WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2009, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2009

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisvuoden vastaavaan
aikaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa laski 12,4 % ja oli
49,1 milj. euroa (56,0 milj. euroa). Liiketulos kertaluontoiset erät mukaan
lukien oli 0,50 milj. eur tappiollinen (1,54 milj. eur voitollinen) ja
kertaluontoiset erät poislukien 0,22 milj. eur tappiollinen. Katsauskauden tulos
oli 0,95 milj. euroa tappiollinen (0,07 milj. euroa voitollinen). Osakekohtainen
tulos (EPS) oli -0,14 euroa (0,01 euroa).

Katsauskaudella konserni myi 70-prosenttisesti omistamiensa Everyman Oy:n ja
Officeman Oy:n osakkeet yhtiöiden vähemmistöosakkaille. Osakekaupoista kirjattu
280.000 euron kertaluontoinen myyntitappio vaikutti alentavasti katsauskauden
liiketulokseen.

Wulffin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihto oli 17,6 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Liiketulos oli 0,43 milj.
euroa tappiollinen (0,31 milj. euroa voitollinen). Liiketulos oli -2,4 %
liikevaihdosta (1,9 %). Ilman kertaluontoisia eriä liiketulos oli 0,15 milj.
euroa tappiollinen, joka on -0,8 % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli
-0,09 euroa (-0,01 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto laski katsauskautena 12,4 % edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 49,1
milj. euroa (56,0 milj. euroa).

Wulff-Yhtiöiden liiketulos kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 0,50 milj. eur
tappiollinen (1,54 milj. eur voitollinen), joka vastaa -1,0 % (2,7 %)
liikevaihdosta. Tilikauden tulos ennen veroja oli -0,66 milj. eur (0,84 milj.
euroa). Tilikauden tulos oli -0,95 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Tulos
osaketta kohti (EPS) oli -0,14 euroa (0,01 euroa).

Wulff-Yhtiöiden kolmannen vuosineljänneksen ennakoidaan olevan vuoden
heikoin kausivaihtelusta johtuen. Heinäkuun vähäisestä myynnistä johtuen vuoden
kolmannen kvartaalin liikevaihto on perinteisesti ollut heikompi kuin muiden
vuosineljännesten. Liiketuloksen negatiiviseen kehitykseen vaikutti myös
Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä aiheutunut kertaluontoinen tappio ja
yleinen taloudellinen laskusuhdanne. Katsauskauden loppupuolella
tuloskehityksessä tapahtui kuitenkin positiivinen käänne, johon vaikutti etenkin
konsernin uusimman yritysoston Strålfors Supplies AB:n hankinta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Taloudellisesti haastavina aikoina on tärkeää
pyrkiä kohti asetettuja tavoitteita ja toimia strategian mukaisesti. Meillä se
tarkoittaa myyntiin ja kasvuun panostamista ja toimintamme kehittämistä.
Visiomme on saavuttaa pohjoismainen markkinajohtajuus. Katsauskaudella otimme
ison askeleen kohti tavoitteemme saavuttamista. Panostimme vahvasti
pohjoismaiseen kasvuun toteuttamalla merkittävän yritysoston: Strålfors Supplies
AB -yrityskauppa heinäkuussa teki meistä alamme merkittävimmän pohjoismaisen
toimijan. Uusin yritysostomme on hyvin hoidettu ja kannattava yritys ja odotan
kaupan vaikuttavan positiivisesti osakekohtaiseen tulokseemme jo tänä vuonna.
Liikevaihtoamme yritysosto kasvattaa vuositasolla noin 40 prosenttia. Talouden
laskusuhdanteeseen ja yleiseen markkinatilanteeseen varauduimme jo alkuvuodesta
myös tehokkaalla, yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellulla
kustannussäästöohjelmalla. Toimintaa on sopeutettu tuottavuuden parantamiseksi
ja kustannusrakennetta on näin saatu kevennettyä. Uskon toimenpiteiden
vaikutusten näkyvän vahvasti tulevaisuudessa. Loppuvuosi on haasteellinen
kaikille alan toimijoille. Koen, että kotimaisena markkinajohtajana haasteet
ovat meille kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuus näyttää asiakkaillemme
vahvuutemme kustannustehoja toimintaan tuovana ja palvelevana
yhteistyökumppanina.”

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina
toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan missio
on tuoda toimialansa halutuimpana kumppanina asiakkaalleen kokonaisratkaisu
toimiston tehostamiseen ja asiakkaiden myynnin edistämiseen. Divisioonaan
kuuluvat Wulff Oy Ab, KB-tuote Oy, Ibero Liikelahjat Oy, Entre Marketing Oy ja
Strålfors Supplies AB.

Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 35,2 milj. euroa
(46,1 milj. euroa) ja liikevoitto 0,19 miljoonaa euroa (1,14 milj. euroa)
Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -tasoisia sisältäen 1.10.2008 konserniin
liitetyn Ibero Liikelahjat Oy:n koko vuoden 2008 liikevaihdon ja liiketuloksen
sekä 1.8.2009 konserniin liitetyn Strålfors Supplies AB:n osalta vastaavasti
omistusaikaa vastaavat vertailutiedot vuodelta 2008.

Strålfors Supplies AB:n liikevaihdon ja myynnin kehitys oli positiivista
varsinkin Norjassa. Katsauskauden aikana keskityttiin uusasiakashankinnan
lisäksi keskisuurten asiakkaiden hankintaan. Wulff-Yhtiöt Oyj osti
osake-enemmistön pohjoismaisesta Strålfors Supplies AB:stä heinäkuussa.
Toimisto- ja atk-tarvikkeita sopimusasiakaskonseptilla myyvällä Strålfors
Supplies AB:llä on Ruotsin lisäksi toimintaa Norjassa ja Tanskassa. Yhtiön
palveluksessa on 43 henkilöä ja se työllistää noin 60 henkilöä. Strålfors
Supplies AB jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä nykyisissä toimitiloissaan
ja nykyisellä henkilökunnalla. Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa Trond
Fikseaunet. Strålfors Supplies AB:n liikevaihto vastaa noin 40 prosenttia
Wulff-konsernin liikevaihdosta.

Toimisto- ja atk-oheistuotteita myyvän Wulff Oy:n liikevaihto heikkeni
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtoon vaikuttivat
suurasiakkaiden selvästi vähentyneet ostot. Asiakasyritysten
kustannussäästötoimet ja henkilöstövähennykset ovat vähentäneet
toimistotuotteiden hankintaa. Vuoden aikana on panostettu vahvasti
uusasiakashankintaan ja konseptin kehittämiseen. Hyvin onnistuneen
uusasiakashankinnan uskotaan tuottavan tulosta loppuvuodesta 2009 lähtien. Wulff
Oy Ab:n liikevaihto vastaa noin 30 prosenttia Wulff-konsernin liikevaihdosta.

Liike- ja mainoslahjoja myyvä KB-tuote on varautunut jo alkuvuonna myynnin
voimakkaaseen heikentymiseen. Toimintaa on sopeutettu markkinatilannetta
vastaavaksi mm. henkilöstön lomautuksilla. Yritys on panostanut vahvasti myyjien
aktiviteetin ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Katsauskaudella jatkettiin
tavoitteiden mukaista sopimusasiakaskannan kasvattamista ja uusia asiakkuuksia
hankittiin mm. syksyn Liikelahjat -tapahtumassa. KB-tuote oli tapahtumassa
vahvasti esillä lanseeraten uuden Liikelahjamoottori.fi -palvelunsa.
Liikelahjamoottori.fi on Suomen ensimmäinen lahjavalintoja helpottava
web-työkalu. Vuonna 1955 perustettu KB-tuote on aina ollut alansa edelläkävijä.
Yritys tarjoaa suuryrityksille liikelahjaratkaisun, jossa asiakas tilaa
yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen
tilausjärjestelmän kautta.

Entre Marketing Oy:ssä vuonna 2008 aloitettujen tehtyjen toiminnan
tervehdyttämistoimenpiteiden, kustannussäästöohjelman ja onnistuneesti
uudistetun palvelukonseptin ansiosta sen vuosi 2009 on ollut huomattavasti
tappiollista vuotta 2008 parempi. Yhä jatkuvasta talouden laskusuhdanteesta ja
kausivaihtelusta johtuen loppuvuosi on kuitenkin haasteellinen messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen myynnille: Tehtyjen muutosten myötä Entre pystyy
strategiansa mukaisesti keskittymään yhä paremmin ydinliiketoimintaansa ja
lisäämään kilpailukykyään ja tästä vuodesta odotetaan niukasti voitollista.
Entren uudistuneeseen palveluvalikoimaan kuuluvat kotimaan messut, ulkomaan
messut, markkinointitapahtumat, markkinointi- ja viestintäpalvelut ja
e-palvelut.

Ibero Liikelahjat Oy:n liiketoiminta tulos säilyi hyvällä tasolla
yritysimagotuotteiden myynnin haasteista huolimatta. Yhtiö oli vahvasti esillä
syksyn Liikelahjat -tapahtumassa ja hankki runsaasti uusia asiakaskontakteja.
Keskisuurena yrityksenä Ibero Liikelahjat on joustava ja nopea yritys sekä
yhteistyökumppani asiakkailleen.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan visio on olla Pohjoismaiden ja sen lähialueiden suurin
ja kannattavin suoramyyntiyritys. Sen missio on tuoda sujuvuutta asiakkaan
toimintaan innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla
henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Divisioonaan kuuluvat Suomen,
Ruotsin, Norjan ja Tanskan suoramyyntiyritykset.

Suoramyynti-divisioonasegmentin liikevaihto katsauskaudella oli 13,4 milj. euroa
(18,9 milj. euroa)ja liiketappio 0,26 milj. euroa (liikevoitto 1,27 milj.
euroa).

Syyskuussa toteutettu Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynti toteuttaa
Wulff-Yhtiöt Oyj:n suoramyynti-divisioonan strategiaa, jossa yhtiö keskittyy
tuotteiden myyntiin tehokkaana ja suorana jakelutienä toimien. Jälleenmyynti ja
kuluttajatuotteet eivät kuulu Wulffin suoramyynnin ydinliiketoimintaan.
Suoramyyntidivisioona hankkii lähes kaikki tuotteet suoraan valmistajilta ja myy
ne suoraan loppukäyttäjille. Yhteistyötä yhtiöiden kanssa jatketaan
B2B-tuotteiden osalta. Myytyjen yhtiöiden liikevaihto ja taseiden loppusumma on
ollut n. 4 % Wulff-konsernin liikevaihdosta ja taseen loppusummasta.

Suoramyyntiyrityksissä jatkettiin katsauskauden aikana alkuvuodesta tehdyn
kustannussäästöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettua johtamiskäytäntöjen selkiyttämistä
ja yhtenäistämistä on jatkettu ja uudistukset ovat vaikuttaneet myönteisesti
Suomen suoramyyntiyritysten toiminnan kehittämiseen. Myös alkuvuodesta
aloitettuja vahvoja panostuksia esimies- ja perehdytyskoulutuksen sekä
rekrytointiprosessin laadun kehittämiseen on jatkettu. Takaamalla parhaan
mahdollisen osaamisen myyntiuransa aloittaville rakennamme tulevaisuuden
menestystä. Uusasiakashankintaan on panostettu myyjien toimintaa
asiakashankintaan ohjaamalla. Uusia asiakaskontakteja haettiin myös syksyn
Sihteeri & Assistentti -tapahtumassa, jossa Suomen suoramyyntiyrityksiä oli
vahvasti esillä.

Heikentynyt kysyntä on vaikuttanut liiketoiminnan kehitykseen myös
Skandinaviassa ja etenkin Ruotsissa, jossa suurimpia haasteita on yhä osaavan
myyntihenkilökunnan rekrytointi. Norjassa Nordisk Profilin myynti ja tulos ovat
säilyneet haastavaan tilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Norjassa myynnin
tukeen on panostettu vahvasti sähköpostimarkkinoinnilla, josta on saatu hyviä
tuloksia. Tanskassa aloitettu toiminta on käynnistynyt hyvin ja tulokset ovat
olleet lupaavia. Kustannustehoa Tanskan toimintoihin tuo niiden johtaminen
Ruotsista käsin, jolloin säästöjä saadaan mm. toimitilojen, hallinnon ja
logistiikan osalta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,23 milj. euroa positiivinen (0,90
milj. euroa).

Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 46,8 milj. euroa (39,9 milj.
euroa) ja omavaraisuusaste 40,4 % (48,9 %). Omavaraisuusasteen laskuun vaikutti
heinäkuun lopussa toteutettu Strålfors Supplies yritysosto. Osto rahoitettiin
osin vieraalla pääomalla. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,86 euroa (3,00
euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
katsauskaudella 0,57 milj. euroa (0,65 milj. euroa) eli 1,2 % (1,2 %)
liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat IT-järjestelmiin ja kalustoon.

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 383 henkilöä (432) ja
katsauskauden aikana keskimäärin 397 henkeä (450). Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Virossa työskentelee 110 henkilöä (96).

OMAT OSAKKEET

Wulff-Yhtiöt Oyj hankki katsauskaudella varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008
ja 24.4.2009 saamiensa valtuutusten perusteella 23.699 osaketta. Hankitut
osakkeet edustavat 0,4 % Wulff-Yhtiöiden osakepääomasta sekä äänimäärästä.
Katsauskaudella yhtiöille palautui 3.643 kappaletta konsernin tytäryritysten
myynnin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluneita yhtiön osakkeita.

Osakkeita hankittiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

30.9.2009 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2.650.000,00 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 6.607.628 kappaletta. Wulff-Yhtiöillä oli 30.9.2009 hallussaan
omia osakkeita 36.583 kappaletta, mikä on 0,6 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä.
ja äänimäärästä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Loppuvuonna 2008 alkanut talouskasvun hidastuminen ja taloudellinen epävarmuus
heijastuvat myös Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaan ja vaikuttavat liikevaihdon
kehitykseen. Yleisen suhdanteen kääntyminen laskuun on vaikuttanut heikentävästi
toimistomaailman tuotteiden kysyntään. Erityisesti taloustilanteen vaikutus
saattaa näkyä joulun liikelahjamyynnissä. Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on
perinteisesti kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti
viimeisellä vuosineljänneksellä.

LOPPUVUODEN 2009 NÄKYMÄT

Taloustilanteen heikentyminen näkyy selvästi myös toimistomaailman tuotteiden
kysynnässä. Yhtiön johto uskoo, että sekä vuoden 2009 liikevaihto että
varsinaisen liiketoiminnan tulos jäävät edellisvuotta heikommiksi, mutta
tuloksen olevan kuitenkin positiivinen. Konsernin tuloksen muodostumisen
kannalta vuoden viimeinen neljännes on merkittävin. Vuoden 2009 aikana yhtiö
jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaa ja tehostaa edelleen toimintojaan.
Nykyinen suhdanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa
myyntihenkilöstöä.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita ja IAS 34 Osavuotiskatsaukset -standardin mukaisesti. IFRS
8 vaikuttaa liitetietojen segmentti-informaatioon ja IAS 1 tilinpäätöksen
esittäminen -standardi on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutos
-laskelman esitystapaa. Näillä standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta
osavuosikatsauksen esittämiseen. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 julkaistaan 5. helmikuuta 2010 klo 9.00.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

——————————————————————————–
| (1000 euro) |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| Wulff-Yhtiöt Oyj – konserni | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tuloslaskelma | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LIIKEVAIHTO | 17 570 | 16 170 | 49 061 | 56 024 | 76 178 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muut tuotot | 136 | 97 | 340 | 675 | 745 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Aineiden ja tarvikkeiden | 10 825 | 9 169 | 28 265 | 31 083 | 42 234 |
| käyttö | | | | | |
——————————————————————————–
| Työsuhde-etuuksista | 3 495 | 3 574 | 11 489 | 13 624 | 18 124 |
| aiheutuneet kulut | | | | | |
——————————————————————————–
| Poistot | 215 | 252 | 645 | 804 | 1 075 |
——————————————————————————–
| Liikearvon arvonalentuminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muut kulut | 3 599 | 2 965 | 9 503 | 9 648 | 13 125 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LIIKETULOS | -428 | 307 | -502 | 1 540 | 2 264 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahoitustuotot | 46 | 63 | 154 | 222 | 363 |
——————————————————————————–
| Rahoituskulut | -106 | -254 | -311 | -924 | -1 091 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| TULOS ENNEN VEROJA | -488 | 116 | -659 | 838 | 1 535 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tuloverot | 27 | 170 | 223 | 522 | 773 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| TILIKAUDEN TULOS | -515 | -54 | -882 | 315 | 763 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Jakautuminen | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE | -581 | -96 | -947 | 66 | 454 |
——————————————————————————–
| Vähemmistölle | 66 | 42 | 65 | 249 | 309 |
——————————————————————————–
| | -515 | -54 | -882 | 315 | 763 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Emoyhtiön omistajille | | | | | |
| kuuluvasta | | | | | |
——————————————————————————–
| tuloksesta laskettu | -0,09 | -0,01 | -0,14 | 0,01 | 0,07 |
| osakekohtainen tulos: | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tulokseen ei kohdistu | | | | | |
| laimennusvaikutusta | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Laaja tuloslaskelma | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Muut laajan tuloksen erät | | | | | |
——————————————————————————–
| Muuntoerot | -91 | -9 | 3 | 1 | -37 |
——————————————————————————–
| Myytävissä olevien | 12 | -29 | 62 | -28 | -68 |
| sijoitusten arvonmuutokset | | | | | |
——————————————————————————–
| Yhteensä | -79 | -38 | 65 | -27 | -105 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tilikauden laaja tulos | -660 | -134 | -882 | 39 | 349 |
| yhteensä | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| Tase | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Varat | 9/2009 | 9/2008 | 12/2008 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 347 | 564 | 582 |
——————————————————————————–
| Liikearvo | 10 824 | 7 204 | 8 356 |
——————————————————————————–
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 073 | 2 368 | 2 338 |
——————————————————————————–
| Muut rahoitusvarat | 416 | 415 | 341 |
——————————————————————————–
| Laskennalliset verosaamiset | 810 | 803 | 691 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 15 470 | 11 355 | 12 307 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
——————————————————————————–
| Vaihto-omaisuus | 12 237 | 10 743 | 10 904 |
——————————————————————————–
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 14 987 | 12 701 | 11 336 |
——————————————————————————–
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 61 | 1 375 | 275 |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | |
——————————————————————————–
| Rahavarat | 4 002 | 3 725 | 4 628 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 31 287 | 28 544 | 27 143 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VARAT YHTEENSÄ | 46 757 | 39 898 | 39 451 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma ja velat | 9/2009 | 9/2008 | 12/2008 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | | |
——————————————————————————–
| Osakepääoma | 2 650 | 2 603 | 2 650 |
——————————————————————————–
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
——————————————————————————–
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 223 | 0 | 223 |
| rahasto | | | |
——————————————————————————–
| Kertyneet voittovarat | 7 194 | 8 121 | 8 459 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Vähemmistön osuus | 1 153 | 1 135 | 1 137 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 18 882 | 19 521 | 20 131 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VELAT | | | |
——————————————————————————–
| Pitkäaikaiset velat | | | |
——————————————————————————–
| Korolliset velat | 9 623 | 7 638 | 6 533 |
——————————————————————————–
| Lyhytaikaiset velat | | | |
——————————————————————————–
| Korolliset velat | 1 095 | 1 262 | 1 780 |
——————————————————————————–
| Ostovelat ja muut velat | 17 156 | 11 477 | 11 007 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VELAT YHTEENSÄ | 27 875 | 20 377 | 19 320 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 46 757 | 39 898 | 39 451 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2009 |
——————————————————————————–
| | | | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | Osake | Yli- | Vapaan | Voit-t | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | – | kurs- | oman | o- | teensä | mistö- | teensä |
| | pääom | sira- | pää-om | varat | | osuus | |
| | a | hasto | an | | | | |
| | | | rahas- | | | | |
| | | | to | | | | |
——————————————————————————–
| | | | | | | | |
——————————————————————————–
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 459 | 18 994 | 1 137 | 20 131 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Laaja tulos | | | | -882 | | 65 | -817 |
——————————————————————————–
| | | | | | | | |
——————————————————————————–
| Osingonjako | | | | -329 | | -93 | -422 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omien | | | | -54 | | | -54 |
| osakkeiden | | | | | | | |
| osto | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Yritysten | | | | | | 43 | 43 |
| luovutus | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 7 194 | 17 709 | 1 153 | 18 882 |
| 30.9.2009 | | | | | | | |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.9.2008 |
——————————————————————————–
| | | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | Osake- | Yli- | Voitto | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | pääoma | kurssi | – | teensä | mistö- | teensä |
| | | – | varat | | osuus | |
| | | rahas- | | | | |
| | | to | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma 1.1.2008 | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Laaja tulos | | | 39 | | 249 | 288 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Osingonjako | | | -1 168 | | -159 | -1 327 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omien osakkeiden | | | -71 | | | -71 |
| osto | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma 30.9.2008 | 2 603 | 7 662 | 8 121 | 18 386 | 1 135 | 19 521 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | 7-9/09 | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 | 1-12/08 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto | 17 570 | 16 170 | 49 061 | 56 024 | 76 178 |
——————————————————————————–
| Liikevaihdon kasvu % | 8,7 % | -1,2 % | -12,4 % | 8,0 % | 2,8 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketulos | -428 | 307 | -502 | 1 540 | 2 264 |
——————————————————————————–
| %liikevaihdosta | -2,4 % | 1,9 % | -1,0 % | 2,7 % | 3,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tulos ennen veroja | -488 | 116 | -659 | 838 | 1535 |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | -2,8 % | 0,7 % | -1,3 % | 1,5 % | 2,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Katsauskauden tulos | -581 | -96 | -947 | 66 | 454 |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | -3,3 % | -0,6 % | -1,9 % | 0,1 % | 0,6 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omavaraisuusaste% | | | 40,4 % | 49,1 % | 51,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Bruttoinvestoinnit taseen | 85 | 170 | 568 | 650 | 915 |
| pysyviin vastaaviin | | | | | |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | 0,5 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Henkilöstö keskimäärin | | | 397 | 450 | 440 |
| katsauskauden aikana | | | | | |
——————————————————————————–
| Henkilöstö katsauskauden | | | 383 | 432 | 412 |
| lopussa | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tulos / osake, euro | -0,09 | -0,01 | -0,14 | 0,01 | 0,07 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma / osake, euro | | | 2,86 | 3,00 | 3,05 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Myynnistä saadut maksut | 45 780 | 56 012 | 76 398 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 201 | 201 | 235 |
| maksut | | | |
——————————————————————————–
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -45 557 | -54 855 | -74 983 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 424 | 1 357 | 1 650 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
——————————————————————————–
| Maksetut korot ja maksut muista | | | |
——————————————————————————–
| liiketoiminnan rahoituskuluista | -275 | -480 | -560 |
——————————————————————————–
| Saadut korot liiketoiminnasta | 107 | 96 | 172 |
——————————————————————————–
| Maksetut välittömät verot | -25 | -74 | -110 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta | 231 | 899 | 1 152 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Investointien rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Investoinnit aineellisiin ja | -512 | -622 | -1 050 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
——————————————————————————–
| Aineellisten ja aineettomien | 93 | 812 | 777 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
——————————————————————————–
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -2 142 | -78 | 123 |
——————————————————————————–
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 238 | 0 | 0 |
——————————————————————————–
| Myönnetyt lainat | 0 | 0 | -71 |
——————————————————————————–
| Investointien rahavirta | -2 323 | 112 | -220 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Maksetut osingot | -393 | -1 327 | -1 327 |
——————————————————————————–
| Saadut osingot | 8 | 74 | 74 |
——————————————————————————–
| Investoinnit lyhytaikaisiin | -262 | 460 | -124 |
| sijoituksiin lisäys | | | |
——————————————————————————–
| Lyhytaikaisten sijoitusten | 18 | -486 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
——————————————————————————–
| Lainojen nostot | 2 700 | 0 | 1 547 |
——————————————————————————–
| Lainojen takaisinmaksut | -605 | -918 | -2 396 |
——————————————————————————–
| Rahoituksen rahavirta | 1 466 | -2 197 | -2 226 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahavarojen muutos | -626 | -1 186 | -1 293 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| TYTÄRYRITYSTEN MYYNNIT: | | (1000 | |
| | | euro) | |
——————————————————————————–
| Katsauskaudella konserni myi 70%:sti | | | |
| omista- | | | |
——————————————————————————–
| miensa Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n | | | |
| osakkeet | | | |
——————————————————————————–
| Myyntien vaikutus konsernin | | | |
| taloudelliseen asemaan | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | | -18 | |
——————————————————————————–
| Liikearvo | | -52 | |
——————————————————————————–
| Muut aineettomat hyödykkeet | | -11 | |
——————————————————————————–
| Saamiset | | -565 | |
——————————————————————————–
| Vaihto-omaisuus | | -748 | |
——————————————————————————–
| Rahavarat | | -42 | |
——————————————————————————–
| Vähemmistöosuus | | 258 | |
——————————————————————————–
| Korolliset velat | | 106 | |
——————————————————————————–
| Ostovelat ja muut velat | | 509 | |
——————————————————————————–
| Varat ja velat yhteensä | | -563 | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahana saatu vastike | | 280 | |
——————————————————————————–
| Luovutettujen yksiköiden rahavarat | | 42 | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahavirtavaikutus | | 238 | |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
| | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
| Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien tahojen kanssa: |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Ostot lähipiiriltä | 0 | 100 | 100 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Lainat lähipiirille | 571 | 581 | 581 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| SEGMENTTIRAPORTOINTI | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
| | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
| Segmenttien liikevaihto | | | |
——————————————————————————–
| | | Pro forma | Pro forma |
——————————————————————————–
| Sopimusasiakkaat -divisioona | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 35 237 | 46 097 | 68 755 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 373 | 549 | 893 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Suoramyynti -divisioona | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 13 363 | 18 886 | 24 245 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 361 | 841 | 1 182 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Konsernin palvelut | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 460 | 440 | 570 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 980 | 1 424 | 1 847 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto yhteensä | 49 061 | 65 423 | 93 270 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Segmenttien liiketulos | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Sopimusasiakkaat -divisioona | 189 | 1 136 | 2 091 |
——————————————————————————–
| Suoramyynti -divisioona | -255 | 1 268 | 1 090 |
——————————————————————————–
| Konsernin palvelut | -156 | -140 | -252 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketulos yhteensä | -222 | 2 264 | 2 929 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
——————————————————————————–
| | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | 4-6/08 |
| | | | | 8 | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto | 17 570 | 14 746 | 16 745 | 20 154 | 16 170 | 20 706 |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Liiketulos | -428 | 64 | -139 | 725 | 307 | 854 |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Katsauskauden | -581 | -113 | -341 | 388 | -96 | 354 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Tulos / osake, | -0,09 | -0,02 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,05 |
| euro | | | | | | |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| OMAT OSAKKEET | | | |
——————————————————————————–
| | 9/2009 | 12/2008 | 9/2008 |
——————————————————————————–
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 36 583 | 27 254 | 20 102 |
| lukumäärä | | | |
——————————————————————————–
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % |
——————————————————————————–
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 607 628 | 6 607 628 | 6 507 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET | | | |
——————————————————————————–
| | 9/2009 | 12/2008 | 9/2008 |
——————————————————————————–
| Annetut yrityskiinnitykset | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
——————————————————————————–
| Omavelkaiset takaukset tytäryhtiöiden | 3 160 | 200 | 200 |
| puolesta | | | |
——————————————————————————–
| Omavelkaiset takaukset muiden puolesta | 332 | 52 | 52 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–

WULFF-YHTIÖT OYJ
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

Talousjohtaja Petri Räsänen
p. (09) 5259 0050 tai gsm 040 728 1516
sähköposti: petri.rasanen@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi