Sijoittajille

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja raportoi siitä hallitukselle.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus nimitti Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtajaksi Elina Pienimäen 30.9.2019 lähtien. Heikki Vienola toimi konsernijohtajana 2017-2019. Konsernin toimitusjohtajana toimi Kimmo Laaksonen 9.3-25.9.2017. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 28.9.2016-9.3.2017 Elina Rahkonen. Topi Ruuska toimi konsernijohtajana 28.9.2016 asti.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävät ja toimintatavat

Konsernin johtoryhmä huolehtii toimitusjohtajan johdolla yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään segmenttien liiketoiminnan kehitystä ja taloudellista tilannetta sekä konsernilaajuisia hankkeita ja toimintasuunnitelmia. Johtoryhmällä ei ole virallista yhtiöoikeudellista asemaa, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön johdon organisaatiossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän kokoonpanon ja uudet nimitykset.

Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat tytäryhtiöiden operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät päätökset, esimerkiksi suuret investoinnit, hyväksyy toimitusjohtaja. Jokaisella tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa ja koko konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu vuosineljänneksittäin, jolloin esityslistalla on segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot sekä liiketoimintaan liittyvien keskeisten kehityshankkeiden tilanne.

Johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

nimi syntymävuosi tehtävä
Tomi Hilvo 1969 toimitusjohtaja/Wulff Entre Oy alkaen 8/2020
Trond Fikseaunet 1963 toimitusjohtaja/Wulff Supplies Ab
Elina Hanén 1982 talousjohtaja/Wulff-Yhtiöt Oyj
Elina Pienimäki 1979 toimitusjohtaja/ Wulff-Yhtiöt Oyj
Tarja Törmänen 1974 viestintä- ja markkinointijohtaja/ Wulff-Yhtiöt Oyj
Veijo Ågerfalk 1959 suoramyynti-divisioonan johtaja

 

Osakeomistuksissa on ilmoitettu konsernin johtoryhmän jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet yhtiössä.