Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2011

OSAVUOSIKATSAUS                            10.11.2011 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2011

Liikevaihto kasvoi ja liiketulos nousi voitolliseksi

  • Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi 71,6 milj. euroon (66,0 milj. euroa) eli 8,4 prosenttia. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,0 milj. euroa (20,4 milj.euroa). Katsauskauden myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet onnistuneet panostukset myynnin kehittämiseen, hyvä työ asiakasrajapinnassa sekä tehostamistoimenpiteet.
  • Päättyneen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 149 prosenttia 0,57 milj. euroon vertailukauden 0,23 milj. eurosta. Koko katsauskauden voitto ennen poistoja kasvoi 451 prosenttia: tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja oli 1,61 milj. euroa (0,29 milj. euroa).
  • Päättyneen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,31 milj. euroa voitollinen, kun vertailukaudella liiketulos oli 0,41 milj. euroa tappiolla. Koko katsauskauden liikevoitto oli 0,81 milj. euroa voitollinen eli 1,67 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten (-0,86 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,09 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä ja 0,03 euroa (-0,14 euroa) koko alkuvuodelta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan myös heinä-syyskuussa. Kasvuun ja selkeään tulosparannukseen ovat vaikuttaneet onnistuneet panostukset myynnin kehittämiseen sekä tehostamistoimenpiteet. Toimistomaailman markkinoiden vuosi sitten alkanut kasvu on jatkunut, mutta markkinat eivät ole vielä palanneet muutaman vuoden takaiselle tasolleen. 

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 71,6 milj. euroa (66,0 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,0 milj. euroa eli 7,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (20,4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun molemmissa divisioonissa ja konsernin kaikissa toimintamaissa ovat vaikuttaneet panostukset myyntiin ja uusasiakashankintaan. Lisäksi konsernin asiakkaita on palveltu yhä monipuolisemmin kasvattaen konsernin tuotteiden kysyntää. Merkittävin osa liikevaihdon kasvusta on tullut konsernin Skandinavian yrityksistä. Tammi-syyskuussa 2011 liikevaihto on kasvanut myös Suomessa, erityisesti toimistotarvikkeiden sopimusmyynnissä.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olen erityisen tyytyväinen omien myyntiponnistelujemme tuloksiin. Varsinkin konsernin Skandinavian yritykset tekevät hyvää työtä ja tulosta. Tyytyväiset asiakkaat, liikevaihdon kasvu ja tuloksen positiivinen kehitys kertovat suuntamme olevan oikea. Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti ja olla alamme kärkiyritys kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2015. Tämä vaatii vielä paljon työtä. Tarjotaksemme asiakkaillemme alan parhaimmat palvelut, panostamme vahvasti palvelujemme kehittämiseen niin paikallisesti kuin yhteispohjoismaisestikin. Vuoden 2011 henkilöstön motivaatiokampanjamme ”Sata lasissa” on kannustanut  tuloksen tekemiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Henkilöstömme vahva sitoutuminen tavoitteisiimme ja halu tehdä tulosta antaa hyvän pohjan loppuvuoden liikevaihdon kasvulle.”

Konsernin liikevaihdon kasvun myötä myös tuloskehitys on ollut positiivinen. Myönteiseen taloudelliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet Wulffin tuotteiden kasvanut kysyntä sekä lisäksi hyvin onnistuneet toiminnan tehostamistoimenpiteet. Päättyneen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 149 prosenttia 0,57 milj. euroon vertailukauden 0,23 milj. eurosta. Voitto ennen poistoja oli 2,6 prosenttia (1,1 %) vuosineljänneksen liikevaihdosta. Koko katsauskaudella tammi-syyskuussa voitto ennen poistoja kasvoi 451 prosenttia 1,61 milj. euroon (0,29 milj. euroa). Voitto ennen poistoja oli 2,2 prosenttia (0,4 %) koko katsauskauden liikevaihdosta. Konserni panostaa myynnin kasvattamiseen ja jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Päättyneen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,31 milj. (-0,41 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (-2,0 %) liikevaihdosta. Koko katsauskauden liikevoitto oli 0,81 milj. euroa voitollinen eli 1,67 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten (-0,86 milj. euroa). Koko katsauskauden liikevoittoprosentti oli 1,1 prosenttia (-1,3 %).

Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,43 milj. euroa (+0,29 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,15 milj. euroa), korkokuluja 0,28 milj. euroa (0,19 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti
-0,18 milj. euroa (+0,33 milj. euroa). Päättyneen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,16 milj. euroa (+0,08 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli +0,15 milj. euroa (-0,33 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä ja +0,38 milj. euroa (-0,57 milj. euroa) koko alkuvuonna. Verojen jälkeinen nettotulos oli +0,12 milj. euroa (-0,51 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä ja +0,26 milj. euroa (-0,76 milj. euroa) koko katsauskaudella.

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto-osuus oli 0,11 milj. euroa (-0,56 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä ja 0,17 milj. euroa (-0,93 milj. euroa) koko katsauskaudella. Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,09 euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä ja 0,03 euroa (-0,14 euroa) koko alkuvuodelta.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli +0,83 prosenttia (-1,05 %) päättyneellä vuosineljänneksellä ja +2,32 prosenttia (-1,35 %) koko katsauskauden ajalta. Oman pääoman tuotto (ROE) oli +0,74 prosenttia (-3,02 %) päättyneellä vuosineljänneksellä ja +1,53 prosenttia (-4,38 %) koko katsauskaudelta.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messupalvelujen hankinnassa. Koko katsauskaudella Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 60,0 milj. euroa kasvaen 5,1 milj. euroa eli 9 prosenttia vertailukaudesta (54,9 milj. euroa). Päättyneellä vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 18,9 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Divisioonan liikevoitto päättyneellä vuosineljänneksellä oli 0,61 milj. euroa eli 0,92 milj. euroa parempi kuin vertailukaudella (-0,31 milj. euroa). Koko katsauskaudella divisioonan liikevoitto oli 1,26 milj. euroa eli 1,63 milj. euroa parempi kuin vertailukaudella (-0,37 milj. euroa), jolloin liiketulosta rasitti messupalveluyritys Entre Marketing Oy:n liikearvon arvonalennustappio 0,35 milj. euroa.

Divisioonan liikevaihdon kasvusta ja liiketuloksesta suurimman osan toi Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies. Yhtiö on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Konsernin tavoitteena on olla pohjoismainen markkinajohtaja ja alansa edelläkävijä. Wulff Supplies:n toimitusjohtaja, norjalainen Trond Fikseaunet on kuulunut konsernin johtoryhmään maaliskuusta 2011. Wulff Supplies:n organisaatio Ruotsissa vahvistui alan vahvan osaajan Fredrik Onsèrin aloitettua Ruotsin maajohtajana.

Myös Suomessa toimiva Wulff Oy Ab on kasvattanut myyntiään ja parantanut liikevoittoaan tänä vuonna. Elokuussa konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Wulff Oy Ab:n uutena toimitusjohtajana aloitti Sami Asikainen. Kotimainen Wulff Oy Ab on 121-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa edelläkävijänä. Toimistoalan ensimmäisen verkkokaupan, Wulffinkulma.fi:n kehitys on ollut positiivinen: rekisteröityneiden asiakkaiden määrä on kasvanut jatkuvasti ja keskiostos on huomattavasti verkkokauppojen keskimääräistä tasoa suurempi. Suomen monipuolisimmasta kaikille yrityksille ja yhteisöille avoimesta toimistotarvikkeiden verkkokaupasta löytyy lähes 4 000 tuotetta. Wulffinkulma.fi on vahva panostus tulevaisuuteen.

Sopimusasiakasdivisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 4 prosenttia (0,42 milj. euroa) vertailukauden 11,3 milj. eurosta 11,7 milj. euroon. Päättyneellä vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 3,1 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Ruotsissa ja Norjassa myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suoramyynti-divisioonan liiketulos oli 0,14 milj. euroa (0,09 milj. euroa) voitollinen koko katsauskaudella ja päättyneellä vuosineljänneksellä -0,11 milj. euroa (-0,02 milj. euroa).

Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Hallinnollista työtä sujuvoitetaan ja kiinteitä kustannuksia pystytään vähentämään 1.11.2011 voimaan tulleella seitsemän tytäryrityksen hallinnollisella fuusiolla Suomessa. Samalla myyntiin ja myynnin tuen järjestelmiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan uusin keinoin. Ostotoimintoihin haetaan lisää synergioita konsernin uudella kumppanuusstrategialla. Konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä ollaan jo saatu hyviä tuloksia.

Yhtiö on panostanut syksyllä vahvasti rekrytointiin. Syksyn markkinointikampanjalla tavoitettiin runsaasti myyntikykyjä ja tehtiin hyviä rekrytointeja. Myös yhteistyötä TE-keskusten kanssa on syvennetty hyvin tuloksin. Kyvykkäiden uusien myyntineuvottelijoiden rekrytointi on suoramyyntidivisioonan tärkein kasvun moottori. Yhtiöllä on mahdollisuudet työllistää runsaasti uusia myyntineuvottelijoita sen toimintamaihin. Myyntiosaamista kartutetaan koko uran ajan jatkuvalla koulutuksella. Erityisesti myyntiuransa ensiaskeleita ottaville ja alanvaihtajille Wulff on suunnitellut oman Wulff Academy –koulutusohjelman. Lisäksi konserni tarjoaa halukkaille mahdollisuuden hankkia kaupallisen peruskoulutuksen työn ohessa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,33 milj. euroa (-1,49 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä ja
-3,02 milj. euroa (-1,63 milj. euroa) koko katsauskaudella johtuen liikevaihdon kasvun myötä lisääntyneestä sitoutuneesta käyttöpääomasta. Perinteisesti kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen, kun kesälomista johtuen myyntilaskutus on vähäistä ja työntekijöille maksetaan vuoden aikana kertyneet lomakorvaukset. Lisäksi syyskuun lopussa varastoarvot ovat perinteisesti korkeimmillaan juuri ennen viimeisen vuosineljänneksen sesonkia. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,32 milj. euroa (0,56 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen ja 0,53 milj. euroa (1,04 milj. euroa) koko alkuvuoden aikana. Aikaisemmilla tilikausilla tehdyistä tytäryhtiöhankinnoista ja vähemmistöosakkeiden lunastuksista maksettiin 0,98 milj. euroa (0,22 milj. euroa) koko katsauskaudella.

Rahalainaa nostettiin nettomääräisesti 0,17 milj. euroa (0,28 milj. euroa) päättyneen vuosineljänneksen aikana ja 1,72 milj. euroa (-0,21 milj. euroa) koko katsauskaudella. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,11 milj. euroa (0,14 milj. euroa).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät -0,48 milj. euroa (-1,58 milj. euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä ja -3,23 milj. euroa (-3,55 milj. euroa) koko katsauskaudella vuoden alun 4,38 milj. eurosta 1,16 milj. euroon 30.9.2011.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,37 euroa (31.12.2010: 2,41 euroa) ja omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (31.12.2010: 37,0 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2011. Huhti-syyskuussa 2011 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2011 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 90 000 (30.9.2010: 90 056) omaa osaketta, mikä vastasi 1,4 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,25 euroa (2,76 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 14,7 milj. euroa (18,0 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 374 (384) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 377 (391) henkilöä, joista 141 (138) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Konsernilla on valmius palkata toimintamaihinsa runsaasti uusia myyntineuvottelijoita vielä loppuvuoden 2011 aikana.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen loppuvuonna 2011.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta tulee puolet muista kuin euro-maista. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Myös loppuvuonna 2011 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä.

15.7.2011 annetun ilmoituksen mukaisesti johto uskoo konsernin liikevaihdon kasvavan viimevuotisesta ja konsernin saavuttavan viimevuotista paremman liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 21 971 20 435 71 603 66 035 93 107
Liiketoiminnan muut tuotot 37 108 214 373 467
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 909 -13 496 -47 478 -43 133 -60 516
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 914 -3 792 -13 920 -13 546 -18 617
Liiketoiminnan muut kulut -2 618 -3 028 -8 814 -9 438 -12 866
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 567 228 1 605 291 1 575
Poistot -259 -289 -795 -802 -1 182
Arvonalentumiset 0 -350 0 -350 -350
Liikevoitto/-tappio 308 -411 810 -861 43
Rahoitustuotot 0 177 105 690 755
Rahoituskulut -157 -93 -539 -400 -575
Voitto/Tappio ennen veroja 151 -327 376 -571 223
Tuloverot -29 -185 -122 -191 -637
Tilikauden voitto/tappio 122 -513 255 -762 -415
           
Jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 105 -557 166 -931 -623
   Määräysvallattomille omistajille 17 45 89 169 209
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR 0,02 -0,09 0,03 -0,14 -0,10
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Tilikauden voitto/tappio 122 -513 255 -762 -415
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot -45 153 -76 93 134
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -44 -1 -57 -15 42
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -90 152 -134 78 176
Tilikauden laaja tulos yhteensä 32 -360 121 -684 -238
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 21 -451 93 -918 -540
   Määräysvallattomille omistajille 11 91 28 234 302
TASE          
1000 euroa     30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo     9 396 10 622 9 501
Muut aineettomat hyödykkeet     1 393 1 266 1 382
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 984 2 267 2 285
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     143 571 503
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     365 321 442
Laskennalliset verosaamiset     1 342 1 236 1 011
Pitkäaikaiset varat yhteensä     14 622 16 283 15 124
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     11 848 12 300 11 740
Lyhytaikaiset saamiset          
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     0 81 74
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     15 659 14 859 14 708
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     63 0 0
Rahavarat     1 155 1 785 4 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä     28 725 29 025 30 902
           
VARAT YHTEENSÄ     43 347 45 308 46 025
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Oma pääoma yhteensä          
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:          
   Osakepääoma     2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223 223
   Kertyneet voittovarat     4 889 5 040 5 121
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 042 1 201 1 158
Oma pääoma yhteensä     16 465 16 776 16 814
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset pitkäaikaiset velat     7 422 8 935 8 403
Laskennalliset verovelat     116 144 136
Pitkäaikaiset velat yhteensä     7 538 9 079 8 539
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset lyhytaikaiset velat     4 631 2 018 2 425
Korottomat lyhytaikaiset velat     14 713 17 435 18 247
Lyhytaikaiset velat yhteensä     19 344 19 453 20 673
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     43 347 45 308 46 025
RAHOITUSLASKELMA III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
   Myynnistä saadut maksut 21 218 19 043 70 547 63 941 91 189
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 43 90 115 292 339
   Maksut liiketoiminnan kuluista -21 450 -20 506 -73 200 -65 443 -89 433
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -189 -1 373 -2 539 -1 210 2 095
   Maksetut korot -84 -66 -230 -226 -274
   Saadut korot liiketoiminnasta 25 43 63 62 79
   Maksetut tuloverot -81 -97 -309 -254 -372
Liiketoiminnan rahavirta -330 -1 492 -3 015 -1 628 1 528
           
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -378 -585 -1 041 -1 195 -1 509
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 57 29 510 151 187
   Myönnetyt lainat     -12    
   Lainasaamisten takaisinmaksut     74 4 29
Investointien rahavirta -322 -556 -470 -1 040 -1 293
           
Rahoituksen rahavirta:          
   Omien osakkeiden hankkiminen   -1 -3 -85 -110
   Maksetut osingot -36   -433 -469 -484
   Saadut osingot 1 26 22 149 149
   Maksut tytäryhtiöiden hankinnoista   -34 -982 -219 -219
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) 36 201 -63 -55 -55
   Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 269 297 2 748 914 914
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -99 -19 -1 029 -1 119 -1 388
Rahoituksen rahavirta 170 469 260 -885 -1 193
           
Rahavarojen muutos -481 -1 579 -3 225 -3 553 -958
Rahavarat kauden alussa 1 636 3 364 4 379 5 337 5 337
Rahavarat kauden lopussa 1 155 1 785 1 155 1 785 4 379

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-pää-
oma
Yli-
kurssi-rahas-
to
Sijoi-tetun vapaan oman pää-oman rahas-
to
Omat osak-keet Kerty-
neet
voitto-varat
Yht. Mää-
räys-
vallat-tomien omis-
tajien osuus
YHT.
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
Tilikauden laaja tulos *         -918 -918 234 -684
Osingonjako         -327 -327 -145 -472
Omien osakkeiden hankinta       -85   -85   -85
Omien osakkeiden luovutus       16 -16 0   0
Osakeperusteiset maksut         16 16   16
Omistusosuuden muutokset         4 4 -5 -1
Oma pääoma 30.9.2010 2 650 7 662 223 -281 5 321 15 575 1 201 16 776
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
Tilikauden laaja tulos *         -540 -540 302 -238
Osingonjako         -327 -327 -157 -484
Omien osakkeiden hankinta       -110   -110   -110
Omien osakkeiden luovutus       42 -42 0   0
Osakeperusteiset maksut         42 42   42
Omistusosuuden muutokset         -294 -294 -103 -398
Oma pääoma 31.12.2010 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
Tilikauden laaja tulos *         93 93 28 121
Osingonjako         -325 -325 -108 -433
Omien osakkeiden hankinta       -3   -3   -3
Osakeperusteiset maksut         3 3   3
Omistusosuuden muutokset           0 -36 -36
Oma pääoma 30.9.2011 2 650 7 662 223 -283 5 171 15 424 1 042 16 465

* verovaikutus huomioituna

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
           
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona yhteensä 18 864 17 307 59 962 54 856 77 301
Suoramyynti-divisioona yhteensä 3 114 3 092 11 705 11 288 16 075
Konsernipalvelut yhteensä 245 292 767 1 008 1 257
Segmenttien väliset eliminoinnit -252 -256 -831 -1 118 -1 525
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 21 971 20 435 71 603 66 035 93 107
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-liiketoiminta 614 44 1 257 -23 832
Kertaluontoiset arvonalennukset   -350   -350 -350
Sopimusasiakkaat-divisioona yhteensä 614 -306 1 257 -373 482
           
Suoramyynti-divisioona yhteensä -109 -22 138 89 324
           
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -197 -83 -585 -577 -764
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 308 -411 810 -861 43
TUNNUSLUVUT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 21 971 20 435 71 603 66 035 93 107
Liikevaihdon kasvu, % 7,5 % 16,3 % 8,4 % 34,6 % 24,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 567 228 1 605 291 1 575
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 2,6 % 1,1 % 2,2 % 0,4 % 1,7 %
Liiketulos 308 -411 810 -861 43
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,4 % -2,0 % 1,1 % -1,3 % 0,0 %
Tulos ennen veroja 151 -327 376 -571 223
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,7 % -1,6 % 0,5 % -0,9 % 0,2 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 105 -557 166 -931 -623
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,5 % -2,7 % 0,2 % -1,4 % -0,7 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 -0,09 0,03 -0,14 -0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,74 % -3,02 % 1,53 % -4,38 % -2,38 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,83 % -1,05 % 2,32 % -1,35 % 1,75 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,1 % 37,3 % 39,1 % 37,3 % 37,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 65,3 % 50,8 % 65,3 % 50,8 % 34,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,37 2,39 2,37 2,39 2,41
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 358 585 932 1 195 1 619
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,6 % 2,9 % 1,3 % 1,8 % 1,7 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 90 000 90 056 90 000 90 056 99 036
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 371 386 374 384 384
Henkilöstö kauden lopussa 377 391 377 391 370

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto, 1000 euroa 21 971 24 390 25 242 27 073 20 435 24 016 21 584
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 567 756 282 1 284 228 2 61
Liiketulos, 1000 euroa 308 491 10 903 -411 -289 -160
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 151 318 -93 794 -327 -200 -43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 105 241 -180 308 -557 -134 -240
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,04 -0,03 0,05 -0,09 -0,02 -0,04
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Myynnit lähipiirille 55 21 154 68 93
Ostot lähipiiriltä 5 91 23 100 114
Lainasaamiset lähipiiriltä 0 566 0 566 566
Velat lähipiirille 0 492 0 492 492
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET      
1000 euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350 7 350
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet 3 284 3 634 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet 212 245 289
   Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset 254   255
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 219 227 221
Muiden puolesta annetut takaukset 191 280 236
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 046 7 134 6 820

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen. Standardien IAS 24 ja IAS 32 sekä tulkintojen IFRIC 14 ja IFRIC 19 muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsauksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista.

Rahoituslaskelman esitystapaa on muutettu aikaisemmasta siten, että rahoituksen rahavirrassa esitetään tytäryhtiön määräysvallan hankinnan jälkeen maksetut lisäkauppahinnat ja vähemmistöosakkeiden lunastukset. Aikaisemmin kaikki tytäryhtiöhankinnoista suoritetut maksut esitettiin investointien rahavirrassa. Uusi esitystapa vastaa paremmin IFRS:n ohjeistusta.

Konsernin TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia 31.12.2010 (31.12.2009: 41,7 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui, minkä vuoksi pankki peri yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 9.11.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi