Ympäristöajattelu-vastuullisuus

Ympäristöajattelu ja vastuullisuus

Ympäristö ja laatu

wulff eko bag

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa Wulffin toiminnoissa ja niiden johtamisessa. Pyrimme järjestämään toimitilojemme kiinteistö- ja toimistojätteiden turvallisen ja hallitun käsittelyn sekä kierrätyksen. Edistämme, opastamme ja kannustamme henkilökuntamme myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. Parannamme jatkuvasti toimintojamme ympäristöön liittyvissä asioissa huomioiden asiakkaidemme tarpeet, teknisen kehityksen, yhteiskunnalliset odotukset ja lainsäädännön. Asetamme soveltuvia kehitystavoitteita ja toimintaamme katselmoidaan säännöllisesti.

Yksi tärkeistä tehtävistämme on jakaa asiakkaillemme tietoa tuotteiden ympäristöystävällisyydestä, tuotteiden kierrätyksestä ja kierrätysratkaisuista. Tarjoamme myös osalle tuotteistomme tuotteista erilaisia kierrätysratkaisuja.

Tavarantoimittajia valittaessa suosimme ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen sitoutuneita yrityksiä. Valitsemme tuotteistoomme markkinatilanteen mukaan tuotteita, joissa on käytetty ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä. Myös yhteistyökumppaneita valitessamme pyrimme huomioimaan heidän ympäristövaikutuksensa ja myönteisen asenteensa ympäristöasioihin.

 

Tiesithän, että Wulff on alansa ympäristöystävällisin toimija?

Saat Wulffin asiakkaana työpaikkatuotetoimituksesi perille kannettuna mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Miksi näin?

Jo yli 10 vuoden ajan Wulffin tuotteiden toimitusketju on ollut mahdollisimman lyhyt: tuotteet saapuvat Wulffin tavarantoimittajilta Postin varastoon Akaalle ja matkaavat sieltä suoraan asiakkaille. Toimitusketjumme on lyhyt ja nopea. Kuljetusten optimoinnilla saadaan CO2-päästöjä vähennettyä. Posti Green -kuljetuksia käyttämällä edistämme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä toimitusketjun prosesseissa. Posti kompensoi kaikki Posti Green -kuljetuksilla syntyneet CO2-päästöt ilmastoprojekteja rahoittamalla.