Sijoittajille

Aktiivinen osinkopolitiikka

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 % tilikauden voitosta.

Osinkohistoria

2018
2017 2016  2015   2014
2013
 2012  2011 2010 2009 2008
Osinko/osake, eur 0,10 0,05 0,10 0,10 0 0  0,08 0,07 0,05 0,05 0,05
Tulos/osake, eur 0,15 -0,03 0,05  -0,03 0,11 -0,59  0,11 0,10 -0,10 -0,11 0,06
Oma pääoma/osake, eur 1,72 1,64 1,78  1,84 1,95 1,80  2,51 2,45 2,41 2,58 2,74

Osinko vuodelta 2018

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 päätti, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta tilikaudelta 2018. Osingon täsmäytyspäivä oli 8.4.2019 ja maksupäivä 17.4.2019.