Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2013 Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta

OSAVUOSIKATSAUS           6.8.2013 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta

  • Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (45,4 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 20,7 milj. euroa (22,0 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
  • Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,08 milj. euroa (0,84 milj. euroa) eli -0,2 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,49 milj. euroa (0,36 milj. euroa) eli -2,3 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta.
  • Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,65 milj. euroa (0,32 milj. euroa) eli -1,5 prosenttia (0,7 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,77 milj. euroa (0,11 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (0,03 euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,12 euroa (0,00 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
  • Omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
  • Oma pääoma osaketta kohden oli 2,30 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).
  • Keväällä 2013 Wulff etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (45,4 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 20,7 milj. euroa (22,0 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski neljä prosenttia viime vuodesta. Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,08 milj. euroa (0,84 milj. euroa) eli -0,2 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,49 milj. euroa (0,36 milj. euroa) eli -2,3 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta. Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,65 milj. euroa (0,32 milj. euroa) eli -1,5 prosenttia (0,7 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,77 milj. euroa (0,11 milj. euroa). Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään toimistotarvikemarkkinoilla. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vaikea markkinatilanne on heikentänyt tuotteidemme ja palvelujemme kysyntää. On todennäköistä, ettemme saavuta vuoden 2012 liikevoittotasoa. Isot yritykset ja konsernit ovat sopeuttaneet toimintojaan vähentämällä henkilöstöä ja karsimalla toimintoja, mikä on vaikuttanut suoraan myyntiimme. Markkinatilanteeseen on ollut tärkeää reagoida nopeasti ja olemmekin sopeuttaneet omia toimintojamme ja kulurakennetta. Organisaatiouudistukset ja säästöohjelmat alkavat vaikuttamaan tulokseemme positiivisesti loppuvuoden aikana. Uskomme vahvasti oikeisiin asioihin panostamisen tuovan tulosta. Strategiamme mukaisesti fokuksessamme ovat Wulffin kilpailukyvyn jatkuva parantaminen ja mahdollisimman kustannustehokas toiminta. Markkinoiden vilkastuessa olemme alamme edelläkävijänä ja ammattitaitoisimpana yhteistyökumppanina hyvässä asemassa palvelemassa asiakkaita mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Yleisen taloudellisen tilanteen ollessa heikko asiakkaat hakevat yhteistyökumppaneiltaan erityisesti ratkaisuja, joilla on mahdollista saada kustannussäästöjä ja niitä Wulffilla on tarjota. Esimerkiksi verkkokauppamme Wulffinkulma.fi on pienille ja keskisuurille yrityksille ja kuluttajille nopea ja kustannustehokas toimistomaailman tuotteiden hankintakanava.”

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa nettomääräisesti -0,29 milj. euroa (-0,04 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,09 milj. euroa (0,13 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,21 milj. euroa (+0,07 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,24 milj. euroa (-0,05 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli -0,94 milj. euroa (0,28 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja -1,01 milj. euroa (0,06 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli -0,72 milj. euroa (0,23 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,77 milj. euroa (0,05 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (0,03 euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,12 euroa (0,00 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -3,4 prosenttia (1,6 %) tammi-kesäkuussa ja -3,7 prosenttia (0,4 %) toisella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -4,2 prosenttia (1,3 %) tammi-kesäkuussa ja -4,5 prosenttia (0,3 %) toisella vuosineljänneksellä.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Tammi-kesäkuussa Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 36,6 milj. euroa (38,0 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,03 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 17,1 milj. euroa (18,4 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun.

Kansainväliset messupalvelut ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Keväällä 2013 Wulff Entre etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille avaamalla oman toimipaikan Etelä-Ruotsiin. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina Suomessa, Venäjällä ja Saksassa. Myös Ruotsista on saatu hankittua asiakkaita, joilta on jo saatu hyvää palautetta Wulff Entren palveluista ja osaamisesta. Vuonna 2013 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.

Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus ovat pysyneet hyvällä tasolla. Lähes 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Skandinaviasta ja Wulffin asema Skandinavian markkinoilla vahvistuu jatkuvasti. Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia asiakkaita. 

Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Wulff-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Kesällä 2013 Wulffin Helsingin myymälä muutti uusiin toimitiloihin Konalaan. Uusi myymälä sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella vilkkaassa yrityskeskittymässä, joten uusia asiakkaita tavoitetaan runsaasti. Tänä vuonna myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Myymälöistä löytyy myös ajankohtainen sesongin liikelahjavalikoima.

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Liike- ja mainoslahjamarkkinat eivät ole toipuneet aikaisempien vuosien tasolle. Wulffin asiakkaiden omat säästö- ja tehostamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet negatiivisesti konsernin liike- ja mainoslahjojen kysyntään.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-kesäkuussa Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 6,9 milj. euroa (7,4 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 3,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,04 milj. euroa (0,01 milj. euroa).

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Toimintaa sujuvoitetaan esimerkiksi myynnin tuen järjestelmien yhtenäistämisellä.

Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori. Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti rekrytointialan ammattilaisten kanssa. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. Wulffilla on jatkuva valmius työllistää jopa 100 uutta myyntineuvottelijaa toimintamaihinsa Suomessa ja Skandinaviassa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 0,8 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,51 milj. euroa (0,32 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 0,07 milj. euroa (0,16 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osinkoja maksettiin emoyhtiön osakkeenomistajille 0,52 milj. euroa (0,46 milj. euroa) ja tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille 0,11 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n vähemmistöosakkeiden lunastuksesta tytäryhtiön avainhenkilöltä maksettiin 0,03 milj. euroa. Tammi-kesäkuussa lainoja nostettiin nettomääräisesti 1,11 milj. euroa (0,53 milj. euroa netto). Toisen vuosineljänneksen aikana lainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,17 milj. euroa (0,64 milj. euroa netto).

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,7 milj. euroa tammi-kesäkuussa (-1,0 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,1 miljoonaa euroa.  

Kesäkuun lopussa 2013 konsernin omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,30 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,77 euroa (1,90 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 11,6 milj. euroa (12,4 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana helmikuussa 2011 päätettyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustusjärjestelmää hallitus päätti toukokuussa 2013 luovuttaa konsernin avainhenkilölle vastikkeetta 6 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joita osakkeiden saaja ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Kesäkuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (30.6.2012: 85 000), mikä vastasi 1,2 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuussa 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 321 (333) henkilöä. Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 315 (321) henkilöä, joista 118 (121) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

Wulffin vuoden 2013 teemat ovat ’Välitämme ammattitaidolla’ ja ’Palautteenannon ja hyödyntämisen mestariksi’. Wulff onkin saanut paljon positiivista palautetta koulutus- ja kehitysohjelmiensa uudistamisesta. Valmentava johtaminen ja sataprosenttisesti vastuullinen työskentelytapa ovat tärkeässä roolissa rakennettaessa hyvinvoivaa, kehittyvää ja menestyvää organisaatiota. Wulffilaiseen kulttuuriin kuuluu, että kaikki tietävät oman työpanoksensa merkityksen: jokaisella wulffilaisella on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti asiakkaan kokemukseen Wulffista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Vuonna 2013 markkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja konsernin tuotteiden kysyntä on laskenut viime vuodesta. Konsernin johdon ennusteen mukaan näyttää todennäköiseltä, että edellisen vuoden liikevoittotasoa ei saavuteta. Tehostamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja konsernissa keskitytään kannattavuuteen eniten vaikuttaviin sisäisiin toimenpiteisiin. Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2013

Wulff julkistaa tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksensa tiistaina 5.11.2013.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
Liiketoiminnan muut tuotot 14 34 55 122 200
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 800 -14 078 -28 452 -28 962 -58 260
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 626 -4 867 -9 474 -9 939 -18 755
Liiketoiminnan muut kulut -2 817 -2 764 -5 692 -5 747 -11 155
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -486 364 -79 840 2 269
Poistot -283 -258 -570 -519 -1 136
Liikevoitto/-tappio -769 106 -649 321 1 132
Rahoitustuotot -44 28 64 126 272
Rahoituskulut -191 -75 -356 -167 -413
Voitto/Tappio ennen veroja -1 005 58 -941 281 990
Tuloverot 240 -10 224 -54 -100
Tilikauden voitto/tappio -765 47 -717 227 890
           
Jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille -760 25 -731 198 717
   Määräysvallattomille omistajille -5 23 14 28 173
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR -0,12 0,00 -0,11 0,03 0,11
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Tilikauden voitto/tappio -765 47 -717 227 890
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot -222 22 -122 89 181
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -17 -33 -31 -5 -22
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -239 -11 -153 84 159
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 003 37 -870 311 1 049
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille -953 13 -857 252 839
   Määräysvallattomille omistajille -50 24 -13 59 210
TASE          
1000 euroa     30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo     9 491 9 500 9 546
Muut aineettomat hyödykkeet     1 343 1 218 1 308
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 757 2 137 1 890
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     35 78 43
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     277 361 327
Laskennalliset verosaamiset     2 358 1 835 1 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä     15 260 15 129 15 085
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     9 293 10 060 10 236
Lyhytaikaiset saamiset          
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     20 52 16
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     14 548 15 085 13 350
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     3 60 78
Rahavarat     1 056 1 469 2 749
Lyhytaikaiset varat yhteensä     24 919 26 725 26 429
           
VARAT YHTEENSÄ     40 179 41 854 41 513
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Oma pääoma yhteensä          
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:          
   Osakepääoma     2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman
   rahasto
    223 223 223
   Kertyneet voittovarat     4 476 5 257 5 849
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 110 1 135 1 283
Oma pääoma yhteensä     16 121 16 928 17 667
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset pitkäaikaiset velat     5 462 6 633 6 008
Laskennalliset verovelat     92 121 102
Pitkäaikaiset velat yhteensä     5 554 6 754 6 109
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset lyhytaikaiset velat     3 342 2 378 1 685
Korottomat lyhytaikaiset velat     15 162 15 794 16 052
Lyhytaikaiset velat yhteensä     18 504 18 172 17 737
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     40 179 41 854 41 513

RAHAVIRTALASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
   Myynnistä saadut maksut 20 800 22 918 42 293 46 369 93 018
   Liiketoiminnan muista tuotoista
   saadut maksut
20 6 65 22 65
   Maksut liiketoiminnan kuluista -20 328 -22 189 -43 508 -45 563 -89 063
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 491 736 -1 150 827 4 020
   Maksetut korot -30 -6 -84 -81 -169
   Saadut korot liiketoiminnasta 11 1 19 32 39
   Maksetut tuloverot -200 -55 -402 -415 -592
Liiketoiminnan rahavirta 273 676 -1 618 365 3 297
           
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineettomiin ja
   aineellisiin hyödykkeisiin
-76 -193 -566 -517 -946
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
7 37 53 202 269
   Muiden pitkäaikaisten
   sijoitusten myynti
        12
   Myönnetyt lainat -3 -6 -6 -6 -13
   Lainasaamisten takaisinmaksut 0 1 33 5 8
Investointien rahavirta -72 -160 -485 -316 -670
           
Rahoituksen rahavirta:          
   Maksetut osingot -611 -491 -632 -531 -531
   Saadut osingot     7 20 20
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista   -2 -33 -129 -129
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
  81   81 81
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
5 8 82 -3 -32
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
129 -79 1 890 156 -254
   Pitkäaikaisten lainojen nostot       355 355
   Pitkäaikaisten lainojen
   takaisinmaksut
-295 -557 -778 -1 044 -1 952
Rahoituksen rahavirta -772 -1 039 536 -1 096 -2 443
           
Rahavarojen muutos -571 -523 -1 566 -1 048 184
Rahavarat kauden alussa 1 747 1 973 2 749 2 464 2 464
Rahavarojen muuntoero -120 18 -127 52 101
Rahavarat kauden lopussa 1 056 1 469 1 056 1 469 2 749

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi            
      tetun            
      va         Mää  
      paan         räys  
    Yli oman         vallat  
* vero- Osa kurs pää     Kerty   tomien  
vaikutus ke si oman Omat Muun neet   omis  
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           198 198 28 227
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         58   58 31 89
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -5 -5   -5
Tilikauden laaja tulos *         58 194 252 59 311
Osingonjako           -457 -457 -74 -531
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           1 1   1
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 30.6.2012 2 650 7 662 223 -272 -58 5 587 15 793 1 135 16 928
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto / tappio           717 717 173 890
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         144   144 37 181
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -22 -22   -22
Tilikauden laaja tulos *         144 695 839 210 1 049
Osingonjako           -457 -457 -77 -534
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 31.12.2012 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
                   
Oma pääoma 1.1.2013 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
Tilikauden voitto / tappio           -731 -731 14 -717
Muut laajan tuloksen erät*:                  
   Muuntoerot         -95   -95 -27 -122
   Myytävissä olevien
   sijoitusten arvonmuutos
          -31 -31   -31
Tilikauden laaja tulos *         -95 -762 -857 -13 -870
Osingonjako           -522 -522 -110 -632
Omien osakkeiden luovutus       12   -12 0   0
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -49 -49
Oma pääoma 30.6.2013 2 650 7 662 223 -260 -67 4 803 15 011 1 110 16 121

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
           
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 17 124 18 380 36 611 37 953 76 250
Suoramyynti-divisioona 3 661 3 699 6 914 7 446 14 023
Konsernipalvelut 192 295 394 588 1 079
Segmenttien väliset eliminoinnit -234 -335 -435 -622 -1 114
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona -492 350 -26 854 2 041
Suoramyynti-divisioona -40 5 -127 -89 -38
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -237 -250 -496 -444 -872
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ -769 106 -649 321 1 132
TUNNUSLUVUT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
Liikevaihdon muutos, % -5,9 % -9,6 % -4,1 % -8,6 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -486 364 -79 840 2 269
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta -2,3 % 1,7 % -0,2 % 1,9 % 2,5 %
Liiketulos -769 106 -649 321 1 132
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,7 % 0,5 % -1,5 % 0,7 % 1,3 %
Tulos ennen veroja -1 005 58 -941 281 990
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -4,8 % 0,3 % -2,2 % 0,6 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) -760 25 -731 198 717
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -3,7 % 0,1 % -1,7 % 0,4 % 0,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,12 0,00 -0,11 0,03 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,52 % 0,28 % -4,24 % 1,33 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,70 % 0,41 % -3,37 % 1,55 % 4,67 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,6 % 42,9 % 42,6 % 42,9 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 47,7 % 43,8 % 47,7 % 43,8 % 27,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,30 2,42 2,30 2,42 2,51
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 70 209 535 519 972
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,3 % 0,9 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 85 000 79 000 85 000 85 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 320 333 321 333 343
Henkilöstö kauden lopussa 315 321 315 321 326

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Liikevaihto, 1000 euroa 20 743 22 742 25 105 19 768 22 039 23 326
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa -486 407 959 470 364 476
Liiketulos, 1000 euroa -769 120 637 174 106 216
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -1 005 64 525 184 58 223
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa -760 29 369 150 25 174
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) -0,12 0,00 0,06 0,02 0,00 0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Myynnit lähipiirille 46 37 108 91 203
Ostot lähipiiriltä 8 4 58 9 80
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 21 0 21 0 0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 0 68 0 68 33
Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille 0 0 0 0 0

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset          
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     7 550 7 550 7 550
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden     
   osakkeet
    4 018 4 018 4 018
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti
   noteeratut osakkeet
    145 209 187
   Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset     254 265 272
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen
   ulkopuolisista vastuista
    219 227 232
Muiden puolesta annetut takaukset     81 145 114
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     5 451 5 966 6 033

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti. Kovenanttitarkastelu tehdään sopimusten mukaisesti seuraavan kerran tilinpäätöstilanteessa 31.12.2013.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 5.8.2013

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi