WULFF-YHTIÖILLE PALAUTUI 718 KAPPALETTA MYYNNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUNEITA YHTIÖN OSAKKEITA

WULFF-YHTIÖT OYJ MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA 22.12.2009 KLO 16.45

WULFF-YHTIÖILLE PALAUTUI 718 KAPPALETTA MYYNNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PIIRIIN
KUULUNEITA YHTIÖN OSAKKEITA

Wulff-Yhtiöt Oyj:lle on palautunut tänään yhteensä 718 kappaletta yhtiön omia
osakkeita. Syynä osakkeiden palautumiseen on ollut työsuhteen päättyminen.
Osakkeet olivat osa Wulffin tytäryhtiöiden myynnin kannustinjärjestelmää ja
niitä koski kolmen vuoden sitoumussopimus. Palautuvat osakkeet mukaan luettuna
22.12.2009 yhtiön hallussa on 67.381 kappaletta omia osakkeita.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

Talousjohtaja Petri Räsänen
p. (09) 5259 0050 tai 040 728 1516
e-mail: petri.rasanen@wulff.fi