Wulff kaksinkertaistaa liikevaihtonsa ostamalla Staplesin Suomen liiketoiminnan

PÖRSSITIEDOTE 3.5.2021 KLO 16.00

Wulff-Yhtiöt Oyj, Sisäpiiritieto, 3.5.2021 klo 16.00.

Työympäristön tuotteiden ja -palveluiden ammattilainen Wulff-Yhtiöt Oyj on 3.5.2021 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Wulff ostaa alan toisen kärkitoimijan Staples Finland Oy:n ja sen Suomen emoyhtiön EMO Finland Oy:n (jäljempänä Staples). Molemmat yhtiöt ovat juuriltaan kotimaisia suomalaisen työelämän asiantuntijoita. Kaupan seurauksena Wulffista tulee selvä markkinajohtaja Suomessa. Kaupan täytäntöönpano tapahtui 3.5.2021.

Staples (aiemmin Oy Lindell Ab) on perustettu vuonna 1890 Helsingissä ja on tunnettu työpaikkatuotteiden ja työympäristöjen ratkaisujen vahvana sopimustoimittajana suurille yrityksille ja julkiselle sektorille. Staplesin liikevaihto vuonna 2020 oli 55,8 miljoonaa euroa. Kaupan myötä vuonna 1890 perustetun Wulffin tuote- ja palveluvalikoima monipuolistuu ja samalla Wulffin hankintavoima kasvaa.

Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Pienimäki kommentoi:

”Yrityskauppa kiihdyttää kasvustrategiamme toteuttamista merkittävästi kaksinkertaistaen kerralla liikevaihtomme ja laajentaen palvelutarjontaamme asiakkaillemme. Meille tarjoutui mahdollisuus strategiseen yritysostoon nykyomistajan päättäessä divestoida kaikki Staplesin Euroopan liiketoiminnat. Kahden 130-vuotiaan yrityksen yhdistymisen myötä meistä tulee selvä markkinajohtaja Suomessa, mikä hyödyttää asiakkaitamme. Kun yhdistämme kykymme ja osaamisemme, pystymme tarjoamaan asiakkaille aina ajankohtaiset ratkaisut kaikkiin työympäristöihin suoraan yhdeltä ja samalta toimittajalta. Olen innoissani, että saamme juuri Staples Suomen erittäin kyvykkään tiimin osaksi Wulffia.”

Tietoa yrityskaupasta

Kaupan kohteena ovat EMO Finland Oy ja tämän kokonaan omistama Staples Finland Oy. Staplesin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 55,8 miljoonaa euroa*. Yrityskaupan seurauksena muodostuvan kokonaisuuden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 113,4 miljoonaa euroa**, käyttökate 4,9 miljoonaa euroa** ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa** vuonna 2020. Muodostuvan kokonaisuuden yhteenlaskettu oikaistu käyttökate vuonna 2020 on noin 8,5 miljoonaa euroa*** ja oikaistu liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa***. Yrityskauppa ei edellytä kilpailuviranomaisen hyväksyntää. 

EMO Finland Oy:n osakekannan kauppahinta on noin 6,0 miljoonaa euroa ja sisältää käteistä noin 0,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisellä kaupan täytäntöönpanossa. Lopullinen kauppahinta tarkistetaan 1.5.2021 toteutettavien tavanomaisten käyttöpääoma- ja velanluonteisten erien oikaisujen jälkeen syyskuun loppuun mennessä. Kaupan kohteen tase sisältää vuokrasopimusvelkoja arviolta 0,8 miljoonaa euroa ja ei muuta korollista velkaa täytäntöönpanon hetkellä.

Yhtiö arvioi yrityskaupan seurauksena kirjattavan noin 4,5 miljoonaan euron kertaluonteisen tuoton negatiivisen liikearvon tuloutuksesta perustuen alustavaan kauppahintaan 6,0 miljoonaa euroa ja arvioituun hankintahetken omaan pääomaan 10,5 miljoonaa euroa. Negatiivisen liikearvon tuloutus täsmentyy kauppahinnan tarkistuksen yhteydessä.

Yrityskaupan rahoittamiseksi Wulff-Yhtiöt Oyj nosti 6,8 miljoonaa euroa senior-ehtoisen rahoituslainan, josta 2,0 miljoonaa euroa maksetaan takaisin käyttöpääomasta vapautuvalla kassavirralla vuoden kuluessa kaupan toteutuksesta ja 4,8 miljoonaa euroa rahoituslainasta 5 vuoden kuluessa. Yrityskauppa kasvattaa korollista nettovelkaa kaupan toteutuksessa 7,1 miljoonaa euroa.

*) Vuoden 2020 luvuilla tarkoitetaan tilikauden 1.2.2020 – 31.1.2021 konsolidoituja tilintarkastamattomia tietoja

**) Luvut on yhteenlaskettu Wulff-Yhtiöiden tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätöksen lukujen sekä EMO Finland Oy:n ja Staples Finland Oy:n tilikauden 1.2.2020 – 31.1.2021 konsolidoidun tilintarkastamattoman tilinpäätöksen lukujen perusteella

***) Luvut on yhteenlaskettu Wulff-Yhtiöiden tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tilinpäätöksen lukujen sekä EMO Finland Oy:n ja Staples Finland Oy:n tilikauden 1.2.2020 – 31.1.2021 konsolidoidun tilintarkastamattoman tilinpäätöksen lukujen perusteella, joista on vähennetty kaupan täytäntöönpanon jälkeen poisjäävä osuus konsernipalveluista ja lisätty IFRS laskentaperiaatteiden mukaiset oikaisut

Avainluvut kaupan kohteesta

Suomen kirjanpitolain mukaiset konsolidoidut tilintarkastamattomat tiedot:

milj. EUR

2019 2020
Liikevaihto 49,8 55,8
Käyttökate -1,7 -0,3
Oikaistu käyttökate**** 0,6 2,9
Liikevoitto -2,1 -0,6
Oikaistu liikevoitto**** -0,2 2,2
Oma pääoma 6,0 3,8
Taseen loppusumma 15,3 20,9
Työntekijöiden määrä 119 110

 

****) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa on huomioitu arvio poisjäävistä konsernipalveluista

Yhtiö arvioi yrityskaupan tuovan merkittävää arvoa osakkeenomistajille synergiaetujen myötä. Wulff tavoittelee noin 3 miljoonan euron vuotuisia synergiahyötyjä vuoteen 2023 mennessä. Synergioita tavoitellaan tuotevalikoimaa, hankintoja ja toimintoja yhdistämällä. Synergioiden saavuttaminen edellyttää integrointi- ja muita kertaluonteisia kustannuksia. Arvio vuoden 2021 kertaluonteisista yrityskauppaan liittyvistä kustannuksista on noin 0,7 miljoonaa euroa. Sen lisäksi yhtiö investoi liiketoiminnan integraatioon ja kehittämiseen vuosina 2021-2023.

Wulff päivitti ja julkisti yrityskaupan ansiosta liikevaihtoa, liiketulosta ja vertailukelpoista liikevoittoa koskevat näkymät 3.5.2021. Yhtiö arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa noin 90 miljoonaan euroon (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021.

Aiempi ohjeistus oli: Yhtiö arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa vuoteen 2020 verrattuna (57,5 milj. EUR) ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla vuonna 2021.

Espoossa 3.5.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote (PDF)