Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2011

OSAVUOSIKATSAUS                            10.8.2011 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2011

Liikevaihdon kasvu jatkui ja liiketulos vertailukautta parempi

  • Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konsernin liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 49,6 milj. euroa (45,6 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 milj. euroa (24,0 milj.euroa). Katsauskauden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut yhtiön onnistuneet tehostamistoimenpiteet ja talouden elpyminen.
  • Toisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,76 milj. euroon vertailukauden 0,00 milj. eurosta. Koko katsauskaudella tammi-kesäkuussa voitto ennen poistoja oli 1,04 milj. euroa (0,06 milj. euroa).
  • Toisen vuosineljänneksen liiketulos kääntyi 0,49 milj. euroa voitolliseksi, kun vertailukaudella liiketulos oli 0,29 milj. euroa tappiolla. Koko katsauskauden liikevoitto oli 0,50 milj. euroa eli 0,95 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten (-0,45 milj. euroa).
  • Osakekohtainen voitto oli 0,04 euroa (-0,02 euroa) toisella vuosineljänneksellä ja 0,01 euroa (-0,06 euroa) koko alkuvuodelta.
  • Yhtiön johdon arvion mukaan konsernin koko vuoden 2011 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2010 tasosta ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2010.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Liikevaihdon positiivista kehitystä on edesauttanut konsernissa onnistuneesti toteutetut tehostamistoimenpiteet ja talouden elpyminen. Katsauskaudella toimistomaailman markkinat ovat jatkaneet viime vuoden lopulla alkanutta kasvuaan. Markkinat eivät ole kuitenkaan palanneet vielä muutaman vuoden takaiselle tasolleen ja konsernin johto uskookin markkinoiden kasvun jatkuvan.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konsernin liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 49,6 milj. euroa (45,6 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 milj. euroa eli 1,6 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (24,0 milj.euroa). Liikevaihdon kasvuun molemmissa divisioonissa ja konsernin kaikissa toimintamaissa ovat vaikuttaneet panostukset myyntiin ja uusasiakashankintaan. Lisäksi konsernin asiakkaita on palveltu yhä monipuolisemmin kasvattaen konsernin tuotteiden kysyntää. Merkittävin osa liikevaihdon kasvusta on tullut konsernin Skandinavian yrityksistä. Alkuvuonna 2011 liikevaihto on kasvanut myös Suomessa, erityisesti toimistotarvikkeiden sopimusmyynnissä.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Tulosparannuksemme kertoo, että palveluihimme ja tuotteisiimme luotetaan. Strategiamme on tarjota asiakkaillemme yhä laajempia palvelukokonaisuuksia, yhtenäisenä konsernina. Keväällä toteutetun brändiuudistuksen ja yhteisen visuaalisen ilmeen ansiosta konserniyritykset tunnistetaan aiempaa helpommin samaksi palveluntarjoajaksi. Olemme alamme ainoa pohjoismainen toimija, joka voi palvella asiakkaitaan kahdella toisiaan hienosti täydentävällä konseptilla, sopimusmyynnillä ja suoramyynnillä. Jatkamme palvelujemme vahvaa kehittämistä paikallisesti sekä yhteispohjoismaisesti. Koko vuoden 2011 jatkuva henkilöstön motivaatiokampanja ”Sata lasissa” kannustaa tuloksen tekemiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Lisäksi markkinoiden vilkastuminen antaa hyvät lähtökohdat myynnin kasvulle. Siksi odotan liikevaihtomme kasvavan myös loppuvuonna.”

Konsernin liikevaihdon kasvun myötä myös tuloskehitys on ollut positiivinen koko alkuvuoden ajan. Myönteiseen taloudelliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet Wulffin tuotteiden kasvanut kysyntä sekä lisäksi hyvin onnistuneet toiminnan tehostamistoimenpiteet. Toisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 0,76 milj. euroon vertailukauden 0,00 milj. eurosta. Voitto ennen poistoja oli 3,1 prosenttia (0,0 %) vuosineljänneksen liikevaihdosta. Koko katsauskaudella tammi-kesäkuussa voitto ennen poistoja oli 1,04 milj. euroa (0,06 milj. euroa) eli 2,1 prosenttia (0,1 %) koko katsauskauden liikevaihdosta. Konserni panostaa myynnin kasvattamiseen ja jatkaa edelleen koko kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos kääntyi 0,49 milj. euroa voitolliseksi, kun vertailukaudella liiketulos oli 0,29 milj. euroa tappiolla. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli +2,0 prosenttia (-1,2 %) liikevaihdosta. Koko katsauskauden liikevoitto oli 0,50 milj. euroa voitollinen eli 0,95 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten (-0,45 milj. euroa). Koko katsauskauden liikevoittoprosentti oli 1,0 prosenttia (-1,0 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,28 milj. euroa (+0,21 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,02 milj. euroa (0,12 milj. euroa), korkokuluja 0,19 milj. euroa (0,15 milj. euroa) sekä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,11 milj. euroa (+0,23 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,17 milj. euroa (+0,09 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli +0,32 milj. euroa (-0,20 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja +0,23 milj. euroa (-0,24 milj. euroa) koko alkuvuonna. Rahoituserien ja verojen jälkeinen nettotulos oli +0,29 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä (-0,16 milj. euroa) ja +0,13 milj. euroa (-0,25 milj. euroa) koko katsauskaudella.

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto-osuus oli 0,24 milj. euroa (-0,13 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja 0,06 milj. euroa (-0,37 milj. euroa) koko katsauskaudella. Osakekohtainen voitto oli 0,04 euroa (-0,02 euroa) toisella vuosineljänneksellä ja 0,01 euroa (-0,06 euroa) koko alkuvuodelta.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli +1,55 prosenttia (-0,37 %) toisella vuosineljänneksellä ja +1,48 prosenttia (-0,33 %) koko katsauskauden ajalta. Oman pääoman tuotto (ROE) oli +1,78 prosenttia (-0,91 %) toisella vuosineljänneksellä ja +0,80 prosenttia (-1,42 %) koko alkuvuodelta.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messupalvelujen hankinnassa. Koko katsauskaudella Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 41,1 milj. euroa kasvaen 3,5 milj. euroa eli 9 prosenttia vertailukaudesta (37,5 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 20,1 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Divisioonan liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 0,52 milj. euroa eli 0,63 milj. euroa parempi kuin vertailukaudella (-0,11 milj. euroa). Koko katsauskaudella divisioonan liikevoitto oli 0,64 milj. euroa (-0,07 milj. euroa).

Divisioonan liikevaihdon kasvusta ja liiketuloksesta suurimman osan toi Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies. Yhtiö on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Maaliskuussa 2011 Wulff-konsernin johtoryhmää vahvistettiin Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunetin vahvalla alan osaamisella. Konsernin tavoitteena on olla pohjoismainen markkinajohtaja ja alansa edelläkävijä. Yhteispohjoismaista toimistomaailman sopimusasiakaskonseptia kehitetään vahvasti.

Myös Suomessa toimiva Wulff Oy ja sen Lahden alueella toimiva tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy ovat kasvattaneet myyntiään ja parantaneet liikevoittoaan tänä vuonna. Kotimainen Wulff Oy on yli 120-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa edelläkävijänä. Esimerkiksi Wulffinkulma.fi on alan ensimmäinen verkkokauppa, jota markkinoidaan aktiivisesti myös henkilökohtaisesti konsernin valikoitujen suoramyyjien toimesta. Uudenlainen verkkokauppakonsepti tuo kaupan, sen tuotteet ja toiminnot tutuiksi myös niille, jotka eivät ole tottuneita verkkokauppahankintojen tekijöitä. Suomen monipuolisimmasta kaikille yrityksille ja yhteisöille avoimesta toimistotarvikkeiden verkkokaupasta löytyy lähes 4 000 tuotetta. Wulffinkulma.fi on vahva panostus tulevaisuuteen.

Sopimusasiakasdivisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Alkuvuoden 2011 markkinoiden piristyminen näkyy positiivisesti yritysimagotuotteiden kysynnässä ja konsernin liikelahjayhtiöiden myynnissä. Katsauskaudella konsernin liikelahjayhtiöt kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan viime vuoteen nähden.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 5 prosenttia (0,40 milj. euroa) vertailukauden 8,2 milj. eurosta 8,6 milj. euroon. Toisella vuosineljänneksellä divisioonan liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Varsinkin Ruotsissa ja Norjassa myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suoramyynti-divisioonan liikevoitto oli 0,18 milj. euroa (-0,01 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja 0,25 milj. euroa (0,11 milj. euroa) koko katsauskaudella.

Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Samalla myyntiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan uusin keinoin, esimerkiksi sähköisellä markkinoinnilla. Ostotoimintoihin haetaan lisää synergioita konsernin uudella kumppanuusstrategialla. Konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä ollaan jo saatu hyviä tuloksia ostotoiminnassa.

Yhtiön kilpailukykyyn rekrytointimarkkinoilla on panostettu vahvasti. Näkyvillä markkinointikampanjoilla tavoitetaan hakijoita ja lisätään työnantajalle tärkeää tunnettuutta. Suoramyyntidivisioonan tärkein myynnin kasvun moottori on kyvykkäiden uusien myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernilla on mahdollisuudet työllistää runsaasti uusia myyntineuvottelijoita sen toimintamaihin vuoden 2011 aikana. Konsernin oma uusien myyjien koulutusohjelma Wulff Academy takaa varsinkin alanvaihtajille ja myyntiuransa ensiaskeleita ottaville parhaan mahdollisen startin.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,67 milj. euroa (-0,14 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja -2,69 milj. euroa (-0,14 milj. euroa) koko katsauskaudella johtuen liikevaihdon kasvun myötä suurentuneesta sitoutuneesta käyttöpääomasta. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa.

Konserni maksoi investoinneistaan nettomääräisesti 0,58 milj. euroa (0,54 milj. euroa) toisen vuosineljänneksen ja 1,13 milj. euroa (0,67 milj. euroa) koko alkuvuoden aikana muodostuen pääosin tytäryhtiöosakkeiden maksuista (yhteensä 0,98 milj. euroa): Wulff Supplies:sta (0,25 milj. euroa), Torkkelin Paperi Oy:stä (0,39 milj. euroa), Ibero Liikelahjat Oy:stä (0,18 milj. euroa) ja Entre Marketing Oy:stä (0,16 milj. euroa).

Rahalainaa nostettiin nettomääräisesti 1,40 milj. euroa (-0,59 milj. euroa) toisen vuosineljänneksen ja 1,55 milj. euroa (-0,48 milj. euroa) koko alkuvuoden aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj maksoi osakkeenomistajilleen osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja lisäksi tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,07 milj. euroa (0,14 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli nettomääräisesti +1,08 milj. euroa (-1,14 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja +1,07 milj. euroa (-1,17 milj. euroa) koko alkuvuonna.

Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät -0,17 milj. euroa (-1,82 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä ja -2,74 milj. euroa (-1,97 milj. euroa) koko katsauskaudella vuoden alun 4,38 milj. eurosta 1,64 milj. euroon 30.6.2011.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,36 euroa (31.12.2010: 2,41 euroa) ja omavaraisuusaste oli 39,3 prosenttia (31.12.2010: 37,0 %).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2011. Huhti-kesäkuussa 2011 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.4.2011 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 90 000 (30.6.2010: 89 456) omaa osaketta, mikä vastasi 1,4 prosenttia (1,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Helmikuussa 2011 Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti uudesta Wulff-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä, joka kattaa vuodet 2011-2013. Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 100 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Järjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä yksi avainhenkilö ja ohjelmaan voi kuulua enintään 20 avainhenkilöä. Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2010 ja 2011 aikana. Pörssitiedotteessa 9.6.2011 julkaistun Arvopaperimarkkinalain mukaisen liputusilmoituksen mukaan Ari Pikkaraisen omistusosuus alitti 20 prosenttia Wulff-Yhtiöt Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia ei ollut vuonna 2010.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 2,38 euroa (3,20 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 15,5 milj. euroa (20,9 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Alkuvuonna Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 364 (372) henkilöä. Katsauskauden lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 357 (383) henkilöä, joista 130 (133) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.

Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Katsauskauden lopussa henkilökunnasta oli 51 prosenttia miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti. Konsernilla on valmius palkata toimintamaihinsa runsaasti uusia myyntineuvottelijoita vuoden 2011 aikana.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen myös vuonna 2011. Talouden elpyminen näkyy toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti.

Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset vähentävät myös osallistumistaan messuille.

 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elokuussa konsernin johtoryhmän jäseneksi ja Wulff Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Sami Asikainen, 39. Aiemmin Oy Hartwall Ab:n johtoryhmän jäsenenä ja myyntijohtajana toiminut Asikainen tuo Wulffille uutta myyntiosaamista ja strategista näkemystä.

Wulff Supplies:n organisaatio vahvistui Fredrik Onsèrin, 37, aloitettua Ruotsin maajohtajana. Onsèr siirtyi konsernin palvelukseen Office Depot:lta. Onsèrin pitkästä toimialakokemuksesta on hyötyä konsernin yhteispohjoismaisen liiketoimintamallin kehittämisessä.

KB-Tuote Oy:n uusi toimitusjohtaja on Virpi Romu. Romu nousee yhtiön johtoon KB-tuotteen myyntijohtajan paikalta. 50-vuotiaalla Romulla on tärkeä rooli Wulffin liike- ja mainoslahjapalvelujen kehittämisessä.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

Vuonna 2011 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2011 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä.

Yhtiön johdon arvion mukaan konsernin koko vuoden 2011 liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2010 tasosta ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2010.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa to 10.11.2011 klo 9.00. Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja ne ovat saatavilla konsernin internet-sivuilta osoitteessa www.wulff.fi.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 24 390 24 016 49 632 45 600 93 107
Liiketoiminnan muut tuotot 46 99 177 265 467
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -15 491 -16 108 -32 568 -29 637 -60 516
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 961 -4 949 -10 006 -9 754 -18 617
Liiketoiminnan muut kulut -3 228 -3 055 -6 197 -6 410 -12 866
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 756 2 1 038 63 1 575
Poistot -265 -292 -537 -513 -1 182
Arvonalentumiset         -350
Liikevoitto/-tappio 491 -289 502 -450 43
Rahoitustuotot 46 122 105 513 755
Rahoituskulut -219 -33 -382 -307 -575
Voitto/Tappio ennen veroja 318 -200 225 -244 223
Tuloverot -24 40 -92 -6 -637
Tilikauden voitto/tappio 294 -160 133 -249 -415
           
Jakautuminen:          
 Emoyhtiön omistajille 241 -134 61 -374 -623
 Määräysvallattomille omistajille 53 -27 72 124 209
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, EUR 0,04 -0,02 0,01 -0,06 -0,10
(laimennettu = laimentamaton)          
           
           
LAAJA TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Tilikauden voitto/tappio 294 -160 133 -249 -415
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)          
Muuntoerot -28 -289 -31 -60 134
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -22 6 -13 -14 42
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -50 -283 -44 -74 176
Tilikauden laaja tulos yhteensä 244 -443 89 -324 -238
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
 Emoyhtiön omistajille 191 -391 72 -467 -540
 Määräysvallattomille omistajille 53 -53 17 143 302
TASE        
1000 euroa   30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo   9 414 10 858 9 501
Muut aineettomat hyödykkeet   1 449 1 163 1 382
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   1 907 2 079 2 285
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
 Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat   121 567 503
 Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat   424 321 442
Laskennalliset verosaamiset   1 239 1 169 1 011
Pitkäaikaiset varat yhteensä   14 555 16 156 15 124
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus   12 015 12 027 11 740
Lyhytaikaiset saamiset        
 Korolliset lyhytaikaiset saamiset     81 74
 Korottomat lyhytaikaiset saamiset   14 927 13 389 14 708
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat   99 221 0
Rahavarat   1 636 3 364 4 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä   28 677 29 081 30 902
         
VARAT YHTEENSÄ   43 232 45 238 46 025
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma yhteensä        
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma:        
 Osakepääoma   2 650 2 650 2 650
 Ylikurssirahasto   7 662 7 662 7 662
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   223 223 223
 Kertyneet voittovarat   4 867 5 489 5 121
Määräysvallattomien omistajien osuus   1 067 1 107 1 158
Oma pääoma yhteensä   16 469 17 131 16 814
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset pitkäaikaiset velat   7 951 8 424 8 403
Laskennalliset verovelat   123 142 136
Pitkäaikaiset velat yhteensä   8 073 8 566 8 539
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset lyhytaikaiset velat   3 933 2 156 2 425
Korottomat lyhytaikaiset velat   14 757 17 385 18 247
Lyhytaikaiset velat yhteensä   18 689 19 541 20 673
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.   43 232 45 238 46 025
RAHOITUSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
           
Liiketoiminnan rahavirta:          
 Myynnistä saadut maksut 25 557 23 073 49 329 44 898 91 189
 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 21 64 72 202 339
 Maksut liiketoiminnan kuluista -26 080 -23 121 -51 751 -44 937 -89 433
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -503 16 -2 350 163 2 095
 Maksetut korot -68 -79 -146 -160 -274
 Saadut korot liiketoiminnasta 21 13 39 19 79
 Maksetut tuloverot -123 -88 -229 -157 -372
Liiketoiminnan rahavirta -673 -138 -2 685 -135 1 528
           
Investointien rahavirta:          
 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -237 -423 -663 -610 -1 509
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 81 64 453 122 187
 Tytäryhtiöiden hankinnat -409 -185 -982 -185 -219
 Myönnetyt lainat -11   -12    
 Lainasaamisten takaisinmaksut   4 74 4 29
Investointien rahavirta -577 -539 -1 131 -669 -1 512
           
Rahoituksen rahavirta:          
 Omien osakkeiden hankkiminen   -75 -3 -84 -110
 Maksetut osingot -350 -429 -397 -469 -484
 Saadut osingot 18 21 21 123 149
 Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) 10 -62 -99 -256 -55
 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 1 423 6 2 480 616 914
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -19 -600 -930 -1 100 -1 388
Rahoituksen rahavirta 1 082 -1 139 1 072 -1 169 -974
           
Rahavarojen muutos -168 -1 816 -2 743 -1 974 -958
Rahavarat kauden alussa 1 804 5 180 4 379 5 337 5 337
Rahavarat kauden lopussa 1 636 3 364 1 636 3 364 4 379

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

  Osake
pää
oma
Yli
kurssi
rahas
to
Sijoi
tetun vapaan oman
pää-
oman rahas
to
Omat osak
keet
Kerty
neet
voitto
varat
Yht. Mää
räys
vallat
tomien omis
tajien osuus
YHT.
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
                 
Tilikauden laaja tulos *         -467 -467 143 -324
                 
Osingonjako         -327 -327 -142 -469
                 
Omien osakkeiden hankinta       -84   -84   -84
                 
Omien osakkeiden luovutus       16 -16 0   0
                 
Osakeperusteiset maksut         16 16   16
                 
Omistusosuuden muutokset           0 -11 -11
                 
Oma pääoma 30.6.2010 2 650 7 662 223 -279 5 767 16 024 1 107 17 131
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2010 2 650 7 662 223 -211 6 562 16 886 1 117 18 003
                 
Tilikauden laaja tulos *         -540 -540 302 -238
                 
Osingonjako         -327 -327 -157 -484
                 
Omien osakkeiden hankinta       -110   -110   -110
                 
Omien osakkeiden luovutus       42 -42 0   0
                 
Osakeperusteiset maksut         42 42   42
                 
Omistusosuuden muutokset         -294 -294 -103 -398
                 
Oma pääoma 31.12.2010 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2011 2 650 7 662 223 -279 5 400 15 656 1 158 16 814
                 
Tilikauden laaja tulos *         72 72 17 89
                 
Osingonjako         -325 -325 -72 -397
                 
Omien osakkeiden hankinta       -3   -3   -3
                 
Osakeperusteiset maksut         3 3   3
                 
Omistusosuuden muutokset           0 -36 -36
                 
Oma pääoma 30.6.2011 2 650 7 662 223 -283 5 150 15 403 1 067 16 469

* verovaikutus huomioituna

LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

SEGMENTTITIEDOT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
           
Liikevaihto toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 20 137 19 952 41 098 37 549 77 301
Suoramyynti -divisioona yhteensä 4 299 4 154 8 591 8 196 16 075
Konsernipalvelut yhteensä 267 363 522 716 1 257
Segmenttien väliset eliminoinnit -313 -454 -579 -862 -1 525
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 24 390 24 016 49 632 45 600 93 107
           
Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin          
Sopimusasiakkaat -liiketoiminta 523 -105 643 -66 832
Kertaluontoiset arvonalennukset         -350
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 523 -105 643 -66 482
           
Suoramyynti -divisioona yhteensä 179 -12 246 111 324
           
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -210 -172 -387 -495 -764
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 491 -289 502 -450 43
TUNNUSLUVUT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 24 390 24 016 49 632 45 600 93 107
Liikevaihdon kasvu, % 1,6 % 62,9 % 8,8 % 44,8 % 24,5 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 756 2 1 038 63 1 575
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 3,1 % 0,0 % 2,1 % 0,1 % 1,7 %
Liiketulos 491 -289 502 -450 43
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,0 % -1,2 % 1,0 % -1,0 % 0,0 %
Tulos ennen veroja 318 -200 225 -244 223
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,3 % -0,8 % 0,5 % -0,5 % 0,2 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 241 -134 61 -374 -623
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,0 % -0,6 % 0,1 % -0,8 % -0,7 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 -0,02 0,01 -0,06 -0,10
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,78 % -0,91 % 0,80 % -1,42 % -2,38 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,55 % -0,37 % 1,48 % -0,33 % 1,75 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,3 % 39,6 % 39,3 % 39,6 % 37,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 61,5 % 38,3 % 61,5 % 38,3 % 34,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,36 2,46 2,36 2,46 2,41
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 217 423 574 610 1 619
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 1,8 % 1,2 % 1,3 % 1,7 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 90 000 89 456 90 000 89 456 99 036
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 %
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 366 372 364 372 384
Henkilöstö kauden lopussa 357 383 357 383 370

 * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

TUNNUSLUVUT II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto, 1000 euroa 24 390 25 242 27 073 20 435 24 016 21 584
Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa 756 282 1 284 228 2 61
Liiketulos, 1000 euroa 491 10 903 -411 -289 -160
Tulos ennen veroja, 1000 euroa 318 -93 794 -327 -200 -43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa 241 -180 308 -557 -134 -240
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 -0,03 0,05 -0,09 -0,02 -0,04
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2011 2010 2011 2010 2010
Myynnit lähipiirille 23 25 98 46 93
Ostot lähipiiriltä 12 8 19 9 114
Lainasaamiset lähipiiriltä 0 566 0 566 566
Velat lähipiirille 0 492 0 492 492
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET      
1000 euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset      
 Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350 7 350
 Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900 900
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet 3 284 3 634 3 284
 Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet 272 247 289
 Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset 257 0 255
 Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista 221 227 221
Muiden puolesta annetut takaukset 206 280 236
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 202 7 209 6 820

 
 

Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen. Standardien IAS 24 ja IAS 32 sekä tulkintojen IFRIC 14 ja IFRIC 19 muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsauksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista.

Kesäkuussa 2011 konsernin omistusosuus Wulff Supplies:sta nousi 82 prosenttiin, kun Wulff-Yhtiöt Oyj hankki Wulff Suppliesin palveluksesta lähteneen henkilön omistamat osakkeet (2%). Tämä omistusosuuden muutos näkyy oman pääoman muutostaulukossa.

Konsernin TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia 31.12.2010 (31.12.2009: 41,7 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 korolliset velat/käyttökate -kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui, minkä vuoksi pankki peri yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen.

Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 9.8.2011

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi