WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2011 – 2013

PÖRSSITIEDOTE                                                            9.2.2011 KLO 9.30

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2011 – 2013

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Wulff-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä. Ohjelman tarkoituksena on konsernin avainhenkilöiden sitouttaminen sekä kannustaminen kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan ja siten tuottamaan omistaja-arvoa pitkällä tähtäimellä.

Osakepalkkio-ohjelma tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita palkkiona ansaintakriteereiden saavuttamisesta. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta perustuu saavutettuihin tuloksiin.

Hallitus päättää osakepalkkioiden maksamisesta ansaintajakson päätyttyä. Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 100.000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta.

Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän piiriin kuuluu enintään 20 avainhenkilöä. Ohjelman piirissä olevat henkilöt voivat vaihtua ohjelman kuluessa.

Tällä hetkellä yhtiön hallussa on 100.000 omaa osaketta (WUF1V). Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 6.607.628 osakkeesta.

Vantaalla 9.2.2011

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi ja liike- ja mainoslahjapalvelulla liikelahjamoottori.fi.