KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. – 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15

KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. – 30.6.2009 TIETOIHIN

Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen
osakekohtainen tulos ilmoitettu -0,02 euroksi ( 0,05 euroa). Oikea
osakekohtainen tulos toiselta neljännekseltä on -0,01 euroa (0,05 euroa). Tulos
ennen satunnaisia eriä ja tilikauden tulos toiselta neljännekseltä olivat
tiedotteessa virheellisiä.

Katsauskauden tulokseen ja muihin julkaistuihin tietoihin korjauksella ei ole
ollut vaikutusta.

KORJATTU TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

——————————————————————————–
| Wulff-Yhtiöt Oyj – | | | | (1000 euro) |
| konserni | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tuloslaskelma | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 | 1-6/08 | 1-12/08 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LIIKEVAIHTO | 14 746 | 20 706 | 31 491 | 39 854 | 76 178 |
——————————————————————————–
| | | | | | |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muut | 153 | 136 | 204 | 578 | 745 |
| tuotot | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Aineiden ja tarvikkeiden | 7 988 | 11 544 | 17 440 | 21 914 | 42 234 |
| käyttö | | | | | |
——————————————————————————–
| Työsuhde-etuuksista | 3 744 | 5 182 | 7 995 | 10 050 | 18 124 |
| aiheutuneet kulut | | | | | |
——————————————————————————–
| Poistot | 211 | 260 | 431 | 552 | 1 075 |
——————————————————————————–
| Liikearvon | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| arvonalentuminen | | | | | |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muut | 2 893 | 3 002 | 5 904 | 6 683 | 13 125 |
| kulut | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LIIKETULOS | 64 | 854 | -74 | 1 233 | 2 264 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahoitustuotot | 57 | 85 | 108 | 159 | 363 |
——————————————————————————–
| Rahoituskulut | -76 | -268 | -205 | -670 | -1 091 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA | 45 | 671 | -171 | 722 | 1 535 |
| ERIÄ | | | | | |
——————————————————————————–
| | | | | | |
——————————————————————————–
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————–
| | | | | | |
——————————————————————————–
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- | | 671 | -171 | 722 | 1 535 |
| SIIRTOJA JA VEROJA | 45 | | | | |
——————————————————————————–
| | | | | | |
——————————————————————————–
| Tuloverot | 118 | 189 | 196 | 352 | 773 |
——————————————————————————–
| Vähemmistön osuus | -17 | 128 | -1 | 207 | 309 |
——————————————————————————–
| | | | | | |
——————————————————————————–
| TILIKAUDEN TULOS | -55 | 354 | -366 | 162 | 454 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| Tase | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Varat | 6/2009 | 6/2008 | 12/2008 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Muut aineettomat hyödykkeet | 604 | 596 | 582 |
——————————————————————————–
| Liikearvo | 8 356 | 7 204 | 8 356 |
——————————————————————————–
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 255 | 2 501 | 2 338 |
——————————————————————————–
| Muut rahoitusvarat | 409 | 456 | 341 |
——————————————————————————–
| Laskennalliset verosaamiset | 533 | 849 | 691 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 12 159 | 11 607 | 12 307 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
——————————————————————————–
| Vaihto-omaisuus | 10 220 | 10 151 | 10 904 |
——————————————————————————–
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 10 442 | 12 360 | 11 336 |
——————————————————————————–
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 156 | 317 | 275 |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | |
——————————————————————————–
| Rahavarat | 4 315 | 5 496 | 4 628 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 25 134 | 28 324 | 27 143 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VARAT YHTEENSÄ | 37 293 | 39 931 | 39 451 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma ja velat | 6/2009 | 6/2008 | 12/2008 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | | |
——————————————————————————–
| Osakepääoma | 2 650 | 2 603 | 2 650 |
——————————————————————————–
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
——————————————————————————–
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 223 | 0 | 223 |
| rahasto | | | |
——————————————————————————–
| Kertyneet voittovarat | 8 058 | 8 097 | 8 005 |
——————————————————————————–
| Tilikauden tulos | -366 | 162 | 454 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Vähemmistön osuus | 1 090 | 1 094 | 1 137 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 317 | 19 618 | 20 131 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VELAT | | | |
——————————————————————————–
| Pitkäaikaiset velat | | | |
——————————————————————————–
| Korolliset velat | 6 306 | 7 632 | 6 533 |
——————————————————————————–
| Lyhytaikaiset velat | | | |
——————————————————————————–
| Korolliset velat | 1 375 | 1 273 | 1 780 |
——————————————————————————–
| Ostovelat ja muut velat | 10 296 | 11 407 | 11 007 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| VELAT YHTEENSÄ | 17 978 | 20 312 | 19 320 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 37 293 | 39 931 | 39 451 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.6.2009 |
——————————————————————————–
| | | | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | Osake | Yli- | Vapaan | Voit-t | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | – | kurs- | oman | o- | teensä | mistö- | teensä |
| | pääom | sira- | pää-om | varat | | osuus | |
| | a | hasto | an | | | | |
| | | | rahas- | | | | |
| | | | to | | | | |
——————————————————————————–
| | | | | | | | |
——————————————————————————–
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 459 | 18 994 | 1 137 | 20 131 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tilikauden | | | | -366 | | -1 | -367 |
| voitto | | | | | | | |
——————————————————————————–
| | | | | | | | |
——————————————————————————–
| Osingonjako | | | | -329 | | -80 | -409 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Myytävissä | | | | 67 | | | 67 |
| olevat | | | | | | | |
| sijoitukset: | | | | | | | |
| Omaan | | | | | | | |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| arvostusvaikutu | | | | | | | |
| kset | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Muuntoerot | | | | -88 | | 33 | -55 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omaan pääomaan | | | | -17 | | 0 | -17 |
| kirjattuihin | | | | | | | |
| eriin | | | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omien | | | | -35 | | 0 | -35 |
| osakkeiden | | | | | | | |
| osto | | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 7 692 | 18 227 | 1 090 | 19 317 |
| 30.6.2009 | | | | | | | |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.6.2008 |
——————————————————————————–
| | | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | Osake- | Yli- | Voitto | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | pääoma | kurssi | – | teensä | mistö- | teensä |
| | | – | varat | | osuus | |
| | | rahas- | | | | |
| | | to | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma 1.1.2008 | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tilikauden voitto | | | 162 | | 207 | 369 |
——————————————————————————–
| | | | | | | 0 |
——————————————————————————–
| Osingonjako | | | -1 168 | | -159 | -1 327 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Myytävissä olevat | | | 1 | | | 1 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutukset | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Muuntoerot | | | 10 | | -2 | 8 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omien osakkeiden | | | -67 | | | -67 |
| osto | | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma 30.6.2008 | 2 603 | 7 662 | 8 259 | 18 524 | 1 094 | 19 618 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 | 1-6/08 | 1-12/08 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto | 14 746 | 20 706 | 31 491 | 39 854 | 76 178 |
——————————————————————————–
| Liikevaihdon kasvu % | -28,8 | 11,3 % | -21,0 % | 12,2 % | 2,8 % |
| | % | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketulos | 64 | 854 | -74 | 1 233 | 2 264 |
——————————————————————————–
| %liikevaihdosta | 0,4 % | 4,1 % | -0,2 % | 3,1 % | 3,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tulos ennen satunnaiseriä, | | | | | |
——————————————————————————–
| varauksia ja veroja | 45 | 671 | -171 | 722 | 1535 |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | 0,3 % | 3,2 % | -0,5 % | 1,8 % | 2,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Katsauskauden tulos | -55 | 354 | -366 | 162 | 454 |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | -0,4 % | 1,7 % | -1,2 % | 0,4 % | 0,6 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Omavaraisuusaste% | | | 51,8 % | 49,1 % | 51,0 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Bruttoinvestoinnit taseen | 121 | 286 | 483 | 480 | 915 |
| pysyviin vastaaviin | | | | | |
——————————————————————————–
| % liikevaihdosta | 0,8 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Henkilöstö keskimäärin | | | 393 | 447 | 440 |
| katsauskauden aikana | | | | | |
——————————————————————————–
| Henkilöstö katsauskauden | | | 373 | 427 | 412 |
| lopussa | | | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Tulos / osake, euro | -0,01 | 0,05 | -0,06 | 0,03 | 0,07 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Oma pääoma / osake, euro | | | 2,97 | 3,01 | 3,05 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Myynnistä saadut maksut | 32 384 | 39 194 | 76 398 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 95 | 170 | 235 |
| maksut | | | |
——————————————————————————–
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -31 382 | -38 147 | -74 983 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 1 097 | 1 217 | 1 650 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
——————————————————————————–
| Maksetut korot ja maksut muista | | | |
——————————————————————————–
| liiketoiminnan rahoituskuluista | -238 | -320 | -560 |
——————————————————————————–
| Saadut korot liiketoiminnasta | 60 | 70 | 172 |
——————————————————————————–
| Maksetut välittömät verot | -61 | -27 | -110 |
——————————————————————————–
| Liiketoiminnan rahavirta | 858 | 940 | 1 152 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Investointien rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Investoinnit aineellisiin ja | -450 | -465 | -1 050 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
——————————————————————————–
| Aineellisten ja aineettomien | 60 | 715 | 777 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
——————————————————————————–
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -76 | -78 | 123 |
——————————————————————————–
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 |
——————————————————————————–
| Myönnetyt lainat | 0 | 0 | -71 |
——————————————————————————–
| Investointien rahavirta | -466 | 172 | -220 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
——————————————————————————–
| Maksetut osingot | -380 | -1 327 | -1 327 |
——————————————————————————–
| Saadut osingot | 8 | 74 | 74 |
——————————————————————————–
| Investoinnit lyhytaikaisiin | 96 | 815 | -124 |
| sijoituksiin lisäys | | | |
——————————————————————————–
| Lyhytaikaisten sijoitusten | -24 | -469 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
——————————————————————————–
| Lainojen nostot | 0 | 0 | 1 547 |
——————————————————————————–
| Lainojen takaisinmaksut | -405 | -630 | -2 396 |
——————————————————————————–
| Rahoituksen rahavirta | -705 | -1 537 | -2 226 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Rahavarojen muutos | -313 | -425 | -1 293 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
| Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien tahojen kanssa: |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Ostot lähipiiriltä | 0 | 100 | 100 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Lainat lähipiirille | 571 | 581 | 581 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| SEGMENTTIRAPORTOINTI | | (1000 euro) |
——————————————————————————–
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
——————————————————————————–
| Segmenttien liikevaihto | | | |
——————————————————————————–
| | | Pro forma | Pro forma |
——————————————————————————–
| Sopimusasiakkaat -divisioona | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 20 901 | 27 614 | 53 515 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 373 | 406 | 893 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Suoramyynti -divisioona | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 10 272 | 13 810 | 24 245 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 361 | 281 | 1 182 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Konsernin palvelut | | | |
——————————————————————————–
| Ulkoinen | 318 | 340 | 270 |
——————————————————————————–
| Sisäinen | 691 | 1 024 | 1 847 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto yhteensä | 31 491 | 41 764 | 77 830 |
——————————————————————————–
| | | | |
——————————————————————————–
| Segmenttien liiketulos | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Sopimusasiakkaat -divisioona | 334 | 581 | 1 426 |
——————————————————————————–
| Suoramyynti -divisioona | -344 | 783 | 1 090 |
——————————————————————————–
| Konsernin palvelut | -64 | -88 | -252 |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liiketulos yhteensä | -74 | 1 276 | 2 264 |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
——————————————————————————–
| | 4-6/09 | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 |
| | | | 8 | | | |
——————————————————————————–
——————————————————————————–
| Liikevaihto | 14 746 | 16 745 | 20 154 | 16 170 | 20 706 | 19 148 |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Liiketulos | 64 | -139 | 725 | 307 | 854 | 378 |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Katsauskauden | -55 | -341 | 388 | -97 | 354 | -192 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
——————————————————————————–
| Tulos / osake, | -0,01 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,03 |
| euro | | | | | | |
——————————————————————————–

——————————————————————————–
| OMAT OSAKKEET | | | |
——————————————————————————–
| | 6/2009 | 12/2008 | 6/2008 |
——————————————————————————–
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 27 648 | 27 254 | 18 791 |
| lukumäärä | | | |
——————————————————————————–
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % |
——————————————————————————–
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 11 059 | 10 901 | 7 516 |
| nimellisarvo, euro | | | |
——————————————————————————–
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 607 628 | 6 607 628 | 6 507 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
——————————————————————————–

WULFF-YHTIÖT OYJ
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
www.wulff.fi
Keskeiset tiedotusvälineet