Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012

OSAVUOSIKATSAUS           10.8.2012 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

Liikevaihto laski, nettotulos ja rahavirta paranivat

  • Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski lähes 9 prosenttia 45,4 milj. euroon edellisvuoden 49,6 milj. eurosta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,0 milj. euroa (24,4 milj. euroa).
  • Ensimmäisen vuosipuoliskon voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,84 milj. euroa (1,04 milj. euroa) eli 1,9 prosenttia (2,1 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,36 milj. euroa (0,76 milj. euroa) eli 1,7 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta.
  • Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 0,32 milj. euroa (0,50 milj. euroa) eli 0,7 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,11 milj. euroa (0,49 milj. euroa).
  • Koko katsauskauden verojen jälkeinen voitto nousi 0,23 milj. euroon (0,13 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä verojen jälkeinen voitto oli 0,05 milj. euroa (0,29 milj. euroa).
  • Alkuvuoden 2012 osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (0,01 euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,04 euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen: 0,37 milj. euroa koko katsauskaudella (-2,71 milj. euroa) ja 0,68 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä (-0,69 milj. euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski lähes 9 prosenttia 45,4 milj. euroon edellisvuoden 49,6 milj. eurosta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,0 milj. euroa (24,4 milj. euroa). Koko katsauskauden nettotulos ja rahavirta kehittyivät kuitenkin positiivisesti toimintojen tehostamisen ja kannattavaan liiketoimintaan keskittymisen ansiosta. Kannattavuus parani Sopimusasiakkaat-divisioonassa, jossa varsinkin messupalveluja tarjoava Wulff Entre teki selkeän tulosparannuksen alkuvuoteen 2011 verrattuna. Konsernin liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen sekä Skandinavian suoramyyntitoimintojen uudelleenorganisointikustannukset toivat katsauskaudelle kertaluonteisia kuluja.

Ensimmäisen vuosipuoliskon voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,84 milj. euroa (1,04 milj. euroa) eli 1,9 prosenttia (2,1 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,36 milj. euroa (0,76 milj. euroa) eli 1,7 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 0,32 milj. euroa (0,50 milj. euroa) eli 0,7 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 0,11 milj. euroa (0,49 milj. euroa). Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Liikevaihdon laskuun vaikutti yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen. Markkinat eivät ole kehittyneet suotuisasti ja asiakkaiden kysyntä ei ole ollut odotusten mukaista. Vaikka olemme voittaneet uusia asiakkaita, liikevaihtomme on laskenut viime vuodesta. Uskon, että keskittymällä asiakkaidemme palvelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla sekä panostamalla myyntiin ja pohjoismaisen konseptimme kehittämiseen vahvistamme asemaamme Skandinaviassa edelleen ja saamme palvella asiakkaitamme jatkossakin kotimaisena markkinajohtajana. Hyvän tuloksen varmistamme strategiamme mukaisella fokusoinnilla kannattavaan liiketoimintaan ja toimintojen tehostamiseen. Jatkamme myös varaston kierron tehostamista, jossa olemme onnistuneet hyvin alkuvuonna. Omavaraisuusasteemme nousi lähes neljä prosenttiyksikköä vertailukaudesta. Tavoitteenamme on saavuttaa Pohjoismaiden markkinajohtajuus seuraavan viiden vuoden aikana. Avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa on liiketoimintojemme kehittäminen yhdessä henkilöstömme ja asiakkaiden kanssa. Meillä on ollut kunnia olla alamme edelläkävijä jo yli 120 vuotta – elokuun 23. päivä vietämme Wulffin 122-vuotisjuhlia.” 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,04 milj. euroa (-0,28 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,13 milj. euroa (0,19 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,07 milj. euroa (-0,11 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,05 milj. euroa (-0,17 milj. euroa).

Koko katsauskauden tulos ennen veroja nousi 0,28 milj. euroon (0,23 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto nousi 0,23 milj. euroon ollen 0,09 milj. euroa parempi kuin alkuvuonna 2011 (0,13 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen veroja oli 0,06 milj. euroa (0,32 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto oli 0,05 milj. euroa (0,29 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa koko alkuvuodelta (0,01 euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,04 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 1,55 prosenttia (1,48 %) koko katsauskaudella ja 0,41 prosenttia (1,55 %) toisella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 1,33 prosenttia (0,80 %) koko katsauskaudella ja 0,28 prosenttia (1,78 %) toisella vuosineljänneksellä. 

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messupalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 38,0 milj. euroa (41,1 milj. euroa) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja 18,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla divisioonan liikevoitto oli 0,85 milj. euroa eli 0,21 milj. euroa parempi kuin vertailukaudella (0,64 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,35 milj. euroa (0,52 milj .euroa). Konsernin liikelahjatoimintojen yhdistäminen ja kehittäminen toivat katsauskaudelle kertaluonteisia kuluja. Yhtiön strategian mukaisesti palvelujen jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää panostaa ja myös konsernin rakennetta uudistaa tarvittaessa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n hyvällä tasolla ollut tulos parantui edelleen ja myös Suomen toimistotarvikkeiden ja -palvelujen myyntiin keskittyneissä yrityksissä, Wulff Oy Ab:ssa ja Torkkelin Paperi Oy:ssä, tehtiin aikaisempaa parempaa tulosta. Erityisen hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia.

Messupalveluja tarjoava Wulff Entre jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Keskittyminen kannattavien palvelujen ja yhtiön erityisosaamisen, kansainvälisten messupalvelujen myyntiin on tuottanut erinomaista tulosta. Panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Vuonna 2012 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista lukuisiin uusiin maihin. 

Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Wulff-konsernin liikelahjayritykset, kaksi Suomen vanhinta liike- ja mainoslahjaosaajaa, Ibero Liikelahjat Oy ja KB-tuote Oy, yhdistyivät keväällä Wulff Liikelahjat Oy:ksi. Uusi nimi ja yhteinen brändi kertoo asiakkaalle kaiken oleellisen: palveluksessanne Wulff Liikelahjat Oy:n ammattilaiset. Wulff Liikelahjat Oy:n tavoitteena on olla Suomen suurin ja vahvin liikelahjatoimija.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 7,4 milj. euroa (8,6 milj. euroa) koko katsauskaudella ja 3,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liiketulos oli -0,09 milj. euroa (0,25 milj. euroa) koko katsauskaudella ja 0,01 milj. euroa (0,18 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Tulokseen vaikuttivat muun muassa Skandinavian suoramyyntitoimintojen uudelleenorganisointikustannukset.

Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-ohjelman käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen. Ajanmukaisilla ja yhtenäisillä työkaluilla sekä järjestelmillä säästetään aikaa ja helpotetaan myyjien työtä – aikaa asiakastyöhön jää enemmän.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on Wulffin kasvun moottori. Myyjien lukumäärä ja osaamistaso vaikuttavat erityisesti Suoramyynnin tuloksellisuuteen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. Vuonna 2012 henkilöstön kehitys- ja koulutusohjelmaa on uudistettu. Erityisesti on panostettu säännölliseen esimiesvalmennukseen.

Myynti on hyvä johtamiskoulu ja myyntiosaamista arvostetaan myös suomalaisissa yrityksissä yhä enemmän ja laajemmin. Wulff on tunnettu myynnin korkeakouluna. Kasvavana ja kansainvälistyvänä konsernina sillä on mahdollisuus työllistää niin toimistoalan ja myynnin konkareita kuin myyntiurallaan ensi askeleita ottavia sekä alanvaihtajia. Konsernilla on mahdollisuudet työllistää myös loppuvuonna runsaasti uusia myyntineuvottelijoita sen toimintamaihin.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen: 0,37 milj. euroa koko katsauskaudella (-2,71 milj. euroa) ja 0,68 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä (-0,69 milj. euroa). Konserni on tehostanut käyttöpääoman hallintaa ja vaihto-omaisuuteen sitoutui -1,53 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.

Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,32 milj. euroa (0,21 milj. euroa) koko katsauskaudella ja 0,16 milj. euroa (0,16 milj. euroa) toisen vuosineljänneksen aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,46 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n ja Wulff Direct AS:n vähemmistöosakkeiden lunastuksista ja myynneistä tytäryhtiöiden avainhenkilöille maksettiin nettomääräisesti 0,05 milj. euroa alkuvuonna 2012.

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavirta oli -1,05 milj. euroa (-2,77 milj. euroa) koko katsauskaudella ja -0,52 milj. euroa (-0,19 milj. euroa) toisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden alussa rahavaroja oli 2,46 miljoonaa euroa ja kesäkuun 2012 lopussa 1,47 miljoonaa euroa.  

Alkuvuoden aikana konsernin omavaraisuusaste nousi 42,9 prosenttiin (31.12.2011: 40,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,42 euroa (31.12.2011: 2,45 euroa).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,90 euroa (2,38 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 12,4 milj. euroa (15,5 milj. euroa).

Alkuvuonna ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana konsernin osakeperusteista kannustusjärjestelmää helmikuussa 2012 luovutettiin avainhenkilölle 5 000 omaa osaketta. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 (30.6.2011: 90 000) omaa osaketta, mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2013 mennessä.

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuussa 2012 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 333 (364) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 321 (357) henkilöä, joista 121 (130) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vuonna 2012.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.

Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Myös vuonna 2012 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Konsernin johdon ennusteen mukaan koko vuoden 2012 liikevaihto jää viime vuoden tasosta (2011: 99 milj. euroa), mutta tehostamistoimien ansiosta konsernilla on edelleen hyvät edellytykset kasvattaa liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä (2011: 1,6 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2012

Wulff julkistaa tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksensa torstaina 8.11.2012. Wulffin taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla myös osoitteessa www.wulff.fi.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 22 039 24 390 45 365 49 632 99 129
Liiketoiminnan muut tuotot 34 46 122 177 238
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 078 -15 491 -28 962 -32 568 -65 532
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 867 -4 961 -9 939 -10 006 -19 204
Liiketoiminnan muut kulut -2 764 -3 228 -5 747 -6 197 -11 942
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 364 756 840 1 038 2 689
Poistot -258 -265 -519 -537 -1 095
Liikevoitto/-tappio 106 491 321 502 1 595
Rahoitustuotot 28 46 126 105 182
Rahoituskulut -75 -219 -167 -382 -637
Voitto/Tappio ennen veroja 58 318 281 225 1 139
Tuloverot -10 -24 -54 -92 -320
Tilikauden voitto/tappio 47 294 227 133 819
           
Jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 25 241 198 61 634
   Määräysvallattomille omistajille 23 53 28 72 185
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR 0,00 0,04 0,03 0,01 0,10
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Tilikauden voitto/tappio 47 294 227 133 819
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot 22 -28 89 -31 34
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -33 -22 -5 -13 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -11 -50 84 -44 30
Tilikauden laaja tulos yhteensä 37 244 311 89 849
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
   Emoyhtiön omistajille 13 191 252 72 663
   Määräysvallattomille omistajille 24 53 59 17 186
TASE          
1000 euroa     30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo     9 500 9 414 9 467
Muut aineettomat hyödykkeet     1 218 1 449 1 355
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     2 137 1 907 2 102
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          
   Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat     78 121 97
   Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat     361 424 367
Laskennalliset verosaamiset     1 835 1 239 1 621
Pitkäaikaiset varat yhteensä     15 129 14 555 15 008
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     10 484 12 015 11 280
Lyhytaikaiset saamiset          
   Korolliset lyhytaikaiset saamiset     52 0 51
   Korottomat lyhytaikaiset saamiset     14 661 14 927 15 646
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     60 99 56
Rahavarat     1 469 1 636 2 464
Lyhytaikaiset varat yhteensä     26 725 28 677 29 497
           
VARAT YHTEENSÄ     41 854 43 232 44 505
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Oma pääoma yhteensä          
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:          
   Osakepääoma     2 650 2 650 2 650
   Ylikurssirahasto     7 662 7 662 7 662
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     223 223 223
   Kertyneet voittovarat     5 257 4 867 5 461
Määräysvallattomien omistajien osuus     1 135 1 067 1 198
Oma pääoma yhteensä     16 928 16 469 17 195
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset pitkäaikaiset velat     6 633 7 951 7 409
Laskennalliset verovelat     121 123 128
Pitkäaikaiset velat yhteensä     6 754 8 073 7 537
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset lyhytaikaiset velat     2 378 3 933 2 135
Korottomat lyhytaikaiset velat     15 794 14 757 17 639
Lyhytaikaiset velat yhteensä     18 172 18 689 19 773
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.     41 854 43 232 44 505
RAHAVIRTALASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
   Myynnistä saadut maksut 22 918 25 557 46 369 49 329 98 153
   Liiketoiminnan muista tuotoista saadut   
   maksut
6 21 22 72 130
   Maksut liiketoiminnan kuluista -22 189 -26 098 -45 563 -51 779 -96 462
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 736 -521 827 -2 378 1 821
   Maksetut korot -23 -68 -98 -146 -278
   Saadut korot liiketoiminnasta 18 21 49 39 93
   Maksetut tuloverot -55 -123 -415 -229 -605
Liiketoiminnan rahavirta 676 -691 365 -2 713 1 031
           
Investointien rahavirta:          
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
   hyödykkeisiin
-193 -237 -517 -663 -1 253
   Aineettomien ja aineellisten
   hyödykkeiden luovutustulot
37 81 202 453 456
   Myönnetyt lainat -6 -11 -6 -12 -12
   Lainasaamisten takaisinmaksut 1 0 5 74 74
Investointien rahavirta -160 -168 -316 -148 -735
           
Rahoituksen rahavirta:          
   Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 0 -3 -3
   Maksetut osingot -491 -350 -531 -397 -433
   Saadut osingot 0 18 20 21 40
   Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista -2 -409 -129 -982 -982
   Saadut maksut
   tytäryhtiöosakemyynneistä
81 0 81 0 0
   Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta
   (netto)
8 10 -3 -99 -56
   Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
   takaisinmaksut
-79 1 423 156 2 480 173
   Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 355 0 385
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -557 -19 -1 044 -930 -1 348
Rahoituksen rahavirta -1 039 673 -1 096 90 -2 226
           
Rahavarojen muutos -523 -186 -1 048 -2 771 -1 930
Rahavarat kauden alussa 1 973 1 804 2 464 4 379 4 379
Rahavarojen muuntoero 18 18 52 28 15
Rahavarat kauden lopussa 1 469 1 636 1 469 1 636 2 464

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
      Sijoi-            
      tetun            
      va-         Mää-  
      paan         räys-  
* vero-   Yli- oman         vallat  
vaikutus Osa- kurs- pää-     Kerty-   tomien  
huomioituna ke- si oman Omat Muun- neet   omis-  
  pää- rahas- rahas- osak- to- voitto   tajien  
  oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto /tappio           61 61 72 133
Muut laajan tuloksen erät*:                  
  Muuntoerot         24   24 -55 -31
  Myytävissä olevien
  sijoitusten arvonmuutokset
          -13 -13   -13
Tilikauden laaja tulos *         24 48 72 17 89
Osingonjako           -325 -325 -72 -397
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut           3 3   3
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 30.6.2011 2 650 7 662 223 -283 -125 5 275 15 402 1 067 16 469
                   
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 -149 5 549 15 656 1 158 16 814
Tilikauden voitto /tappio           634 634 185 819
Muut laajan tuloksen erät*:                  
  Muuntoerot         33   33 1 34
  Myytävissä olevien  
  sijoitusten arvonmuutokset
          -4 -4   -4
Tilikauden laaja tulos *         33 630 663 186 849
Osingonjako           -325 -325 -110 -435
Omien osakkeiden hankinta       -3     -3   -3
Osakeperusteiset maksut           5 5   5
Omistusosuuden muutokset             0 -36 -36
Oma pääoma 31.12.2011 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
                   
Oma pääoma 1.1.2012 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
Tilikauden voitto /tappio           198 198 28 227
Muut laajan tuloksen erät*:                  
  Muuntoerot         58   58 31 89
  Myytävissä olevien
  sijoitusten arvonmuutokset
          -5 -5   -5
Tilikauden laaja tulos *         58 194 252 59 311
Osingonjako           -457 -457 -74 -531
Omien osakkeiden luovutus       11   -11 0   0
Osakeperusteiset maksut           1 1   1
Omistusosuuden muutokset             0 -48 -48
Oma pääoma 30.6.2012 2 650 7 662 223 -272 -58 5 587 15 793 1 135 16 928

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
           
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 18 380 20 137 37 953 41 098 82 542
Suoramyynti-divisioona 3 699 4 299 7 446 8 591 16 397
Konsernipalvelut 295 267 588 522 1 138
Segmenttien väliset eliminoinnit -335 -313 -622 -579 -948
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 22 039 24 390 45 365 49 632 99 129
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat-divisioona 350 523 854 643 2 136
Suoramyynti-divisioona 5 179 -89 246 215
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -250 -210 -444 -387 -756
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 106 491 321 502 1 595
TUNNUSLUVUT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 22 039 24 390 45 365 49 632 99 129
Liikevaihdon muutos, % -9,6 % 1,6 % -8,6 % 8,8 % 6,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 364 756 840 1 038 2 689
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,7 % 3,1 % 1,9 % 2,1 % 2,7 %
Liiketulos 106 491 321 502 1 595
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,5 % 2,0 % 0,7 % 1,0 % 1,6 %
Tulos ennen veroja 58 318 281 225 1 139
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,3 % 1,3 % 0,6 % 0,5 % 1,1 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 25 241 198 61 634
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,1 % 1,0 % 0,4 % 0,1 % 0,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,04 0,03 0,01 0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,28 % 1,78 % 1,33 % 0,80 % 4,82 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,41 % 1,55 % 1,55 % 1,48 % 5,45 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,9 % 39,3 % 42,9 % 39,3 % 40,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 43,8 % 61,5 % 43,8 % 61,5 % 40,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,42 2,36 2,42 2,36 2,45
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 209 217 519 574 1 167
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,2 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 85 000 90 000 85 000 90 000 90 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 333 366 333 364 365
Henkilöstö kauden lopussa 321 357 321 357 359

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto, 1000 euroa 22 039 23 326 27 526 21 971 24 390 25 242
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 364 476 1 084 567 756 282
Liiketulos, 1000 euroa 106 216 785 308 491 10
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 58 223 763 151 318 -93
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 25 174 468 105 241 -180
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,00 0,03 0,07 0,02 0,04 -0,03
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Myynnit lähipiirille 37 23 91 98 184
Ostot lähipiiriltä 4 12 9 19 30
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 0 0 0 0 6
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 68 77 68 77 87

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 euroa     30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset          
   Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     7 350 7 350 7 350
   Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi     900 900 900
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden
   osakkeet
    3 284 3 284 3 284
   Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti
   noteeratut osakkeet
    209 272 215
   Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset     265 257 258
   Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen
   ulkopuolisista vastuista
    227 221 222
Muiden puolesta annetut takaukset     145 206 176
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut     5 966 6 202 5 861

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 omavaraisuusaste oli 40,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku ylitti 3,5 kovenanttiehtojen mukaisesti.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 9.8.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi