässä, joten uusia asiakkaita tavoitetaan runsaasti. Tänä vuonna myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Myymälöistä löytyy myös ajankohtainen sesongin liikelahjavalikoima.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Markkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja liike- ja mainoslahjojen kysyntä on laskenut edelleen. Syyskuussa 2013 Wulff alaskirjasi liikelahjatoimintojensa liikearvoa 0,6 milj. euroa, jonka jälkeen liikelahjatoimintojen liikearvo on 0,7 milj. euroa.

Markkinoiden vilkastuessa Wulff uskoo alansa edelläkävijänä ja ammattitaitoisimpana yhteistyökumppanina olevansa hyvässä asemassa palvelemassa asiakkaita mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Yleisen taloudellisen tilanteen ollessa heikko asiakkaat hakevat yhteistyökumppaneiltaan erityisesti ratkaisuja, joilla on mahdollista saada kustannussäästöjä ja niitä Wulffilla on tarjota.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-syyskuussa Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 8,7 milj. euroa (10,0 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,3 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 1,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,05 milj. euroa).

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Toimintaa sujuvoitetaan esimerkiksi myynnin tuen järjestelmien yhtenäistämisellä.

Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori. Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Wulff on valmis työllistämään uusia myyntikykyjä taloudellisesti haastavinakin aikoina. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,8 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -1,2 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa lainoja nostettiin nettomääräisesti 2,86 milj. euroa (0,27 milj. euroa netto), josta kolmannen vuosineljänneksen aikana 1,75 milj. euroa (0,80 milj. euroa netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,3 milj. euroa tammi-syyskuussa (-1,3 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,4 miljoonaa euroa.  

Syyskuun lopussa 2013 konsernin omavaraisuusaste oli 40,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,14 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,64 euroa (2,00 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 10,7 milj. euroa (13,0 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana helmikuussa 2011 päätettyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustusjärjestelmää hallitus päätti toukokuussa 2013 luovuttaa konsernin avainhenkilölle vastikkeetta 6 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joita osakkeiden saaja ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Syyskuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (30.9.2012: 85 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 319 (345) henkilöä. Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 311 (330) henkilöä, joista 117 (132) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Wulffin vuoden 2013 teemat ovat ’Välitämme ammattitaidolla’ ja ’Palautteenannon ja hyödyntämisen mestariksi’.  Valmentava johtaminen ja sataprosenttisesti vastuullinen työskentelytapa ovat tärkeässä roolissa rakennettaessa hyvinvoivaa, kehittyvää ja menestyvää organisaatiota. Wulffilaiseen kulttuuriin kuuluu, että kaikki tietävät oman työpanoksensa merkityksen: jokaisella wulffilaisella on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemukseen Wulffista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

Huonon taloussuhdanteen ja heikon tuloskehityksen pitkittyessä rahoituksen riittävyyden varmistaminen korostuu. Konsernin johto on aloittanut rahoitussopimusneuvottelut lainoja myöntäneiden pankkien kanssa.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Markkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja konsernin tuotteiden kysyntä on laskenut. Konsernin johdon ennusteen mukaan vuoden 2013 liiketulos on negatiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Myös vuonna 2013 viimeinen vuosineljännes on vahvin.

Wulff jatkaa toimintansa tehostamista osana jatkuvaa uudistumistaan parantaakseen kannattavuuttaan sekä saavuttaakseen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Loka-marraskuussa 2013 henkilöstön kanssa käytävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on saavuttaa 1,0 milj. euron säästöt, joiden arvioidaan vaikuttavan pääosin vuonna 2014.

Myyntiin, sen kehittämiseen ja asiakkaille tarjottaviin uusiin ratkaisuihin panostetaan vahvasti. Esimerkkeinä uusista tuotteista ja palveluista, joista on jo saatu asiakkailta hyvää palautetta ovat työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen sekä toiminnan ekologisuuteen vaikuttavat LED-valot ja -valaistusratkaisut sekä äänimaailmaa parantavat akustolevyt.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 17 474 19 768 60 958 65 133 90 238
Liiketoiminnan muut tuotot 17 25 72 147 200
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -11 791 -13 054 -40 243 -42 016 -58 260
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 573 -3 829 -13 048 -13 767 -18 755
Liiketoiminnan muut kulut -2 372 -2 440 -8 064 -8 188 -11 155
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -246 470 -325 1 310 2 269
Poistot -266 -296 -836 -814 -1 136
Arvonalentumiset -629   -629    
Liikevoitto/-tappio -1 141 174 -1 790 496 1 132
Rahoitustuotot 22 126 85 252 272
Rahoituskulut -92 -116 -448 -283 -413
Voitto/Tappio ennen veroja -1 212 184 -2 153 465 990
Tuloverot 126 -13 350 -67 -100
Tilikauden voitto/tappio -1 086 171 -1 802 398 890
           
Jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille -1 030 150 -1 761 348 717
   Määräysvallattomille omistajille -55 21 -41 49 173
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR -0,16 0,02 -0,27 0,05 0,11
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Tilikauden voitto/tappio -1 086 171 -1 802 398 890
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot 15 139 -107 228 181
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -8 1 -40 -4 -22
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 7 140 -146 224 159
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 079 311 -1 949 622 1 049
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille -1 029 259 -1 886 510 839
   Määräysvallattomille omistajille -50 52 -63 111 210
TASE          
1000 euroa     30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo     8 883 9 574 9 546
Muut aineettomat hyödykkeet     1 285 1 310 1 308
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 687 2 030 1 890
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     35 69 43
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     266 362 327
Laskennalliset verosaamiset     2 475 1 850 1 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä     14 630 15 195 15 085
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     9 853 10 164 10 236
Lyhytaikaiset saamiset          
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     21 39 16
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     14 053 15 684 13 350
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     3 71 78
Rahavarat     1 407 1 135 2 749
Lyhytaikaiset varat yhteensä     25 337 27 094 26 429
           
VARAT YHTEENSÄ     39 967 42 289 41 513
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Oma pääoma yhteensä          
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:          
   Osakepääoma     2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223 223
   Kertyneet voittovarat     3 449 5 519 5 849
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 060 1 183 1 283
Oma pääoma yhteensä     15 044 17 237 17 667
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset pitkäaikaiset velat     5 235 6 417 6 008
Laskennalliset verovelat     90 122 102
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 325 6 539 6 109
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset lyhytaikaiset velat     5 317 3 397 1 685
Korottomat lyhytaikaiset velat     14 280 15 116 16 052
Lyhytaikaiset velat yhteensä     19 598 18 513 17 737
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     39 967 42 289 41 513
RAHAVIRTALASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
   Myynnistä saadut maksut 17 967 19 360 60 260 65 728 93 018
   Liiketoiminnan muista tuotoista
   saadut maksut
6 16 71 38 65
   Maksut liiketoiminnan kuluista -19 110 -20 165 -62 618 -65 729 -89 063
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 137 -790 -2 287 38 4 020
   Maksetut korot -27 -68 -110 -149 -169
   Saadut korot liiketoiminnasta 4 4 23 36 39
   Maksetut tuloverot -57 -67 -459 -482 -592
Liiketoiminnan rahavirta -1 216 -921 -2 833 -557 3 297
           
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineettomiin ja
   aineellisiin hyödykkeisiin
-179 -254 -745 -771 -946
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
33 14 86 216 269
   Muiden pitkäaikaisten
   sijoitusten myynti
        12
   Myönnetyt lainat -1   -7 -6 -13
   Lainasaamisten takaisinmaksut   3 34 8 8
Investointien rahavirta -148 -237 -633 -553 -670
           
Rahoituksen rahavirta:          
   Maksetut osingot     -632 -531 -531
   Saadut osingot     7 20 20
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista     -33 -129 -129
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
      81 81
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
-5 -28 77 -32 -32
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
1 960 1 316 3 850 1 472 -254
   Pitkäaikaisten lainojen nostot       355 355
   Pitkäaikaisten lainojen
   takaisinmaksut
-212 -512 -990 -1 556 -1 952
Rahoituksen rahavirta 1 743 776 2 280 -321 -2 443
           
Rahavarojen muutos 380 -383 -1 187 -1 431 184
Rahavarat kauden alussa 1 056 1 469 2 749 2 464 2 464
Rahavarojen muuntoero -28 49 -155 102 101
Rahavarat kauden lopussa 1 407 1 135 1 407 1 135 2 749

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           348 348 49 398
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         166   166 62 228
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos *         166 345 510 111 622
Osingonjako           -457 -457 -78 -535
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           4 4   4
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 30.9.2012 2 650 7 662 223 -272 50 5 741 16 054 1 183 17 237
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           717 717 173 890
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         144   144 37 181
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -22 -22   -22
Tilikauden laaja tulos *         144 695 839 210 1 049
Osingonjako           -457 -457 -77 -534
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 31.12.2012 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
                   
Oma pääoma 1.1.2013 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
Tilikauden voitto / tappio           -1 761 -1 761 -41 -1 802
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         -85   -85 -21 -107
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -40 -40   -40
Tilikauden laaja tulos *         -85 -1 801 -1 886 -63 -1 949
Osingonjako           -522 -522 -111 -633
Omien osakkeiden luovutus       12   -12 0   0
Osakeperusteiset maksut           8 8   8
Omistusosuuden muutokset             0 -49 -49
Oma pääoma 30.9.2013 2 650 7 662 223 -260 -57 3 767 13 985 1 060 15 044

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
           
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 15 640 17 105 52 251 55 058 76 250
Suoramyynti-divisioona 1 816 2 573 8 730 10 019 14 023
Konsernipalvelut 119 255 513 843 1 079
Segmenttien väliset eliminoinnit -101 -165 -537 -787 -1 114
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 17 474 19 768 60 958 65 133 90 238
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-liiketoiminta -157 431 -182 1 285 2 041
Liikearvon arvonalentumiset -629   -629    
Sopimusasiakkaat-divisioona -786 431 -811 1 285 2 041
           
Suoramyynti-divisioona -129 -49 -256 -138 -38
           
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -226 -208 -722 -652 -872
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ -1 141 174 -1 790 496 1 132
TUNNUSLUVUT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 17 474 19 768 60 958 65 133 90 238
Liikevaihdon muutos, % -11,6 % -10,0 % -6,4 % -9,0 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -246 470 -325 1 310 2 269
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta -1,4 % 2,4 % -0,5 % 2,0 % 2,5 %
Liiketulos (EBIT) -1 141 174 -1 790 496 1 132
Liiketulos, % liikevaihdosta -6,5 % 0,9 % -2,9 % 0,8 % 1,3 %
Tulos ennen veroja -1 212 184 -2 153 465 990
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -6,9 % 0,9 % -3,5 % 0,7 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -1 030 150 -1 761 348 717
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -5,9 % 0,8 % -2,9 % 0,5 % 0,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,16 0,02 -0,27 0,05 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,97 % 4,69 % -11,02 % 2,31 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,58 % 3,35 % -7,87 % 2,48 % 4,67 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,2 % 43,5 % 40,2 % 43,5 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 60,4 % 49,7 % 60,4 % 49,7 % 27,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,14 2,46 2,14 2,46 2,51
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 160 233 695 752 972
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 85 000 79 000 85 000 85 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 313 326 319 345 343
Henkilöstö kauden lopussa 311 330 311 330 326

 * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Liikevaihto, 1000 euroa 17 474 20 743 22 742 25 105 19 768 22 039 23 326
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa -246 -486 407 959 470 364 476
Liiketulos, 1000 euroa -1 141 -769 120 637 174 -524 216
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -1 212 -1 005 64 525 184 -572 223
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa -1 030 -760 29 369 150 25 174
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,16 -0,12 0,00 0,06 0,02 0,00 0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Myynnit lähipiirille 39 46 147 137 203
Ostot lähipiiriltä   38 55 47 80
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 12 0 12 0 0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 0 59 0 59 33

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset          
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     7 550 7 550 7 550
   Kiinteist��kiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   konserniyhtiöiden osakkeet
    4 018 4 018 4 018
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut
   julkisesti noteeratut osakkeet
    134 210 187
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
    246 271 272
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen
   ulkopuolisista vastuista
    214 232 232
Muiden puolesta annetut takaukset     65 130 114
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     5 169 6 126 6 033
                 

 
Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Liikelahjamarkkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja Wulff Liikelahjat Oy:n liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet viime vuodesta. Syyskuussa 2013 Wulff alaskirjasi Sopimusasiakkaat-segmentin liikelahjatoimintojen liikearvoa 0,6 milj. euroa, jonka jälkeen liikelahjatoimintojen liikearvo konsernitaseessa on 0,7 milj. euroa. Liikearvon arvonalentumistestauksessa kirjanpitoarvoa verrataan kyseisen yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattuun nykyarvoon eli ns. käyttöarvoon, jonka määrittämisessä on otettu huomioon aikaisempi liikevoittotaso ja tulevalle vuodelle hyväksytty budjetti sekä arviot tulevien vuosien liikevaihto- ja tuloskehityksestä. Testauslaskelmassa on viiden vuoden ennustejakso sisältäen budjettivuoden sekä sitä seuraavat neljä ennustevuotta, joille on ennakoitu maltillista, noin kahden prosentin vuotuista kasvua eri liiketoiminta-alueille. Viiden vuoden ennustejakson jälkeinen ns. ikuisuusarvo perustuu nollakasvu-oletukselle. Testauslaskelmissa käytetyt budjetit ja myöhempien vuosien ennusteet on varovaisesti arvioituja ja myös kasvuodotus on maltillinen ja ottaa huomioon myös taantuman vaikutukset. Arvonalentumistestauksessa 30.9.2013 käytetty tekniikka ja diskonttauskorko olivat samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2012, jonka liitetiedoissa on kuvattu testausmenetelmät yksityiskohtaisesti.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät: omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti. Kovenanttitarkastelu tehdään sopimusten mukaisesti vain tilinpäätöstilanteessa eli seuraavan kerran 31.12.2013. Konsernin johdon ennusteen mukaan vuoden 2013 liiketulos on negatiivinen ja tällöin lainakovenantit rikkoutuvat 31.12.2013. Konsernin johto on aloittanut rahoitussopimusneuvottelut lainoja myöntäneiden pankkien kanssa.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 4.11.2013

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi