WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kääntyi voitolliseksi

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj;n tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/.

1.1. – 30.6.2015 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 35,4 milj. euroa (37,3 milj. euroa). Liikevaihto laski -5,0 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) ja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 0,9 milj. euroa ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Liiketulos (EBIT) oli -0,4 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (-0,06). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,14 euroa (-0,06 euroa).
  • Omavaraisuusaste nousi katsauskaudella 44,3 prosenttiin (31.12.2014: 39,5 %).
  • Konserni myi liikelahjatoimintansa toukokuussa 2015 IDÉ House of Brands Finland Oy:lle kauppahintaan 0,8 milj. euroa. Kaupan johdosta konserniin realisoitui kertaluonteisia arvonalentumisia -0,9 milj. euroa.
  • Konserni arvioi vuoden 2015 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen.

  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014
Liikevaihto, milj. eur 35,4 37,3 16,3 17,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur 0,5 -0,4 0,3 -0,4
Liiketulos, milj. eur -0,4 -0,4 -0,6 -0,4
Tulos ennen veroja, milj. eur -0,5 -0,6 -0,7 -0,6
Tulos/osake, eur -0,14 -0,06 -0,12 -0,07
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä eur 0,07 -0,06 0,04 -0,07

KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Wulff keskittyi katsauskaudella yhä enemmän ydinliiketoimintaansa. Ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyntiä jatkettiin strategian mukaisesti ja liikelahjatoiminnasta luovuttiin. Tämän toimenpiteen negatiivinen tulosvaikutus vuoden toisella vuosineljänneksellä oli yhteensä noin 0,9 milj. euroa. Pidemmällä aikavälillä liikelahjatoiminnan myynnin odotetaan parantavan tulosta ja kassavirtaa.

Epävakaassa taloustilanteessa on erityisen ilahduttavaa saada aikaan taloudellisesti myönteistä kehitystä. Kun yrityksen oma suunta on vakaa ja toiminta strategian mukaista sekä asiakaslähtöisesti kehittyvää, näkyy se positiivisesti myös tuloksessa. Liiketoimintamme kassavirta oli positiivinen toisella neljänneksellä. Omavaraisuusaste on noussut ja korollinen nettovelkamme on selvästi viime vuotta pienempi. Aiempaa vahvempi taseemme ja hyvin onnistunut vuonna 2013 aloitettu kustannussäästöohjelma ovat luoneet hyvän pohjan liiketoimintamme jatkuvalle kehittämiselle ja kilpailuasemamme vahvistamiselle.

Elokuun 23. päivä on merkkipäivä Wulffille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Vietämme silloin 125-vuotisjuhliamme. Harva yritys voi kertoa selvinneensä maailmansodista, suurlamasta ja markkinoiden muutoksista. Wulff voi. Yksi tärkeimmistä menestystekijöistä Wulffilla on – ja on aina ollut – ostamisen helppous. On tärkeää tuntea asiakkaat ja tietää, mitä tuotteita ja palveluja he tarvitsevat ja miten he niitä haluavat hankkia. Kaiken kokoisille yrityksille löytyy mieluinen palvelukanava: kaikille avoin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, sopimusasiakkuus, alueellinen asiantuntija tai myymälä.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2015 liikevaihto oli 35,4 milj. euroa (37,3 milj. euroa), ja 16,3 milj. euroa (17,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (0,3 %) liikevaihdosta, ja 0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tulosta ennen poistoja rasitti toisella vuosineljänneksellä kirjatut kertaluonteiset käyttö- ja vaihto-omaisuuden alaskirjaukset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä. Tammi-kesäkuussa 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 milj. euroa (0,1 milj. euroa), ja toisella vuosineljänneksellä 0,5 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). 

Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,4 milj. euroa (-0,4 milj. euroa), eli -1,3 prosenttia (-1,0 %) liikevaihdosta, ja -0,6 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla liiketulosta rasitti kertaluonteiset vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset 0,2 milj. euroa liikelahjatoiminnan myynnistä sekä kertaluonteinen liikearvon arvonalentuminen liikelahjatoiminnasta 0,7 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa 2015 liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä parani 0,9 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2015, joka on muodostunut pääosin systemaattisesti toteutetuilla kustannussäästötoimenpiteillä. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2015 olivat 7,2 milj. euroa (8,4 milj. euroa), ja 3,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,2 milj. euroa (4,8 milj. euroa) tammi-kesäkuussa, ja 1,9 milj. euroa (2,4 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj. euroa (0,05 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,07 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).  Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). 

Tammi-kesäkuussa 2015 tulos ennen veroja oli -0,5 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), ja -0,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,4 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), ja toisella vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). 

Verojen jälkeinen tulos oli -0,9 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) tammi-kesäkuussa, ja -0,7 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeiseen tulokseen vaikutti tammi-maaliskuussa 2015 kirjattu arvonalentuminen 0,3 milj. euroa laskennallisista verosaamisista liikelahjatoiminnasta. Tammi-kesäkuussa verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), ja toisella vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,14 euroa (-0,06 euroa) tammi-kesäkuussa, ja -0,12 (-0,07) toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (-0,06) tammi-kesäkuussa ja 0,04 toisella vuosineljänneksellä (-0,07).

TUNNUSLUVUT

  II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto 16 265 17 515 35 439 37 290 74 262
Liikevaihdon muutos, % -7,1 % -15,6 % -5,0 % -14,2 % -11,1 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 252 -167 633 122 2 096
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,5 % -1,0 % 1,8 % 0,3 % 2,8 %
Liiketulos -631 -418 -446 -387 1 109
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,9 % -2,4 % -1,3 % -1,0 % 1,5 %
Tulos ennen veroja -656 -574 -475 -627 478
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -4,0 % -3,3 % -1,3 % -1,7 % 0,6 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -796 -425 -886 -412 696
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta -4,9 % -2,4 % -2,5 % -1,1 % 0,9 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,12 -0,07 -0,14 -0,06 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,7 % -3,8 % -7,2 % -4,2 % 4,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,0 % -2,5 % -2,0 % -2,5 % 3,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,3 % 37,4 % 44,3 % 37,4 % 39,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 39,3 % 70,2 % 39,3 % 70,2 % 36,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,74 1,79 1,74 1,79 1,95
Liiketoiminnan rahavirta 1 287 -564 -36 -2 183 -205
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 44 162 138 400 488
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,3 % 0,9 % 0,4 % 1,1 % 0,7 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 247 282 236 282 268
Henkilöstö kauden lopussa 233 269 233 269 240

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu, ja Wulffin on tarvittaessa sopeuduttava markkinoiden kehitykseen.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen Sakari (Saku) Ropponen menehtyi 30.7.2015. Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on tapahtuman johdosta kokoontunut ja järjestäytynyt uudelleen. Sakari Ropposen tehtävät hallituksessa on toistaiseksi jaettu muille hallituksen jäsenille. 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja.

Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff päivitti tulevaisuudennäkymänsä 18.5.2015, ja sen mukaisesti Wulff arvioi vuoden 2015 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. Wulff arvioi osavuosikatsauksessa 1.1.-31.3.2015 vuoden 2015 liiketuloksen olevan positiivinen.

Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2015:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2015                  to 5.11.2015

Vantaalla 5.8.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi