Ympäristöajattelu-vastuullisuus

Vihreät tuotteet, ympäristömerkit

Ympäristön suojelu ja ympäristön hoito ovat kestävän kehityksen perusta. Wulff haluaa edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan sekä auttaa asiakkaita kehittämään omia toimintojaan. Toimintamme takeena ovat Wulff Oy Ab:lle on myönnetyt SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 14001 -sertifikaatit.

Autamme säästämään ympäristöä työpaikkatuote kerrallaan

Yhä useammalle asiakkaalle tuotteiden ympäristöystävällisyys on yhä merkittävämpi tekijä hankintapäätöksiä tehdessä. Wulffilta löytyy runsaasti ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Tuotteet tunnistat ympäristömerkeistä.

Wulff Vihreä tuote
Tuotteistomme tuotteet, joilla on jokin sertifioitu ympäristömerkki tai jotka valmistuksessa käytetyn kierrätysmateriaalin ansiosta ovat luokituksemme mukaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, saavat tuotekuvaukseensa vihreän sydänsymbolin. Tällaisen Wulff Vihreä tuote -symbolin voit bongata esimerkiksi verkkokauppa wulffinkulma.fi:n tuotekuvauksista.
sydänsymboli

Sininen enkeli eli Der Blaue engel
Sininen Enkeli on Euroopan ensimmäinen ympäristömerkki vuodelta 1978. Merkki myönnetään tuotteille, joiden tuotannossa on huomioitu raaka-aineiden ja energian kulutus, tuotteen pitkä käyttöikä ja toiminnallisuus sekä kestävän kehityksen mukaiset tuotteen kierrätysmahdollisuudet.
blauer-engel.de

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Suomen metsistä 95 % on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. PEFC edistää metsien hyvää hoitoa ja vastuullista puunhankintaa.
pefc.fi

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki
Joutsenmerkin kriteerit tuotteille ja palveluille laaditaan viranomaisten kokoamissa asiantuntijaryhmissä ja näitä kriteereitä tarkastetaan määräajoin. Kriteerien laadinnassa tuotteiden ympäristövaikutuksia tutkitaan koko tuotteen elinkaaren ajan.
joutsenmerkki.fi

Reilun kaupan merkki
Reilun kaupan merkki myönnetään tuotteille, joiden tuotannossa noudatetaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia, YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja lapsen oikeuksien sopimusta. Pienviljelijöille taataan pitkä kauppasuhde ja oikeudenmukainen hinta.
reilukauppa.fi

FSC (Forest Stewardship Council)
FSC on kansainvälinen järjestö, joka sertifioi ekologisesti hoidettuja metsiä ja niissä kasvaneista puista tehtyjä tuotteita.  Järjestö on laajentunut trooppisten metsien maista myös Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Suomessa ympäristöjärjestöt tukevat FSC-merkintää.
finland.fsc.org

EU-kukka eli Euroopan ympäristömerkki
Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki on käytössä kaikissa EU-maissa. Kriteerit valmistellaan EU:n ympäristömerkintälautakunnassa ja hyväksytään komissiossa.
eu-ymparistomerkki.fi

Allergia- ja astmaliitto
Tuote on valmistettu yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa.
allergia.fi