WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.9.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 10.11.2010 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.9.2010

– Kolmannen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 20,4 milj. euroa eli 16,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (17,6 milj. euroa). Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti (34,6 prosenttia) 66,0 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (49,1 milj. euroa) heinäkuun 2009 lopussa hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä.

– Wulff Supplies Ab:n integrointi konsernin toimintoihin jatkuu hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Wulff Supplies on onnistunut sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita.

– Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,23 milj. euroa eli 0,16 milj. euroa parempi kuin vertailukautena (0,07 milj. euroa). Tammi-syyskuun voitto ennen poistoja oli 0,29 milj. euroa (0,42 milj. euroa).

– Heinä-syyskuussa raportoitu kertaluontoisen liikearvo-arvonalennuskirjauksen (-0,35 milj. euroa) jälkeinen liiketappio 0,41 milj. euroa oli vertailukauden tasolla (0,43 milj. euroa). Liiketappiota kertyi tammi-syyskuussa 0,86 milj. euroa, kun puolestaan vertailukaudella liiketappio oli 0,50 milj. euroa.

– Tulos ennen veroja oli -0,33 milj. euroa (-0,49 milj. euroa) heinä-syyskuussa ja -0,57 milj. euroa (-0,66 milj. euroa) koko katsauskaudella.

– Vähemmistölle kuuluvan voitto-osuuden erottamisen jälkeen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta oli viime vuoden tasolla sekä koko katsauskaudella että päättyneen vuosineljänneksen aikana. Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,14 euroa (-0,14 euroa) ja kolmannelta vuosineljännekseltä -0,09 euroa (-0,09 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Kolmannen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 20,4 milj. euroa eli 16,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (17,6 milj. euroa). Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti (34,6 prosenttia) 66,0 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (49,1 milj. euroa) heinäkuun 2009 lopussa hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Kaikki strategiset sekä operatiiviset ratkaisumme ja valintamme tähtäävät asiakkaidemme palvelemiseen yhä paremmin sekä kannattavaan liiketoimintaan. Liikevaihdon kasvu kertoo onnistuneista päätöksistä ja toimenpiteistä. Panostamme jatkossakin voimakkaasti myyntiin ja sen kehitykseen. Yhä tiiviimpi pohjoismaisten yritystemme välinen yhteistyö ja jatkuva uusien synergioiden hyödyntäminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden tuloksen tekemisessä. Talouden elpyessä ja asiakkaidemme menestyessä myymiemme palvelujen ja tuotteiden kysyntä kasvaa. Odotamme markkinoiden elpymisen vaikuttavan nopeasti liikevaihtomme kasvuun.” Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,23 milj. euroa eli 0,16 milj. euroa parempi kuin vertailukautena (0,07 milj. euroa). Tammi-syyskuun voitto ennen poistoja oli 0,29 milj. euroa eli 0,4 prosenttia liikevaihdosta jääden viime vuoden vastaavan ajanjakson voittotasosta (0,42 milj. euroa; 0,9 prosenttia). Konserni jatkaa kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta. Heinä-syyskuussa raportoitu kertaluontoisen liikearvo-arvonalennuskirjauksen (-0.35 milj. euroa) jälkeinen liiketappio 0,41 milj. euroa oli vertailukauden tasolla (0,43 milj. euroa). Liiketappiota kertyi tammi-syyskuussa 0,86 milj. euroa, kun puolestaan vertailukaudella liiketappio oli 0,50 milj. euroa. Katsauskauden liiketappio oli 1,3 prosenttia (1,0 prosenttia) tammi-syyskuun liikevaihdosta. Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja tuottava Entre Marketing Oy on ollut tappiollinen tänä vuonna ja sen hankinnasta muodostuneesta konserniliikearvosta alaskirjattiin 0,35 milj. euroa 30.9.2010. Vertailukauden liiketulosta rasitti kertaluonteisena eränä tytäryhtiöiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnin yhteydessä kirjattu arvonalennus (0,28 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat koko katsauskaudella nettomääräisesti +0,29 milj. euroa (-0,16 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,15 milj. euroa, korkokuluja 0,19 milj. euroa sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,33 milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen nettorahoitustuotot ja -kulut olivat +0,08 milj. euroa (-0,06 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,33 milj. euroa (-0,49 milj. euroa) heinä-syyskuussa ja -0,57 milj. euroa (-0,66 milj. euroa) koko katsauskauden aikana. Vähemmistölle kuuluvan voitto-osuuden erottamisen jälkeen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta oli viime vuoden tasolla sekä koko katsauskaudella että päättyneen vuosineljänneksen aikana. Emoyhtiön omistajille kuuluva tappio oli 0,93 milj. euroa (0,95 milj. euroa) tammi-syyskuussa ja 0,56 milj. euroa (0,58 milj. euroa) heinä-syyskuussa. Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,14 euroa (-0,14 euroa) ja kolmannelta vuosineljännekseltä -0,09 euroa (-0,09 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -1,34 prosenttia (-1,32 %) tammi-syyskuussa ja -1,17 prosenttia (-1,31%) heinä-syyskuussa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -4,18 prosenttia (-4,58 %) tammi-syyskuussa ja -2,88% (-2,73%) päättyneellä vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT -DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan, elokuun 2009 alusta konserniin yhdistellyn Wulff Supplies Ab:n ansiosta segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 54,9 milj. euroa kasvaen 19,2 milj. euroa eli 54 prosenttia vertailukaudesta (35,6 milj. euroa). Heinä-syyskuussa divisioonan liikevaihto oli 17,3 milj. euroa (14,3 milj. euroa). Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Kesällä Ruotsin Ljungbyyn avattu uusi, tehokkaasti toimiva Skandinavian yhteinen logistiikkakeskus mahdollistaa asiakkaiden vielä paremman palvelun ja on investointi tulevaisuuden kasvulle. Myös useat kehityshankkeet tuovat jatkossa kustannussäästöjä toimintaan. Konsernilla on hyvät valmiudet palvella tulevaisuudessa yhä useampia pohjoismaisia asiakkaita ja siksi yhteispohjoismaisen palvelukonseptin kehittäminen on sille tärkeää. Wulff Suppliesin integrointi konsernin toimintoihin on jatkunut hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Kotimainen Wulff Oy on yli 120-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa edelläkävijänä. Vuoden 2010 aikana yhtiö on panostanut merkittävästi Wulffinkulma.fi -verkkokaupan käynnistämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Uusia asiakkaita konsernin liikevaihdon kasvua tukemaan on hankittu tasaisesti koko alkuvuoden ajan. Alan sähköisen kaupan edelläkävijä-aseman vahvistamiseksi verkkokaupan jatkuvaan kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan voimakkaasti myös loppuvuonna 2010. Wulffinkulma.fi palvelee asiakkaita lähes 4.000 tuotteella. Sopimusasiakkaat-divisioonan kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja sen vertailukelpoinen liiketulos ilman messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja tuottavan Entre Marketing Oy:n kertaluontoista arvonalennusta (0,35 milj. euroa) oli tammi-syyskuussa lievästi tappiollinen (-0,02 milj. euroa), kun taas vertailukautena divisioonan toiminta oli voitollista (0,19 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-divisioonan vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoista arvonalennusta oli 0,04 milj. euroa voitollinen, kun puolestaan vuotta aikaisemmin vertailukelpoista liiketappiota kertyi 0,15 milj. euroa. Kertaluontoisen arvonalennuksen sisältävä raportoitu liiketappio oli 0,37 milj. euroa (+0,19 milj. euroa) koko katsauskaudella ja 0,31 milj. euroa (-0,15 milj euroa) päättyneellä vuosineljänneksellä. Konsernin messu- ja tapahtumamarkkinointiyritys Entre Marketing Oy on ollut tappiollinen tänä vuonna ja sen hankinnasta muodostuneen liikearvon arvonalennustestauksen perusteella kirjattiin 0,35 milj. euron suuruinen arvonalennus, joka rasitti divisioonan liiketulosta päättyneellä katsauskaudella. Tytäryhtiön talousjohto vaihtui kesällä 2010 ja samassa yhteydessä emoyhtiö osti konsernin palveluksesta poistuneen henkilön vähemmistöosakkeet (1 %). Konsernin omistusosuus Entre Marketing Oy:ssä on nyt 84 prosenttia. Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut voimakkaimmin liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Heikentyneen kysynnän johdosta konsernin liike- ja mainoslahjatoiminta on alkuvuonna ollut tappiollista, mutta perinteisen kausivaihtelun mukaisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntä on parhaimmillaan viimeisellä vuosineljänneksellä joulusesongin aikaan. Talouden elpyminen näkyy myös liike- ja mainoslahjojen kysynnän kasvuna.

SUORAMYYNTI -DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto päättyneellä vuosineljänneksellä (3,1 milj. euroa) oli viime vuoden tasolla (3,1 milj. euroa), vaikka vertailukauden liikevaihtoon sisältyi vielä tytäryhtiöiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n liikevaihtoa. Koko katsauskaudella divisioonan liikevaihto (11,3 milj. euroa) oli viimevuotista tasoa (13,7 milj. euroa) pienempi johtuen pääosin Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä niiden vähemmistöosakkaille syyskuussa 2009. Suoramyynti-divisioonan tulos kääntyi voitolliseksi 0,09 milj. euroon kuluvan vuoden aikana (-0,54 milj. euroa). Divisioonan liiketappio oli 0,02 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä, kun vuotta aikaisemmin liiketappiota kertyi 0,19 milj. euroa sisältäen tytäryhtiöiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnin yhteydessä kirjattua arvonalennusta 0,28 milj. euroa. Suoramyynti-divisioonan vuonna 2009 toteutettu organisaatiouudistus on sujunut hyvin. Myös myynnin johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen jatkuu. Uudistukset ovat vaikuttaneet positiivisesti Suomen suoramyyntiyhtiöiden tulokseen. Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Samalla myyntiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan uusin keinoin, esimerkiksi sähköisellä markkinoinnilla. Liettuassa viime vuonna aloitettu, tähän asti vähäinen suoramyyntitoiminta loppui kesällä 2010. Myyntiyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Kasvua tekemään tarvitaan osaavia ihmisiä ja yksi Suoramyynti-divisioonan merkittävimpiä haasteita on kyvykkäiden myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernin tavoitteena on rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin, minkä johdosta näkyvyyteen ja rekrytointimarkkinointiin on panostettu eri medioissa. Rekrytointiyhteistyötä Työhallinnon kanssa kehitetään jatkuvasti.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,49 milj. euroa (-0,63 milj. euroa) heinä-syyskuussa ja -1,63 milj. euroa (+0,23 milj. euroa) koko katsauskaudella. Perinteisesti kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen, kun tavaratoimitukset ja laskutus on vähäistä kesälomista johtuen. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja parantaa liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa olennaisesti. Koko katsauskaudella investoitiin nettomääräisesti 1,26 milj. euroa muodostuen investoinneista aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin (1,20 milj. euroa), tytäryhtiö Ibero Liikelahjat Oy:n hankinnan lisäkauppahintavelan maksusta (0,19 milj. euroa), tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n vähemmistöosakkeiden hankintahinnasta (0,03 milj. euroa) ja kuluvan käyttöomaisuuden myynnistä saaduista rahavaroista (0,15 milj. euroa). Katsauskaudella on investoitu muun muassa Wulff Supplies Ab:n uuteen logistiikkakeskukseen Ljungbyssä Ruotsissa. Kolmannella vuosineljänneksellä investointeihin käytettiin 0,59 milj. euroa. Vertailukautena tammi-syyskuussa 2009 investoitiin nettomääräisesti 2,32 milj. euroa, kun aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin investoitiin 0,51 milj. euroa, konserniyritysten hankinnasta maksettiin 2,14 milj. euroa, tytäryhtiöiden myynneistä saatiin 0,24 milj. euroa ja käyttöomaisuusmyynneistä saatiin 0,09 milj. euroa. Heinä-syyskuussa 2009 investoitiin nettomääräisesti 1,86 milj. euroa. Koko katsauskaudella rahoituksen rahavirta oli -0,67 milj. euroa (+1,47 milj. euroa). Rahalaitoslainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,21 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin lainoja nostettiin nettomääräisesti 2,10 milj. euroa Wulff Supplies -yrityskaupan rahoittamiseksi. Emoyhtiön omien osakkeiden hankinnasta maksettiin 0,09 milj. euroa (0,05 milj. euroa) ja lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,06 milj. euroa (0,19 milj. euroa). Osinkotuottoja saatiin 0,15 milj. euroa (0,01 milj. euroa). Emoyhtiön osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,14 milj. euroa (0,06 milj. euroa). Heinä-syyskuussa saadun rahoituksen nettomäärä oli +0,50 milj. euroa (+2,17 milj. euroa). Kokonaisuutena tarkasteltuna rahavarojen muutos oli -3,55 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010, kun vuotta aiemmin rahavarat vähenivät -0,63 milj. eurolla. Heinä-syyskuussa rahavarojen muutos oli -1,58 milj. euroa (-0,31 milj. euroa). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,48 euroa (2,66 euroa) ja omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (41,8 %). VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien osakeantivaltuutusta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Osakeyhtiölainsäädännön muutoksen johdosta päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin 8.6.2010, mistä julkaistiin pörssitiedote samana päivänä. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas Tallberg. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Saku (Sakari) Ropposen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2010 osakkeenomistajille tiedotettiin KHT-Yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy:n ja HTM Juha Lindholmin jatkavan yhtiön tilintarkastajina sekä KHT Seppo Tervon aloittavan päävastuullisena tilintarkastajana. Syyskuussa 2010 tapahtuneiden Nexia Tilintarkastus Oy:n organisaatiomuutosten myötä Wulff-Yhtiöt Oyj:n uusi päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Christer Antson.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2010. Joulukuun 2009 lopussa emoyhtiön hallussa oli 69 022 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 2 807 omaa osaketta ja luovutettiin 5000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 66 829 (31.3.2009: 24 956) omaa osaketta, mikä vastasi 1,0 prosenttia (0,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Tammi-maaliskuun aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,25 euroa osakkeelta. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Omien osakkeiden takaisinosto jatkui toukokuussa ja syyskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 90 056 (30.9.2009: 36 583) omaa osaketta, mikä vastaa 1,4 prosenttia (0,6 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Katsauskauden aikana tammi-syyskuussa takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,27 euroa osakkeelta. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Syyskuun 2010 lopussa osakkeen arvo oli 2,76 euroa (30.9.2009: 3,65 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 18,0 milj. euroa (30.9.2009: 24,0 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 384 (397) henkilöä. Syyskuun 2010 lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 391 (383) henkilöä, joista 138 (110) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa. Liettuan toiminta loppui kesän 2010 aikana. Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 40 prosenttia työskentelee logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Wulff-konserni on tasa-arvoinen työnantaja: syyskuun 2010 lopussa henkilökunnasta oli 54 prosenttia miehiä ja 46 prosenttia naisia. Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti. Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää kaikissa toimintamaissaan vielä vuoden 2010 aikana.

ORGANISAATIOMUUTOS

Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan Wulff Oy:n ja sen Lahdessa toimivan tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy:n organisaatiot uudistuivat muutoksilla yritysten johdossa elokuussa 2010. Uudistuksen tavoitteena on hyödyntää johdon osaamista vielä aiempaa monipuolisemmin, virtaviivaistaa toimintaa ja keventää hallintoa. Vuodesta 2005 Wulff Oy:ä johtaneen ja toimistoalalla kolmen vuosikymmenen ajan työskennelleen Juha Bromanin asiantuntemusta hyödynnetään jatkossa Torkkelin Paperi Oy:n toiminnan kehittämisessä ja hän siirtyi Torkkelin Paperi Oy:n toimitusjohtajaksi marraskuussa. Wulff Oy:n vetovastuu on uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetyllä Jani Purorannalla, joka on toiminut aiemmin divisioonajohtajana. Torkkelin Paperi Oy:n aikaisempi toimitusjohtaja Pekka Lähde jatkaa yrityksen myyntijohtajana.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden yleinen laskusuhdanne Pohjoismaissa on selvästi vaikuttanut toimistotarvikkeiden kysyntään. Yleinen epävarmuus saattaa jatkua myös loppuvuoden 2010, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vielä tulevina kuukausina. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti. Taloudessa mahdollisesti jatkuva laskusuhdanne vaikuttaa erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Talouden laskusuhdanteessa yritykset vähentävät myös osallistumistaan messuille sekä supistavat tapahtumamarkkinointiaan.

MARKKINATILANNE JA VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Yleisen heikon taloussuhdanteen vuoksi myös toimistomaailman markkinat ovat supistuneet merkittävästi Wulff-konsernin toimintamaissa. Pohjoismaissa toimistotuotteiden markkinat supistuivat viime vuoden aikana kymmenesosalla ja liike- ja mainoslahjojen markkinat lähes kolmanneksella. Virossa yritysimagotuotteiden markkinat pienenivät vieläkin enemmän. Vuonna 2010 markkinoiden arvioidaan pysyvän samansuuruisina kuin vuonna 2009 tai kasvavan hieman. Wulffin missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla kustannustehokkaasti. Alansa suunnannäyttäjänä toimivan Wulffin viimeisin yritysosto oli vuosi sitten heinäkuussa hankittu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva Strålfors Supplies (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies), jonka myötä Wulff-konsernin asema toimistomaailman pohjoismaisilla markkinoilla vahvistui ja konsernista tuli toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Alan konsolidointikehitys jatkuu ja yhtiö uskoo kansainvälisten toimijoiden jatkavan markkinaosuuksiensa kasvattamista. Kesällä 2010 kansainvälisesti toimivat yhtiöt ostivat suomalaisia toimistotarvikeyrityksiä: heinäkuussa Staples osti Oy Lindell Ab:n ja elokuussa Lyreco osti Officeday Finland Oy:n Arion-pankilta. Wulff-konsernin liiketoiminnassa on perinteisesti kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa suurelta osin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuonna 2010 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2010 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä. Wulff-Yhtiöt odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi viimevuotisesta. Wulffilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Konsernin johto uskoo vuoden 2010 tuloksen olevan edellisvuoden tasoa.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) ——————————————————————————– | TULOSLASKELMA | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Liikevaihto | 20 435 | 17 570 | 66 035 | 49 061 | 74 785 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut | 108 | 136 | 373 | 340 | 402 | | tuotot | | | | | | ——————————————————————————– | Aineiden ja tarvikkeiden | -13 496 | -10 825 | -43 133 | -28 265 | -45 445 | | käyttö | | | | | | ——————————————————————————– | Työsuhde-etuuksista | -3 792 | -3 494 | -13 546 | -11 489 | -15 980 | | aiheutuvat kulut | | | | | | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muut kulut | -3 028 | -3 321 | -9 438 | -9 224 | -12 515 | ——————————————————————————– | Tulos ennen poistoja | 228 | 66 | 291 | 423 | 1 247 | | (EBITDA) | | | | | | ——————————————————————————– | Poistot | -289 | -214 | -802 | -645 | -940 | ——————————————————————————– | Arvonalentumiset | -350 | -280 | -350 | -280 | -460 | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | -411 | -428 | -861 | -502 | -154 | ——————————————————————————– | Rahoitustuotot | 177 | 46 | 690 | 154 | 275 | ——————————————————————————– | Rahoituskulut | -93 | -106 | -400 | -311 | -481 | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen | -327 | -488 | -571 | -659 | -360 | | veroja | | | | | | ——————————————————————————– | Tuloverot | -185 | -27 | -191 | -223 | -284 | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio | -513 | -515 | -762 | -882 | -644 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Jakautuminen: | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | -557 | -581 | -931 | -947 | -782 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | 45 | 66 | 169 | 65 | 138 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta | | | | | | ——————————————————————————– | tuloksesta laskettu | | | | | | ——————————————————————————– | osakekohtainen tulos: | | | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | ——————————————————————————– | (laimennettu = | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LAAJA TULOSLASKELMA | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio | -513 | -515 | -762 | -882 | -644 | ——————————————————————————– | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | | (verovaikutus huomioitu) | | | | | | ——————————————————————————– | Muuntoerot | 153 | 58 | 93 | 3 | 39 | ——————————————————————————– | Myytävissä olevien | -1 | 12 | -15 | 62 | -4 | | sijoitusten | | | | | | | arvonmuutokset | | | | | | ——————————————————————————– | Muut laajan tuloksen erät | 152 | 70 | 78 | 65 | 35 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja tulos | -360 | -445 | -684 | -817 | -609 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Laajan tuloksen | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön omistajille | -451 | -478 | -918 | -883 | -797 | ——————————————————————————– | Vähemmistölle | 91 | 33 | 234 | 66 | 188 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | TASE | | | | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | | | 30.9.20 | 30.9.200 | 31.12.20 | | | | | 10 | 9 | 09 | ——————————————————————————– | VARAT | | | | | | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset varat | | | | | | ——————————————————————————– | Liikearvo | | | 10 622 | 10 824 | 10 658 | ——————————————————————————– | Muut aineettomat | | | 1 266 | 1 347 | 1 257 | | hyödykkeet | | | | | | ——————————————————————————– | Aineelliset | | | 2 267 | 2 073 | 1 952 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | | | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset | | | | | | | rahoitusvarat | | | | | | ——————————————————————————– | Korolliset pitkäaikaiset | | | 79 | | | | rahoitusvarat | | | | | | ——————————————————————————– | Korottomat pitkäaikaiset | | | 321 | 416 | 337 | | rahoitusvarat | | | | | | ——————————————————————————– | Laskennalliset | | | 1 236 | 810 | 1 066 | | verosaamiset | | | | | | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset varat | | | 15 791 | 15 470 | 15 274 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset varat | | | | | | ——————————————————————————– | Vaihto-omaisuus | | | 12 300 | 12 237 | 11 793 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset saamiset | | | | | | ——————————————————————————– | Korolliset lyhytaikaiset | | | 7 | | | | saamiset | | | | | | ——————————————————————————– | Korottomat lyhytaikaiset | | | 15 424 | 14 987 | 13 246 | | saamiset | | | | | | ——————————————————————————– | Käypään arvoon | | | | 61 | 58 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | | kirjattavat | | | | | | | rahoitusvarat | | | | | | ——————————————————————————– | Rahavarat | | | 1 785 | 4 002 | 5 337 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset varat | | | 29 517 | 31 287 | 30 434 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– |   | | |   |   |   | ——————————————————————————– | VARAT YHTEENSÄ | | | 45 308 | 46 757 | 45 708 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön | | | | | | | osakkeenomistajille | | | | | | | kuuluva oma pääoma: | | | | | | ——————————————————————————– | Osakepääoma | | | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ——————————————————————————– | Ylikurssirahasto | | | 7 662 | 7 662 | 7 662 | ——————————————————————————– | Sijoitetun vapaan oman | | | 223 | 223 | 223 | | pääoman rahasto | | | | | | ——————————————————————————– | Kertyneet voittovarat | | | 5 602 | 6 930 | 6 944 | ——————————————————————————– | Vähemmistöosuus | | | 1 448 | 1 153 | 1 364 | ——————————————————————————– | Oma pääoma yhteensä | | | 17 584 | 18 618 | 18 843 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset velat | | | | | | ——————————————————————————– | Korolliset pitkäaikaiset | | | 8 443 | 9 623 | 8 266 | | velat | | | | | | ——————————————————————————– | Laskennalliset verovelat | | | 144 |   | 298 | ——————————————————————————– | Pitkäaikaiset velat | | | 8 587 | 9 623 | 8 564 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset velat | | | | | | ——————————————————————————– | Korolliset lyhytaikaiset | | | 2 018 | 1 095 | 2 305 | | velat | | | | | | ——————————————————————————– | Korottomat lyhytaikaiset | | | 17 119 | 17 421 | 15 996 | | velat | | | | | | ——————————————————————————– | Lyhytaikaiset velat | | | 19 136 | 18 516 | 18 301 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– |   | | |   |   |   | ——————————————————————————– | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | | | 45 308 | 46 757 | 45 708 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | RAHOITUSLASKELMA | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | | | ——————————————————————————– | Myynnistä saadut maksut | 19 043 | 13 396 | 63 941 | 45 780 | 73 880 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan muista | 90 | 106 | 292 | 201 | 320 | | tuotoista saadut maksut | | | | | | ——————————————————————————– | Maksut liiketoiminnan | -20 506 | -14 175 | -65 443 | -45 557 | -72 348 | | kuluista | | | | | | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta | -1 373 | -673 | -1 210 | 424 | 1 852 | | ennen rahoituseriä ja | | | | | | | veroja | | | | | | ——————————————————————————– | Maksetut korot | -66 | -37 | -226 | -275 | -408 | ——————————————————————————– | Saadut korot | 43 | 47 | 62 | 107 | 151 | | liiketoiminnasta | | | | | | ——————————————————————————– | Maksetut tuloverot | -97 | 36 | -254 | -25 | -125 | ——————————————————————————– | Liiketoiminnan rahavirta | -1 492 | -627 | -1 628 | 231 | 1 470 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Investointien rahavirta: | | | | | | ——————————————————————————– | Investoinnit aineettomiin | -585 | -62 | -1 195 | -512 | -810 | | ja aineellisiin | | | | | | | hyödykkeisiin | | | | | | ——————————————————————————– | Aineettomien ja | 29 | 33 | 151 | 93 | 173 | | aineellisten hyödykkeiden | | | | | | | luovutustulot | | | | | | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöiden hankinnat | -34 | -2 066 | -219 | -2 142 | -2 293 | ——————————————————————————– | Tytäryhtiöiden myynnit | | 238 | | 238 | 426 | ——————————————————————————– | Lainasaamisten | | | 4 | | | | takaisinmaksut | | | | | | ——————————————————————————– | Investointien rahavirta | -590 | -1 857 | -1 259 | -2 323 | -2 504 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta: | | | | | | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | -1 | -19 | -85 | -54 | -126 | | hankkiminen | | | | | | ——————————————————————————– | Maksetut osingot | | -13 | -469 | -393 | -422 | ——————————————————————————– | Saadut osingot | 26 | | 149 | 8 | 8 | ——————————————————————————– | Lyhytaikaisten | 201 | -297 | -55 | -190 | -216 | | sijoitusten rahavirta | | | | | | | (netto) | | | | | | ——————————————————————————– | Pitkä- ja lyhytaikaisten | 297 | 2 700 | 914 | 2 700 | 3 494 | | lainojen nostot | | | | | | ——————————————————————————– | Pitkä- ja lyhytaikaisten | -19 | -200 | -1 119 | -605 | -995 | | lainojen takaisinmaksut | | | | | | ——————————————————————————– | Rahoituksen rahavirta | 503 | 2 171 | -666 | 1 466 | 1 743 | ——————————————————————————– |   |   |   |   |   |   | ——————————————————————————– | Rahavarojen muutos | -1 579 | -313 | -3 553 | -626 | 709 | ——————————————————————————– | Rahavarat kauden alussa | 3 364 | 4 315 | 5 337 | 4 628 | 4 628 | ——————————————————————————– | Rahavarat kauden lopussa | 1 785 | 4 002 | 1 785 | 4 002 | 5 337 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LASKELMA OMAN PÄÄOMAN | | | | | | | MUUTOKSISTA | | | | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | ——————————————————————————– |   | Osak | Yli- | Sijoi | Kerty- | Yht. | Vähem- | YHT. | | | e- | kurs | -tetu | neet | | mistö- | | | | pää- | si-r | n | voitto | | osuus | | | | oma | ahas | vapaa | -varat | | | | | | | -to | n | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | rahas | | | | | | | | | to | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -883 | -883 | 66 | -817 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -329 | -329 | -93 | -422 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -54 | -54 | | -54 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Tytäryritysten |   |   |   | | 0 | 43 | 43 | | luovutus | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 6 930 | 17 465 | 1 153 | 18 618 | | 30.9.2009 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -797 | -797 | 188 | -609 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -329 | -329 | -93 | -422 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -126 | -126 | | -126 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Tytäryritysten | | | | | 0 | -258 | -258 | | luovutus | | | | | | | | ——————————————————————————– | Omistusosuuden |   |   |   | | 0 | 389 | 389 | | muutokset | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 31.12.2009 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 1.1.2010 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden laaja | | | | -918 | -918 | 234 | -684 | | tulos * | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osingonjako | | | | -327 | -327 | -145 | -472 | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden | | | | -85 | -85 | | -85 | | hankinta | | | | | | | | ——————————————————————————– | Osakeperusteiset | | | | 16 | 16 | | 16 | | maksut | | | | | | | | ——————————————————————————– | Omistusosuuden |   |   |   | -28 | -28 | -5 | -33 | | muutokset | | | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma | 2 | 7 | 223 | 5 602 | 16 137 | 1 448 | 17 584 | | 30.9.2010 | 650 | 662 | | | | | | ——————————————————————————– * verovaikutus huomioituna LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA ——————————————————————————– | SEGMENTTITIEDOT | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevaihto | | | | | | | toimintasegmenteittäin | | | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat | 17 307 | 14 336 | 54 856 | 35 610 | 57 346 | | -divisioona yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | 3 092 | 3 091 | 11 288 | 13 724 | 17 985 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– | Konsernipalvelut yhteensä | 292 | 431 | 1 008 | 1 440 | 986 | ——————————————————————————– | Segmenttien väliset | -256 | -288 | -1 118 | -1 713 | -1 531 | | eliminoinnit | | | | | | ——————————————————————————– | LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ | 20 435 | 17 570 | 66 035 | 49 061 | 74 785 | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | | | | | | | toimintasegmenteittäin | | | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat | 44 | -145 | -23 | 189 | 658 | | -liiketoiminta | | | | | | ——————————————————————————– | Kertaluontoiset | -350 |   | -350 |   | -180 | | arvonalennukset | | | | | | ——————————————————————————– | Sopimusasiakkaat | -306 | -145 | -373 | 189 | 478 | | -divisioona yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Suoramyynti | -22 | 89 | 89 | -255 | 28 | | -liiketoiminta | | | | | | ——————————————————————————– | Kertaluontoiset |   | -280 |   | -280 | -280 | | arvonalennukset | | | | | | ——————————————————————————– | Suoramyynti -divisioona | -22 | -191 | 89 | -535 | -252 | | yhteensä | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | Konsernipalvelut ja | -83 | -92 | -577 | -156 | -380 | | kohdistamattomat erät | | | | | | ——————————————————————————– | LIIKEVOITTO/-TAPPIO | -411 | -428 | -861 | -502 | -154 | | YHTEENSÄ | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT (EUR 1000) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Liikevaihto | 20 435 | 17 570 | 66 035 | 49 061 | 74 785 | ——————————————————————————– | Liikevaihdon kasvu, % | 16,3 % | 8,7 % | 34,6 % | -12,4 % | -1,8 % | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen | 228 | 66 | 291 | 423 | 1 247 | | poistoja (EBITDA) | | | | | | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,7 % | | poistoja, % | | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio | -411 | -428 | -861 | -502 | -154 | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappio, % | -2,0 % | -2,4 % | -1,3 % | -1,0 % | -0,2 % | | liikevaihdosta | | | | | | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen | -327 | -488 | -571 | -659 | -360 | | veroja | | | | | | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio ennen | -1,6 % | -2,8 % | -0,9 % | -1,3 % | -0,5 % | | veroja, % liikevaihdosta | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio | -557 | -581 | -931 | -947 | -782 | | (emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluva) | | | | | | ——————————————————————————– | Tilikauden voitto/tappio, | -2,7 % | -3,3 % | -1,4 % | -1,9 % | -1,0 % | | % liikevaihdosta | | | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | | (laimennettu = | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | ——————————————————————————– | Oman pääoman tuotto | -2,88 % | -2,73 % | -4,18 % | -4,58 % | -3,32 % | | (ROE), % | | | | | | ——————————————————————————– | Sijoitetun pääoman tuotto | -1,17 % | -1,31 % | -1,34 % | -1,32 % | 0,19 % | | (ROI), % | | | | | | ——————————————————————————– | Omavaraisuusaste kauden | 39,1 % | 41,8 % | 39,1 % | 41,8 % | 43,6 % | | lopussa, % | | | | | | ——————————————————————————– | Nettovelkaantumisaste | 48,8 % | 36,1 % | 48,8 % | 36,1 % | 27,8 % | | kauden lopussa, % | | | | | | ——————————————————————————– | Oma pääoma/osake, EUR * | 2,48 | 2,66 | 2,48 | 2,66 | 2,67 | ——————————————————————————– | Bruttoinvestoinnit taseen | 585 | 29 | 1 195 | 512 | 915 | | pysyviin vastaaviin | | | | | | ——————————————————————————– | Bruttoinvestoinnit, % | 2,9 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,0 % | 1,2 % | | liikevaihdosta | | | | | | ——————————————————————————– | Omien osakkeiden määrä | 90 056 | 36 583 | 90 056 | 36 583 | 69 022 | | kauden lopussa | | | | | | ——————————————————————————– | Omat osakkeet, % | 1,4 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,0 % | | osakepääomasta ja | | | | | | | äänimäärästä | | | | | | ——————————————————————————– | Osakemäärä kauden lopussa | 6607628 | 6607628 | 6607628 | 6607628 | 6607628 | ——————————————————————————– | Henkilöstö keskimäärin | 386 | 378 | 384 | 397 | 392 | ——————————————————————————– | Henkilöstö kauden lopussa | 391 | 383 | 391 | 383 | 372 | ——————————————————————————– * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. ——————————————————————————– | TUNNUSLUVUT | III | II | I | IV | III | II | I | ——————————————————————————– | VUOSINELJÄNNEKSITT | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | | ÄIN | | | | | | | | ——————————————————————————– | Liikevaihto, 1000 | 20 | 24 | 21 | 25 | 17 | 14 746 | 16 745 | | euroa | 435 | 016 | 584 | 724 | 570 | | | ——————————————————————————– | Tulos ennen | 228 | 2 | 61 | 824 | 66 | 275 | 82 | | poistoja (EBITDA), | | | | | | | | | 1000 euroa | | | | | | | | ——————————————————————————– | Liikevoitto/-tappi | -411 | -289 | -160 | 349 | -428 | 64 | -139 | | o, 1000 euroa | | | | | | | | ——————————————————————————– | Voitto/Tappio | -327 | -200 | -43 | 300 | -488 | 45 | -217 | | ennen veroja, 1000 | | | | | | | | | euroa | | | | | | | | ——————————————————————————– | Emoyhtiön | -557 | -134 | -240 | 165 | -581 | -55 | -311 | | omistajille | | | | | | | | | kuuluva tilikauden | | | | | | | | | voitto/tappio, | | | | | | | | | 1000 euroa | | | | | | | | ——————————————————————————– | Tulos/osake, EUR | -0,09 | -0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | | (laimennettu = | | | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | LÄHIPIIRITAPAHTUMAT | III | III | I-III | I-III | I-IV | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | ——————————————————————————– | Myynnit lähipiirille | 16 | 1 | 48 | 13 | 17 | ——————————————————————————– | Ostot lähipiiriltä | 92 | 0 | 112 | 3 | 8 | ——————————————————————————– | Lainasaamiset | 558 | 571 | 558 | 571 | 562 | | lähipiiriltä | | | | | | | (tytäryhtiöiden johto) | | | | | | | kauden lopussa | | | | | | ——————————————————————————– ——————————————————————————– | ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | | ——————————————————————————– | 1000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 | ——————————————————————————– | Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset | | | ——————————————————————————– | Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi | 6 850 | 6 850 | ——————————————————————————– | Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen | 900 | 900 | | vakuudeksi | | | ——————————————————————————– | Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut | 3 634 | 3 634 | | osakeomistukset | | | ——————————————————————————– | Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden | 227 | 226 | | taseen | | | | ulkopuolisista vastuista | | | ——————————————————————————– | Muiden puolesta annetut takaukset | 280 | 280 | ——————————————————————————– | Ei-purettavissa olevat vuokravastuut | 7 134 | 4 397 | ——————————————————————————– Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat tilikauden aikana tehtyjen vähemmistöhankintojen kirjanpitokäsittelyyn ja tappiollisten tytäryhtiöiden vähemmistöosuuden määrittämiseen. Standardien IFRS 2 ja IAS 39 sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Kesäkuussa 2010 konsernin emoyhtiö osti takaisin Wulff Supplies:n palveluksesta lähteneen henkilön omistuksessa olleet Wulff Supplies:n osakkeet (1%), jotka emoyhtiö myi Wulff Supplies:n uudelle avainhenkilölle elokuussa 2010. Osakekaupat tehtiin yhtiön oman pääoman osuutta vastaavalla kauppahinnalla, joten tapahtumilla ei ollut tulosvaikutusta konsernille katsauskaudella. Liettuan vähäisen suoramyyntitoiminnan lopettamisella kesällä 2010 ei ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen eikä taloudelliseen asemaan. Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöksessä 2009 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 5) rikkoutui, mutta asia sovittiin takauksen myöntäneen pankin kanssa ilman seuraamuksia konsernille. Tulosennusteen perusteella on todennäköistä, että korolliset velat/käyttökate -kovenantti (raja-arvo 3,5) tulee rikkoutumaan myös 31.12.2010. Konserni on neuvotellut asiasta pankin kanssa syksyn aikana ja todennäköisen kovenanttirikkeen johdosta pankki tulee perimään yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen, mutta pankilla ei ole muita vaatimuksia nykyisen tulosennusteen perusteella. Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 9.11.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi