Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

OSAVUOSIKATSAUS                                 8.11.2012 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

Liikevaihto laski, nettotulos parani

  • Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon edellisvuoden 71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,0 milj. euroa).
  • Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa (0,57 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta.
  • Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,17 milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.
  • Verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon (0,26 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,17 milj. euroon (0,12 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja 0,02 euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 9 prosenttia 65,1 milj. euroon edellisvuoden 71,6 milj. eurosta. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (22,0 milj. euroa). Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Asiakasyrityksissämme toteutetut uudelleenorganisoinnit ja toiminnan tehostaminen ovat vähentäneet konsernin tuotteiden kysyntää.

Tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 1,31 milj. euroa (1,61 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,47 milj. euroa (0,57 milj. euroa) eli 2,4 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) oli 0,50 milj. euroa (0,81 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Päättyneellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,17 milj. euroa (0,31 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa kannattavuus parani Sopimusasiakkaat-divisioonassa, jossa varsinkin messupalveluja tarjoava Wulff Entre teki selkeän tulosparannuksen vuoteen 2011 verrattuna. Suomen liike- ja mainoslahjapalvelujen ja Skandinavian suoramyynnin kilpailukykyä vahvistettiin yhdistämällä ja uudelleenorganisoimalla toimintoja, mistä aiheutui kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa katsauskaudelle. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olemme panostaneet vahvasti toimintamme kehittämiseen. Asiakkaamme ovat toivoneet yhä enemmän mahdollisuuksia hoitaa kaikki toimistomaailman hankinnat vielä keskitetymmin. He haluavat myös aiempaa ympäristöystävällisempiä palveluja. Wulffin ratkaisut tuovat asiakkaille kustannussäästöjä ja tehokkuutta hankintojen hallintaan. Asiakkaiden ostoprosessin muuttuminen yhä monikanavaisemmaksi on ilmiö, jota meidän on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden asioida Wulffilla juuri heille sopivimmassa kanavassa, olipa sitten kyseessä asiakaskohtaisesti räätälöity palvelumalli, henkilökohtainen tapaaminen, verkkokauppa tai kivijalkamyymälä. Asiakaslähtöisyys on Wulffin näkemyksen mukaan vapautta valita ostokanava omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Hyvän tuloksen varmistamme strategiamme mukaisella fokusoinnilla kannattavaan liiketoimintaan ja toimintojen tehostamiseen. Tänä vuonna olemme onnistuneet kasvattamaan omavaraisuusastetta yli neljä prosenttiyksikköä kasvattamalla omaa pääomaa ja vähentämällä taseeseen sitoutunutta pääomaa.”

Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,43 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,20 milj. euroa (0,28 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,15 milj. euroa (-0,18 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,01 milj. euroa (-0,16 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa tulos ennen veroja nousi 0,47 milj. euroon (0,38 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto nousi 0,40 milj. euroon ollen 0,14 milj. euroa parempi kuin tammi-syyskuussa 2011 (0,26 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 0,18 milj. euroa (0,15 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto oli 0,17 milj. euroa (0,12 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (0,03 euroa) tammi-syyskuussa ja 0,02 euroa (0,02 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 2,48 prosenttia (2,32%) tammi-syyskuussa ja 0,98 prosenttia (0,83 %) päättyneellä vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,31 prosenttia (1,53 %) tammi-syyskuussa ja 1,00 prosenttia (0,74 %) päättyneellä vuosineljänneksellä. 

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 55,1 milj. euroa (60,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 17,1 milj. euroa (18,9 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Divisioonan liikevoitto oli 1,29 milj. euroa (1,26 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,43 milj. euroa (0,61 milj .euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä.

Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa. Elokuussa 2012 avattiin uudistetut Wulffinkulma-myymälät Helsingissä ja Turussa. Myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima. Toimistotarvikkeiden ja liikelahjojen lisäksi myymälöissä on näkyvillä Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Syyskuussa uudistettiin myös Wulffin palvelukonsepti Ahvenanmaalla.

Kansainvälisiä messupalveluja tarjoava Wulff Entre jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Keskittyminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen, kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Wulff-konsernin liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät keväällä Wulff Liikelahjat Oy:ksi, jonka tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija. Konsernin liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen toivat katsauskaudelle kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa. Yhtiön strategian mukaisesti palvelujen jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää panostaa ja myös konsernin rakennetta uudistaa tarvittaessa. Wulff Liikelahjojen uusi myyntinäyttely ja toimitilat ovat Helsingin Ruoholahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 10,0 milj. euroa (11,7 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -0,14 milj. euroa (0,14 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,05 milj. euroa
(-0,11 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Liiketulokseen vaikuttivat muun muassa Skandinavian suoramyyntitoimintojen uudelleenorganisointikustannukset.

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-ohjelman käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen. Ajanmukaisilla ja yhtenäisillä työkaluilla sekä järjestelmillä säästetään aikaa ja helpotetaan myyjien työtä – aikaa asiakastyöhön jää enemmän.

Myyjien lukumäärä ja osaamistaso vaikuttavat erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,56 milj. euroa (-3,07 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,92 milj. euroa (-0,35 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Perinteisesti liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen heinä-syyskuussa, kun kesälomista johtuen myyntilaskutus on vähäistä ja työntekijöille maksetaan vuoden aikana kertyneet lomakorvaukset. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 1,3 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,56 milj. euroa (0,53 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,24 milj. euroa (0,32 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,11 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden lunastuksista ja myynneistä tytäryhtiöiden avainhenkilöille maksettiin nettomääräisesti 0,05 milj. euroa alkuvuonna 2012.

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavirta oli -1,43 milj. euroa (-3,28 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja -0,38 milj. euroa (-0,50 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46 miljoonaa euroa ja syyskuun 2012 lopussa 1,14 miljoonaa euroa.  

Tammi-syyskuussa konsernin omavaraisuusaste nousi 43,5 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,46 euroa (31.12.2011: 2,45 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,00 euroa (2,25 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 13,0 milj. euroa (14,7 milj. euroa).

Vuoden 2012 aikana ei ole ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 (30.9.2011: 90 000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 345 (374) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 330 (377) henkilöä, joista 132 (141) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Konsernin koulutus- ja kehitysohjelmia on uudistettu. Vuonna 2012 lanseerattu Wulff Talent on konsernin oma valmennusohjelma lähes 30 avainhenkilölle. Wulff Talentissa valmennetaan johtamistaitoja ja kehitetään uusia liiketoimintoja.

KONSERNIN JOHTORYHMÄN VAHVISTAMINEN

Syyskuussa 2012 Topi Ruuska (s. 1956) nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuullaan kansainväliset messupalvelut sekä liike- ja mainoslahjapalvelut. Wulff Entre on kansainvälisten messupalvelujen asiantuntijayritys, joka vie suomalaisia yrityksiä ja niiden osaamista ulkomaille. Wulff Liikelahjat Oy tarjoaa asiakkailleen Suomen parasta liikelahjaosaamista, runsaan kattauksen ideoita ja alan kattavimman tuotevalikoiman.

Wulff-konsernissa Ruuska on työskennellyt huhtikuusta 2011 alkaen. Yhteistyötä Wulff-konsernin yritysten kanssa hän on tehnyt vuodesta 2009. Ruuskalla on pitkä, yli 30 vuoden kokemus myynnin kehittämisestä ja johtamisesta ja hän on toiminut pitkään myös myynnin valmentajana. Johtoryhmässä on nyt vahvaa osaamista konsernin kaikista liiketoiminnoista, mikä mahdollistaa vielä aiempaa paremmin kokonaisvaltaisen palvelukonseptin kehittämisen.

Wulff-konsernin johtoryhmään kuuluvat Topi Ruuskan lisäksi konsernijohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja Heikki Vienola (Suomi), Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja Sami Asikainen (Suomi), Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunet (Norja), konsernin talousjohtaja Kati Näätänen (Suomi), konsernin viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Törmänen (Suomi) ja Wulff-konsernin Skandinavian Suoramyynti-divisioonan johtaja Veijo Ågerfalk (Ruotsi).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Konsernin johdon ennusteen (pörssitiedote 17.7.2012) mukaan koko vuoden 2012 liikevaihto jää viime vuoden tasosta (2011: 99 milj. euroa), mutta tehostamistoimien ansiosta konsernilla on edelleen hyvät edellytykset kasvattaa liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä (2011: 1,6 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
Liiketoiminnan muut tuotot 25 37 147 214 238
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 054 -14 909 -42 016 -47 478 -65 532
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 829 -3 914 -13 767 -13 920 -19 204
Liiketoiminnan muut kulut -2 440 -2 618 -8 188 -8 814 -11 942
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689
Poistot -296 -259 -814 -795 -1 095
Liikevoitto/-tappio 174 308 496 810 1 595
Rahoitustuotot 176 0 302 105 182
Rahoituskulut -166 -157 -333 -539 -637
Voitto/Tappio ennen veroja 184 151 465 376 1 139
Tuloverot -13 -29 -67 -122 -320
Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819
           
Jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 150 105 348 166 634
   Määräysvallattomille omistajille 21 17 49 89 185
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Tilikauden voitto/tappio 171 122 398 255 819
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot 139 -45 228 -76 34
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 1 -44 -4 -57 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 140 -90 224 -134 30
Tilikauden laaja tulos yhteensä 311 32 622 121 849
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 259 21 510 93 663
   Määräysvallattomille omistajille 52 11 111 28 186
TASE          
1000 euroa     30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo     9 574 9 396 9 467
Muut aineettomat hyödykkeet     1 310 1 393 1 355
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     2 030 1 984 2 102
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     69 143 97
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     362 365 367
Laskennalliset verosaamiset     1 850 1 342 1 621
Pitkäaikaiset varat yhteensä     15 195 14 622 15 008
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     10 164 11 453 10 860
Lyhytaikaiset saamiset          
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     39 0 51
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     15 684 16 054 16 066
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     71 63 56
Rahavarat     1 135 1 155 2 464
Lyhytaikaiset varat yhteensä     27 094 28 725 29 497
           
VARAT YHTEENSÄ     42 289 43 347 44 505
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Oma pääoma yhteensä          
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:          
   Osakepääoma     2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223 223
   Kertyneet voittovarat     5 519 4 889 5 461
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 183 1 042 1 198
Oma pääoma yhteensä     17 237 16 465 17 195
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset pitkäaikaiset velat     6 417 7 422 7 409
Laskennalliset verovelat     122 116 128
Pitkäaikaiset velat yhteensä     6 539 7 538 7 537
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset lyhytaikaiset velat     3 397 4 631 2 135
Korottomat lyhytaikaiset velat     15 116 14 713 17 639
Lyhytaikaiset velat yhteensä     18 513 19 344 19 773
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     42 289 43 347 44 505
RAHAVIRTALASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
   Myynnistä saadut maksut 19 360 21 218 65 728 70 547 98 153
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut
   maksut
16 43 38 115 130
   Maksut liiketoiminnan kuluista -20 165 -21 473 -65 729 -73 251 -96 462
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -790 -212 38 -2 590 1 821
   Maksetut korot -68 -84 -149 -230 -278
   Saadut korot liiketoiminnasta 4 25 36 63 93
   Maksetut tuloverot -67 -81 -482 -309 -605
Liiketoiminnan rahavirta -921 -353 -557 -3 066 1 031
           
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
   hyödykkeisiin
-254 -324 -771 -987 -1 253
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
14 3 216 456 456
   Myönnetyt lainat     -6 -12 -12
   Lainasaamisten takaisinmaksut 3   8 74 74
Investointien rahavirta -237 -322 -553 -470 -735
           
Rahoituksen rahavirta:          
   Omien osakkeiden hankkiminen       -3 -3
   Maksetut osingot   -36 -531 -433 -433
   Saadut osingot   1 20 22 40
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista     -129 -982 -982
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
    81    
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
-28 36 -32 -63 -56
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
1 316 269 1 472 2 748 173
   Pitkäaikaisten lainojen nostot     355   385
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -512 -99 -1 556 -1 029 -1 348
Rahoituksen rahavirta 776 170 -321 260 -2 226
           
Rahavarojen muutos -383 -504 -1 431 -3 276 -1 930
Rahavarat kauden alussa 1 469 1 636 2 464 4 379 4 379
Rahavarojen muuntoero 49 23 102 51 15
Rahavarat kauden lopussa 1 135 1 155 1 135 1 155 2 464

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto / tappio           166 166 89 255
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         -15   -15 -61 -76
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -57 -57   -57
Tilikauden laaja tulos * 0 0 0 0 -15 109 94 28 121
Osingonjako           -325 -325 -108 -433
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut           3 3   3
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 30.9.2011 2 650 7 662 223 -283 -164 5 335 15 424 1 042 16 466
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto / tappio           634 634 185 819
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         33   33 1 34
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos * 0 0 0 0 33 630 663 186 849
Osingonjako           -325 -325 -110 -435
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 31.12.2011 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           348 348 49 398
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         166   166 62 228
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos * 0 0 0 0 166 345 510 111 622
Osingonjako           -457 -457 -78 -535
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           4 4   4
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 30.9.2012 2 650 7 662 223 -272 50 5 741 16 054 1 183 17 237

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 17 105 18 864 55 058 59 962 82 542
Suoramyynti-divisioona 2 573 3 114 10 019 11 705 16 397
Konsernipalvelut 255 245 843 767 1 138
Segmenttien väliset eliminoinnit -165 -252 -787 -831 -948
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 431 614 1 285 1 257 2 136
Suoramyynti-divisioona -49 -109 -138 137 215
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -208 -197 -652 -585 -756
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 174 308 496 810 1 595
TUNNUSLUVUT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 19 768 21 971 65 133 71 603 99 129
Liikevaihdon muutos, % -10,0 % 7,5 % -9,0 % 8,4 % 6,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 470 567 1 310 1 605 2 689
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 2,4 % 2,6 % 2,0 % 2,2 % 2,7 %
Liiketulos 174 308 496 810 1 595
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,9 % 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,6 %
Tulos ennen veroja 184 151 465 376 1 139
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 150 105 348 166 634
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,02 0,05 0,03 0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,00 % 0,74 % 2,31 % 1,53 % 4,82 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,98 % 0,83 % 2,48 % 2,32 % 5,45 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 43,5 % 39,1 % 43,5 % 39,1 % 40,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 49,7 % 65,3 % 49,7 % 65,3 % 40,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,46 2,37 2,46 2,37 2,45
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 233 358 752 932 1 167
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,2 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 85 000 90 000 85 000 90 000 90 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 326 371 345 374 365
Henkilöstö kauden lopussa 330 377 330 377 359

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto, 1000 euroa 19 768 22 039 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 470 364 476 1 084 567 756 282
Liiketulos, 1000 euroa 174 106 216 785 308 491 10
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 184 58 223 763 151 318 -93
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 150 25 174 468 105 241 -180
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Myynnit lähipiirille 46 61 137 159 184
Ostot lähipiiriltä 38 5 47 23 30
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 0 0 0 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 59 102 59 102 87
Velat lähipiirille 0 0 0 0 0

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset          
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
    7 350 7 350 7 350
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen
   vakuudeksi
    900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   konserniyhtiöiden osakkeet
    3 284 3 284 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut
   muut julkisesti noteeratut osakkeet
    210 212 215
   Konsernin velkojen vakuutena olevat
   lyhytaikaiset saamiset
    271 254 258
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista     232 219 222
Muiden puolesta annetut takaukset     130 191 176
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     6 126 6 046 5 861

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 40,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli 3,5 lainaehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 7.11.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi